Резултати от търсене за Достъпна среда

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

3 results found
Достъпна среда 24.2.2017 г. ... ...
Студенти в неравностойно положение 8.12.2011 г. ... и световно стопанство осигурява достъпна среда за студентите в неравностойно положение, обучаващи се в университета. УНСС предоставя най-добри условия за тях – достъпност до университетското пространство чрез постъпи, рампи и асансьори, удобни аули със специални ...
Достъпна среда 16.1.2020 г. ... ...

Новини

1 results found
Ректорът на УНСС с награда за грижа към хората в неравностойно положение 14.2.2014 г. ... . УНСС следва световните стандарти за достъпна среда за хора с увреждания. Бяха разработени специален научен проект и методика за работа със студенти и докторанти с различни форми и степени на увреждания. По нея в момента се обучава един глухоням докторант ...

Предстоящо

0 results found

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене