100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 11 октомври 2019 18:15

Срокове

Кандидат-докторантите депозират документите си за участие в конкурсите в срок от 27 септември 2019 г. до 27 ноември 2019 г. включително, в сектор “Докторантури”, кабинет 2039 всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Всички кандидат-докторанти се уведомяват писмено за допускането или недопускането им до участие в конкурсите най-късно един месец преди провеждането на първия конкурсен изпит.

Конкурсните изпити ще се проведат в периода от 03 до 18 февруари 2020 г.