Обновено: вторник, 25 септември 2018 15:18

Срокове

Кандидат-докторантите депозират документите си за участие в конкурсите до 26 ноември 2018 г. включително, в сектор “Докторантури”, кабинет 2039 всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Всички кандидат-докторанти се уведомяват писмено за допускането или недопускането им до участие в конкурсите най-късно един месец преди провеждането на първия конкурсен изпит.

Конкурсните изпити ще се проведат в периода от 01 до 15 февруари 2019 г.