100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 25 септември 2020 17:05

Срокове

Кандидат-докторантите депозират документите си за участие в конкурсите в срок от 29 септември 2020 г. до 30 ноември 2020 г. включително, в сектор “Докторантури”, кабинет 2039 всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Всички кандидат-докторанти се уведомяват писмено за допускането или недопускането им до участие в конкурсите най-късно един месец преди провеждането на първия конкурсен изпит.

Конкурсните изпити ще се проведат в периода от 1 до 15 февруари 2021 г.