Обновено: вторник, 28 септември 2021 10:35

Срокове

                     

Кандидат-докторантите депозират документите си за участие в конкурсите в срок от 28 септември 2021 г. до 29 ноември 2021 г. включително, в сектор “Докторантури”, кабинет 2039 всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Всички кандидат-докторанти се уведомяват писмено за допускането или недопускането им до участие в конкурсите най-късно един месец преди провеждането на първия конкурсен изпит.

Конкурсните изпити ще се проведат в периода от 01 до 15 февруари 2022 г.