Нашият Университет
Обновено: сряда, 28 февруари 2024 11:44

Обществена колекция „История на УНСС“

                                                                               

 По стъпките на една карта

Картата на националното обединение

Уникална релефна гипсова карта на България от 1928 г. може да бъде видяна на 2 етаж в реновираната библиотека на УНСС. Тя беше експонирана по повод 3 март през 2024 година. Автор на ювелирното произведение е генерал Климент Бояджиев, герой от войните за национално обединение. Картата от години се съхранява във фондовете на Университета. През 2024 година ректорът проф. д-р Димитър Димитров възлага на дирекция „Кабинет на ректора“ събиране на информация на безценния артефакт.  

Картата е „II новопоправено издание 1928 г.“ на първата релефна карта на (Княжество) България, също с автор генерал Бояджиев, от 1900 г. На второто издание са показани границите по Санстефанския мирен договор от 1878 г., по Букурещкия мирен договор, 1913 г. и по Ньойския договор от 1919 г. Тя е гипсова, с размери 188/127,5 сантиметра. На нея е упоменато, че е одобрена от Министерството на (народното) просвещение.

В Националния музей на образованието в Габрово се съхранява екземпляр и от първата, и от втората  релефна карта на България, изработени от генерал Бояджиев. Едната е дарена от Икономическия техникум „Георги С. Раковски“ – Варна (днес Търговска гимназия „Георги С. Раковски“), а другата от основното училище в с. Градище, Севлиевско, което показва, че картите са изпращани и до училищата в малките населени места. Не може да се каже по колко броя от картите са създадени, но те са достигнали и до по-малките училища. Екземпляр от второто издание на картата се съхранява и в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, като той е в процес на реставрация.

Създадените от генерал Бояджиев карти вероятно са били одобрени и изработени от Военното министерство (след 1911 г. Министерство на войната) и по поръка на Министерството на народното просвещение.

Първата релефна карта на (Княжество) България от 1900 г. (Национален музей на образованието, Габрово)

В процеса на проучването, направено от УНСС за релефните карти,  в Централния държавен архив във фонда на генерал Климент Бояджиев (ф 515К) са открити няколко документа, които показват, че за тях се знае и извън границите на България. Наличен е документ за грамота за награждаването на ген. Климент Бояджиев със сребърен медал от организацията на художниците в Ню Йорк за изработена от него релефна карта на България, с подпис на началник отдела по провинциално изкуство, Ню Йорк. Според военния чин, с който се споменава авторът – генерал, става дума за картата от 1928 г. В същата архивна единица е включена и снимка на релефната карта от същата година.  Към фонда е заведено и писмо (препис) от руското императорско вицеконсулство във Варна до коменданта на града за изказване на благодарност на подполковник Климент Бояджиев от името на военния топографски отдел на Главния щаб за изпратената в дар релефна карта на България и уведомяване, че началникът на щаба е разпоредил тя да бъде изпратена в Зимния дворец (след 1917 г. е  към музей „Ермитаж“).

Това показва, че изготвената карта излиза извън границите на България –  и на запад, и на изток.

Откритите материали са споделени с Института по картография и Музея на образованието и Националната библиотека „Св. св Кирил и Методий“.

Генерал-лейтенант, последното звание на Климент Бояджиев, герой от войните за национално обединение на България, е бил министър на войната (1913 – 1914), служил е в Генералния щаб на Българската армия. По време на Балканската война се отличава в боевете при Люлебургас като командващ Четвърта пехотна Преславска дивизия. През Първата световна война командва Първа българска армия по време на нейното успешно настъпление в Сърбия. По време на Първата световна война командва най-голямата военна групировка – Първа армия. Последният орден, който получава посмъртно, е орден „Стара планина“ I степен с мечове през 2013 г. Други български военни отличия, руски и турски награди, с които е удостоен, са: орден „За храброст“ II и III степен, 2-ри клас; орден „Св. Александър“ II степен с мечове; орден „За военна заслуга“ IV степен; орден „За заслуга“ на военна лента; руски орден „Св. Станислав“ II степен със звезда и османски орден „Лиякат“ със звезда за военни заслуги на 18.12.1915 г.

Генерал-лейтенант Климент Бояджиев умира през 1933 г. в София.