Обновено: петък, 04 ноември 2022 10:10

Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“

  

Административно обслужване по специалности

Служител, телефон, имейл

                              
Централно фоайе
Кабинет 1030
Анита Цанева
началник отдел
тел.: +359 2 81 95 438
[email protected]
ОКС „магистър“ – всички специалности
ОКС „бакалавър“ – всички специалности
Централно фоайе - кабинет 1030
Евгения Ангелова
главен експерт
тел.: +359 2 81 95 360
Издаване на европейско приложение към дипломата за завършено висше образование
ОКС „бакалавър“ и „магистър“

Кабинет 1003


  
тел.: +359 2 81 95 522