Обновено: петък, 07 юли 2023 14:23

Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“

  

Административно обслужване по специалности

Служител, телефон, имейл

                              
Централно фоайе (Корпус А)
Кабинет 1030
Анита Цанева
началник отдел
тел.: +359 2 81 95 438
[email protected]
   

    

Централно фоайе (Корпус А)

Кабинет 1030

Гише № 3 и № 4


ОКС „магистър“ – всички специалности
ОКС „бакалавър“ – всички специалности

тел.: +359 2 81 95 360

[email protected]


Евгения Ангелова
главен експерт


Йоана Николова

главен експерт

[email protected]

  

 

Централно фоайе (Корпус А)

Кабинет 1030

Гише № 2

Издаване на европейско приложение към дипломата за завършено висше образование
ОКС „бакалавър“ и „магистър“


  
тел.: +359 2 81 95 360
 

Евгения Ангелова

главен експерт

[email protected]

 

Йоана Николова

главен експерт

[email protected]