Обновено: вторник, 18 януари 2022 17:42

Прием магистри

Университетът за национално и световно стопанство започва прием на документи за 27 специалности в ОКС „магистър“, в това число и в РЦДО Хасково.

Срокът за подаване на документи е от 04.01.2022 г. (вторник) до 21.01.2022 г. (петък) включително.

Приемът за всички магистърски специалности е с конкурс по документиЗа тях може да се кандидатства само срещу заплащане.

През месец януари на учебната 2021-2022 г. университетът предлага специалности в

2 професионални направления


В уебсайта на УНСС кандидат-магистрите могат да намерят подробна информация за специалноститесроковете и всички интересуващи ги въпроси.

Магистърските програми са в редовна и дистанционна форма и с различен срок на обучение – два, три и четири семестъра. Предвидена е възможност за учене и работа при всички форми на обучение.


Условия за кандидатстване


Документи и такси за кандидатстване

 

Места за подаване на документи 


Онлайн подаване на документи

                  

 За въпроси:

 02-8195-701, 02-8195-702, 02-8195-704

priem.magistri@unwe.bg 


Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС

„Най-големият бизнес университет в България ви очаква“


Проф. д-р Мирослава Раковска: Работодателите приемат дипломата на УНСС като гаранция за отлична подготовка и висок професионализъм


Доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество

„Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото“


Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики

„Осигуряваме стажантски програми във водещи компании и открити лекции с лидери от практиката“