Обновено: понеделник, 31 октомври 2022 21:09

Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2023

                

Със Заповед на Ректора на УНСС № 2935/31.10.2022 г. е обявен конкурс за финансиране на университетски научни проекти от целевата субсидия за НИД на УНСС през 2023 г., както следва:

1. Проекти за колективни научни изследвания в научните области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти;

2. Проекти за частично финансиране на научни форуми.

Приоритетни направления:

1. Изследвания за придобиване на нови знания в икономическите, политическите, социалните и правните науки.

2. Икономически, политически, социални и правни изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България и ЕС.

Проектните  предложения се подават електронно на адрес https://nid.unwe.bg не по-късно от 30 ноември 2022 г.


За справки:

Т (02) 8195 253

Е [email protected]  [email protected]  [email protected]


Заповед на Ректора на УНСС

Указания за участие в конкурс

Kритерии за класиране на проектни предложения за научни изследвания

Критерии за класиране на проектни предложения за научни форуми

Ръководство за преподавателите за участие в конкурс за университетски научни проекти в УНСС


Архив

2022 г.

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.
допълнителна сесия

редовна сесия

2013 г.