Обновено: сряда, 16 февруари 2022 11:17

Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2022

                

Със Заповед на Ректора на УНСС № 2933/19.10.2021 г. е обявен конкурс за финансиране на университетски научни проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2022 г., както следва:

1. Проекти за колективни научни изследвания в научните области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти;

2. Проекти за частично финансиране на научни форуми.

Приоритетни направления:

1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа;

2. Икономически, политически, социални и правни изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България.

Проектните  предложения се подават електронно на адрес https://nid.unwe.bg не по-късно от 19 ноември 2021 г.

 

За справки:

Т (02) 8195 253

Е nidnp@unwe.bg  n_elena@unwe.bg  marinova@unwe.bg


Заповед на Ректора на УНСС

Указания за участие в конкурс

Ръководство за преподавателите за участие в конкурс за университетски научни проекти в УНСС


Заповед за класиране

Приложение 1 към Заповед за класиране

Списък на класираните проекти


Архив

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.
допълнителна сесия

редовна сесия

2013 г.