100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 01 юни 2012 13:21

Контакти

Център за прием на документи


През 2006 г. в УНСС бе открит първият в страната Център за целогодишен прием на  документи, който се намира до официалния вход за аула "Максима" и клона на Банка ДСК. 


Работно време на Центъра
за прием на документи при УНСС

от понеделник до петък                                             
събота 30 юни    
от 8.00 до 16.30 ч.
от 8.00 до 14.00 ч.

Телефони за връзка: 02 8195 701, 02 8195 704За допълнителна информация


Учебен отдел на УНСС

тел.: 02/81-95-535, 02/81-95-363, 02/962-38-79 


Център за прием на документи

тел. 8195 701, 8195 704. Работното време е от 8 до 16.30 ч. 

Университет за национално и световно стопанство
гр. София, п.код 1700, Студентски град "Христо Ботев" 
автобуси №280 и №94