Обновено: четвъртък, 13 октомври 2016 12:45

Контакти

тел. (02) 8195 211; факс (02) 962 39 03 
телефонна централа (02) 8195
адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС


View Larger Map

Университет за национално и световно стопанство
Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е създаден през 1920 г. и е най-старото, най-престижното и най-голямото висше икономическо училище в Югоизточна Европа, лидер в българското и европейското висше образование.
улица 8-ми декември, Студентски град, 1700 София, България
София
София-град
България