Международни акредитации
Обновено: вторник, 26 май 2020 13:43

Акредитация на CIMA

The Chartered Institute of Management Accountants е основан през 1919 и понастоящем e най-голямата в света професионална организация на управленските счетоводители. Най-престижната квалификация на CIMA, разработена съвместно с the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), се нарича Chartered Global Management Accountant (CGMA). Тя се състои от общо 16 изпита в четири нива и три години релевантен практически опит.

Акредитацията от страна на CIMA осигурява възможност на студентите на УНСС да бъдат признати до 8 изпита от CGMA qualification.