Обновено: сряда, 07 декември 2016 16:11

Учебен график

АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК
НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2016/2017 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
И КСК 2016/2017 ГОДИНА ЗА ОКС “МАГИСТЪР”

ВСИЧКИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
Дата на започване
Дата на завършване
Продължителност
1
Зимен семестър
03.10.2016 г.
2201.2017 г.
15 седмици
2
Зимна сесия
23.01.2017 г.
05.02.2017 г.
2 седмици
3
Зимна поправителна сесия
06.02.2017 г.
12.02.2017 г.
1 седмица
4
Годишна поправителна сесия
13.02.2017 г.
19.02.2017 г.
1 седмица
5
Летен семестър
20.02.2017 г.
04.06.2017 г.
15 седмици
6
Лятна сесия
05.06.2017 г.
18.06.2017 г.
2 седмици
7
Лятна поправителна сесия
19.06.2017 г.
25.06.2017 г.
1 седмици
8
Годишна поправителна сесия
26.06.2017 г.
02.07.2017 г.
1 седмици
9
Защити на магистърски тези:
Първа  сесия: юли 2017 г.
Втора  сесия: октомври 2017 г.
Трета  сесия: март - април 2018 г.
Четвърта  сесия: юли 2018 г.

Условните изпити за ОКС "магистър" се провеждат едновременно с условните изпити на ОКС "бакалавър

Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “магистър”:
Зимен семестър на учебната 2016/2017 г.: от 07.09.2016 г. до 30.09.2016 г.
Летен семестър на учебната 2016/2017 г.: от 06.02.2017 г. до 28.02.2017 г.

 Кандидатмагистърски прием – септември 2016 г.:

Прием на документи за писмена и електронна сесия - от 22.08. до 13.09.2016 г.
Прием на документи за хартиена сесия - от 22.08. до 20.09.2016 г.
Кандидатмагистърски тест, електронен формат - от 14.09. до 16.09.2016 г.
Обявяване на резултатите от електронна сесия - до 16.09.2016 г.
Кандидатмагистърски тест, писмен формат  - 25.09.2016 г.
Изпит по английски език за хартиена сесия - 25.09.2016 г. от 14 ч.
Обявяване на резултатите от хартиена сесия - 27.09.2016 г.
Обявяване на класиране – 29.09.2016 г. 
Записване на новоприетите студенти - от 03.10. до 10.10.2016 г. (без събота и неделя)

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

    Кандидат-магистърски прием януари 2017 г.

 1. Прием на документи за хартиена и електронна сесия – от 12.12.2016 г. до 12.01.2017 г.
 2. Прием на документи за хартиена сесия – от 12.12.2016 г. до 19.01.2017 г.
 3. Кандидат-магистърски тест, електронен формат – от 16.01.2017 г. до 17.01.2017 г.
 4. Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 18.01.2017 г.
 5. Кандидат-магистърски тест хартиен формат – 22.01.2017 г.
 6. Изпит по английски език за хартиена сесия – 22.01.2017 г.

- 10.00 часа - за икономисти

    - 10.00 часа - за неикономисти

- 12.00 часа – изпит по английски език

 1. Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 24.01.2017 г.
 2. Обявяване на класиране – 26.01.2017 г.
 3. Записване – от 27.01 до 03.02. 2016 г. (без събота и неделя)

     Предварителен кандидат-магистърски прием за септември 2017 г.

 • Подаване на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия от 06.02. до 02.03.2017 г.. Явяване на изпит от 06.03.2017 г.
 • Подаване на регистрационни карти за втора предварителна (хартиена) сесия от 06.03. до 19.04.2017 г. Явяване на изпит на 23.04.2017 г.
 • Подаване на регистрационни карти за трета предварителна (електронна) сесия от 06.03. до 05.05. 2017 г. Явяване на изпит от 09.05.2017 г.

 

"