100 ГОДИНИ УНСС
Управление на качеството
Обновено: петък, 25 януари 2019 12:59

Органи за управление на качеството

Съвет по качеството

 

Доц. д-р Миланка Славова

заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“

и продължаващо обучение

председател

проф. д-р Даниела Иванова

зам.-председател

доц. д-р Иван Стойчев

зам.-председател

проф. д-р Елка Василева

координатор

доц. д-р Александрина Мурджева

главен секретар по компютърните иновации

 

доц. д-р Венелин Бошнаков

главен секретар по науката

 

доц. д-р Александър Вълков

главен секретар по учебната литература

и документация

 

проф. д-р Матилда Александрова

главен секретар по акредитацията

 

Капка Палейкова

директор на дирекция „Наука“

 

Красимира Иванова

началник на отдел „Управление

на човешките ресурси“

 

Цецка Стефанова

директор на дирекция “Учебна дейност”

 

 

Комисия за осигуряване и оценяване на качеството (КООК)

С цел подпомагане на дейността на Съвета по качеството и разпределяне на ангажиментите по поддържане и усъвършенстване на СУК по вертикала е структурирана Комисия за осигуряване и оценяване на качеството (КООК) на ниво университет. Зам.-председателят на Съвета по качеството е председател на КООК. В комисията участват зам.-деканите по качеството и международното сътрудничество на всички факултети,  представители на студентите и на работодателските организации и синдикатите. Аналогично са структурирани факултетните КООК, в които също са включени представители на синдикатите, на студентите от обучаваните специалности във факултетите и на бизнеса.