Международни акредитации
Обновено: понеделник, 06 януари 2020 10:57

Акредитация ICAEW

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales е основан през 1880 г. и понастоящем насърчава, развива и подкрепя над 153 000 членове в общо 148 страни. Пълната квалификация „дипломиран експерт-счетоводител“ (ICAEW ACA qualification) се състои от 15 изпита в три нива и практически опит от 460 дни (3-5 години). Сертификатът по „финанси, счетоводство и бизнес“ (ICAEW CFAB) е частична, но самостоятелна квалификация на ICAEW, която се състои от шестте изпита от първо сертификационно ниво.

Акредитацията от страна на ICAEW осигурява възможност на студентите на УНСС да бъдат признати общо до 8 изпита от ICAEW ACA qualification и до 5 изпита от ICAEW CFAB.