Акредитация
Обновено: сряда, 29 ноември 2017 9:54

Институционална акредитация

Професионално направление

ОНС "Доктор" по докторски програми

ОКС

Оценка

Капацитет

Акредитацията е дадена на:

Акредитацията е валидна до:

Внасяне на самооценяващ доклад в НАОА до:

Институционална акредитация

бакалавър, магистър, доктор Оценка 9,66

27 340

19.10.2017 г.,
шест години

19.10.2023 г.

19.10.2022 г.