Магистри

График на учебния процес

ГРАФИК ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”
Дата на започване Дата на завършване Продължителност
Откриване на новата учебна година 19.09.2022
Зимен семестър 19.09.2022 08.01.2023 15 седмици
Зимна редовна сесия 09.01.2023 22.01.2023 2 седмици
Зимна редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 09.01.2023 22.01.2023 2 седмици
Зимна поправителна сесия 23.01.2023 29.01.2023 1 седмици
Годишна поправителна сесия 30.01.2023 05.02.2023 1 седмици
Летен семестър 30.01.2023 21.05.2023 15 седмици
Лятна редовна сесия 22.05.2023 04.06.2023 2 седмици
Лятна редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 22.05.2023 04.06.2023 2 седмици
Лятна поправителна сесия 05.06.2023 11.06.2023 1 седмици
Годишна поправителна сесия 04.09.2023 10.09.2023 1 седмици
Годишна поправителна сесия - РЦДО Хасково 04.09.2023 10.09.2023 1 седмици
Срокове за записване за учебната 2022/2023 година за всички форми на обучение, ОКС „магистър”
Зимен семестър на учебната 2022/2023 година 19.09.2022 07.10.2022
Летен семестър на учебната 2022/2023 година 30.01.2023 24.02.2023
Защити на магистърски тези
Първа сесия 19.06.2023 28.06.2023
Втора сесия 18.09.2023 15.10.2023
Трета сесия 2-и месец 2024 3-и месец 2024
Четвърта сесия 6-и месец 2024

Празнични дни по Кодекса на труда за учебната 2022/2023 година

Университетски празници и ваканции за учебната 2022/2023 година

   * Зимна и годишна поправителни сесии - по график;

   * Лятна и годишна поправителни сесии - по график;