Магистри

График на учебния процес

ГРАФИК ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”
Дата на започване Дата на завършване Продължителност
Откриване на новата учебна година 18.09.2023
Зимен семестър 18.09.2023 30.12.2023 15 седмици
Зимна редовна сесия 06.01.2024 20.01.2024 2 седмици
Зимна редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 06.01.2024 20.01.2024 2 седмици
Зимна поправителна сесия 21.01.2024 28.01.2024 1 седмици
Годишна поправителна сесия 29.01.2024 04.02.2024 1 седмици
Летен семестър 29.01.2024 19.05.2024 15 седмици
Лятна редовна сесия 20.05.2024 02.06.2024 2 седмици
Лятна редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 20.05.2024 02.06.2024 2 седмици
Лятна поправителна сесия 03.06.2024 09.06.2024 1 седмици
Годишна поправителна сесия 10.06.2024 16.06.2024 1 седмици
Годишна поправителна сесия - РЦДО Хасково 10.06.2024 16.06.2024 1 седмици
Срокове за записване за учебната 2023/2024 година за всички форми на обучение, ОКС „магистър”
Зимен семестър на учебната 2023/2024 година 18.09.2023 06.10.2023
Летен семестър на учебната 2023/2024 година 29.01.2024 23.02.2024
Защити на магистърски тези
Първа сесия 20.06.2024 30.06.2024
Втора сесия 07.10.2024 25.10.2024
Трета сесия 2-и месец 2025 3-и месец 2025
Четвърта сесия 6-и месец 2025

Празнични дни по Кодекса на труда за учебната 2023/2024 година

Университетски празници и ваканции за учебната 2023/2024 година

   * Зимна и годишна поправителни сесии - по график;

   * Лятна и годишна поправителни сесии - по график;