Магистри

График на учебния процес

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2017/2018 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА И КСК 2017/2018 ГОДИНА ЗА ОКС “МАГИСТЪР”
Зимен семестър 02.10.2017 14.01.2018 15
Зимна сесия 15.01.2018 28.01.2018 2
Зимна редовна сесия за дистанционно обучение: София и РЦДО – Хасково: 13.01.2018 28.01.2018 2
Поправителна зимна сесия 29.01.2018 04.02.2018 1
Годишна поправителна сесия 05.02.2018 11.02.2018 1
Летен семестър 12.02.2018 27.05.2018 15
Лятна сесия 28.05.2018 10.06.2018 2
Лятна редовна сесия за дистанционно обучение: София и РЦДО – Хасково: 26.05.2018 10.06.2018 2
Поправителна лятна сесия 11.06.2018 17.06.2018 1
Годишна поправителна сесия 18.06.2018 24.06.2018 1
Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “магистър”:
Зимен семестър на учебната 2017/2018г. 07.09.2017 29.09.2017
Летен семестър на учебната 2017/2018г. 12.02.2018 06.03.2018
Защити на магистърски тези:
Първа сесия 7-и месец 2018
Втора сесия 10-и месец 2018
Трета сесия 3-и месец 2019
Четвърта сесия 7-и месец 2019