100 ГОДИНИ УНСС
Магистри

График на учебния процес

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2019/2020 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”
Дата на започване Дата на завършване Продължителност
Зимен семестър 30.09.2019 12.01.2020 15 седмици
Зимна сесия 13.01.2020 26.01.2020 2 седмици
Зимна редовна сесия за дистанционно обучение в София и РЦДО – Хасково 11.01.2020 26.01.2020 2 седмици
Поправителна зимна сесия 27.01.2020 02.02.2020 1 седмици
Годишна поправителна сесия 03.02.2020 09.02.2020 1 седмици
Летен семестър 10.02.2020 24.05.2020 15 седмици
Лятна сесия 26.05.2020 07.06.2020 2 седмици
Лятна редовна сесия за дистанционно обучение в София и РЦДО – Хасково 23.05.2020 07.06.2020 2 седмици
Поправителна лятна сесия 08.06.2020 14.06.2020 1 седмици
Годишна поправителна сесия 15.06.2020 21.06.2020 1 седмици
Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “магистър”:
Зимен семестър на учебната 2019/2020 09.09.2019 27.09.2019
Летен семестър на учебната 2019/2020 03.02.2020 28.02.2020
Защити на магистърски тези:
Първа сесия 7-и месец 2020
Втора сесия 10-и месец 2020
Трета сесия 3-и месец 2021
Четвърта сесия 7-и месец 2020

Празнични дни по Кодекса на труда за академичната 2019/2020 година

Университетски празници и ваканции за академичната 2019/2020 година

   * Зимна и годишна поправителни сесии - по график;

   * Лятна и годишна поправителни сесии - по график;