Магистри

График на учебния процес

ГРАФИК ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”
Дата на започване Дата на завършване Продължителност
Откриване на новата учебна година 19.09.2022
Зимен семестър 19.09.2022 15.01.2023 15 седмици
Зимна редовна сесия 16.01.2023 29.01.2023 2 седмици
Зимна редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 16.01.2023 29.01.2023 2 седмици
Зимна поправителна сесия 30.01.2023 05.02.2023 1 седмици
Годишна поправителна сесия 06.02.2023 12.02.2023 1 седмици
Летен семестър 06.02.2023 28.05.2023 15 седмици
Лятна редовна сесия 29.05.2023 11.06.2023 2 седмици
Лятна редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 29.05.2023 11.06.2023 2 седмици
Лятна поправителна сесия 12.06.2023 18.06.2023 1 седмици
Годишна поправителна сесия 19.06.2023 25.06.2023 1 седмици
Годишна поправителна сесия - РЦДО Хасково 19.06.2023 25.06.2023 1 седмици
Срокове за записване за учебната 2022/2023 година за всички форми на обучение, ОКС „магистър”
Зимен семестър на учебната 2022/2023 година 19.09.2022 07.10.2022
Летен семестър на учебната 2022/2023 година 06.02.2023 28.02.2023
Защити на магистърски тези
Първа сесия 29.06.2023 09.07.2023
Втора сесия 09.10.2023 29.10.2023
Трета сесия 3-и месец 2024
Четвърта сесия 6-и месец 2024

Празнични дни по Кодекса на труда за учебната 2022/2023 година

Университетски празници и ваканции за учебната 2022/2023 година

   * Зимна и годишна поправителни сесии - по график;

   * Лятна и годишна поправителни сесии - по график;