Магистри

График на учебния процес

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2021/2022 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”
Дата на започване Дата на завършване Продължителност
Зимен семестър 20.09.2021 02.01.2022 15 седмици
Зимна редовна сесия 04.01.2022 16.01.2022 2 седмици
Зимна редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 04.01.2022 16.01.2022 2 седмици
Зимна поправителна сесия 17.01.2022 23.01.2022 1 седмици
Годишна поправителна сесия 24.01.2022 30.01.2022 1 седмици
Летен семестър 31.01.2022 15.05.2022 15 седмици
Лятна редовна сесия 16.05.2022 29.05.2022 2 седмици
Лятна редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 14.05.2021 29.05.2021 2 седмици
Лятна поправителна сесия 30.05.2022 05.06.2022 1 седмици
Годишна поправителна сесия 12.09.2022 18.09.2022 1 седмици
Годишна поправителна сесия - РЦДО Хасково 10.09.2022 18.09.2022 1 седмици
Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “магистър”
Зимен семестър на учебната 2021/2022 01.09.2021 30.09.2021
Летен семестър на учебната 2021/2022 17.01.2022 31.01.2022
Защити на магистърски тези
Първа сесия 6-и месец 2022
Втора сесия 10-и месец 2022
Трета сесия 3-и месец 2023
Четвърта сесия 6-и месец 2023

Празнични дни по Кодекса на труда за академичната 2021/2022 година

Университетски празници и ваканции за академичната 2021/2022 година

   * Зимна и годишна поправителни сесии - по график;

   * Лятна и годишна поправителни сесии - по график;