Обновено: сряда, 14 юни 2017 15:40

Условия за кандидатстване

Изисквания към кандидатите за обучение в съвместната

магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент

 

  • да имат бакалавърска или магистърска степен в лигитимно висше училище;
  • да владеят английски език писмено и говоримо. Кандидатите за специалност "Европейски бизнес и финанси" и "Международен бизнес и мениджмънт" доказват владеене на английски език с един от следните документи - TOEFEL 560 и IELTS 6.5. При липса на един от посочените документи се явяват на изпит - тест по английски език.
  • Приемът за всички специалности в образователно-ква­ли­фи­ка­ци­онна степен "магистър" се извършва чрез полагането на конкурсен изпит. Повече информация за кандидат-магитърския тест може да намерите тук.