Конференция обедини усилията на водещи учени в информационните и комуникационните технологии

Участници в международна научна конференция обсъждаха приложението на информационните и комуникационните технологии в икономиката и образованието. Близо 100 бе броят на докладите, чуждестранното участие бе представено от двадесет и трима специалисти, а младите изследователи значително надвишаваха числото на професорите и доцентите. Тези данни изтъкна като предимство на форума проф. Валентин Гоев, декан на факултет „Приложна информатика и статистика"

Конференцията показва много добра организация, тя е показателна за националното ни информационно мислене, посочи при откриването на международната конференция проф. Валентин Кисимов, заместник-ректор по електронизацията на УНСС и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации". Деветнадесет са университетите у нас, които обучават по информатика, каза той, но „тъй като концентрацията на мисълта е нещо изключително, трябва да обединим усилията си", изтъкна зам.-ректорът, констатирайки, че липсата на много добри резултати у нас в информатиката се дължи и на „разпокъсаността" в академичните изследвания. Младите са тези, които ще движат науката, каза още проф. Кисимов, основавайки се на наблюденията, че в областта все още липсват кадри. „Трябва да има система, в която да се обединим", призова отново зам.-ректорът присъстващите, като изтъкна, че конференцията е подходящ форум за такава перспективна стъпка.


Във форума взеха участие учени от СУ „Св. Климент Охридски", БАН, НБУ, СА „Д. Ценов" в Свищов, ВТУ „Тодор Каблешков", Лесотехническия университет в София, Икономическия университет във Варна, Шуменския университет „Епископ К. Преславски", Колеж - Добрич, Техническия университет във Варна, Русенския университет „Ангел Кънчев", пловдивския Университет по хранителни технологии и ПУ „Паисий Хилендарски", Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг в София, Военната академия "Г. С. Раковски", както и представители на академичната наука от Русия, Украйна, Малайзия, Иран, Индонезия, Македония, Молдова и др.

Тематичните направления на конференцията бяха седем, свързани с икономическите, организационните и управленските аспекти на информационните и комуникационните технологии, обучението и приложните им аспекти, социалното влияние и информационната сигурност и др.

Галерия снимки от Конференция обедини усилията на водещи учени в информационните и комуникационнит ...