Резултати от търсене за Международни конференции

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

13 results found
Мисия 3.8.2017 г. ... и организация на национални и международни конференции и кръгли маси като средство за обмяна на идеи и практически опит ...
доц. д-р Блага БЛАГОЕВА 30.3.2017 г. ... на политиката). Участвала е в международни конференции в Черна гора, Турция, Австрия, Русия. От 1987 година е преподавател по политически науки в катедра „Политология“, факултет „Международна икономика и политика“, УНСС. Научните й ...
За конференцията 27.4.2016 г. ... . По време на проведените девет Международни конференции са представени: логистични асоциации като Холандска (NEVEM), Италианската и Руската; логистичната практика в компании като Филипс, DHL, Шенкер, Кюне и Нагел, Ойрошпед, Kaven&Orbiko, Фактива, Кока-Кола, AI ...
проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян 16.7.2018 г. ... и доклади пред национални и международни конференции. Проф. Фесчиян участва в национални и международни проекти, консултативни и експертни групи по проблеми на счетоводството и анализа в банките и публичния сектор. Лектор е към Международния банков институт ...
Публикации 25.10.2018 г. ... института като съорганизатор на международни конференции в областта на предприемачеството предоставят възможности за разпространението на генерираното в катедрата знание чрез публикации в издания с международна дистрибуция. По-долу са представени избрани ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... на тема „Европейска патентна конвенция 2000”, организиран от Европейската патентна академия на Европейското патентно ведомство – 13.12.2007 г.; Юбилейна международна конференция „130 години от Руско-турската освободителна война (1877-1978 г.) и ...
За института 25.10.2018 г. ... план чрез публикациите, участието в международни конференции и семинари, национални и международни проекти. Членове на института са обучавали американски студенти от Международния университет на Флорида в Маями, Държавния (щатски) университетит "Сагъно Вали", ...
Наука 28.9.2012 г. ... предмет на редица доклади на национални и международни конференции; публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално приложени в практиката ...
Наука 27.9.2012 г. ... предмет на редица доклади на национални и международни конференции; публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално приложени в практиката ...
За факултета 12.5.2017 г. ... активност, участията в национални и международни конференции и прояви, ръководството на университетски, национални и международни проекти, членовете на академичния състав допринасят за утвърждаване авторитета на Университета за национално и световно стопанство в европейското ...
Международна дейност 30.11.2011 г. ... учени в УНСС - организиране и участие в международни конференции и семинари в България и чужбина. Международната дейност заема важно място в научно-образователната дейност на УНСС в условията на глобалното партньорство и обмена на знания ...

Събития

14 results found
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... изследвания на БАН, с които провеждаме съвместни международни конференции. Преподаватели от катедрата участват в проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм+“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... изследвания на БАН, с които провеждаме съвместни международни конференции. Преподаватели от катедрата участват в проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм+“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на ...
Председателят на ОС на Финансово-счетоводния факултет на УНСС доц. д-р Силвия Трифонова дискутира проблема за иновативната неконвенционална парична политика на авторитетни международни форуми 6.11.2018 г. ... учени и изследователи на две значими международни конференции. Тя взе участие в организираната у нас Пета мултидисциплинарна научна конференция по социални науки и изкуства (5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM), месец август 2018 ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Ърнст и Янг България ЕООД 9.3.2018 г. ... стипендии, сътрудничеството в организирането на международни конференции с цел популяризирането на счетоводната и одиторската професия, както и в организирането на магистърски програми. Координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС е проф. д-р Снежана Башева, декан на ...
Наш преподавател участва във форум на Международното общество по бизнес и икономика 22.7.2016 г. ... с доклад в една от предишните единадесет международни конференции на младите учени в нашия университет. Актуална информация за Международната научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: Наука и бизнес” е публикувана на интернет страницата на ...
Първи защити по съвместната докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел 18.4.2016 г. ... на дисертацията, участва със свои доклади в три международни конференции и публикува в авторитетни научни списания. „В бъдещото си научно развитие никога не забравяй принципите на свободното мислене, на които е основан университетът в Брюксел“ – обърна се проф. Денчев към своя ...
Доц. д-р М. Раковска преподава в Университета в Малага (Испания) 8.2.2016 г. ... . Бяха обсъдени възможности за участие на международни конференции, организирани от Университета в Малага и УНСС, за разработване на съвместни проекти с участието на Българска асоциация по логистика, а също и за извършване на съвместни изследвания. Обменени бяха добри практики във висшето ...
Наш преподавател участва в международна M-Sphere конференция в Дубровник 29.10.2015 г. ... и обществото. Асоциацията организира ежегодни международни конференции и издава научни списания ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 12.6.2015 г. ... също подготовка и провеждане на национални и международни конференции, симпозиуми и публични дискусии, изпълнение на проекти, финансирани по програмите на ЕС, активно използване на успешните практики на европейската мрежа Телематик Про и техните членове. В меморандума е предвидено и ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 27.10.2015 г. ... също подготовка и провеждане на национални и международни конференции, симпозиуми и публични дискусии, изпълнение на проекти, финансирани по програмите на ЕС, активно използване на успешните практики на европейската мрежа Телематик Про и техните членове. В меморандума е предвидено и ...
Доц. д-р М. Раковска преподава в Университета в Малага (Испания) 14.5.2015 г. ... . Бяха обсъдени възможности за участие на международни конференции, организирани от Университета в Малага и УНСС, за разработване на съвместни проекти с участието на Българска асоциация по логистика, а също и за извършване на съвместни изследвания. Обменени бяха добри практики във висшето ...
Девета международна научна конференция “ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ” 23-25 септември, 2014 г. УОБ - УНСС, с. Равда 26.8.2014 г. ... , Украйна, Сърбия. По време на проведените осем Международни конференции са представени логистични асоциации като Холандска (NEVEM), Италианската и Руската; логистичната практика в компании като Филипс, DHL, Шенкер, Кюне и Нагел, Ойрошпед, Kaven&Orbiko, Фактива, Кока-Кола, AI Data Processing ...
Национален семинар „Медиация по интелектуална собственост“ 9.5.2014 г. ... споразумения за сътрудничество, проведените международни конференции, семинари и кръгли маси, публичните лекции на представители на СОИС и др. В голямата конферентна зала През последните 14 години под ръководството на проф. Борислав Борисов, директор на Института по ...

Предстоящо

0 results found

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене