Резултати от търсене за Международни конференции

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

12 results found
Мисия 3.8.2017 г. ... организация на национални и международни конференции и кръгли маси като средство за обмяна на идеи и практически опит ...
доц. д-р Блага БЛАГОЕВА 30.3.2017 г. ... политиката). Участвала е в международни конференции в Черна гора, Турция, Австрия, Русия. От 1987 година е преподавател по политически науки в катедра „Политология“, факултет „Международна икономика и политика“, УНСС. Научните й ...
проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян 16.7.2018 г. ... и доклади пред национални и международни конференции. Проф. Фесчиян участва в национални и международни проекти, консултативни и експертни групи по проблеми на счетоводството и анализа в банките и публичния сектор. Лектор е към Международния банков ...
Публикации 25.10.2018 г. ... като съорганизатор на международни конференции в областта на предприемачеството предоставят възможности за разпространението на генерираното в катедрата знание чрез публикации в издания с международна дистрибуция. По-долу са представени избрани ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... на тема „Европейска патентна конвенция 2000”, организиран от Европейската патентна академия на Европейското патентно ведомство – 13.12.2007 г.; Юбилейна международна конференция „130 години от Руско-турската освободителна война (1877-1978 г.) и ...
За института 25.10.2018 г. ... публикациите, участието в международни конференции и семинари, национални и международни проекти. Членове на института са обучавали американски студенти от Международния университет на Флорида в Маями, Държавния (щатски) университетит ...
Наука 28.9.2012 г. ... доклади на национални и международни конференции; публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално приложени в практиката ...
Наука 27.9.2012 г. ... доклади на национални и международни конференции; публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално приложени в практиката ...
За факултета 12.5.2017 г. ... , участията в национални и международни конференции и прояви, ръководството на университетски, национални и международни проекти, членовете на академичния състав допринасят за утвърждаване авторитета на Университета за национално и световно стопанство в ...
Международна дейност 30.11.2011 г. ... организиране и участие в международни конференции и семинари в България и чужбина. Международната дейност заема важно място в научно-образователната дейност на УНСС в условията на глобалното партньорство и обмена на знания ...

Събития

15 results found
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... изследвания на БАН, с които провеждаме съвместни международни конференции. Преподаватели от катедрата участват в проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм+“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... изследвания на БАН, с които провеждаме съвместни международни конференции. Преподаватели от катедрата участват в проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм+“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на ...
Председателят на ОС на Финансово-счетоводния факултет на УНСС доц. д-р Силвия Трифонова дискутира проблема за иновативната неконвенционална парична политика на авторитетни международни форуми 6.11.2018 г. ... и изследователи на две значими международни конференции. Тя взе участие в организираната у нас Пета мултидисциплинарна научна конференция по социални науки и изкуства (5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM), ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Ърнст и Янг България ЕООД 9.3.2018 г. ... в организирането на международни конференции с цел популяризирането на счетоводната и одиторската професия, както и в организирането на магистърски програми. Координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС е проф. д-р Снежана Башева, декан ...
Наш преподавател участва във форум на Международното общество по бизнес и икономика 22.7.2016 г. ... в една от предишните единадесет международни конференции на младите учени в нашия университет. Актуална информация за Международната научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: Наука и бизнес” е публикувана на ...
Първи защити по съвместната докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел 18.4.2016 г. ... , участва със свои доклади в три международни конференции и публикува в авторитетни научни списания. „В бъдещото си научно развитие никога не забравяй принципите на свободното мислене, на които е основан университетът в Брюксел“ – обърна се проф. ...
Доц. д-р М. Раковска преподава в Университета в Малага (Испания) 8.2.2016 г. ... обсъдени възможности за участие на международни конференции, организирани от Университета в Малага и УНСС, за разработване на съвместни проекти с участието на Българска асоциация по логистика, а също и за извършване на съвместни изследвания. Обменени бяха добри практики ...
Наш преподавател участва в международна M-Sphere конференция в Дубровник 29.10.2015 г. ... . Асоциацията организира ежегодни международни конференции и издава научни списания ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 12.6.2015 г. ... и провеждане на национални и международни конференции, симпозиуми и публични дискусии, изпълнение на проекти, финансирани по програмите на ЕС, активно използване на успешните практики на европейската мрежа Телематик Про и техните членове. В меморандума е ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 27.10.2015 г. ... и провеждане на национални и международни конференции, симпозиуми и публични дискусии, изпълнение на проекти, финансирани по програмите на ЕС, активно използване на успешните практики на европейската мрежа Телематик Про и техните членове. В меморандума е ...
Доц. д-р М. Раковска преподава в Университета в Малага (Испания) 14.5.2015 г. ... обсъдени възможности за участие на международни конференции, организирани от Университета в Малага и УНСС, за разработване на съвместни проекти с участието на Българска асоциация по логистика, а също и за извършване на съвместни изследвания. Обменени бяха добри практики ...
Девета международна научна конференция “ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ” 23-25 септември, 2014 г. УОБ - УНСС, с. Равда 26.8.2014 г. ... , Сърбия. По време на проведените осем Международни конференции са представени логистични асоциации като Холандска (NEVEM), Италианската и Руската; логистичната практика в компании като Филипс, DHL, Шенкер, Кюне и Нагел, Ойрошпед, Kaven&Orbiko, Фактива, Кока-Кола, AI Data ...
Национален семинар „Медиация по интелектуална собственост“ 9.5.2014 г. ... споразумения за сътрудничество, проведените международни конференции, семинари и кръгли маси, публичните лекции на представители на СОИС и др. В голямата конферентна зала През последните 14 години под ръководството на проф. Борислав Борисов, директор на Института по ...
Национален семинар "Медиация по интелектуална собственост" 20.2.2019 г. ... споразумения за сътрудничество, проведените международни конференции, семинари и кръгли маси, публичните лекции на представители на СОИС и др. В голямата конферентна зала През последните 14 години под ръководството на проф. Борислав Борисов, директор на Института по интелектуална ...

Предстоящо

0 results found

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене