Важно! Онлайн анкети чрез системата Web-студент за качеството на преподаване в УНСС

сряда, 05 декември 2012 9:39 /
Начало:
събота, 26 януари 2013
Край:
четвъртък, 31 януари 2013
Място:
Подробности:

Уважаеми студенти,

От 15 декември чрез системата Web-студент ще имате възможност да попълните онлайн анкети за всяка от изучаваните от вас дисциплини през зимния семестър на 2012/2013 г. Анкетите имат за цел периодично проучване (по време на всеки учебен семестър) на оценката на студентите за качеството на преподаване в УНСС.

За достъп до системата влезте в Web-студент с вашите данни, след което отидете на меню „Анкети“. От изведената форма изберете дисциплина и преподаватели – за лекции и упражнения. След като отворите анкета, поставете вашите оценки за всеки от въпросите чрез натискане с мишката върху съответните бутони (от 2 до 6).

Всеки студент има възможност да попълни анкета само за изучаваните от него дисциплини, а веднъж изпратена анкета не може да бъде подавана повторно.  Анкетите са анонимни, поради което не се записват никакви лични данни за студента.

Анкетата ще е отворена до приключването на редовната изпитна сесия.

Благодарим за вашето съдействие и участие в проучването!

Facebook Twitter