Резултати от търсене за студенти

Университетски подсайтове

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели
Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели
Чуждестранни кандидат-студенти и студенти
Информация за чуждестранните студенти и кандидат-студенти в УНСС

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

700 results found
Магистърска програма по "Управление на продажбите в търговията" 12.1.2023 г. ... кандидатстват и да се обучават студенти, завършили ОКС "бакалавър" от всички професионални направления в УНСС и други акредитирани висши училища. Магистърската програма „Управление на продажбите в търговията“ обхваща значими за успешния търговски бизнес ...
Такси за правоучастие 30.12.2022 г. ... вечеря - 100 лв/човек  Студенти и докторанти - заплащат 50% от обявените такси за участие в конференцията.  Всички такси се превеждат по банков път, като задължително трябва да е включен текст: Имена на участник, организация, Межд. научна ...
Жива памет - проф. д-р Тилчо Иванов 16.1.2023 г. ... Тилчо Иванов предава на своите студенти и колеги през годините. Многобройни са неговите възпитаници, някои от тях заемали и заемащи ръководни позиции в сектора за сигурност на страната. Десетки са успешно защитилите докторанти под негово ръководство. Лекционни ...
Докторантски четения 18.1.2023 г. ... . През последните години в него намират място текстове на студенти, участвали в академиите; публикуват се части от наскоро защитени дисертации; могат да бъдат прочетени работи на постдокторанти. Поредицата е форум за представяне на научните търсения не само на обучаващи се към катедра „Публична ...
Прием летен семестър 2022/2023 г. 10.1.2023 г. ... на класиране: 30.01.2023 г. Записване на новоприети студенти: 01 – 10.02.2023 г., вкл. Документи и такси за кандидатстване Кандидат-студентски документи се приемат: Онлайн – при онлайн подаването на документи, таксата за кандидатстване се заплаща с банкова карта с 3D верификация в ...
Интервю с проф. д-р Христо Кожухаров 29.11.2022 г. ... по промишлено и продоволствено стокознание, в които студентите провеждаха своите лабораторни упражнения и 1 научноизследователска лаборатория в която ние, преподавателите от катедрата, провеждахме своята научно- изследователска работа. Всяка от лабораториите беше снабдена с всичко необходимо за  да се ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2022/2023 уч.г. 16.11.2022 г. ... класирането по ред, установен в Правилника за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2023/2024 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2022/2023 уч.г. 16.11.2022 г. ... класирането по ред, установен в Правилника за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2023/2024 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2022/2023 уч.г. 1.12.2022 г. ... класирането по ред, установен в Правилника за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2023/2024 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem ...
Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2022 31.10.2022 г. ... области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти; 2. Проекти за частично финансиране на научни форуми. Приоритетни направления: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа; 2. Икономически, ...
Съвместни програми 20.1.2023 г. ... е да осигури качествена подготовка на студентите бакалаври в обхвата на ключови направления на бизнес икономиката. Обучението се извършва съвместно между УНСС и СА-Свищов. Основната цел се реализира в следните направления: Комплексна теоретична и практическа подготовка по ...
Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 12.10.2022 г. ... за държавния изпит за студенти в ОКС "Бакалавър" можете да изтеглите от тук ...
Такси 24.11.2022 г. ... 15 лева – автор/колектив от студенти и докторанти на други висши училища                                * 20 лева – издателска такса за обработка на текст и публикуване в ...
Връчване на дипломи 2.11.2022 г. ... на дипломите на успешно завършилите студенти от специалност „Политическа икономия“. ВАЖНО! Всички дипломанти в интервала 20 - 30.10.2022 г. трябва да се подпишат в дипломната книга при инспектора на специалността на 1 етаж ОКС Бакалавър. Държавен ...
- 23.9.2022 г. ... ни да бъде така изпълнен със студенти и с преподаватели както беше днес. Успешна година на всички!“                        Доц. д-р Иван Йорданов „Уважаеми господин ...
Класиране за студентско общежитие 29.9.2022 г. ... класиране.          Студенти, които в информационна система „Уеб-студент“ не виждат блока и стаята, в която са класирани, е необходимо да посетят сектор „Настаняване и информационно обслужване“ в срок от 03 до 14 октомври 2022 г., където да ...
Допълнителен прием – документи и такси за кандидатстване 3.9.2022 г. ... и професионалните направления 5. кандидат-студентите за специалностите „Дигитален маркетинг с преподаване на английски език“, „Икономика на отбраната и сигурността с преподаване на английски език“ със специализация „Ядрена сигурност“, „Счетоводство, ...
Удължава се срокът за подаване на документи за ОКС "магистър" за учебната 2022/2023 г. 26.8.2022 г. ... класиране 31.08.2022 г. Записване на новоприети студенти 05 – 13.09.2022 г., вкл ...
Важни дати и такса за правоучастие 17.8.2022 г. ...    40 лева – автор/колектив от студенти и докторанти на други висши училища                                50 евро – автор/колектив от чужбина               ...
Записване след трето класиране 19.7.2022 г. ... новоприети студенти във всички специалности от ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" за специалност „Право", за учебната 2022/2023 година се извършва онлайн или на място в УНСС в отдел „Студенти-бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А). Повече ...
Компенсации на високите цени на електронергия за студенти и докторанти, живеещи в общежитие 1.7.2022 г. ...        Уважаеми колеги, студенти и докторанти, живущи в студентските общежития на УНСС, След проведени преговори между Националното представителство на студентските съвети в РБ /НПСС/, Министерството на образованието и науката /МОН/ и Министерството на финансите /МФ/ беше ...
Контакти за прием на документи за кандидатстване в УНСС 12.6.2022 г. ... 95 704  [email protected] Отдел "Кандидат-студенти":  тел.: (02) 81 95 701  [email protected] За технически въпроси и проблеми при кандидатстване онлайн:  тел.: 088 501 0500  [email protected] ...
Обявяване на трето класиране 10.6.2022 г. ... на незаетите места. Класираните кандидат-студенти се записват в специалността, в която са приети ...
Обявяване на второ класиране с резерви 10.6.2022 г. ... . класираните на първо класиране кандидат-студенти, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС; 2. резервите, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС от първо класиране. Класираните кандидат-студенти могат: 1. да се запишат в специалността, в която са ...
Обявяване на първо класиране с резерви 10.6.2022 г. ... първо класиране с резерви класираните кандидат-студентите могат: 1. да се запишат в специалността, в която са приети, като представят всички необходими документи за записване. В следващите етапи на класирането, записалите се за студенти не участват. Записването ...
Записване на новоприети студенти 7.7.2022 г. ... студенти се записват със заповед на ректора. Студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права. Записването на студентите се извършва: Онлайн За онлайн записването е необходимо да се използва приложението Evrotrust, с което да се ...
Класиране 10.6.2022 г. ... класирането участват кандидат-студентите, подали документи за кандидатстване в определените за това срокове и: които са издържали успешно конкурсните изпити или кандидатстват с оценката от държавен зрелостен изпит. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на ...
ENGAGE.EU от началото досега 25.5.2022 г. ... , и са алма матер на общо над 100 000 студенти: University of Mannheim (Германия) – координатор; Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Италия); NHH Norwegian School of Economics (Норвегия); Tilburg ...
Нови стандарти в управлението на УНСС 21.5.2022 г. ... за кандидатстване, оценка и прием на студентите в УНСС. По негово време е разработена и внедрена системата за единен приемен изпит (ЕПИ) в тестова форма и електронен вариант за провеждане и за оценяване веднага след полагането на теста по всяка една от приемните изпитни дисциплини. ...
Конкурс учебни програми ОКС "Магистър" 18.5.2022 г. ... между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори.             Проектът залага на включване на голяма част от преподавателите, участващи в неговата реализация, в програмите за ...
Конкурс "МИО (съвместна програма)" 13.5.2022 г. ... ноу-хау, между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори. Проектът залага на включване на голяма част от преподавателите, участващи в неговата реализация, в програмите за повишаване на квалификацията и/или за краткосрочна специализация в чуждестранните ...
Конкурс "Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма)" 9.5.2022 г. ... ноу-хау, между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори. Проектът залага на включване на голяма част от преподавателите, участващи в неговата реализация, в програмите за повишаване на квалификацията и/или за краткосрочна специализация в чуждестранните ...
За форума 21.11.2022 г. ... научни прояви и инициативи за младите хора – студентите, докторанти, постдокторанти и млади учени, се споделя ценен изследователски опит, повишава се взаимодействието „студент-преподавател“ и се осигурява добра приемственост в научно-изследователската дейност. В различни тематични ...
Такси за административно обслужване 7.4.2022 г. ... . Административни услуги за лица, които не са студенти   1. Академична справка на завършил или напуснал университета до 1995 г. 145 лв. 2. Академична справка на завършил или напуснал университета след 1995 г. 75 лв. 3. Удостоверение за ...
Такси за административно обслужване 7.4.2022 г. ... . Административни услуги за лица, които не са студенти   1. Академична справка на завършил или напуснал университета до 1995 г. 145 лв. 2. Академична справка на завършил или напуснал университета след 1995 г. 75 лв. 3. Удостоверение за ...
Налична литература за стартъп екосистемата 6.4.2022 г. ... изследвания, този сбит учебник предоставя на студенти и академици по предприемачество практическо ръководство за придобиване на подходящи ресурси, за да стартират нова фирма. Innovation, Commercialization, and Start-Ups in Life Sciences - James F. Jordan Иновацията е превръщането на нов метод, ...
За проекта 9.11.2022 г. ... , между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори. Проектът залага на включване на голяма част от преподавателите, участващи в неговата реализация, в програмите за повишаване на квалификацията и/или за краткосрочна специализация в ...
Срокове за записване за спорт за летен семестър на учебната 2021/2022 г. 31.1.2022 г. ... във връзка със записване на студенти на спорт за летен семестър на учебната 2021/2022 г. Уважаеми студенти, Срокът за записване в учебните групи по спорт за летен семестър на академичната 2021/2022 е от 31 януари до 28 февруари 2022 година. След този срок ...
Отдел „Учебна документация, отчетност и контрол“ 14.11.2022 г. ... и обучавали се в чужбина студенти в съответствие с Правилника на учебната дейност. Съгласуване на дисциплини и изготвяне на документация за студенти, участващи в мобилност. Изготвяне на уверения за признаване на изпити и трансфер на кредити на студентите ...
Правилник за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" след средно образование 20.1.2023 г. ... . 5. (1) Студентите се приемат с успешно положен единен приемен изпит (ЕПИ) или с оценка от държавен зрелостен изпит (ДЗИ), Приложение № 2. (2) За прием в УНСС се признават оценките от държавен зрелостен изпит, както следва: 1. За завършилите ...
Правилник за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование 27.1.2022 г. ... 3 (три). (2) за кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща, се взема оценката от зрелостния изпит по ...
Правилник за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" след средно образование 20.1.2023 г. ... .5 (3) За специалностите с изучаване на чужди езици (без специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Икономика на туризма“ и „Политология“) или с преподаване на английски език, кандидатите се допускат до участие в ...
График – допълнителен прием януари 2022 г. 25.1.2022 г. ... от 26.01.2022 г. Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора. Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. Класификатор на областите на висше ...
Уникално комплексно изследване в областта на теорията на международните отношения 25.1.2022 г. ... от изданието за преподаватели, студенти, специалисти, журналисти и коментатори е извън съмнение и тя е посочена в множество отзиви за книгата от водещи професионалисти, изследователи, преподаватели, дипломати и практици в областта на международните отношения, ...
Отдел „Кандидат-студенти“ 20.1.2023 г. ... обслужване Телефон, имейл Радостина Петрова  началник отделкабинет 1002 тел.: +359 2 81 95 701 [email protected] [email protected] [email protected] Росица Петрова главен специалист Център за прием на ...
Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ 4.11.2022 г. ... обслужване по специалности Служител, телефон, имейл                                Централно фоайе Кабинет 1030 Анита Цанева началник отдел тел ...
Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение 19.7.2022 г. ... обслужване по специалности Служител, телефон, имейл Кабинет 1029 Мария Павлова началник отдел тел.: +359 2 81 95 597 [email protected] Гише №1 Финанси Финансов мениджмънт Публичен финансов ...
Отдел „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение 12.9.2022 г. ... №21 Здравно осигуряване на студентите Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер Предприемачество Цветелина Павлова старши експерт тел.: +359 2 81 95 573 [email protected]  ...
КОНТАКТИ 3.2.2022 г. ... „Кандидат-студенти“ Отдел „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ Дистанционно обучение - ...
ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ И ЕВРОПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДИПЛОМИТЕ 17.1.2022 г. ...       Анита Цанева началник отдел    Централно фоайе - кабинет 1030 тел.: +359 2 81 95 438 [email protected] ...
Контакти 18.1.2022 г. ... ...
Еразъм стажове/практики 10.11.2022 г. ... работа, практика и др.) в чужбина за студенти, които в момента са записани във висши учебни заведения в държави по програмата за степен бакалавър или магистър, както и докторанти. Възможностите са отворени и за наскоро завършили студенти. Чрез стажуване в чужбина по ...
Прием магистри 18.1.2022 г. ... сътрудничество „Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото“ Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски ...
Документи за записване - РЦДО Хасково 30.8.2022 г. ... студенти се записват със заповед на ректора в срок от 05.09.2022 г. до 13.09.2022 г., вкл. (без събота и неделя). Представят следните документи: 1. документи за записване на новоприети студенти (по образец, валиден за УНСС); 2. лична карта, която след ...
Жива памет - проф. д-р Благой Колев 9.11.2022 г. ... състав, адекватен на обучението на студентите; за създаване на две специалности – Социология и Икономическа социология и психология в две професионални направления – Икономика и Социология, антропология и науки за културата;  за разработване на нова учебна ...
Справочно-библиографско обслужване 25.1.2023 г. ... на информационната грамотност на студенти, преподаватели и докторанти.4. Консултация на преподаватели и докторанти относно възможностите и изискванията за публикуване в научни бази данни (CEEOL, Български портал за отворена наука и др.). Информация за ...
ЖИВА ПАМЕТ 31.1.2023 г. ... столетие. „Важно за нашите студенти е да знаят кои са хората, които ги правят горди да учат в най-добрия бизнес университет в Югоизточна Европа“, изтъква ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. „Историческата памет е повече от това просто да си ...
Важен срок за кандидат-магистрите с чуждестранни дипломи! 2.12.2021 г. ... на страни от Европейския съюз - в отдел „Студенти – магистър“ (каб. 1029, тел. 02 8195 597) или в Центъра за прием на документи (тел.: 02 8195 702, 02 8195 704); Граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в отдел ...
Студенти в неравностойно положение 23.11.2021 г. ... в неравностойно ...
За нас 10.5.2022 г. ... , неговите възпитаници (алумни), обучаващи се студенти и преподаватели. Алумни център УНСС изгражда университетска инфраструктура за създаване и координиране на дейността на  алумни клубовете по специалности, катедри и факултети, както и подпомага развитието на алумни клубове в страната и ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2021/2022 уч.г. 29.11.2021 г. ... по ред, установен в Правилника за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2021/2022 уч.г. 10.2.2022 г. ... по ред, установен в Правилника за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2021/2022 уч.г. 7.12.2021 г. ... по ред, установен в Правилника за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: ...
За катедрата 1.7.2022 г. ... от катедрата са обучавали американски студенти от Международния университет на Флорида в Маями, Държавния (щатски) университетит "Сагъно Вали", Мичиган, студенти и предприемачи от технически университети в Мексико, предприемачи от Сърбия и Северна Македония и ...
Държавни изпити 17.8.2022 г. ... „Бакалавър“, специалност „Творчески индустрии и бизнес“ полагат един държавен изпит: по специалността.         Студентите ОКС „Бакалавър“, специалност „Интелектуална ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 22.8.2022 г. ... използване на интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията.     Студентите ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата" 22.8.2022 г. ... на магистърската програма е да запознае студентите с обхвата и системата на творческите и в частност на културните индустрии, с условията, средата и начина на тяхното функциониране, да разкрие природата на създаваните от тях интелектуални продукти и икономическият им потенциал с ...
Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" 22.8.2022 г. ... Дипломираните студенти в магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра ИСТТ , други обучителни ...
Издаване на препоръки 17.8.2022 г. ...   Издаването на препоръки на студенти на катедра ИСТТ се извършва по утвърдени правила и на база подадена от студента молба до ръководителя на катедра ИСТТ. Молбата се входира при административния секретар на катедра ИСТТ в кабинет 1076 ...
Допълнителен прием - магистри 2021/2022 17.9.2021 г. ... сътрудничество „Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото“ Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики „Осигуряваме ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 17.9.2021 г. ... на магистърската програма е да запознае студентите с обхвата и системата на творческите и в частност на културните индустрии, с условията, средата и начина на тяхното функциониране, да разкрие природата на създаваните от тях интелектуални продукти и икономическият им потенциал с ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 17.9.2021 г. ... използване на интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията.   ...
Редовно обучение 16.9.2021 г. ... Дипломираните студенти в магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра ИСТТ , други обучителни звена в УНСС ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 29.10.2021 г. ... . Целта на магистърската програма е да запознае студентите с обхвата и системата на творческите и в частност на културните индустрии, с условията, средата и начина на тяхното функциониране, да разкрие природата на създаваните от тях интелектуални продукти и икономическият им потенциал с възможностите и ...
Редовно обучение 29.10.2021 г. ... и др.      Дипломираните студенти в магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра ИСТТ, други обучителни звена в УНСС или от ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 29.10.2021 г. ... ползване и използване на интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията. Завършилите специалността могат да ...
Докторски програми 12.9.2022 г. ... мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. Мобилността по програмата се осъществява на основата на сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения ...
Конференции и семинари 17.9.2021 г. ... 2021 г. Мастър клас за студенти по въпросите на интелектуалната собственост с фокус върху темите за изкуствения интелект и софтуера, лектор: г-н Люк де Вос, Европейско патентно ведомство, 11-12 ноември 2019 г. Перспективи пред развитието на ...
За нас 15.9.2021 г. ... (СОИС/WIPO) и обучава студенти в съвместна магистърска програма с Академията на СОИС. Провежда съвместно обучение и стажантска програма с Европейското патентно ведомство (ЕПВ/ЕPO) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) и  ...
Класиране по специалности за студенти, прекъсващи след 2-ри курс 27.10.2022 г. ... да подадете желанията си за класиране по специалности на следния адрес: https://student.unwe ...
Условия за допълнителен прием 17.9.2021 г. ... история и цивилизация; За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния ...
Допълнителен прием 10.9.2021 г. ... от 10 до 17 септември 2021 г. Кандидат-студентите могат да подадат документи, ако притежават диплома за завършено средно образование и отговорят на едно от следните условия:  имат оценка от държавен зрелостен изпит (ДЗИ), за завършилите средно образование след 2007 г. по ...
График за получаване на електронни книжки 8.10.2021 г. ... ресорни отдели:  отдел "Студенти - бакалавър" отдел "Студенти - магистър" Център за дистанционно обучение -  бакалавър и магистър                    ...
Срокове за записване за летен семестър на учебната 2021/2022 година 12.1.2022 г. ...   ГРАФИК за записване на студентите от ОКС „бакалавър“ - редовно обучение № СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ КУРС 1. 31.01. – 04.02.2022 г. ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ КУРС 2. 07.02. – 11.02.2022 г. ТРЕТИ КУРС 3. 14.02. – 18.02 ...
Дигитални маркетингови стратегии 25.8.2021 г. ... . По достъпен и лесно разбираем начин студентите придобиват структурирани и задълбочени знания, но същевременно се научават да анализират реални бизнес ситуации и да прилагат наученото, сблъсквайки се с актуални бизнес казуси, разглеждайки успешни маркетингови кампании и ...
За конференцията 14.12.2021 г. ... е също отворена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с изтъкнати преподаватели, учени, полиси-мейкъри и представители на ...
Големи данни и изкуствен интелект 2.8.2021 г. ... . За програмата могат да кандидатстват студенти, завършили ОКС "бакалавър" от всички професионални направления. Обучението в специалността има за цел да подготви бъдещите магистри да могат: да използват, прилагат и изграждат системи за организация и управление на големи ...
Международен бизнес и управление с преподаване на английски език - дуална магистърска програма между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ 2.8.2021 г. ... между двата университета, българските студенти заплашат първите два семестъра такси за обучение в УНСС, а третият и четвъртият семестър – таксите на Шанхайския университет „Джао Тонг“. Подписаното споразумение за сътрудничество между двата университета по ...
Международен бизнес с преподаване на англ. език - дуална магистърска програма между УНСС и UNINT - Рим, Италия 2.8.2021 г. ... , размерът на таксите за българските студенти е еднакъв за всички семестри и се заплаща в УНСС. Българските студенти в дуалната магистърска програма имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT – Рим ...
„Икономика на отбраната и сигурността" със специализация „Ядрена сигурност" с преподаване на англ. език 17.8.2021 г. ... Програмата е за срок от три семестъра за студенти, които са завършили бакалавърска степен или еквивалентна на нея. Магистърската програма е структурирана в съответствие с държавните изисквания за обучение в  магистърската степен и съобразно изискванията на Международната ...
Национална сигурност 2.8.2021 г. ... е предназначена за студенти, които желаят да навлязат или да продължат своето развитие в областта на изграждането, реформирането и функционирането на специфичен публичен сектор в неговите национални, наднационални, интеграционни и транснационални измерения ...
Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики: Осигуряваме стажантски програми във водещи компании и открити лекции с лидери от практиката 5.1.2022 г. ... за сътрудничество. Завършващите УНСС студенти са предпочитани от работодателите и за това говорят и данните от НОИ, според който 98% от дипломиращите се, се реализират по специалността си. Водени от желанието да доближим нашите студенти до реалната бизнес среда в меморандумите ...
Доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество: Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото 29.7.2021 г. ... , по качествено нов и различен за студентите начин. Това обучение едновременно изисква от студентите повече, но и дава повече. Обикновено магистърските програми са по-тясно специализирани и интердисциплинарни от бакалавърските, но основната разлика между едните и другите е ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС: Най-големият бизнес университет в България ви очаква 3.1.2022 г. ... с практиката обучение на своите студенти. Преминавайки през предизвикателствата на времето, виждаме как светът се променя, съвременното образование се дигитализира, превръща се в икономика на интелекта и ние трябва да сме готови за това. УНСС успя само за два дни да ...
Цифрово управление и администрация 2.8.2021 г. ... реализация Завършилите специалността студенти могат да се реализират в: административни структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебна власт; регионални и местни административни структури (секретар по информационно осигуряване); организации, предоставящи ...
Дигитални маркетингови стратегии 2.8.2021 г. ... . По достъпен и лесно разбираем начин студентите придобиват структурирани и задълбочени знания, но същевременно се научават да анализират реални бизнес ситуации и да прилагат наученото, сблъсквайки се с актуални бизнес казуси, разглеждайки успешни маркетингови кампании и ...
Магистри УНСС 2021/2022 24.9.2021 г. ... сътрудничество „Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото“ Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики ...
Допълнителен прием 12.8.2021 г. ... до 8 септември 2021 г. Кандидат-студентите могат да подадат документи, ако отговорят на следните условия: да притежават диплома за средно образование; да са положили успешно конкурсен изпит в УНСС; или да имат оценка от държавен зрелостен изпит за ...
Информационна среща за участие в състезанията „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 19.7.2021 г. ... на бизнеса, научните организации, студенти и всички лица над 18 г., които имат желание да решават предизвикателствата в аеро-космическата индустрия в областите: изкуствен интелект, машинно обучение, анализ на данни     здравеопазване, интелигентно ...
Документи и такси за кандидатстване 2.12.2022 г. ... направления 5. кандидат-студентите за специалностите „Дигитален маркетинг с преподаване на английски език“, „Икономика на отбраната и сигурността с преподаване на английски език“ със специализация „Ядрена сигурност“, ...
Стани един от нас 7.2.2022 г. ... на нашия университет десетки хиляди студенти от различни страни са завършили бакалавърски, магистърски и докторски степени на образование.  Със създаването на „Алумни УНСС“ се цели обединяването на неговите възпитаници в алумни общност, ...
Консултативен съвет 7.2.2022 г. ... въпроси на учащите и чуждестранните студенти Гергана Кирилова Директор на Кабинета на ректора Доц. д-р Петър Чобанов Директор на Института по икономически политики Доц. д-р Мария Воденичарова Заместник-декан по ...
ЧЗВ 8.4.2022 г. ... и да се свържете със своите състуденти и преподаватели. Само парични дарения ли приемате? Не, в основата на идеята за създаване на алумни общност е съпричастността. Дарението освен парични средства, може да има материален и нематериален характер. Вие може ...
Защо да даря? 7.2.2022 г. ... . Те са в основата на формирането на студентите в лидери, предприемачи и иноватори, независимо от техния пол, раса, социална принадлежност и  финансови възможности.  Подкрепяни каузи Дарението и доброволчеството са насочени към подкрепа на списък от седем каузи ...
СРОКОВЕ за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите 8.7.2021 г. ... записване на класираните кандидат-студенти 8 юли обявяване на първо класиране с резерви 9 юли - 12 юли потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите - онлайн, на място в Център за прием на документи на УНСС ...
Необходими документи 28.6.2021 г. ... за записване на новоприети студенти по образец на УНСС с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за нейното издаване. 4. Лична карта, която след проверка се връща на студента. 5. Медицинско удостоверение от личния лекар. 6. Документ ...
Записване на новоприетите студенти 29.9.2021 г. ... студенти се записват със заповед на ректора. Студентите, приети в специалност с изучаване на чужд език, се записват в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали. Студенти, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права ...
Трето класиране 2.7.2021 г. ... места. Класираните кандидат-студенти могат да се запишат в специалността, в която са приети ...
Второ класиране 13.7.2021 г. ... на първо класиране – кандидат-студенти, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС; 2. резервите, които са потвърдили след първо класиране. Те се класират по низходящ ред на състезателния им бал и по реда на посочените специалности. При второто ...
Първо класиране 2.7.2021 г. ... с резерви класираните кандидат-студенти могат: 1. да се запишат в специалността, в която са приети, като представят всички необходими документи за записване. Записаните студенти не участват в следващите етапи на класирането. 2. да потвърдят желанието си да се ...
Първа страница сайт 20.1.2023 г. ... 2023/2024 година приемът на студенти в ОКС „бакалавър“ в Университета за национално и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ. ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА" В УНСС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ДЗИ ...
Приложения за Онлайн приемен изпит 11.6.2021 г. ... . Регистрацията е безплатна за всички кандидат-студенти на УНСС. Стъпки при първоначалната регистрация: Изберете ПИН, с който впоследствие ще се автентикирате пред Евротръст - запомнете го или си го запишете на сигурно място Въведете три тайни въпроса и отговора, както е показано на ...
ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ 11.6.2021 г. ... или история и цивилизация. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по ...
#ИзбирамУНСС2022 24.3.2022 г. ... всички кандидат-студенти с добре дошли в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа! Запознайте се с нашите специалности. Предлагаме Ви виртуално да се срещнете със студенти, с които се гордеем и с ярки представители на общността на завършилите УНСС ...
Специалност Мениджмънт и администрация 20.5.2021 г. ... за международна и вътрешна мобилност на студенти и преподаватели. Широкият обхват на обучението предполага езикова компетентност на студентите по английски или друг разпространен западен език – испански, френски. Обучението се извършва от екип преподаватели от факултет ...
Бизнес администрация 20.5.2021 г. ... допълнителни умения и способности на нашите студенти. Тези умения, в реална професионална среда, са едни от най-често изтъкваните предимства, които нашите възпитаници признават за полученото обучение. От друга страна, учебният план е структуриран по начин, който позволява на студента сам да ...
Жива памет - проф. Стефан Бобчев 31.1.2023 г. ... . Благодарение на усилията на преподаватели, студенти и бивши възпитаници обаче, висшето училище продължава съществуването си под ново име: Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН). Това е и вторият етап в историята на нашия университет. ОБЕДИНЯВАНЕ ...
#СедмицаНаУНСС #ИзбирамУНСС 2.6.2021 г. ... под мотото #ИзбирамУНСС. Приветстваме всички кандидат-студенти с добре дошли в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа! Предлагаме Ви виртуално да се срещнете със студенти, с които се гордеем и с ярки представители на общността на завършилите УНСС, както и да се запознаете с ръководството на ...
За конференцията 15.10.2022 г. ... секция в Конференцията е предвидена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение) и докторанти, където ще могат да представят резултатите от своите изследвания.        Представените на научната конференция доклади на български език, преминали научно ...
Специалност Икономика с преподаване на английски език по Dual Bachelor Programme for students of Tianjin Foreign Studies University 23.4.2021 г. ... среда. Дуалната програма е предназначена за студенти от Китай. Тя е от типа “3+1” – първите три години студентите ще се обучават в TFSU, а през четвъртата година тези, които са положили успешно изпитите си, ще продължат следването си в УНСС. Освен обучението през четвъртата година, ...
Dual Bachelor Programme for students of Tianjin Foreign Studies University 23.4.2021 г. ... среда. Дуалната програма е предназначена за студенти от Китай. Тя е от типа “3+1” – първите три години студентите ще се обучават в TFSU, а през четвъртата година тези, които са положили успешно изпитите си, ще продължат следването си в УНСС. Освен обучението през четвъртата година, ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... през последните години. За новите възможности пред студентите да усвоят управлението на зелените енергийни и транспортни системи разговаряме с проф. д-р Христина Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетика (на снимката долу). Проф. Николова, вашата ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 11.5.2022 г. ... пространство – в отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ на УНСС. След подаването на документите в едномесечен срок УНСС ги подготвя и изпраща в Националния център за информация и документация с цел установяване на статута на висшето училище, издало дипломата, и ...
#ИзбирамУНСС #ТвоятУниверситет 28.5.2021 г. ... за кандидат-студенти 2021/2022 УНСС - бизнес университет със 100-годишна традиция, най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, Ви очаква!  Вижте ...
Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране 29.6.2022 г. ... кандидатите със сертификат) – 60 лв. Кандидат-студенти заплатили такса за кандидатстудентски изпит/и не заплащат такса за участие в класирането. Таксата за кандидатстудентски изпит/и и класиране (при подаване на документи на място в ЦПД, РЦДО - Хасково и ЦКПИ) се внася по банкова сметка на ...
Балообразуване 27.1.2023 г. ... участват в класирането с оценката от държавен зрелостен изпит (ДЗИ, съгласно условията на чл. 5, ал. 2 от настоящия правилник) и/или с оценката от успешно положен кандидатстудентски изпит – единен приемен изпит (ЕПИ), като при образуването на състезателния бал за класиране се взема ...
Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер 27.4.2022 г. ... , както и да създаде реални практически умения у студентите относно анализа на данни за дейността на бизнес организациите на локално, регионално, национално и международно равнище. В резултат от обучението по специалността завършилите ще придобият ключови знания и богати практико-приложни умения ...
Автоматично записване за следващ семестър 10.1.2022 г. ... не важи за новозаписващи се студенти в първи курс, първи семестър – ОКС „бакалавър“ и  ОКС „магистър“. Услугата не се отнася и за студентите със специални потребности,  както и за чуждестранните студенти ...
Документи и такси за кандидатстване 5.2.2021 г. ... за прием на документи кандидат-студентите подават: 1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС). 2. Диплома за завършено висше образование и приложението към нея (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента ...
20 години специалност "Публична администрация" 28.1.2021 г. ... на териториални системи“ студентите се подготвят за работа в специализирани звена на териториалната администрация, изпълнителните и управленските органи. В зала "Тържествена"   Доц. Вълков проследи пътя на развитие пред годините, ...
Десета юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти 28.1.2021 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Конференцията е приемник на ...
ПО-ВАЖНИ СЪБИТИЯ: 15.11.2022 г. ... „Динамична Европа“ студенти представиха Българското председателство на Съвета на ЕС май 2018 г. Отворен семестър на катедра „Публична администрация“ на тема: „АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЗ БЮРОКРАЦИЯ. Дигитални решения ...
За кандидат-студентите 24.6.2021 г. ... . Къде се реализират нашите студенти и какво мислят за специалност "Финанси" вижте тук. Обучението се осъществява от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели, които са изявени специалисти в научноизследователската област и в практиката, което допринася за ...
Държавен изпит и защитата на магистърска теза 23.1.2023 г. ... изпит на студентите от специалност „Политическа икономия“ ОКС Бакалавър ще се проведе на  16.03.2023 г. от 09:00 часа в кабинет 4057.  Изпитът е с продължителност три часа, върху изтеглена тема от конспекта.  В периода 01.03 ÷ 10.03.2023 г. всички студенти, които ще се ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити 29.1.2023 г. ... и Регионалните бюра по градове на ЦКПИ кандидат-студентите е необходимо да: 1. попълнят регистрационна карта (по образец на УНСС); 2. предоставят личните си данни – документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Р България; 3. декларират съгласие за ...
Онлайн услуги за студенти 10.1.2022 г. ... от класирането Информация за задълженията на настанените студенти към ПССО - (конкретно за всеки месец - наем, ток, вода) 14. Онлайн плащане на наем за студентско общежитие 15. Подаване на молба за стипендия и справка за резултатите 16. Подаване на заявление за помощи за студенти в неравностойно ...
Връчване на дипломи 2.11.2022 г. ... официалното връчване на дипломите на успешно завършилите студенти от специалност „Политическа икономия“. ВАЖНО! Всички дипломанти в интервала 20 - 30.10.2022 г. трябва да се подпишат в дипломната книга при инспектора на специалността на 1 етаж ОКС Бакалавър ...
На вниманието на студентите в Дистанционна форма 11.2.2022 г. ... вниманието на студентите в Дистанционна форма на обучение! Нов достъп до системите за дистанционно обучение! Уважаеми студенти, във връзка със стратегията на УНСС за непрекъснато повишаване на качеството на обучение, от настоящата учебна година в дистанционна форма на обучение е внедрена подобрена дигитална ...
Документи за записване на новоприети студенти - ОРИГИНАЛ 23.9.2020 г. ... студенти се записват със заповед на ректора по приложения график. Студентите, приети в направление/поднаправление и специалност (за платено обучение) с изучаване на чужд език, се записват в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали. Записването на новоприети студенти се извършва онлайн ...
Условия за кандидатстване за допълнителен прием 28.9.2020 г. ... и икономика или история и цивилизация. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български ...
Доц. д-р Михаил Мусов, УНСС: Изграждане на общ виртуален кампус е една от целите на университетите на бъдещето 17.7.2020 г. ... общ каталог от курсове, който ще бъде достъпен за всички студенти от 7 университета. От него те ще могат да избират съответна дисциплина, която е включена в учебния им план, да избират университет, в който да посетят курса и съответно да положат изпита. След това ще преминем към създаването на нови съвместни ...
Новини 15.12.2021 г. ... среща на студенти с гост лектори от министерство на труда и социалната политика Споразумение между УНСС и МТСП за интегриране на темата за корпоративна социална отговорност в обучението Конференция на катедра "Икономикс"-"Икономически предизвикателства, криза, възстановяване,устойчивост"  Международен ...
Приложения за Онлайн записване за студент 7.7.2022 г. ... записване. Регистрацията е безплатна за всички кандидат-студенти на УНСС. Стъпки при първоначалната регистрация: Изберете ПИН, с който впоследствие ще се автентикирате пред Евротръст - запомнете го или си го запишете на сигурно място Въведете три тайни въпроса и отговора, както е показано на екрана - добре е ...
ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" 23.6.2020 г. ... 90 минути). 2. За допускане до държавния изпит студентите подават молба /по образец/ и 2 снимки паспортен формат в отдел "Студенти - Бакалавър", гише №13 с приемно време от 09.00 ч. до 15.00 ч. Срокът за подаване на молбите е до 30.06.2020 г. Въз основа на подадените молби ще бъде издаден изпитният ...
Информация за предстоящия държавен изпит 16.3.2021 г. ... студенти, Държавният изпит по специалността ще се проведе на 29.03.2021 г. ОНЛАЙН чрез системата Microsoft Teams. Формата на провеждане са два теста (всеки тест съдържа 20 въпроса) за време 20 минути на тест и устен изпит. От 10 ч. започва първата част от изпита, а именно попълване на два теста за по 20 ...
Ръководство за проблеми възникнали при онлайн обучението 14.1.2022 г. ... студенти, Влизането в системата Microsoft Teams за всеки студент се осъществява с неговата поща с домейн @unwe.bg и съответно паролата към нея. Ако някой от студентите има проблем при влизането в пощата, може да се обади на тел. 0885010500 ; 0888772350 ; 02/ 8195 531 ...
Дипломни работи 1.6.2020 г. ... задължително проверява в отдел „Студенти-Магистър“ своето студентско положение (взети семестриални изпити, внесени оценки в главната книга и др.).   Допускане до защита се осъществява след представяне в отдел „Студенти-Магистър“ на следните ...
Специалности 20.6.2022 г. ... и трисеместриален срок на обучение. Студентите от икономическите специалности извън Финансово-счетоводен факултет имат възможност да придобият знания и умения в сферата на одита през трисеместриалния срок на обучение. Придобиването на образователната степен ...
Държавен изпит 21.5.2021 г. ... задължително проверява в отдел „Студенти-Бакалавър“ своето студентско положение (взети семестриални изпити, внесени оценки в главната книга и др.).   В отдел „Студенти-Бакалавър“ се представят следните документи: 1. Заявление по образец за ...
Учебна практика 31.3.2021 г. ... за провеждане на учебната практика за студентите от специалност „Финансов контрол“, може да изтеглите тук. Образци на документи за отчитане и защита на учебната практика за студентите от специалност "„Финансов контрол“, може да намерите тук (на word) и ...
ВАЖНО ЗА ОНЛАЙН ИЗПИТИТЕ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР! 23.6.2020 г. ... студенти,  С цел запазване на Вашето здраве и във връзка със спазването на противоепидемиологичните мерки, изпитите за летния семестър ще се проведат онлайн.     Какво трябва да направите преди всеки онлайн изпит?   Да ...
Обратна връзка 6.11.2020 г. ... поща за обратна връзка от студенти  [email protected] ...
TOC - Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified training package for the transport operator in Europe 22.12.2020 г. ... национално и световно стопанство с над 20 хиляди студенти. Института осъществява професионално обучение и продължаващо обучение от 1970г. Към настоящия момент ИСК към УНСС е водещ в следдипломното обучение по икономика, мениджмънт и право и предлага обучение на български и чуждестранни граждани, ...
Онлайн платформа B.O.S.S. 14.5.2020 г. ... . Платформата цели да стимулира възможностите на студенти, изследователи и преподаватели да използват резултатите от своите изследвания и да стартират предприемачески проекти. Това е възможно чрез предоставяне на свободен достъп до специално разработените за целта: Методология за самооценка на ...
Студентски практики - Фаза I - 2016-2017 г. 10.5.2020 г. ... за приключено практическо обучение на студенти Удостоверенията за приключено практическо обучение се връчват, както следва: за приключилите студенти през м. Декември 2016 г. - на 3 Февруари 2017 г. (петък) от 13.00 часа в кабинет 1011. за приключилите студенти през м. Януари 2017 г. ...
Условия за кандидатстване 23.11.2021 г. ... икономическо пространство се приемат за студенти при условията и по реда за българските граждани. Право да кандидатстват по реда и условията, установени за български граждани, имат и следните лица: 1. Чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Р България. Постоянното пребиваване ...
Условия за кандидатстване 7.12.2022 г. ... с Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България – раздел IV. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС в образователно квалификационна степен „магистър“: 1. в изпълнение на междуправителствени ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ 28.7.2022 г. ... такса за обучение срещу заплащане за студентите от 1  курс, ОКС "бакалавър", специалност “Икономика на туризма” през учебната 2022 - 2023 г., редовно обучение, е 860.00 лв.   КАНДИДАТСТВАНЕ В ОКС „МАГИСТЪР“! Скъпи ...
Правилник за прием на бакалаври 12.6.2020 г. ... ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ...
ДЗИ (матура) или приемни изпити 29.1.2023 г. ... или география и икономика; За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от ...
НАЧАЛНА СТРАНИЦА - ТЕКСТ ГОРЕ ЛЯВО 13.1.2023 г. ... ПРИЕМ 2023#ТвоятУниверситет Приемът на студенти в Университета за национално и световно стопанство за учебната 2023/2024 година е по СПЕЦИАЛНОСТИ от шест професионални направления Уважаеми кандидат-студенти, Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е ...
Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2023 13.1.2023 г. ... в научните области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти; 2. Проекти за частично финансиране на научни форуми. Приоритетни направления: 1. Изследвания за придобиване на нови знания в икономическите, политическите, социалните и правните науки. 2. Икономически, политически, ...
ОКС Бакалавър 14.11.2022 г. ... завършили специалност "Икономика на туризма" студенти, работят на високи позиции в туристическата индустрия. https://www.facebook.com/103690421305973/videos/690888725012350/ - Студентите придобиват университетски знания, осигуряващи фундаментална икономическа подготовка и ...
Съобщение за заплащане на наеми и консумативи по банков път за живеещи в студентско общежитие на УНСС 2.4.2020 г. ... , П"ССО" – УНСС за улеснение на своите студенти, живеещи в студентско общежитие на УНСС, ще обяви наемите и консумативите до месец март в уеб студент. Очаквайте заповед на ректора след 08.04. 2020г. с подробности за месец април и май. При възникнали въпроси може да се обаждате на ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните онлайн изпити 2.6.2020 г. ... могат да подават документи само кандидат-студенти със специални потребности. Онлайн подаване на документи За онлайн подаване на документи за явяване на предварителните изпити е необходимо да се регистрирате и въведете личните си данни. Таксата за изпит/и се заплаща онлайн с банкова ...
Стажантски позиции 4.3.2020 г. ... представя възможностите за стаж за студенти, обучаващи се в специалностите "Социология" и "Икономическа социология". ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТСКИ СТАЖ – 1 – обща, текуща ЦЕНТЪР ЗА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, УНСС ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТСКИ СТАЖ - 2 ...
Почетен председател на КС 4.3.2020 г. ... и др. по които води лекционни курсове пред студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ и образователна и научна степен „доктор“ в УНСС и други университети. Като специалист в посочените научни области, проф. Цакова е ...
Конферентни такси 26.7.2021 г. ... Късна регистрация* Студенти, докторанти, преподаватели от УНСС и индивидуални членове на БАЛ Без такса Индивидуални участници без доклад 70/90 лв. Учени, докторанти и студенти с един доклад 75/95 лв. Учени, докторанти и ...
Тематични направления и целева група 22.7.2021 г. ...    докторанти и студенти – магистри и бакалаври‚ специализиращи или проявяващи интерес към Л&УВД ...
ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките" 20.9.2021 г. ... на бизнеса, учени, преподаватели и студенти; Конференцията е силно значима за обществото ни, тъй като насърчава развитието на практиката, науката и обучението по Л&УВД в България и привеждането им в съответствие със световните тенденции, както и популяризира професионалното ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2019 г. 28.1.2020 г. ... на научните изследвания и обучението на студентите, положителния имидж на УНСС сред академичните среди и обществеността. Своята дейност Комисията по академична етика в УНСС осъществяваше в тясно сътрудничество и взаимодействие с Омбудсмана на УНСС и Ръководството на Университета ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... предприемаческите и иновативните умения на студентите в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“. Мярка 3. Разширяване на приложението на гъвкави, иновативни подходи за обучение и методи за преподаване за подобряване на качеството в ...
Номинации за членове на Aкадемичния съвет на УНСС 3.12.2019 г. ... И СТУДЕНТИ Ангел Тодоров Стойков Анета Христова Христова Георги Стоянов Стаматов Илиян Мирославов Чабуклийски Кристиян Руменов Маджуров Любомир Яворов Цветанов Тодор Василев Вуков Забележка: Номинациите на докторантите и студентите за ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... се посочва: „От името на доброволците – студенти, докторанти и преподаватели, изказваме благодарност за Вашата безрезервна отдаденост на университета и на академичната наука; за това, че превърнахте доброволчеството в политика на нашия университет, насочена към студентите и докторантите, които ...
Актуално 15.2.2021 г. ... в University of British Columbia (UBC) за чуждестранни студенти. Кандидатстване: зимен семестър на 2020/2021 г. Финансови условия: $5,250 CAD (такса за участие в курсовете, такса за материали, настаняване, транспорт от и до летището, медицинска застраховка, обиколка на града, социални мероприятия и др.) ...
Партньори 25.11.2019 г. ... дейности: насърчаване на международната мобилност на студенти и преподаватели; разработване на съвместни магистърски и докторски програми; разработване на международни образователни и научноизследователски проекти и участие в такива; организиране и провеждане на международни образователни и научни прояви ...
Класиране по специалности след 2-ри курс 8.4.2020 г. ... обявено в WEB-студент   Правила за класиране на студенти след втори курс Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2020/2021 г. Kалендарен план-график за записване в трети ...
За конференцията 30.10.2019 г. ... . Конференцията ще има отделна секция за докторанти и студенти.   Място на провеждане на конференцията: Университет за национално и световно стопанство (УНСС) Голяма конферентна зала Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември” София 1700 България Желая Ви активно и ...
Важно за гласуването на студентите на изборите за Европейски парламент на 26 май 2019 г. 23.5.2019 г. ... изискване на Избирателния кодекс:   Студентите редовно обучение с електронни студентски книжки, както и студентите редовно обучение с изгубени студентски книжки могат да си извадят уверения, че имат надлежно заверена студентска книжка за летния семестър за учебната 2018/2019 година, които да ...
Специализиран курс по "Основи на съответствието (compliance)" 12.4.2019 г. ... вътрешни процеси, одит, управление на риска, както и за студенти, проявяващи интерес към материята. На завършилите обучението се издава сертификат за успешно преминат специализиран курс „Основи на Съответствието/ Compliance Basics”, но при посетени 20 учебни часа от курса. Таксата за ...
СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО ОСНОВИ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (COMPLIANCE) 5.12.2019 г. ... процеси, одит, управление на риска, както и за студенти, проявяващи интерес към материята. На завършилите обучението се издава сертификат за успешно преминат специализиран курс „Основи на Съответствието/ Compliance Basics”, но при посетени 20 учебни часа от курса. Таксата за ...
Участници 7.5.2019 г. ... по маркетинг 2019 участие ще вземат екипи от студенти на следните университети: Икономически университет – гр. Варна, www.ue-varna.bg Нов български университет – гр. София, www.nbu.bg Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, ...
Регламент 8.4.2019 г. ... практически казус, предложен от А1 България ЕАД. Студентите се разпределят в два екипа от по трима участника – бакалаври, магистри и чуждестранни студенти, които се обучават по програма Еразъм +. Екипите трябва да разработят обосновано решение на казуса и да го защитят пред жури на олимпиадата ...
НOM 2019 25.4.2019 г. ... студентско съревнование. Тя е състезание между студенти, които се обучават в бакалавърски и магистърски програми по специалност „Маркетинг“ в България. Олимпиадата ежегодно свързва университетските знания и умения с реалните бизнес практики, като създава условия за обмен на опит и ...
Студентите за нас 4.11.2022 г. ... на катедра "Счетоводство и анализ" от студентите от специалност "Счетоводство" 2020 г. относно връчването на дипломите на 2.11.2022 г. Здравейте проф. д-р Снежана Башева и проф. д-р Даниела Фесчиян, Пишем Ви във връзка с официалното ни връчване на дипломите, за което искаме да Ви ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 17.9.2021 г. ... програма е да запознае студентите с обхвата и системата на творческите и в частност на културните индустрии, с условията, средата и начина на тяхното функциониране, да разкрие природата на създаваните от тях интелектуални продукти и икономическият им ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 17.9.2021 г. ... интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията. Завършилите ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 17.9.2021 г. ... програма е да запознае студентите с обхвата и системата на творческите и в частност на културните индустрии, с условията, средата и начина на тяхното функциониране, да разкрие природата на създаваните от тях интелектуални продукти и икономическият им ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 17.9.2021 г. ... на интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията.   ...
Избираеми дисциплини за втори курс 8.9.2020 г. ... се чете от 2006 г. пред студентите от професионално направление “Администрация и управление” в УНСС, образователно-квалификационна степен “бакалавър”, редовна форма на обучение. 2. Описание на съдържанието на дисциплината : Съвместната ...
Индивидуално обучение 21.2.2019 г. ... на интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията. Завършилите ...
Редовно обучение 17.9.2021 г. ... Дипломираните студенти в магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра ИСТТ, други обучителни звена в ...
Редовно обучение 11.8.2021 г. ... Дипломираните студенти в магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра ИСТТ , други обучителни ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ - "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", 10.5.2019 г. ... на бизнеса, учени, преподаватели и студенти.   Конференцията е значима за цялото общество, тъй като насърчава развитието на практиката, науката и обучението по Л&УВД в България и привеждането им в съответствие със световните тенденции, както и популяризира ...
България 8.9.2020 г. ... за членовете на epi и за epi студенти, но са поканени за участие и други заинтересовани колеги, за които темата на семинара представлява интерес, като например българските представители по индустриална собственост не членове на epi. За участие в семинара е необходима ...
Стажантска програма Pan-European Seal 18.1.2023 г. ... списък с одобрени от университета студенти, от които на конкурсен принцип ЕПВ и СЕСИС избират най-подходящите за провеждане на едногодишен платен стаж, вземайки предвид изискванията на програмата и нуждите на двете институции.    СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ...
Национално състезание за творчески разработки по медии и журналистика 13.12.2022 г. ... в Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2023/2024 г. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието ...
Издаване на препоръки 17.8.2022 г. ... на препоръки на студенти на катедра ИСТТ се извършва по утвърдени правила и на база подадена от студента молба до ръководителя на катедра ИСТТ. Молбата се входира при административния секретар на катедра ИСТТ в кабинет 1076 ...
Докторанти 17.8.2022 г. ... мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. Мобилността по програмата се осъществява на основата на сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения ...
Специалности в ОКС "Магистър" 21.8.2020 г. ... обучението е подготовката на студентите за работа в организации с външноикономическа дейност.  Завършилите специалността отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителни изпити 6.3.2020 г. ... от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2018 г. 29.1.2019 г. ... изследвания и обучението на студентите, положителния имидж на УНСС сред академичните среди и обществеността. Своята дейност Комисията по академична етика в УНСС осъществяваше в тясно сътрудничество и взаимодействие с омбудсмана на УНСС и ръководството на ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... кампании за насърчаване на студентите към професии и умения, които са необходими на пазара на труда, като същевременно се увеличава количеството информация, достъпна онлайн. 2.2. Развитие на умения и компетенции в контекста на ученето през целия ...
Система за управление на качеството 9.3.2021 г. ... основните процеси на: обучение на студенти, докторанти и специализанти; научноизследователска дейност;  издателска и печатна дейност; библиотекарска дейност и архив; студентски общежития. За всеки от тях е разработена процесна диаграма, включваща информация за ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 13.6.2022 г. ... .  Завършилите тази специалност студенти се реализират много бързо на пазара на труда, тъй като имат отлична подготовка в специализирани области като международен бизнес, международен маркетинг, международен мениджмънт, международни финанси, притежават задълбочени ...
Mодул 3 - "География на България" 23.1.2020 г. ... на България за ученици и кандидат-студенти, изд. „Сиела”, 2017г. 2.Каракашев,Хр., Д.Дончев, С.Дерменджиева, Р.Янков, Н.Апостолов, Т.Личев, М.Пенерлиев, ЕПИ модул 3 „География на България”, УИ „Стопанство”, 2010г. 3.Каракашев, Хр., Д ...
Mодул 3 - "Математика" 18.12.2020 г. ... и учебни пособия за кандидат студенти ...
Класиране 20.11.2018 г. ... и класирането на студентите и докторантите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от специална университетска комисия. Класирането се извършва на основата на комплексна оценка на кандидатите, отчитаща ...
Правила 20.11.2018 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2018/2019 уч.г. 19.2.2019 г. ... . ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор НТГ Пловдив Десислава Митева - главен учител НТБГ София Владка Маринова - старши учител НТБГ ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... . ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител НТБГ  Недялка Атанасова Диева - стараши учител НТБГ Димитрина Райкова - главен учител НТГ Пловдив Евгения Иванова - старши учител НТГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство за 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... . ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милева - главен учител "Информатика и информационни технологии" НТБГ Добринка Нанчева - старши учител по счетоводство НТБГ Росица Маринова - старши учител по Финанси и счетоводство ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... . ръководител отдел „Кандидат-студенти” в ...
Завършили студенти 26.1.2021 г. ... своите данни за Алумни клуба Архив: защитени магистърски тези Архив: защитени докторски ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър” и допълнително класиране на всички студенти в ОКС „бакалавър“ през учебната 2018/2019 година 16.10.2018 г. ... успех за класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър”: 4,00 включително. Минимален успех за допълнително класиране за общежитие на всички студенти в ОКС „бакалавър”: 4,00 включително. Студентите с успех под 4,00 ще получат ...
Съобщение на КСБВУ относно допълнителен срок за подаване на документи за кандидатстване за общежитие 2.10.2018 г. ... за общежитие за всички студенти от I, II, III и IV курс. Документи се подават през информационната система web-student ...
EДИНСТВЕНАТА В СВЕТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ЯДРЕНА СИГУРНОСТ 14.9.2018 г. ... сигурност. В нея се обучават студенти от България, Нигерия, Ливан, Замбия, Йордания, Буркина Фасо, Конго, Судан, Мавритания, Уганда, повечето от които са стипендианти на Международната агенция за атомна енергия. Обучението e с продължителност 3 семестъра и се ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 31.7.2020 г. ... резултат на акредитацията, всички студенти, които са завършили успешно обучението си по съответната програма, ще имат право да получат международно признат професионален сертификат от ELA, който ще гарантира тяхната професионална пригодност, ще им осигури предимство на ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти, I курс, ОКС „бакалавър” 11.9.2018 г. ... заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите на съответните блокове. Справки за блок и стая ще могат да се правят през информационната система Web-студент от 12.09.2018 г. ВАЖНО! Настаняването на студентите е от 17.09. до 28.09.2018 г ...
ИТАЛИАНСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС“ ОТ ДУАЛНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ В РИМ (UNINT) 11.9.2018 г. ... , размерът на таксите за българските студенти е еднакъв за всички семестри и се заплаща в УНСС. Българските студенти имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT ...
Класиране за общежитие на първокурсниците 4.9.2018 г. ... за общежитие на новоприетите студенти, I курс, ОКС „бакалавър” Минимален успех, нужен за класиране за общежитие през учебната 2018/2019 г.: 4,48 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите на ...
Ива Зарева, бакалавър, специалност Международни икономически отношения – целогодишна студентска мобилност в Пфорцхайм, Германия 24.8.2018 г. ... емоции. Силно препоръчам на всички студенти да се впуснат в приключението Еразъм възможно най-скоро ...
Бориса Борисова, магистър, специалност Маркетинг, летен семестър 2017-2018 г. във Вормс, Германия 20.8.2018 г. ... и интересно да уча сред местните студенти и да усвоявам по-бързо немския език, макар самото обучение да беше изцяло на английски. Един от предметите включваше разрешаване на стратегически поставени задачи в симулационна платформа CRM. Друг се провеждаше под формата на ...
Срокове 29.9.2021 г. ... студенти в редовна форма на обучение се записват в отдел „Студенти - магистър“ (централен вход на УНСС, партерен етаж). Новоприети студенти в дистанционна форма на обучение се записват в Центъра за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж) ...
Документи и такси за записване на новоприети студенти 7.12.2022 г. ... студенти се записват със заповед на ректора в срок от 01.02. до 10.02.2023 г., вкл. Записването на студентите се извършва: Онлайн За онлайн записването е необходимо да се използва приложението Evrotrust, с което да се идентифицирате и да подпишете електронно необходимите ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 21.3.2019 г. ... страни от Европейския съюз - в отдел „Студенти – магистър“ или в Центъра за прием на документи Граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“. След ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 1.8.2018 г. ... страни от Европейския съюз - в отдел „Студенти – магистър“ или в Центъра за прием на документи Граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“. След ...
Мариела Кацарова, магистър, специалност “Финанси“, летен семестър 2017-2018 г. “ във VIA University College в Хорсенс, Дания 26.7.2018 г. ... България. Разбира се, се сприятелих и с много студенти, дошли на „Еразъм“ в същия университет, като мен - от Полша, Франция, Германия и Италия. Заедно с тях бях на екскурзия до Копенхаген и Орхус, а също така отидохме до най-високата точка в Дания (Ejer Bavnehøj). Опитах ...
Обмен на опит 27.1.2019 г. ... заети лица, университетски преподаватели и студенти ...
График – прием летен семестър 2022/2023 г. 31.1.2023 г. ... .01.2023 г. Записване на новоприети студенти 01 – 10.02.2023 г., вкл. Допълнителен прием - летен семестър за учебната 2022/2023 г. – от 31.01.2023 г.   Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен ...
Редовно и дистанционно обучение 30.6.2022 г. ... на университета; позволява участие на студентите в разнообразни извънаудиторни форми и социализирането им в младежка среда. гъвкава организация на учебния процес и провеждане на обучение в късните часове на деня (след 17.45ч.), модулно и онлайн обучение. Редовната форма ...
На вниманието на некласираните кандидат-студенти! 21.7.2018 г. ... поръчка са запълнени. Некласираните кандидат-студенти могат да подадат заявление за платено обучение в желаното от тях направление/поднаправление, с изключение на специалност „Право“, от 23 до 25 юли (от понеделник до сряда), от 8 до 16.30 часа в Центъра за прием на документи на ...
Тодор Василев, бакалавър, специалност Бизнес информатика и комуникации, летен семестър 2017-2018 г. в Политехнически институт Кавадо и Аве - Барселош, Португалия. 10.7.2018 г. ... , беше малко. Човек можеше да преброи Еразъм студентите на пръсти, което изобщо не ми попречи да се чувствам добре и да си изкарам страхотно. Даже беше по-добре, защото имах възможност да се запозная и с повече местни, а не да стоя в Еразъм общността. Лекциите бяха на португалски. ...
Документи за записване на новоприети студенти - допълнителен прием 23.9.2020 г. ... студенти се записват със заповед на ректора. Студентите, приети в направление/поднаправление и специалност (за платено обучение) с изучаване на чужд език, се записват в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали. Записването на новоприети студенти се извършва на място в ...
Важно за кандидат-студенти със сертификати от национални състезания и конкурси 22.6.2018 г. ... за участие в класиране на кандидат-студенти, които са победители в национални състезания и конкурси, могат да се подават в Центъра на прием на документи на УНСС – София и в бюрата за прием на документи по градове. Normal 0 false ...
Прессъобщение 8.6.2018 г. ... организации, на университетите, млади учени, докторанти, студенти, широка общественост, медии ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 2017г. 6.6.2018 г. ... Студентския съвет към УНСС, преподаватели от катедрата, студенти. Доц. Стела Ралева поздрави организаторите и участниците от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Вие сте щастливци, защото се обучавате в една от най-търсените специалности на пазара на труда. Проблематиката на регионалното развитие е сред ...
Студентски научен форум „Регионално развитие – вчера, днес и утре” 2016г. 6.6.2018 г. ... събитието, с водещи Славена Николова и Борислав Васев, студенти IV курс, специалност „Регионално развитие”, присъстваха всички преподаватели и студенти от катедра "Регионално развитие". Студентската кръгла маса допринесе за очертаване на основните насоки за развитие на Smart- технологиите в регионите ...
Информация за сформирани целеви групи по проект BG05M2OP001-2.009-0012 4.6.2018 г. ... и дейности проектът е насочен към следните целеви групи: студенти, докторанти, пост докторанти, млади учени и преподаватели. Със Заповед на Ректора на УНСС от 07.07.2017 г. са сформирани целевите групи на проекта. В проектните дейности ще вземат участие докторанти, постдокторанти, млади учени, преподаватели и ...
Защита на личните данни 22.12.2021 г. ... правата на лицата по защита на личните данни за кандидат-студенти, студенти и докторанти на УНСС 2. Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни на студентите на Университет за национално и световно стопанство 3. Задължителна информация за правата на лицата по защита на ...
Научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 22.5.2018 г. ... , преподаватели от различни университети, докторанти и студенти. Във форума участваха и ръководителите на катедри „Икономика и управление на търговията“ в Икономическия университет – Варна и „Търговски бизнес“ в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Участниците в ...
Акценти 24.1.2023 г. ... на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ) - студенти от УНСС участваха в четвъртия в България обучителен курс „JUNIOR IR CLASS 2022“, за придобиване на знания по професията „Връзки с инвеститорите“ и капиталовите пазари. Лектори в програмата бяха юристи с дългогодишен опит в ...
Alumni 7.6.2018 г. ... Осъществяване на обратна връзка между преподаватели, студентите и бизнеса; 2)      Отчитане на професионална реализация; 3)      Представяне на своите научни интереси и области на развитие; 4)      Провеждането на анкети за ...
Мобилност с цел преподаване в Университет на Долна Силезия, гр. Вроцлав, Полша 22.1.2019 г. ... . Срещнахме интерес и от страна на техните международни студенти, с които с удоволствие дискутирахме предвидените в програмата теми. Щастливи сме от факта, че бяхме поканени да участваме в съставянето на учебно помагало по една от дисциплините в магистърска степен с публикации, свързани с лекционните ни теми, ...
Мобилност с цел преподаване в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва 4.5.2018 г. ... с над 20 годишна история. Университетът има над 2400 студенти, като от тях близо сто са чуждестранни. Обучението се осъществява в два кампуса – във Вилнюс и в Клайпеда.  Предлагат се пет бакалавърски програми на английски език (само в кампус Вилнюс)  и 12 бакалавърски програми на литовски ...
СЕРТИФИЦИРАЩ КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ 5.12.2019 г. ... 20 % - за студенти - 480 лева с ДДС. Забележка: Едно лице може да ползва само един вид отстъпка от посочените по-горе видове отстъпки. Записването се извършва чрез подаване на формуляр на имейла на Центъра за правни изследвания към УНСС: [email protected] ...
Учебници 23.1.2023 г. ... учебник е разработен за студентите, които посещават дисциплини, свързани с миграционните процеси, интеграцията на мигранти и миграционни изследвания. В седем части е представена проблематиката на международните миграции от няколко гледни точки: теоретична, ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема 9.12.2022 г. ... , установен от Правилника за прием на студенти в ОКС „Бакалавър” в УНСС. 19. По условията на Регламента за провеждане на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема и в съответствие с Правилник за приемане на студенти в ОКС „Бакалавър” в ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 28.2.2018 г. ... провеждане на държавен изпит за студентите от ОКС "Бакалавър", специалност "Икономика на човешките ресурси "   Обучението на студентите от ОКС "Бакалавър", специалност ''Икономика на човешките   ресурси"    завършва   ...
25 години катедра 21.2.2018 г. ... среща със студенти относно Програма „Еразъм +“ за академична година 2018/2019 ...
Петя Петрова - Вроцлав, Полша 16.2.2018 г. ... да се запозная с амбициозни студенти от Колумбия, Мексико, Испания, Франция, Гватемала и Румъния. Никога не съм предполагала, че е възможно изпит по дисциплина да включва управляване на дрон и заснемане на снимки с него. От друга страна, успях да осъществя пътувания ...
Документи за кандидатстване за редовна изпитна сесия и класиране 11.6.2020 г. ... да подават документи само кандидат-студенти със специални потребности.   Онлайн подаване на документи За онлайн подаване на документи за явяване на редовни изпити и класиране е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за средно ...
Често задавани въпроси 18.1.2023 г. ... география и икономика; За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... на студентите в ОКС „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността, за която в учебния план (УП) са определени 15 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 375 ч. и най-много 450ч. Защитата на дипломната ...
КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 5.12.2019 г. ... бизнес,• Юристи,• Одитори,• Студенти,• Служители в държавната администрация,• Работещи в различни области лица, които искат да повишат квалификацията си в сферата на защитата на личните данни ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУРСА ПРОГРАМА За повече подробности посетете сайта на ...
Редовни изпити и класиране 29.6.2022 г. ... за потвърждаване и записване на новоприетите студенти 5 юли 2022 г. Обявяване на първо класиране с резерви 6 юли – 9 юли 2022 г., вкл. Потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите – онлайн и на място в УНСС ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 30.1.2018 г. ... в ОКС “бакалавър” Обучението на студентите в образователна степен „бакалавър” завършва с държавен изпит по специалността, за която в учебния план са определени 8 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 240 ч. Държавният изпит се провежда съобразно съществуващите ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2016 г. и 2017 г. 22.1.2018 г. ... свободата на научните изследвания и обучението на студентите, положителния имидж на УНСС сред академичните среди и обществеността.   Своята дейност Комисията за академична етика в УНСС осъществяваше в тясно сътрудничество и взаимодействие с омбудсмана на УНСС и ръководството на Университета ...
Модул 4 - "Английски език" или "Руски език" или "Френски език" или "Немски език" или "Испански език" 21.12.2017 г. ... на компютър). На него се явяват кандидат-студенти, които искат да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула: разбиране при ...
Модул 4 - "Английски език" 21.12.2017 г. ... на компютър). На него се явяват кандидат-студенти, които искат да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула: разбиране при ...
Mодул 3 - "Български език и литература" или "Математика" или "География на България" или "История на България" 21.1.2019 г. ... . Сборници и учебни пособия за кандидат студенти.  ПРОГРАМАПО ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ - модул 3 на ЕПИ 1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ Същност и характерни особености на географското положение. Оценка на географското положение. Астрономическо. Физикогеографско. ...
Mодул 2 - "Математика - основи" 21.1.2019 г. ... ХІІ клас. Сборници и учебни пособия за кандидат студенти ...
Mодул 1 - "Български език и езикова култура" 10.2.2020 г. ... им и коментари към тях за ученици, кандидат-студенти и студенти от всички специалности (Поредица "Езикова компетентност", № 3), Регалия 6, С., 1998. 16. Георгиева, Е., Б. Георгиев, Правописни упътвания за малки и големи, трето преработено издание (Поредица "Езикова компетентност", № 2), ...
Тотев 14.12.2017 г. ... . - София: Издание на фонда за подпомагане на студентите, 1945. - 369 с.9. Съдебна статистика. Учебник за студенти юристи. - 3. изд.: Ч. 1. - София: Наука и изкуство, 1972. - 239 с.10. Съдебна статистика. - София: Наука и изкуство, 1958. - 360 с.11. Съдебна статистика. - 2. изд. - София: Наука и ...
Мишев 20.6.2018 г. ... анализ на времеви редове“ пред студенти от бакалавърска степен в УНСС. Титуляр на лекционни курсове по „Статистика“, „Иконометрични методи за финансов анализ“, „Иконометрични методи във финансовия мениджмънт“, „Статистически методи в ...
Редовно и дистанционно обучение 13.1.2023 г. ... на студенти в ОКС „бакалавър“ за учебната 2023/2024 година е по СПЕЦИАЛНОСТИ – редовно или дистанционно обучение. Редовно обучение Учебният процес в редовната форма на обучение е разделен на два семестъра – зимен и летен, всеки с продължителност 15 учебни ...
Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“ 14.11.2017 г. ... на студентите от катедра „Икономика на туризма“ в образователна степен „магистър“ завършва със защита на магистърска теза по специалността, за която в учебния план са определени 15 кредита и 375 часа извънаудиторна заетост ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 24.10.2017 г. ... в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор НТГ Пловдив Десислава Митева - главен учител НТБГ София Владка Маринова - старши учител НТБГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 16.1.2018 г. ... в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител НТБГ  Недялка Атанасова Диева - стараши учител НТБГ Димитрина Райкова - главен учител НТГ Пловдив Евгения Иванова - старши учител НТГ ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 24.10.2017 г. ... , в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти” в ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 5.12.2017 г. ... в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милева - главен учител "Информатика и информационни технологии" НТБГ Добринка Нанчева - старши учител по счетоводство НТБГ Росица Маринова - старши учител по Финанси и счетоводство ...
Допълнителен прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2022/2023 г. 25.1.2023 г. ... през септември т.г. за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (или от зрелостния изпит по български език и литература за завършилите преди 2008 г.) и за кандидат-студенти, които са положили успешно приемни изпити в УНСС за учебната 2022/2023 г., със следните ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... на ядрената сигурност. В нея се обучават студенти от България, Нигерия, Ливан, Замбия, Йордания, Буркина Фасо, Конго, Судан, Мавритания, Уганда, като повечето от тях са стипендианти на Международната агенция за атомна енергия. Обучението e 4 семестъра и се осъществява на английски език ...
Класиране по специалности след втори курс 31.8.2018 г. ... за класиране на студенти след втори курс Календарен план-график - прием по специалоности след втори курс за учебната 2018/2019 г. Календарен план-график за записване в трети курс ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... и Уелс (ICAEW). Специалността предоставя на студентите широк спектър от теоретични и практически знания в областта на счетоводството, одита, финансите и стратегическото планиране. След успешното завършване на магистърската специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... за създаването и управлението на дигитално съдържание. Студентите получават цялостна представа за същността на дигиталния маркетинг, неговото интегриране в общата маркетингова стратегия на фирмата, използването на дигиталните маркетингови канали, планирането и изпълнението на дигитални кампании. Те придобиват ...
МЕЖДУНАРОДНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЯДРЕНА СИГУРНОСТ“ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3.8.2017 г. ... за нуждите на ядрената сигурност. В нея се обучават студенти от България, Нигерия, Ливан, Замбия, Йордания, Буркина Фасо, Конго, Судан, Мавритания, Уганда, като повечето от тях са стипендианти на Международната агенция за атомна енергия. Обучението e 4 семестъра и се осъществява на английски език. В ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT) 30.7.2020 г. ... двата университета, размерът на таксите за българските студенти е еднакъв за всички семестри и се заплаща в УНСС. Българските студенти в дуалната магистърска програма имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT – Рим ...
Проект BG05М2OР001-2.009 -0012 25.7.2017 г. ... цели са: - подобряване на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация; - повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии; - създаване на ...
проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 25.7.2017 г. ... цели са: - подобряване на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация; - повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии; - създаване на ...
График за кандидатстуденстка кампания 2.7.2018 г. ... на класиране: 28.09.2018 г. Записване на новоприети студенти: от 02.10.2018 г. до 09.10.2018 г. (без събота и неделя)   Кандидатстудентска кампания, ОКС „магистър“ – януари 2019 г.: Прием на документи за хартиена и електронна сесия: от 10.12.2018 г. до 21.12.2018 г. и  от 02 ...
За конференцията 6.1.2021 г. ... колегия. Конференцията е също отворена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с изтъкнати преподаватели, учени, полиси-мейкъри и представители на бизнеса ...
За конференцията 29.7.2019 г. ... колегия. Конференцията е също отворена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с изтъкнати преподаватели, учени, полиси-мейкъри и представители на бизнеса. Желая Ви ...
Критерии за оценяване на академичните постижения на студентите 7.6.2018 г. ... оценяване на академичните постижения на студенти    Компоненти на знанията, уменията и компетенциите, които са обект на проверка и оценка Студентът трябва да представи в писмената си работа    Репродуктивност Дефиниране на понятия Познаване ...
Оценяване и контрол на академичните постижения на студентите 22.6.2017 г. ... уреждат реда и формите на оценяване на придобитите от студентите знания и умения по време на обучението от катедра „Регионално развитие“ в съответствие с чл. 44, чл. 44а и чл. 45 от Закона за висшето образование и  спазване на  Правилника за учебната дейност в УНСС. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл ...
Дейности 15.6.2017 г. ... . 6. Да подпомага изследователската дейност на студентите и докторантите в Университета и да осигурява възможности за реализация и допълнителна квалификация на студенти с професионални интереси в областта на социологическите и психологическите изследвания и анализи.   За постигането на ЦЕЛИТЕ си ...
Дейности 15.6.2017 г. ... на информационни и дискусионни срещи с участието на студенти, докторанти, преподаватели и представители на бизнеса, на които се обсъждат актуални проблеми на икономическата социология и психология ...
Европейски бизнес и финанси 14.6.2017 г. ... . През 2017 г. ще се дипломира деветият випуск студенти.  Обучението по „Европейски бизнес и финанси“ подготвя успешни мениджъри в пан-европейската бизнес среда. В програмата се разглеждат финансови и бизнес теми на оперативно и стратегическо ниво. Завършилите програмата ще получат ...
За програмата 14.6.2017 г. ... и стратегическо ниво. Завършилите програмата студенти получават българска и английска диплома. Срок на обучение: 4 семестъра / 2 години   Първа учебна година   През първата академична година обучението се осъществява в УНСС - София. През този период студентите изучават дисциплини, ...
Класиране 29.9.2022 г. ... класиране.            Студенти, които в информационна система „Уеб-студент“ не виждат блока и стаята, в която са класирани, е необходимо да посетят сектор „Настаняване и информационно обслужване“ в срок от 03 до 14 октомври 2022 г., където ...
График и условия 29.9.2022 г. ... за общежитие за учебната 2022/2023 г. за всички студенти, продължаващи обучението си през предстоящата нова учебна година. Всички важни срокове, относно настанителната кампания, можете да намерите в Графикa за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на П“ССО“. Членовете ...
График и условия 31.1.2023 г. ... условията и реда за предоставяне на стипендии на студенти, докторанти и специализанти от държавните висши училища и научни организации, стипендии се изплащат в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.             ...
Държавни изпити 16.1.2023 г. ... на специалността  на гише 12 в отдел „Студенти-бакалавър“  от 27 февруари до 7 март 2023 г. (линк за изтегляне) заедно с две снимки в паспортен формат. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА БАКАЛАВРИ 2023 За специалност „Медии и журналистика“ на 29 юни 2023 г. от 09:00 ч. (залите ...
Новини 22.5.2017 г. ... AWARENESS SESSION ЗА СТУДЕНТИ ОТ ФСФ Дата: 16.05.2017 Финансово-счетоводният факултет, съвместно с Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), организира Commercial Awareness Session за студенти на УНСС. Партньори на събитието бяха BDO, Grant ...
Защита на магистърски тези през м. МАРТ 2023 г. за студентите от ОКС "Магистър" редовна и дистанционна форма на обучение 25.1.2023 г. ... тези, ще се проведе както следва: 1. За студентите от ОКС "Магистър" , специалност "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" редовна форма на обучение, ще се ...
Обучение 4.12.2018 г. ... обучение, прием м. СЕПТЕМВРИ 2018 г.: Всички студенти от спец. "Счетоводство" (1 г.), ще изучават следните дисциплини: I семестър (зимен)  АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ФИНАНСОВОТО ПРЕДПРИЯТИЕ   II семестър (лете 1. МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО ...
Кандидат-магистърски изпити 13.4.2017 г. ... студенти от ОКС „Бакалавър“, специалност „Счетоводство“ и специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ могат да се явят на предварителните сесии под формата на кандидат-магистърски изпит (електронен или на хартиен носител) за ...
Специалности 18.6.2021 г. ... обучение)   Правилник за прием на студенти в ОКС "магистър" в УНСС през учебната 2021/2022 г ...
Държавен изпит 17.1.2023 г. ... студент задължително проверява в отдел „Студенти-Бакалавър“ – гише № 14 своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). Всеки студент задължително представя в отдел ...
Учебна практика 15.11.2022 г. ... за провеждане на учебната практика на студентите от спец. "Счетоводство" за уч.2022/2023 г. Образци на документи за отчитане и защита на учебната практика за студентите от спец." Счетоводство". Уважаеми студенти, Ръководителят  на учебната практика, съгласувано с ...
Обучение 3.5.2022 г. ... се от всички студенти   В края на VI семестър студентите попълват електронна форма (молба)  Срок за записване: от 03.05.2022 г до 03.06.2022 г.   Внимание: Студентите, неподали заявка, ще бъдат ...
доц. д-р Блага БЛАГОЕВА 30.3.2017 г. ... и протокол в политиката пред студенти в бакалавърска и магистърска степен на УНСС. От 2015 г. е ръководител на катедра „Политология“ в УНСС. От 2014 г. е член на УС на Българската асоциация по политически науки – заместник-председател и ...
Публикации 3.8.2017 г. ... научна конференция със студенти и докторанти "Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика", 06.07.1905 ( ас. Иван Иванов) P. Nedyalkov, I. Ivanov, M. Ivanova, Optimization of the Shape of ...
Конференции и форуми 3.8.2017 г. ... научна конференция със студенти и докторанти "Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика"Геометрия на фракталите и използването им за определяне размерността на атракторите при дискретни ...
Международни акредитации 18.11.2020 г. ... ACCA дава възможност на нашите студенти да бъдат признати общо до 8 изпита от ACCA qualification. Източник: https://www.accaglobal.com   The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) The Chartered Institute of Management ...
Консултативен съвет 15.11.2017 г. ... обучения. Съвместни срещи със студенти за насоките на тяхното професионално развитие и други. Участниците в консултативния съвет са: Представител // Представител // Представител // ...
Финанси, счетоводство и контрол 25.6.2019 г. ... контрол“ СЪОБЩЕНИЕ   За студентите четвърти курс специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ – дистанционно обучение, РЦДО – Пловдив Във връзка с изпита по учебна дисциплина № 45 от учебния план на специалността, записана като ...
Държавни изпити 25.6.2019 г. ... Държавен изпит се явяват само студенти положили всички семестриални изпити!!! На студентите, които ще се явявят на Държавен изпит през месец юли 2019 г. трябва да: 1, Изпратят заявление за явяване за  Държавен изпит от 01.06.2019 г. на е- mail: [email protected] ...
Акредитация 18.2.2020 г. ... 7. Симона Руменова Маджурова – студенти, специалност „Икономика на туризма“, 4 к.                         8. г-жа Мария Кирилова Кирчева – ...
Акценти 26.5.2021 г. ... на студенти с представители на ВРР (Profesional Education) и АССА (Association of Chartered Certified Accountants) относно квалификации на АССА Г-н Стефан Димитров – изпълнителен директор на TMF Services Bulgaria Г-жа Андрея ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. 5. През 2017 г.  УНСС и поделения са  реализирали  приходи  в  размер на  16 292 794 лв. или 99,37 % от планираните. Получените собствени  приходи от такси за обучение, продажби на ...
Препоръки (Архив) 5.4.2018 г. ... на Академичния съвет от квотата на студентите и докторантите, да се придружава от документи, които удостоверяват процедурата за номиниране и реда за нейното спазване.             3. Удостоверяването на статута на обучаеми ...
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ 27.1.2023 г. ... по едни и същи програми. Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити през м. юли. При образуването на състезателния бал се взема най-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена. С ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 21.11.2022 г. ... от  Правилника за прием на студенти в ОКС „Бакалавър” в УНСС.   19. По условията на Регламента за провеждане на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема и в съответствие с Правилник за приемане на студенти в ОКС ...
ПРИЕМ 2023 21.11.2022 г. ... 2023/2024 година приемът на студенти в ОКС „бакалавър“ в  Университета за национално и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ. ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА" В УНСС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ДЗИ ...
Семинар 12/12/2016 9.12.2016 г. ... него.На заседанието ще присъстват студенти (от инициативен комитет) и представители на Студентски съвет УНСС ...
Кандидат-студенти 21.1.2022 г. ... бъдещи колеги, Катедра „Медии и обществени комуникации” предлага обучение в две бакалавърски, две магистърски и две докторски специалности. Моля, последвайте линковете за повече информация: Бакалаври: специалност „МЕДИИ И ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 23.10.2016 г. ... .д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор НТГ Пловдив Десислава Митева - главен учител НТБГ София Владка Маринова - старши учител НТБГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... .д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител НТБГ  Недялка Атанасова Диева - стараши учител НТБГ Димитрина Райкова - главен учител НТГ Пловдив Евгения Иванова - старши учител НТГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2016 г. ... .д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милева - главен учител "Информатика и информационни технологии" НТБГ Добринка Нанчева - старши учител по счетоводство НТБГ Росица Маринова - старши учител по Финанси и счетоводство ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 3.12.2016 г. ... .д. ръководител отдел „Кандидат-студенти” в ...
Класиране за общежитие на новоприетите студенти в ОКС "магистър" 25.10.2016 г. ... . КСБВУ класира всички новоприети студенти в ОКС „магистър“, за учебната 2016/2017 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 включително. 2. КСБВУ започва издаване на получените разменни писма на студентите подали заявления за кандидатстване за ...
Студентски практики – фаза 2 - 2020-2023 г. 8.7.2022 г. ... НА ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕНТОРИ И СТУДЕНТИ. Цели на проекта да подпомогнем подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно допълнително класиране за общежитие за студентите обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ 21.9.2016 г. ... на общежитие през учебната 2016/2017 г. за студентите от I, II, III и IV курс – 4,00 включително.   Класираните студенти могат да получат настанителните си заповеди от Сектор „Настаняване“ – блок 23, вх.А (ниско тяло).   ВАЖНО! Срокът за настаняване на ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... на общежитие през учебната 2016/2017 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 4,95 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по съответните блокове. Справки ще могат да се правят през информационната система ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... на КСБВУ относно класиране на кандидатствалите студенти за общежитие през учебната 2016/2017 г.   Минимален успех нужен за класиране на общежитие през учебната 2016/2017 г. за студентите: II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,20 включително; III курс - ОКС ...
<center>Допълнителен прием</center> 5.8.2016 г. ... ПРИЕМ   НА СТУДЕНТИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ/ПОДНАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНЕН ПРИЕМ - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО   Номер по ред Професионални направления и поднаправления ...
Конферентни такси 24.6.2016 г. ... . – за външни участници, за докторанти и студенти от други висши училища– 30 лв.  Сметка за внасяне на таксите правоучастие в научно-практическата конференция: Банка БНБ, IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01,                   BIC: ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър" 7.1.2023 г. ... на студентите в образователна степен „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността. След успешно полагане на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на защита на ...
Поправителна сесия 13.7.2016 г. ... ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на сделките по търговско ...
Сесия МП 7.6.2016 г. ... . "Приложна социология" - семестър 2- 2 студенти 2015/2016 П/Г дата (от-до) час седмица дисциплина вид тип преподавател зала Занятия, които се провеждат модулно:   13.6.2016 г. 14 ...
Учебен план МП "Бизнес психология и социология" 21.10.2022 г. ... работа/Diploma Thesis За студенти, записани за обучение през месец септември/октомври: първа сесия: юни/юли втора сесия: септември/октомври трета сесия: февруари/март За студенти, записани за обучение през месец януари/февруари: първа сесия: февруари/март втора ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... могат да се обучават по държавна поръчка студенти, завършили бакалавърска степен в професионалните направления „Икономика“ и „Социология, антропология и науки за културата”. Срещу заплащане могат да се обучават а) студенти, завършили бакалавърска и магистърска ...
Учебен план МП “Социални изследвания, анализи и проекти” 21.10.2022 г. ... работа/Diploma Thesis За студенти, записани за обучение през месец септември/октомври: първа сесия: юни/юли втора сесия: септември/октомври трета сесия: февруари/март За студенти, записани за обучение през месец януари/февруари: първа сесия: февруари/март втора сесия: ...
РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 13.7.2016 г. ... ИЗПИТНА СЕСИЯ на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на сделките по търговско ...
Конферентни такси 18.2.2019 г. ... , докторанти, преподаватели от УНСС и индивидуални членове на БАЛ Без такса Бивши студенти от специалност “Бизнес логистика“ в УНСС 50 лв. Индивидуални участници без доклад 70 лв. Учени, докторанти и ...
Тематични направления и целева група 15.2.2019 г. ... докторанти и студенти – магистри и бакалаври‚ специализиращи или проявяващи интерес към Л&УВД. -          мениджъри на фирми и практикуващи ...
За конференцията 18.2.2019 г. ... на бизнеса, учени, преподаватели и студенти.   Конференцията е значима за цялото общество, тъй като насърчава развитието на практиката, науката и обучението по Л&УВД в България и привеждането им в съответствие със световните тенденции, както и популяризира ...
Семинар 18 април 2016 9.10.2017 г. ... колеги, докторантите и студентите. -         По препоръка на модераторите (по т.1), най-добрите доклади да бъдат пренасочени към катедрената конференция. -         Събитието ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 18.2.2019 г. ... на бизнеса, учени, преподаватели и студенти.   Конференцията е значима за цялото общество, тъй като насърчава развитието на практиката, науката и обучението по Л&УВД в България и привеждането им в съответствие със световните тенденции, както и популяризира ...
Становище ЕК 04.16 г. - Взаимоотношения между студенти 22.4.2016 г. ... поведение от страна на нейни състуденти, провокирани според нея от заболяването й. След проучване на случая и разисквания по темата Комисията установи, че студентка на УНСС е сезирала националната Комисия за защита от дискриминация. Тя е предприела това действие, ...
Сесия Социология със спец. "Приложна социология" 22.4.2016 г. ... социология" - семестър 2- 2 студенти 2015/2016 П/Г дата (от-до) час седмица дисциплина вид тип преподавател зала Занятия, които се провеждат модулно:   13.6.2016 г. 14 ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... от първо сертификацинно ниво на студентите от Финансово-счетоводен факултет на УНСС. В международен план има две професионални организации, които подготвят квалифицирани експерт счетоводители и държат 100 % от пазара на тяхната подготовка - Institute of Chartered ...
Ден на отворените врати в УНСС - 14 април, 10-13 ч., аула "Максима" 14.4.2016 г. ... до Кандидат-студентите Драги кандидат-студенти, На 14 април 2016 г. ще се проведе Ден на отворените врати в УНСС от 10 ч. до 13ч. Каним всички кандидат-студенти, които се интересуват от възможностите за кандидатстване в УНСС за учебната 2016-2017 година, да се ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... . Представлява интерес за студенти, които желаят да навлязат или да продължат своето развитие на полето на изграждането, реформирането и функционирането на публичния сектор в неговите национални, наднационални, интеграционни и транснационални измерения. Курсът ...
Национална сигурност 6.8.2018 г. ... . Представлява интерес за студенти, които желаят да навлязат или да продължат своето развитие на полето на изграждането, реформирането и функционирането на специфичен публичен сектор в неговите национални, наднационални, интеграционни и транснационални ...
Нашите студенти 23.3.2016 г. ... в специалност "Международни отношения" - младежки делегат в ООН Анина Йовкова е на 22 години, студентка в специалност „Международни отношения” в УНСС. Като студент по "Международни отношения" Анина се интересува от въпроси за мира и ...
График за провеждане на консултации на студенти, специалност "Икономика на търговията", ОКС "магистър" 18.5.2016 г. ... К за провеждане на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС КАБ. 1 Организация на сделките по ...
Начало 10.3.2016 г. ... на ООН.Проектът с УНСС ще включва студенти от различни специалности и предвижда серия от публични лекции, семинари и онлайн обучение по въпросите на борбата с ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... на дипломни защити на студентите от ОКС „Магистър” в специалностите към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Тези правила определят реда и начина за подготовка и провеждане на дипломни защити за ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 15.2.2021 г. ... , необходими за подготовка на студентите във връзка с явяването им на държавния изпит. Студентите имат възможност предварително да се запознаят със съдържанието на конспекта и да използват необходимата литература най-рано три месеца преди датата на изпита. За ...
Пети курс 14.9.2022 г. ... студенти, Разпределението по избираеми дисциплини за уч. 2022/2023 год. може да видите в  прикачени файлове. ====================================================================================  ВАЖНО ...
Четвърти курс 13.1.2023 г. ... студенти, Разпределението по избираеми дисциплини за уч. 2022/2023 год. може да видите в  прикачени файлове ...
Трети курс 13.1.2023 г. ... студенти, Разпределението по избираеми дисциплини за уч. 2022/2023 год. може да видите в  прикачени файлове ...
Втори курс 13.1.2023 г. ... студенти, Разпределението по избираеми дисциплини за уч. 2022/2023 год. може да видите в  прикачени файлове ...
Първи курс 20.9.2022 г. ... студенти, Уведомяваме Ви, че поради подаден малък брой заявления за избираемата дисциплина „Етически учения“, за летен семестър на уч. 2021/2022 год., не може да бъде сформирана група и няма да се проведе лекционен ...
Конспекти за студенти от икономически специалности 15.2.2022 г. ... "Търговско право", направление "Администрация и управление" конспект "Търговско право", специалност "Финанси" конспект по "Данъчно право", специалност "Финанси" конспект "European union law" конспект "Търговско право" конспект "Commercial ...
Становише ЕК 01.2016 г. - Поведение в социалната мрежа 15.2.2016 г. ... , изследователи, докторанти, студенти и служители - да използват обидни квалификации и език в публичната среда извън университета, което включва и дискусиите в социалната мрежа Фейсбук, поне по две причини: Първо, защото уронват доброто име на УНСС като ...
Становише ЕК 11.2014 г. - Поведение на служител 15.2.2016 г. ... нейни колежки от отдел „Студенти – бакалавър“, както и от нейния ръководител - Мария Христова – зам.-директор „Студенти“ и началник отдел „Студенти – бакалавър“. След разисквания Комисията взе следните ...
Акредитация 22.12.2018 г. ... дейност на преподаватели и студенти. • Прилагат се съвременни методи на преподаване като решаване на казуси, разработване на проекти, групови дискусии. • В семинарните упражнения за практическото обучение на студентите са въведени: • ...
Важни дати 3.2.2021 г. ... студенти и докторанти, които НЕ се обучават по специалности към факултет „Икономика на инфраструктурата“, в т.ч. и външни за УНСС участници Подаване на онлайн заявка за участие в конференцията (Онлайн заявката е приложима за студенти и ...
За конференцията 28.1.2021 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Конференцията е приемник на ...
За нас 19.5.2020 г. ... на практическите умения на студентите от УНСС в съответствие с потребностите на пазара на труда. 2.Улесняване прехода на студентите от образователния процес към работното място и повишаване тяхната реализация на пазара на труда. 3.Подпомагане изграждането ...
Студентски практики 2013-2015 г. 20.2.2016 г. ... обучение: За приключилите студенти през месец август и месец септември 2013 г. – на 22.01.2014 г. (сряда) от 15.00 часа в зала 2006; За приключилите студенти през месец октомври и месец ноември 2013 г ...
Становища 28.7.2016 г. ... г. - Взаимоотношения между ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2015 г. 29.1.2016 г. ... на научните изследвания и обучението на студентите, положителния имидж на УНСС сред академичните среди и обществеността.   Своята дейност Комисията за академична етика в УНСС осъществяваше в тясно сътрудничество и взаимодействие с Омбудсмана на УНСС и Ръководството на ...
Етичен кодекс на УНСС 29.1.2016 г. ... етични стандарти за преподаватели, студенти, изследователи, докторанти, служители, както и за целия друг персонал в Университета за национално и световно стопанство (наричан по-долу „Университет”) – публична институция с ярко изявен стремеж да се зачитат ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 18.1.2016 г. ... В рамките на един месец студентите подават молба по образец с избрани от тях три теми до ръководителя на катедрата. 5.    Ръководителят на катедрата и научният секретар разпределят студентите по научни ръководители и теми съобразно компетентността и ...
Национално състезание по приложна информатика 22.11.2022 г. ... потенциално позициониране като бъдещи студенти в УНСС; Засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по информатика и електроника в страната за пълноценно усвояване на посочения учебния материал и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 18.3.2020 г. ... потенциално позициониране като бъдещи студенти в УНСС; Засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по информатика и електроника  в страната за пълноценно усвояване на посочения учебния материал и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез ...
Кандидатстудентски състезания и конкурси за приемане на студенти през учебната 2023/2024 година 18.11.2022 г. ... първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС, съгласно регламентите на състезанията ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... направления; най-голям брой кандидат-студенти (въпреки задълбочаващата се демографската криза); най-голям брой студенти; висока реализация на випускниците на пазара на труда; най-добра материално-техническа база; завидна репутация и положителен публичен образ. Тези успехи са ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... на Академичния съвет на УНСС Студенти и докторанти Габриела Димитрова Наскова Даниел Славеев Парушев Денис Христов Димитров Калина Иванова Даскалова Николай Димитров Кацарски Станимир Пенев Стаматев Христена Константинова Цветкова За член на Академичния ...
Класиране 22.2.2016 г. ... и по реда на посочените от кандидат-студентите в състезателния картон форми на обучение и специалности. При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие ...
Специалности 19.2.2016 г. ... и броя на обучаваните в тях студенти ще стане с решение на Академичния съвет до 15 юли 2016 г. № по ред  Специалности и специализации Редовно обучение,държавна поръчка Редовно обучение,срещу заплащане Дистанционно обучение, ...
ПРОГРАМА 16.11.2015 г. ... . д-р Андрей Бунджулов, УНСС САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Яна Андреева и Иван Стефанов, студенти II курс УНСС     НЕОБХОДИМОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ И ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ Проф. д.ик.н. Иванка ...
Erasmus Student Network 19.8.2022 г. ... . Всяка година те помагат на около 190 000 международни студенти.   ЕСН УНСС е една от секциите на ЕСН в България. Общо в София има 5 секции – към СУ, УНСС, ХТМУ, УАСГ и НБУ, а в България сме общо 10 – освен София имаме секции в Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново и Благоевград.   Визия ...
ОКС „Магистър“ 13.8.2020 г. ... се организират и се насърчава включването на студентите в престижни форуми и състезания с участие на бизнеса. Сред тях са  Национална олимпиада по маркетинг, Националния конкурс в областта на брандинга и маркетинговите комуникации BAAwards, Националния конкурс в сферата на PR и маркетинговите ...
ОКС "Бакалавър" 5.12.2022 г. ... и стратегическо планиране“ обучава студенти по специалностите „Маркетинг“, „Прогнозиране и планиране“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език". Обучението се извършва в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ ...
Г Р А Ф И К за провеждане на консултации на студенти, ОКС "магистър", спец. "Икономика на търговията", 1,5 г., 1-ви семестър 30.10.2015 г. ... Г Р А Ф И К за провеждане на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1,5 г., II-ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА КАБ.   1     Приложение на математически методи в ...
График за провеждане на консултации, ОКС "магистър", спец. "Икономика на търговията", 1г., 1-ви семестър 30.10.2015 г. ... Р А Ф И К за провеждане на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1 г., I-ви семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС КАБ.     1       Приложение на математически методи ...
Важно! Ново съобщение на КСБВУ 23.10.2015 г. ... (КСБВУ)   1. КСБВУ класира всички новоприети студенти в ОКС „магистър“ за учебната 2015/2016 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 включително.   2. КСБВУ класира студентите, подали заявления за кандидатстване за общежитие извън сроковете в Графика за провеждане на ...
Важно! Допълнително класиране за общежитие 5.10.2015 г. ... класиране за общежитие КСБВУ класира допълнително студентите от I, II, III и IV курс - ОКС „бакалавър”, подали молби-декларации в срок, с минимален успех, както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 5,28 включително; II курс - ОКС „бакалавър” – 4 ...
Важно! Класиране за общежитие 12.10.2015 г. ... по социално-битовите въпроси на учащите класира студентите от I, II, III и IV курс - ОКС „бакалавър”, подали молби-декларации в срок, с минимален успех, както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 4,50 включително; II курс - ОКС „бакалавър” ...
Важно! Класиране за общежитие на първокурсниците 18.9.2015 г. ... за общежитие през учебната 2015/2016 година на студентите от първи курс – 5,41 включително.   Всички класирани студенти от първи курс могат да видят блока и стаята, в която са класирани, през профила си в WEB-студент – „Общежития“.   Настанителните заповеди на ...
Ръководни органи на националното състезание по приложна информатика и статистика за учебна 2015/2016 15.2.2016 г. ... Маринова – ръководител отдел „Кандидат-студенти“, ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 15.2.2016 г. ... Маринова – ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор НТГ Пловдив Десислава Митева - главен учител НТБГ София Владка Маринова - старши учител НТБГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2015 г. ... Маринова – ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милев - главен учител "Информатика и информационни технологии" НТБГ Добринка Нанчева - старши учител по счетоводство НТБГ Росица Маринова - старши учител по Финанси и счетоводство НТБГ   ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 5.11.2015 г. ... , старши експерт в отдел „Кандидат-студенти” в ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 20.1.2016 г. ... Петрова – ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител НТБГ  Недялка Атанасова Диева - стараши учител НТБГ Димитрина Райкова - главен учител НТГ Пловдив Евгения Иванова - старши учител НТГ ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... и в продължение на 20 г. се обучават студенти от 3 и 4 курс на специалност „Политическа икономия”. Акад. Жак Натан е учен с широк поглед върху стопанската история на България, върху непосредствено протичащите процеси в нашето общество, както и върху науките, които го изучават. ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 10.1.2023 г. ... за дистанционно обучение в гр. Хасково приема студенти и по магистърски програми. В тях могат да се обучават студенти, които са завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и такива с ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър”. Обучението в ...
Редовни изпити и класирания 27.1.2023 г. ... приемат документи и на кандидат-студенти за УНСС - София. ГРАФИКза провеждане на редовните изпити за учебната 2022/2023 г. в УНСС-София Изпит Дата Начален час Български език и литература 9.00 ч. История ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 27.1.2023 г. ... център на УНСС в Хасково приема студенти в специалностите: Икономика Счетоводство и контрол Мениджмънт и администрация Приемни изпити или ДЗИ (матура) КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ? За завършилите средно образование през 2022 година: оценката от ДЗИ по ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... на действия или бездействия на студенти и докторанти на УНСС, както и по други въпроси на организацията на дейностите на университета и негови структури.     СТАНОВИЩЕ на Контролния съвет на УНСС ОТНОСНО:  писмо от Мартин Пенчев, Марин ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 8.4.2022 г. ... и поделенията - обучението на студенти и докторанти. 5. През 2021 г.  УНСС и поделения са  реализирали собствени приходи  в  размер на  18 152 969 лв. (за сравнение през предходния отчетен период реализираните собствени приходи ...
Документи архив 7.4.2015 г. ... представители на студентите и докторантите във факултета, които се не по-малко от 15 на сто от състава на Общото събрание; -          представители на административния персонал.   Забележка: Този текст може да се пропусне ...
ОКС "Магистър" 23.1.2023 г. ... НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА /МАГИСТЪРСКА ТЕЗА  НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС МАГИСТЪР, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ                1.Студентите могат да се явят на защита на дипломна ...
Алманах 9.2.2015 г. ... на студенти ОКС Бакалавър ...
Бакалаври 28.5.2019 г. ... институции и организации. В резултат на обучението студентите придобиват умения за: анализ на основни показатели за равнище, динамика и тенденции в развитието на публичните структури; анализ на публични политики и стратегии; разработване и ефективно управление на публични програми и проекти; анализ и ...
Бакалаври 19.12.2022 г. ... прием на студенти в редовно и задочно/ дистанционно обучение по специалност „Публична администрация“ е през учебната 1997/1998 г. През последното десетилетие ежегодно в бакалавърска степен се приемат около 150 студенти в редовна форма на обучение. От учебната 2017/2018 година ...
докторанти - обучение 15.1.2015 г. ... и с участието си в обучението на студенти по логистика, както и при подготовката на своите публикации и участията си в научни форуми. Качеството на обучението по докторската програма се обуславя и от факта, че то се провежда в неголеми групи или индивидуално, което ...
Магистър 27.1.2023 г. ... 3 семестъра - предназначена за студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен в УНСС и във всички други висши учебни заведения в България и чужбина независимо от придобитата специалност;  "Управление на веригата на доставките”  със срок на ...
Специалност „Управление на веригата на доставките” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.1.2018 г. ... (2 семестъра) и е предназначено за студенти, завършили бакалавърска степен по „Бизнес логистика“. Тази специалност надгражда икономическата и управленската подготовка по бизнес логистика с предоставянето на знания и развиването на умения за интегрирано ...
Критерии за избор и класиране на проекти за изследвания и научни форуми, кандидатстващи за финансиране със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на УНСС научна дейност 1.8.2017 г. ... .1. Участие на млади изследователи /студенти, докторанти, асистенти/.                    2.2. Формирани програмни колективи ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... на обучението са: Да осигури на студентите бакалаври широкопрофилни теоретични знания за социологическите и псхологическите направления в съвременната наука. Да изгради практически умения за анализ на проблемите в съвременните общества, техните икономически системи и ...
График за връщане на дипломите за средно образование на студентите от ОКС "бакалавър" 29.1.2015 г. ... на дипломите за средно образование на студентите от окс “бакалавър“ (решение на РС № 28/22.10.2014 г.) ПЕРИОД КУРС 19.11.2014 – 19.12.2014 ВТОРИ КУРС и ТРЕТИ КУРС ПО ВРЕМЕ НА ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, СЪОБРАЗНО ОПРЕДЕЛЕН ...
Разписание за Социология със спец. "Приложна социология" 22.4.2016 г. ... . "Приложна социология" - семестър 2- 2 студенти 2015/2016 П/Г дата (от-до) час седмица дисциплина вид тип преподавател зала Занятия, които се провеждат модулно:   16.04.2016 9.00 – 15 ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите 15.10.2014 г. ... класира всички студенти в ОКС "магистър", приети по държавна поръчка, редовно обучение, за учебната 2014/2015 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно допълнително класиране 6.10.2014 г. ... в класиранията за ОКС „бакалавър“ за студенти, подали молби-декларации в срок: Минимален успех, необходим за класиране на общежитие  за учебната 2014/2015 г. за студентите в ОКС „бакалавър“, както следва: I курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително ...
Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър" 14.5.2018 г. ... се обучават в две професионални направления, включващи три специалности:  № по ред    Професионални направления                         ОКС"Бакалавър" ...
Регионален център за дистанционно обучение 19.1.2023 г. ... висше училище е осъществен прием на студенти в дистанционна форма на обучение в образователно-квалификационна степен “бакалавър” по държавна поръчка. Обучението се извършва по специалностите “Икономика”, "Мениджмънт и администрация” и ...
Минимален бал за получаване на еднопосочно разменно писмо 30.9.2014 г. ... .   Важно! Класираните студенти могат да получат своите еднопосочни разменни писма в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” от 01.10.14 г. до 03.10.14 г. включително ...
Минимален бал за получаване на еднопосочно разменно писмо 26.9.2014 г. ... .   Важно! Класираните студенти могат да получат своите еднопосочни разменни писма в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” от 29.09.14 г. до 30.09.14 г. включително ...
На 15 септември ще бъде открита новата учебна година 15.9.2014 г. ... след 14 часа. Важно за новоприетите студенти бакалавърска степен с дистанционна форма на обучение ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” 2.9.2014 г. ... през учебната 2014/2015 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.35 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по блоковете.   Справки ще могат да се правят през информационната система web-студент от 05 ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 24.7.2014 г. ... на общежитие през учебната 2014/2015 г. за студентите:   II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,42 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,58 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,69 включително; V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.   Важно! Срок за настаняване в ...
Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" 26.9.2014 г. ... студенти, ОКС "Бакалавър" от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември 2014 година, трябва да подадат молба с темата на дипломния си проект при ...
„Отнемане на незаконно имущество: българският опит“ от Пламен Георгиев 30.5.2014 г. ... и преподаватели присъстваха на публична лекция на тема: „Отнемане на незаконно имущество: българският опит“, организирана от катедра „Икономическа социология“ и Юридическия факултет. Гост-лектор бе Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ...
Working papers 16.2.2020 г. ... "Working papers" представяме проекти на наши студенти от специалностите Икономическа социология и Социология, както и непубликувани разработки на наши преподаватели ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... фундаментална подготовка на нашите студенти и за модерно образование, съзвучно с най-високите световни стандарти. Създаването на катедра и специалност „Политическа икономия” в УНСС е напълно в съзвучие със световните тенденции и практиката на водещите университети в света, които ...
Професонален стаж 9.6.2017 г. ... , бул. Витоша N2 ще се проведе първата среща на студентите - стажанти с прокурорите в отдел "Аналитичен" при Върховна касационна прокуратура. На срещата ще бъдат представени задачите за работа по изследване посветено на имотните измами в България. Желаещите да се включат студенти от трети и ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... факултет доц. д-р Лилия Йотова, преподаватели, студенти. Проф. Кръстьо Петков (на трибуната) по време на академичното му слово. Вдясно: проф. Стати Статев и доц. Андрей Нончев Ректорът приветства юбиляря „Изключително ми е приятно от името на ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА И ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИТЕ“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 8.3.2022 г. ... за ОКС „магистър” дипломирането на студентите става с разработване и защита на дипломна работа, за което са предвидени 15 кредита и 375 часа извънаудиторна заетост. За да разработят и защитят дипломна работа, студентите трябва да изпълнят определени изисквания и определена процедура ...
Проект “iPro / iProfessional” –<br> RE: 540097-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-EQR 11.11.2013 г. ... да приведат учебните програми на техните студенти по (дигиталните) медии и художествени изкуства в съответствие с професионалните изисквания на бизнеса в тази област ...
Важно за студентите и преподавателите! 7.11.2013 г. ... учебните занятия и достъпът до него на студенти, преподаватели и служители, считано от 23 октомври 2013 г. Вече се работи по укрепването на сградата. След неговото приключване и получаване на разрешение от компетентните органи занятията ще бъдат възобновени ...
ВАЖНО: За студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат през учебната 2013/2014 г. 2.10.2013 г. ... и бизнес“ и „Икономика и инфраструктура“) студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат учебната 2013/2014 г., следва да подадат молба, в която да подредят по реда на желанията си новите поднаправления. Класирането за новите поднаправления ще се извърши на основание ...
Записване 28.3.2015 г. ... See more at:   Записване на новоприети студенти Чл. 39. (1) Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по обявения график. (2) Кандидат-студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права. Чл. 40. При записване кандидат-студентите ...
Прием 12.9.2016 г. ... ТАКСА. Внесената такса не се връща. Кандидат-студенти, които ще участват в класирането с оценката от предварителен изпит и не заявяват конкурсен изпит по време на редовната изпитна сесия не заплащат такса! От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават: инвалиди с изгубена ...
Такси за обучение 22.1.2018 г. ... се за всички студенти в ОКС"Бакалавър" За записване и получаване на учебни материали  за летен семестър на уч. 2017/2018г.със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена таксаот 12.02.2018 г. до 28.02.2018 г. / ЗАДЪЛЖИТЕЛНО/Таксата за ...
Важно за студентите и преподавателите! 9.10.2013 г. ... преподаватели и студенти, Приключи  ремонтът в новия учебен корпус. От днес, 9 октомври (сряда), всички занятия ще се провеждат по разписание ...
Кредитиране 19.8.2022 г. ... най-важни условия Закон за кредитиране на студенти и докторанти Уверение               ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... създаден през 2010 г. и обучава студенти в образователно–квалификационна степен „Магистър“. За учебната 2015 / 2016 г. РЦДО  ще приема студенти в образователно–квалификационна степен„Бакалавър“ в дистанционна форма на обучение. ...
Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 17.7.2013 г. ... на общежитие през учебната 2013/2014 г. за студентите:                     II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,45 ...
Начало 26.7.2018 г. ... Обучение Бъдещи студенти Информационно ...
Извънредна годишна поправителна сесия 27.7.2013 г. ... извънредна годишна поправителна сесия за студентите от бакалавърска и магистърска степен с два неположени изпита. В магистърска степен могат да се явят студенти от четирисеместриално обучение, след втори семестър. Студентите имат право да се явят по избор само на един от неположените ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... е два семестъра. Предлага се за студенти, владеещи английски и/или френски език.  Характеристика на обучението в съвместната магистърска програма “Икономика на туризма и свободното време” между УНСС и университета Universite Du Littoral Cote d’Opale – Франция След ...
Проект „Студентски практики“ 12.11.2015 г. ... практическо обучение: За приключилите студенти през месец август и месец септември 2013 г. – на 22.01.2014 г. (сряда) от 15.00 часа в зала 2006; За приключилите студенти през месец октомври и месец ноември 2013 г. – на 23.01.2014 г. (четвъртък) от 15.00 часа в зала ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно приемното й време 11.6.2013 г. ... ще приема студенти в кабинета си, намиращ се в бл. 23 А – ниско тяло, всeки втоник, сряда и четвъртък с приемно време от 10:00 ч. до 14:00 ч.;   ВАЖНО!!! Студентите, които желаят да ползват общежитие през месец юли и август 2013 г., удължават срока на ...
Дипломиране - ОКС "Магистър" 16.6.2022 г. ... .1.    Обучението на студентите в ОКС „магистър“ завършва с подготовка и защита на дипломна работа по специалността, за която в учебния план се определят 15 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 375 часа и най-много 450 часа. 1.2.    ...
Същност и предимства 14.2.2018 г. ... в пакет в началото на всеки семестър. Студентите в образователно-квалификационната степен “Бакалавър” заплащат държавна семестриална такса – 231 лв. , студентите в образователно-квалификационна степен "Магистър" заплащат семестриална такса - 800 лв ...
Начало 3.7.2018 г. ... студенти Учебен график за 2018/2019 г ...
Учебна практика 28.4.2022 г. ... „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на 7-ми семестър на IV-ти курс (31 декември), за срок от 2 работни ...
Европейски стипендии 29.6.2015 г. ... по успех ще се изплатят на всички класирани студенти. Специалните стипендии са намалени до три броя на човек, поради недостиг на средства. Недостигът на средства е породен от класираните студенти с равен успех над определената квота. Плащането ще се извърши на трети юли 2015 г ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 10.1.2018 г. ... „магистър”  Обучението на студентите в ОКС „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността, за която в учебния план (УП) са определени 15 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 375ч. и най-много 450ч. Защитата на дипломната работа се ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 22.12.2018 г. ... в ОКС “Бакалавър” Обучението на студентите в образователна степен „Бакалавър” завършва с държавен изпит по специалността, за която в учебния план са определени 10 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 250 ч. и най-много 300 ч. Държавният изпит се провежда ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 30.3.2013 г. ... изпит в ОКС "бакалавър" Обучението на студентите в образователна степен „бакалавър” завършва с държавен изпит по специалността, за която в учебния план са определени 10 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 250 ч. и най-много 300 ч. Държавният изпит се провежда съобразно съществуващите ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... работа в ОКС „магистър”   Обучението на студентите в ОКС „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността, за която в учебния план (УП) са определени 15 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 375ч. и най-много 450ч. Защитата на дипломната работа се провежда съобразно ...
„Приложна икономика и финанси“ 19.5.2020 г. ... науки. Предлагането на тази програма на потенциални студенти в УНСС дава възможност на един от най-големите икономически университети в Югоизточна Европа да се доближи до образователния профил на най-добрите висши училища в областта на икономиката и финансите. Програмата по приложна иконмика и ...
„Макроикономически политики и пазари“ 20.8.2020 г. ... второто квалификационно равнище завършилите студенти получават образователната степен „Магистър по макроикономически политики и пазари“. Срокът на обучението е една година. На завършилите специалисти по "Макроикономически политики и пазари"могат да се възлагат изследователски и управленски ...
Контакти 7.3.2019 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”             кабинет: централно фоайе             тел.     /+359 2/ 81 ...
Контакти 7.3.2019 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”             кабинет: централно фоайе             тел.     /+359 2/ 81 ...
Правилник на КС 7.4.2014 г. ... и административни длъжности в УНСС, както и на студентите, докторантите и специализантите, обучаващи се в УНСС.   Чл. 3. (1) Контролният съвет се конституира и осъществява своята дейност в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование (ЗВО), Правилника за дейността на УНСС ...
<span style="display:none">Отчети</span> 9.12.2020 г. ... и действията на неговия академичен състав, студенти и докторанти. В работата си Контролният съвет се е водил от своя опит и добри практики в контролната дейност, както и от принципите на законност, обективност, справедливост и публичност ...
Такси 25.5.2022 г. ... студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50 % от пълната такса за обучение на чужденци. Таксите за обучение се определят ежегодно с решение на Министерския съвет. Normal 0 21 ...
Прием 12.7.2022 г. ... език на чуждестранните студенти се провежда от Департамента за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.           Чуждестранните граждани, приети за студенти в УНСС, могат да ...
Контакти 6.3.2019 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”             кабинет: централно фоайе             тел.     ...
Такси 20.5.2022 г. ... студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50% от пълната такса за обучение на чужденци. Таксите за обучение се определят ежегодно с решение на Министерския съвет ...
Прием 12.7.2022 г. ... Обучението на чуждестранните студенти в подготвителния езиков курс (по български език и по английски език) се провежда от Департамента за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски” ...
Контакти 6.3.2019 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”             кабинет: централно фоайе             тел.     ...
Такси 11.7.2022 г. ... и ОКС "Магистър" за специалнст "Право" на студентите, обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2022 - 2023 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 300.00 лв. Администрация и ...
Стипендии 5.1.2022 г. ... Стипендии получават чуждестранните студенти, приети в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет (ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.) ...
Студентски общежития и столове 5.1.2022 г. ... студентско общежитие имат чуждестранните студенти в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен и по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г. и чл. 3, ал .1 на ПМС № 228/1997 г. Всички останали чуждестранни студенти се ...
Здравно осигуряване 14.5.2020 г. ... Чуждестранните студенти, приети в редовна форма на обучение по реда на:              - междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен ...
Записване 11.7.2022 г. ... канцеларията на отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“.             Важно! 22.09.2022 г. /четвъртък/ - почивен ден             Документи за ...
Web Студент 7.3.2013 г. ... получавате при записването ви за студенти в УНСС, а ЕГН/ЛНЧ - при издаване на лична карта от МВР – София. Същата информация, както и много допълнителна можете да получите и непосредствено чрез информационната система „Студент“ на партерния етаж на университета. За вход ...
Такси 12.7.2022 г. ... такси за обучение на студентите в ОКС "Магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър", обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2022 – 2023 г. (в ...
Записване 11.7.2022 г. ... г. в канцеларията на отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“              Важно! 22.09.2022 г. /четвъртък/ - почивен ден              ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... , улеснено, изчерпателно и сигурно обслужване на студентите, предоставяйки достъп до информационните ресурси на УНСС.  Предимство на системата е, че се осъществява непрекъснат достъп до данните, а промените се отразяват в реално време. SMS известяване за резултатите от семестриалните ...
Вече имам диплома 14.5.2020 г. ...         Успешно завършилите студенти получават диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“. При поискване те получават и европейско дипломно приложение.          Дипломите се връчват ...
Изберете УНСС 6.3.2019 г. ... Уважаеми кандидат-студенти,          Благодарим ви, че избрахте Университета за национално и световно стопанство, който е авторитетно висше икономическо училище, предлагащо модерно образование, признато в бизнес средите по целия свят ...
Студенти 8.2.2013 г. ... ...
Кандидат-студенти 8.2.2013 г. ... ...
Контакти 14.7.2022 г. ... „Кандидат-студенти“ Отдел „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ Дистанционно обучение - бакалавър и ...
ДО 02-302 11.12.2012 г. ... литература, достъпна за преподаватели и студенти след приключване на проекта. Изготвяне на анализ на факторите, водещи до устойчивост на дефицита по текущата сметка Извършване на анализ за влиянието на ПЧИ върху дефицита по текущата сметка Проучване на влиянието на туризма върху ...
Проект BG051PO001-3.3.076-0002 5.12.2012 г. ... и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда. По този начин ще бъде улеснен преходът от образователните институции към работното място и ще се повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар. ...
Правила за провеждане на ЕКМИ 6.7.2015 г. ... на ЕКМИ е един астрономичен час Кандидат-студентите са длъжни да се явят 45 минути преди началото на изпита и да носят със себе си компютърната разпечатка с входящия (регистрационния) номер и документ за самоличност (лична карта). Кандидат-студентът няма право да използва мобилни ...
доц. д-р Иван Цветанов Иванов 16.2.2016 г. ... и „Търговско право” пред студенти от бакалавърски и магистърски програми в УНСС. Заема длъжностите заместник-председател на Контролния съвет на УНСС, заместник-декан по международното сътрудничество на Юридическия факултет на УНСС за мандат 2015-2019 г. и ...
<span style="display:none">СТАНОВИЩА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. С най висок относителен дял са следните приходи: -          приходи от такси за обучение на студенти и докторанти; -          ...
<span style="display:none">ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 26.1.2023 г. ... събрание да се включва представител на студентите и докторантите, обучаеми във факултета. ПРЕПОРЪКИ на Контролния съвет на УНСС Относно: организацията и работата на проведените през 2021 г. общи събрания  на факултети и законосъобразността на ...
ДОКУМЕНТИ 23.1.2023 г. ... и изискването за представителство на студентите и докторантите, които трябва да са не по-малко от 15 на сто (но може да са повече от 15 на сто) от състава на Общото събрание (чл. 31, ал. 3, т. 2 от ПДУНСС). 4. Организация на актуализиране на списъчния състав на действащо Общото ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... стандарти; Добиване на умения от студентите за определяне на основните икономически параметри в енергийния бизнес, критериите и показателите за ефективност на този вид стопанска дейност.   СЪДЪРЖАНИЕ НА ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... години). В първите две години студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски учебни дисциплини, включени в професионалното поднаправление „Икономика и бизнес". Задължителните дисциплините в двугодишния блок са фундаментални – ...
Връзки с обществеността 15.7.2021 г. ... e магистърска програма за студенти, завършили бакалвърския етап на обучението си. Програмата предлага развиване на практически умения и натрупване на задълбочени познания в областта на връзките с обществеността и корпоративните комуникации като елемент ...
Класиране за общежитие 16.11.2012 г. ... да бъдат включени и студенти подали молби-декларации извън срок. Минимален успех необходим за класиране на общежитие за учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва:   I курс - ОКС „Бакалавър” – 4.00 включително; II ...
Класиране за общежитие 31.10.2012 г. ... за учебната 2012/2013г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва:   I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.00 включително; II курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 ...
Клуб на социолога 22.12.2018 г. ... , в които се обучават студенти по специалност Социология. Клубът е колективен член на БСА и на 3 изследователски комитета – Социология на селото, Социология на образованието и Урбаносоциология. На отчетно-изборно събрание на Клуб на социолога, ...
Библиотечни услуги 7.4.2022 г. ... на информационната грамотност на студенти, преподаватели и докторанти; Справки за цитирания на преподаватели от УНСС. 7. Адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение. 8. Достъп до система "plag.bg" - онлайн многоезична система за проверка за ...
Център за социологически и психологически изследвания 12.2.2020 г. ... , млади научни работници, докторанти и студенти. Да  подпомага  решаването на проблеми на практиката и общественото управление и за повишаване на квалификацията на практикуващи специалисти в областта на икономическата социология и психология. Да подпомага ...
Класиране за общежитие 19.10.2012 г. ... на учащите се I. КСБВУ класира всички студенти ОКС “Магистър” приети редовно обучение за учебната 2012/2013 г; II. Минимален успех необходим за класиране на общежитие за учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва: II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,17 ...
Класиране по специалности след втори курс 12.10.2012 г. ... до 12 октомври (петък) в отдел “Студенти” в приемното време. За допълнителна информация: Учебен отдел и отдел “Студенти” ...
Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие (2.10.2012 г.) 2.10.2012 г. ... 4,60 включително;   Важно: Студентите могат да получат своите еднопосочни разменни писма в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” от 02.10 до 05.10.12г ...
Класиране за общежитие 8.10.2012 г. ... разменно писмо за ТУ-София за студенти I курс ОКС”Бакалавър” – 5,32 включително. Важно: Студентите могат да получат своите еднопосочни разменни писма в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” от 01.10 до 05.10.12 г ...
Ресурси за студенти 28.1.2022 г. ... СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ Примерни стандарти за оформление на дипломни работи: (1) ОКС "МАГИСТЪР" (2) указания към образеца (3) курсови работи Моля, изтеглете файловете, като последвате линковете; следвайте указанията към образеца. ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ ...
Класиране за общежитие 28.9.2012 г. ... на кандидатствалите студенти за общежитие               Допълнително класиране за общежитие през учебната 2012/2013 г. за студентите с минимален ...
Център за факултативно обучение 19.11.2020 г. ... на допълнителна квалификация на студентите по време на тяхното обучение. Дейността на Центъра е насочена към придобиване на знания и умения по различни специалности за изграждането им като адаптивни и конкурентноспособни специалисти за стопанската и обществената практика ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите от първи курс 4.9.2012 г. ... през учебната 2012/2013 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.44 включително;       !!! ВАЖНО Настаняването на студентите I курс - ОКС „Бакалавър” е от 10.09 – 21.09.2012г; Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при ...
Специалност "Бизнес икономика" 13.12.2022 г. ... направления за курсови работи за студентите от четвърти курс Срок за избор на тема за курсова работа в 4-ти курс - 10.2022 Правила за провеждане на дипломни защити на студентите от ОКС „Магистър” Разпределение за Магистърски тези 2022 Бланка ...
Такси 28.8.2012 г. ... студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50 % от пълната такса за обучение на чужденци. Таксите за обучение се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... стопанство – сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”. Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител. След като приеме документите, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” в едномесечен срок ги ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... студенти от държави извън ЕС и Европейското икономическо пространство ОКС „магистър”               Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на ...
Такси 28.8.2012 г. ... студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50% от пълната такса за обучение на чужденци.   Таксите за обучение се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... в УНСС – сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” (централно фоайе). Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или упълномощен от него представител. След като приеме документите, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... студенти от държави извън ЕС и Европейското икономическо пространство ОКС „бакалавър”             Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на ...
Такси 28.8.2012 г. ... студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50 % от пълната такса за обучение на чужденци. Таксите за обучение се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... стопанство – сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”. Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител. След като приеме документите, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” в едномесечен срок ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... студенти от държави извън ЕС и Европейското икономическо пространство ОКС „магистър”               Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на ...
Контакти 27.8.2012 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” кабинет 1/1030 (централно фоайе) тел. +359 2/ 81 95 438 +359 2/ 81 95 360 е-mail: [email protected] ...
Такси 28.8.2012 г. ... студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50% от пълната такса за обучение на чужденци.   Таксите за обучение се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... в УНСС – сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” (централно фоайе). Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или упълномощен от него представител. След като приеме документите, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... студенти от държави извън ЕС и Европейското икономическо пространство ОКС „бакалавър”             Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на ...
УНСС обявява допълнителен прием за попълване на отделни незаети места 24.8.2012 г. ... август 2012 г. Балът на кандидат-студентите от допълнителния  прием се образува аналогично на балообразуването в УНСС за съответните професионални направления/поднаправления. Кандидат-студенти, които за първи път подават документи за участие в допълнителния ...
Класиране за общежитие 24.9.2012 г. ... през учебната 2012/2013 г. за студентите:                     II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,63 ...
Важно 6.7.2015 г. ... граждани  - в отдел „Студенти-магистър“ или в Център за прием на документи - Граждани на страни извън и от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“. В едномесечен срок след ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... фундаментална подготовка на нашите студенти и модерно образование, съзвучно с най-високите световни стандарти. За създаването на катедрата Политическа икономия има поне няколко сериозни обективни основания, както от теоретично, така и от практическо естество, които ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... Балът за класиране на кандидат - студентите по предлаганите магистърски специалности от Катедра „Национална и регионална сигурност” се образува като сума от следните оценки: 1. успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра специализация „Корпоративна сигурност” 6.4.2017 г. ... в делнични дни по време на семестъра. Студентите разработват казуси и различни курсови задачи, като участват в дискусии, подготвят мултимедийни презентации и си взаимодействат като екипи в рамките на симулационни игри.  Програмата завършва със държавен изпит "Защита на ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра 15.6.2012 г. ... в делнични дни по време на семестъра. Студентите разработват казуси и различни курсови задачи, като участват в дискусии, подготвят мултимедийни презентации и си взаимодействат като екипи в рамките на симулационни игри. Програмата завършва със държавен изпит "Защита на ...
Проект на НАТО SfP-982063 15.6.2012 г. ... от целите е да бъдат привличани млади учени и студенти. Активното сътрудничество с утвърдените учени и специалисти от екипа и участието в изпълнението на проектните дейности цели ускоряване на развитието на кариерата и утвърждаването на младите членове на екипа. Проектът е със срок три ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 31.5.2012 г. ... кабинета на ректора възможностите за стаж на студенти от УНСС в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма Ректорът съобщи, че „с Делян Добрев - най-младият министър в правителството на Бойко Борисов, завършил с отличие магистратура по „Маркетинг” в УНСС - университет номер едно, ...
Организация за научно практическо развитие на студентите 19.8.2022 г. ... за научно практическо развитие на студентите - ОНПРС е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ през 2009г. в СГС. Получава удостоверението си за регистрация към Регистъра за сдруженията с нестопанска цел в обществена полза към Министерство ...
Необходими документи за кандидатстване на общежитие по критерии, различни от „общо основание” 22.5.2012 г. ... .     Семейство студенти: Удостоверение за сключен граждански брак; Актове за раждане на съпрузите; Акт за раждане на детето, ако има такова.   2.     Несемейни, разведени или овдовели с деца до 2-годишна възраст: Решение за ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се 22.5.2012 г. ... ще приема студенти в кабинета си, намиращ се в бл. 23 А – ниско тяло, всеки вторник и сряда с приемно време от 10:00 ч. до 14:00 ч.   ВАЖНО! Студентите, които желаят да ползват общежитие през месеците юли и август 2012 г., удължават срока на настанителните си писма до 29.06 ...
Правила за организиране на почивния сезон през 2014 г. в УОБ - с. Равда 24.4.2014 г. ... (съпруг/а) с деца до 18 г., а ако децата са студенти - до 25 г. втора група пенсионери на УНСС трета група семейства на деца на щатни преподаватели и служители четвърта група външни лица (български граждани и чужденци). 4. Срок за подаване ...
Международна научна конференция „Икономиката на България - пътят към еврото" 24.2.2012 г. ... да присъстват на форума, включително студенти от катедрите и специалностите на Финансово-счетоводния факултет. По време на конференцията ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... план е в седми семестър. По време на стажа студентите се запознават с различни области на приложение на статистическите и иконометрични изследвания. Като част от курса „Проектиране на статистическите изследвания” четвъртокурсниците разработват курсов проект. Той се състои в подробен план ...
Бизнес информатика 23.2.2012 г. ... Типове теми за ОКС ‘Магистър’ За студенти от ОКС ‘Магистър’ се предлагат аналогични типове теми както за ОКС ‘Бакалавър’.   2.2.1.1  Структура на дипломна работа Структурата на дипломната работа за ОКС ‘Магистър’ е разширен вариант на структурата за ОКС ‘Бакалавър’, ...
Редовно и дистанционно обучение 10.2.2012 г. ... на студенти в УНСС е с единен приемен изпит (ЕПИ) на хартиен носител или на електронен носител (ЕлЕПИ) и е по професионални направления. Обучението е в редовна и дистанционна форма. Срокът на обучение в ОКС "Бакалавър" е четири години - осем семестъра. Общият брой на ...
От ЕС и европейското икономическо пространство 10.2.2012 г. ... и реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство ...
Архив на лекции с чуждестранно участие 9.2.2012 г. ... в България – 29.04.2009 г. Лекция пред студенти от специалност Икономика на отбраната и сигурността на тема: „Международно сътрудничество в областта на изследванията за нуждите на отбраната” на д-р Хайнрих Бух – NATO Project Director, Университет на Бундесвера, Мюнхен, Германия – 11 ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... на представители на ЕК със студенти от УНСС на тема: „Дайте своето мнение за по-ефективен бюджет на Европейския съюз” – 06.03.2008 г.; Научна конференция „Авангардни научни инструменти в управлението” в УОБ – с. Равда – 19 -23.09.2008 г.; Двудневен пътуващ семинар ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... си в УНСС, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" - кабинет 1030, в срок до 1 ок­том­ври в годината на кандидатстването. Необходими документи за кандидатстване: Молба (по образец). Копие от документа за завършено средно образование и ...
От ЕС и европейското икономическо пространство 10.2.2012 г. ... и реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... и реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство. От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В УНСС НА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ,  ИЗВЪН ...
Записване 6.7.2015 г. ... събота и неделя)    При записване кандидат-студентите представят следните документи:  1.документи за записване на нови студенти  (по образец); 2.лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента; 3.две снимки с паспортен формат ; 4.документ за внесена семестриална такса ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... определя условията за кандидатстване и прием на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" в УНСС. (2) Условията за кандидатстване и прием в магистърска сте­пен на обучение се регламентират в съответствие със: 1.   Закона за висшето образование; 2.   Наредбата за ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... подават документите си в УНСС, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" - кабинет 1030, в срок до 1 ок­том­ври в годината на кандидатстването. Необходими документи за кандидатстване: Молба (по образец). Копие от документа за завършено средно образование и от ...
От ЕС и европейското икономическо пространство 10.2.2012 г. ... условията и реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... условията и реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство. От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В УНСС НА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ,  ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ ...
Записване 6.7.2015 г. ... . 39. (1) Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по обявения график. (2) Кандидат-студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права. Чл. 40. При записване кандидат-студентите представят следните документи: документи за записване на новоприети ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... 20 лв. Чл. 15. (1) В срока, посочен в Графика, кандидат-студентите за об­­разователно-квалификационна степен "магистър" подават следните до­ку­менти: Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... определя условията за кандидатстване и прием на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" в УНСС. (2) Условията за кандидатстване и прием в магистърска сте­пен на обучение се регламентират в съответствие със: 1.   Закона за висшето образование; 2.   Наредбата ...
График 26.9.2015 г. ... – 01.10.2015 г. Записване на новорприети студенти – от 02.10.2015 г. до 09.10.2015 г. /без събота и неделя/ Онлайн заявка за електронна сесия:  от 24.08.2015 г. до 12.09.2015 г. Онлайн заявка за хартиена сесия  от 24.08.2015 до 22.09.2015 г. ВАЖНО: Кандидат студентите подали ...
Какво е ЕПИ? 6.2.2012 г. ... на студенти в УНСС е с единен приемен изпит (ЕПИ). Така наричаме тестовете, които вие ще решавате, а ние ще оценяваме с помощта на безпристрастните компютри. По този начин университетът ни се приобщава към най-добрите световни и европейски практики за кандидатстване във висше училище. Единният ...
Записване 17.5.2012 г. ... . 79. (1) Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по обявен в приложенията график. (2) Студентите, приети в направление/поднаправлениe с изучаване на чужд език, се записват в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали. (3) Студенти, които не са се записали в ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... . 67. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите за професионалните направления/поднаправле­ния с един основен предмет се образува като сума от: средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно); оценката от успешно положен единен приемен изпит (ЕПИ) по основен ...
Класиране 9.4.2012 г. ... на кандидатите се извършва в два раздела - приети за студенти и резерви, по професионални направления и поднаправления в две категории: мъже и жени. (2) Незаетите места за категория мъже в хода на класирането се прехвърлят в категория жени и обратно. Чл. 73. Лауреати на национални и международни ...
Условия за преместавне от чуждестранни висши училища 17.5.2012 г. ... . 81. (1) Български студенти, приети в Университета за национално и световно стопанство и заминали да се обучават за пълен или частичен срок в чуждестранни висши училища съгласно подписани междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен, при прекратяване на обучението си преди срока ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... подават документите си в УНСС, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" - кабинет 1030, в срок до 1 ок­том­ври в годината на кандидатстването. Необходими документи за кандидатстване: Молба (по образец). Копие от документа за завършено средно образование и от ...
Правила 16.5.2012 г. ... подаване на регистрационната карта.  (2) Кандидат-студентите са длъжни да се явят 30 минути преди началото на изпита в определената зала. Те задължително носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер, документ за самоличност (лична карта) и химикалка, пишеща синьо. (3) По времe на изпита се ...
Какво е ЕлЕПИ? 6.2.2012 г. ... се съставя протокол с имената на явилите се кандидат-студенти и номерата на генерирания за тях ЕлЕПИ. Всеки кандидат-студент трябва да подпише този протокол, защото той удостоверява по кой номер изпит работи.  И така - вече сте пред компютъра. Пред вас е основният екран, на който ще отговаряте на ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... и по реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Чл. 29. (1) Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти след ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ОКС "БАКАЛАВЪР"  В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 г. Чл. 1. Приемането на студенти в Университета за национално и световно стопанство се основава на Закона за висшето образование, ...
Изпити 16.5.2012 г. ... ИЗПИТ Чл. 45. (1) Кандидат-студентите полагат eдинен приемен изпит по учебни предмети и чужди езици за съответните професионални направления, посочени в приложение № 5.1. (2) Организацията и провеждането на изпитите се извършват от комисии, определени със заповед на ректора. (3) ...
Студентска информационна мрежа 19.8.2022 г. ... изграждането на професионални знания и умения сред студентите – чрез стимулиране на творческо и иновативно мислене в областта на информационните технологии. За постигането на своите цели СИМ осъществява научно-изследователска и практико-приложна дейност в ИТ-областта и предлага експертна ...
Студентска организация за изследване на международните отношения 19.8.2022 г. ... национално и световно стопанство, и е насочена към студенти от професионално направление „Политически науки“ и специалностите „Международни отношения“ и „Европеистика“. Вярваме, че практиката в обучението на младите хора е също толкова важна, колкото и теорията. ...
Организация на студентите от индустриалния бизнес 19.8.2022 г. ... на студентите от индустриалния бизнес - ОСИБ (www.osib.org) е неправителствена студентска организация, учредена през 1998 г. от студенти в специалност „Икономика и управление на индустрията” към Университета за национално и световно стопанство – гр. София. Главна ...
Студентско сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО" 19.8.2022 г. ... е неправителствена организация, създадена от студенти по „ Политология” и „Политически науки” в УНСС през 2009 година. За името и девиза: ЕГО ПОЛИТИКО е игра на думи. Във философията на Аристотел „зоон политикон” е онова "животно", ангажиращо се с участието в ...
AIESEC София - УНСС 15.3.2022 г. ... от младежи и развиваща лидерския потенциал на студентите. Тя е с представителства в над 100 държави по целия свят и се фокусира върху изграждане на позитивни лидери за обществото. Мисията на AIESEC e Peace and fulfillment of humankind's potential или Мир и реализиране на човешкия потенциал. AIESEC ...
Катедри 11.4.2012 г. ... провежда са: Международни икономически отношения за студенти завършили: 1)бакалавърска степен МИО; 2) други икономически специалности; 3) неикономически специалности; Управление на международни проекти и Международен бизнес в два варианта – с обучение на български език и на английски език. Завършилите ...
История 1.2.2012 г. ... ., т.3, се възлага на ЦСИ системното анкетиране на студенти, преподаватели и служители относно проблемите на Университета. Пето. Със Заповед на Ректора на УНСС № 2362 / 26.11.2002 г. за Директор на ЦСИ към УНСС е назначен доц.д-р Валентин Димитров Гоев.   2. Предмет на дейност на ...
Разписание 29.9.2022 г. ... вниманието на студентите от специалности: Икономика на туризма, Международни отношения и Европейска политика и икономика - 3-ти курс: Групи по английски език - втори чужд език няма да се сформират. Моля, студентите да заявят друг чужд език в отдел "Студенти-бакалавър Съобщение за следните ...
История 3.10.2017 г. ... 1999/2000 г. и по него завършват седем випуска студенти. След 2001 г. се развива магистърското и докторското обучение. Разработени са три нови магистърски програми – за завършилите бакалавърска степен по Стопанска логистика, за завършилите бакалавърска степен по други икономически ...
История 3.2.2012 г. ... през 1997 г. В момента в нея се обучават 396 студенти. Завършилите тази специалност могат да намерят практическа реализация като могат професионално да се реализират във висшите държавни структури на законодателната, изпълнителната и съдебната власт като Министерски съвет, министерства и ...
История 26.8.2020 г. ... на транспорта” се приемат по 70-80 студенти в бакалавърска и по 20-30 в магистърска степен, което говори за интереса към специалността и за нейния авторитет. Подготвените от катедрата специалисти, с използването на съвременна компютърна техника са в състояние да разработват стратегии и ...
История 3.2.2012 г. ... . В момента в нея се обучават 752 студенти. Завършилите тази специалност могат да ръководят и участват в маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, счетоводната, финансовата и посредническата дейност на фирмите от отрасъла туризъм, както и да осъществяват ...
История 7.2.2019 г. ... кампания в новосъздадената специалност са приети 60 студенти – 40 в редовна и 20 в задочна форма на обучение. През 1975 година във ВИИ „Карл Маркс” се формира самостоятелен факултет „Международни икономически отношения” с две основни специалности „Международни ...
История 22.12.2018 г. ... път започват да се четат следните курсове пред студентите от Общоикономическия факултет – по Обща социология от проф. д.ф.н Минчо Семов, по Икономическа социология от проф. д. ик. н. Ташо Пачев, по демография - от проф. д. ик. н. Минко Минков, по социална психология от проф. д.ф.н. Минчо ...
История 3.9.2012 г. ... гости и се срещат с настоящите студенти. Катедра “Индустриален бизнес” отговаря за обучението на студентите от специалност “Икономика на индустрията” в бакалавърска и магистърска образователно-квалификационни степени, а от учебната 2006/2007 година и за новата ...
История 28.9.2012 г. ... търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). По своя облик "Икономика на търговията" е ...
История 3.2.2012 г. ... , като започна обучението на студенти по новата специалност. По-късно на основата на една от специализациите в „Маркетинг и мениджмънт” се разви специалността „Стопанско управление” (сега „Бизнес администрация” под ръководството на катедра „Управление”), а ...
История 24.1.2023 г. ... по математика на всички студенти от Университета. В различни периоди са четени и други математически курсове пред студентите от различни специалности, като: Висша математика І и ІІ част, Теория на вероятностите, Линейна алгебра и математическо програмиране, ...
История 17.9.2016 г. ... . След увеличаването на броя на студентите се привличат нови преподаватели. През 1965-1975 г. са назначени змс Александър Ангелов (хандбал), змс Георги Панов (баскетбол), змс Виктория Колчева (волейбол) Иван Несторов (плуване и ЛФК), змс Нитула Борисова (баскетбол) ...
История 31.3.2021 г. ... осъществява обучение на студенти в образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Приемът на студенти в бакалавърска степен на обучение е по специалност ...
Партньори 9.2.2016 г. ... заинтересувани от обучението на студенти и докторанти страни. Интерес към обучението и изследванията в катедрата проявяват специалисти и експерти от публични институции и нестопански организации, с които катедрата поддържа тесни контакти, като: Българска ...
Партньори 3.9.2012 г. ... особено полезно за обучаваните студенти поради възможностите за студентска мобилност (у нас и в чужбина), за участие в обучението на изявени чуждестранни лектори и представители на практиката ...
Партньори 27.9.2012 г. ... на семестъра практически стаж за студенти от специалност „Право". Тази инициатива продължава с подкрепата на настоящия председател на АССГ съдия Радостин Радков, който официално заяви своята позиция за запазване на сътрудничеството между АССГ и катедра ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... дисциплини, изучавани от студентите от специалност "Право", както и от студенти от други специалности в зависимост от учебните им планове ...
За института 6.5.2020 г. ... са създадени десетки фирми от студенти, като част от тези предприемачи участват в учебния процес под различни форми. През годините двете структури, заедно с Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП), са ръководили и участвали в ...
За катедрата 28.9.2012 г. ... науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Публичноправни науки"  и "Наказателноправни науки". Наред с обучението на студенти по специалност "Пправо" преподавателите от ...
Катедрата 28.5.2019 г. ... „Динамична Европа“ студенти представиха Българското председателство на Съвета на ЕС май 2018 г. Отворен семестър на катедра „Публична администрация“ на тема: „АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЗ БЮРОКРАЦИЯ. Дигитални решения ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... планиране”, като започна обучението на студенти по новата специалност. По-късно на основата на една от специализациите в „Маркетинг и мениджмънт” се разви специалността „Стопанско управление” (сега „Бизнес администрация” под ръководството на катедра ...
За катедрата 24.1.2023 г. ... катедрата е извършвала обучението по математика на всички студенти от Университета. В различни периоди са четени и други математически курсове пред студентите от различни специалности, като: Висша математика І и ІІ част, Теория на вероятностите, Линейна алгебра и математическо програмиране, Финансова математика, ...
За нас 22.11.2021 г. ... "Икономика на масмедиите". През 2004 г. са приети първите студенти в специалност "Журналистика и масмедии", която през 2008 г. е преименувана на "Медии и журналистика". През 2017 г. катедрата получава акредитационна оценка от 9.42 (от максимални 10) точки от Националната агенция по оценяване и акредитация, с което ...
За катедрата 11.12.2019 г. ... на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). С решение на Академичния съвет  през ...
За катедрата 24.4.2018 г. ... по политически изследвания (ECPR). Първият випуск студенти по специалност "Политология" в УНСС са приети през учебната 1991/1992 г. в т. нар. спонсорирано обучение, по силата на Закона за академичната автономия (обучение, спонсорирано от фирми). От този випуск са и първите дипломирали се студенти по ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... "Информационни технологиии и комуникации" обучава студенти в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалност "Бизнес информатика" в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и " "Бизнес информатика с преподаване на ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... и интердисциплинарна фундаментална подготовка на нашите студенти и модерно образование, съзвучно с най-високите световни стандарти. За създаването на катедрата Политическа икономия има поне няколко сериозни обективни основания, както от теоретично, така и от практическо естество, които се коренят в съвременните ...
Конференции и форуми 18.5.2022 г. ... (17-19 юни 2022г.) 2. Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” (6 април 2022г.) ----------------------------------------------------------- 1. ПЪРВА научна конференция на студентите от ОИФ на УНСС и ОСМА за ...
Конференции и семинари 12.4.2016 г. ... академична мисъл, преподаватели, докторанти и студенти. Сред присъстващите на тържественото заседание бяха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. д-р Георги Генов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС, ...
Научни форуми 11.10.2017 г. ... към академичните традиции и дух, от обичта към студентите и верността към общата ни благородна мисия, която е неподвластна на превратностите на времето“, подчерта ректорът. Той посочи, че има и личен повод за гордост като съвременник на създаването на катедрата и завършил профил ...
Конференции и семинари 25.8.2020 г. ... - 2013" "Конференция със студенти и докторанти: „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“", ноември 2014 г. "Приложение на информационните и комуникационните технологии и ...
Конференции и семинари 27.9.2012 г. ... , дейци от социалната практика, както и студенти от специалност “Публична администрация” на УНСС. Конференцията беше уважена и от чуждестранни гости ...
Конференции и семинари 22.4.2020 г. ... 2 год. провежда научна конференция за студенти и докторанти под наслов "Многообразието на туризма в научното познание". След всяка конференция, катедра "Икономика на туризма" организира издаването на сборник с докладите, представени на конференцията. -Катедра "Икономика на ...
Проекти 9.2.2016 г. ...  се обучават  седем випуска студенти от 1999 до 2006.  Изследване на тема “Състояние и тенденции в развитието на логистиката в България”, с ръководител доц.д-р. Павел Димитров и авторски колектив от катедра “Стопанска логистика”, ...
Проекти 22.12.2018 г. ... , Университетски център за мобилност за студенти и преподаватели, Междууниверситетски център за развитие на кариерата Обучение чрез практика в мултикултурна среда 2009-2012   Доц. д-р Андрей Нончев катедри: “Частноправни науки”, ...
Наука 17.4.2020 г. ... а така също и съвместно с докторанти и студенти, както и с предтавители на бознеса. - Проучванията се огласяват на национални и международни конференции, както и в различни научни списания и интернет сайтове насочени към развитието на туристическата индустрия. - ...
Наука 7.2.2019 г. ... значение. Нашите преподаватели и студенти участват в редица научни и практико-приложни проекти както на национално, така и на международно ниво. Повечето ни преподаватели са канени като експерти в международни изследователски и преподавателски екипи, което допринася за ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... познания и умения, подпомагащи студентите с потенциал да създават и развиват свой конкурентен бизнес. Заедно с това, обучението по специалността формира предприемаческа култура, дух и отговорност сред студентите, давайки им възможност да заемат и други позиции, ...
Специалности 14.2.2012 г. ... в бакалавърска степен е 4 години, студентите се дипломират с полагане на държавен изпит по специалността. В магистърска степен срокът на обучение е 1 до 2 години, в зависимост от получената професионална квалификация в бакалавърска степен.   В първи и втори ...
Специалности 24.4.2018 г. ... и Югоизточна Европа". Само в УНСС студентите по политология получават солидна подготовка по основни икономически дисциплини, което ги прави уникални специалисти. В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Международни ...
Специалности 16.2.2012 г. ... в контролните институции.Дипломиралите се студенти имат големи възможности за професионална реализация в контролните системи на публичната администрация /Държавна агенция за приходите, Митническа администрация, Сметна палата, Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, Комисия за ...
Специалности 18.11.2015 г. ... на търговията”. Подготовката на студентите от специалност "Икономика на търговията" отговаря на съвременните изисквания на икономическата теория и практика и прави възпитаниците на тази специалност конкурентоспособни. Има за цел обучение на висококвалифицирани мениджъри и ...
Специалности 2.3.2018 г. ... собственост" Програмата е предназначена за студенти, завършили ОКС "Бакалавър". Срок на обучение - 2 семестъра. НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА! Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" Защо да избера тази магистърска програма? Катедра „Мениджмънт на недвижимата собственост” ...
Обучение 28.9.2012 г. ... “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията) ...
Обучение 6.11.2022 г. ... . Целта на обучението е да подпомогне студентите да придобият актуални знания и устойчиви практически умения за организацията и анализа на данни от разнообразни сфери на човешката дейност - както в бизнеса, така и в нестопанския сектор. Учебната работа се осъществява чрез утвърдени ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... технологиии и комуникации" обучава студенти в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалности "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". И двете ...
Обучение 2.3.2018 г. ... , изразил се в големия брой кандидат-студенти, посочили специалността като първо желание; големият брой кандидат-студенти за едно място; високият входящ бал за специалността и др.п. По-нататъшното развитие обаче показа, че независимо от спада в пазара, резултат (или причина) за ...
Бакалаври 23.9.2020 г. ... и курсове  годишно се обучават около 200 студенти.  Завършилите тази специалност намират реализация в: Органите на централната и местна държавна администрация по отбраната и сигурността (вкл. ДА “Държавен резерв и военновременни запаси” и звената по “Управление на ...
Обучение 26.8.2020 г. ... и енергетиката"  предлага обучение на студенти в ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на транспорта)“.     Катедрата подготвя специалисти по всички видове транспорт и ...
Обучение 13.6.2022 г. ... "МИО и Бизнес" обучава студенти във всички образователно-квалификационни степени - "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор". В ОКС „Бакалавър” катедрата подготвя специалисти по международни икономически отношения (МИО) на български и английски език. Магистърските програми са ...
Обучение 17.9.2016 г. ... "Публичноправни науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Частноправни науки" и "Наказателноправни науки". Освен това преподавателите от катедрата участват активно в учебния процес на други направления и специалности (например "Публична администрациа", "Финанси", ...
Обучение 26.9.2017 г. ... езици и приложна лингвистика" обучава всички студенти в направленията и специалностите с изучаване на чужд език. Бакалавърска степен, които са положили успешно приемен изпит по английски, немски, испански, френски или руски, а именно: ...
Обучение 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Публичноправни науки"  и "Наказателноправни науки". Наред с обучението на студенти по специалност "Пправо" преподавателите от катедрата участват ...
Консултации 12.7.2018 г. ... ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ СЪС СТУДЕНТИ В ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ    Специалност „Творчески индустрии и бизнес", специализация, "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията", прием месец септември 2017 г.    Специалност ...
Кандидат - студенти 26.5.2021 г. ... „Аграрен бизнес“ Изберете специалност „Аграрен бизнес“, ако за Вас са значими и интересни проблемите за: Бъдещето на планетата и възможностите да осигури достатъчна по количество и качество храна; Климатичните промени и въздействията им върху развитието на ...
За факултета 29.3.2017 г. ... и администрация” е, че в него се обучават студенти в две професионални направления: икономика и администрация и управление. Това съжителство е много показателно в контекста на съвременните тенденции в развитието на науката и образованието – наличието на зони на преливане между ...
Студентите по право да имат обучения в реална среда 24.1.2017 г. ... към УНСС доц. д-р Живко Драганов в Хърватия Студентите по право да имат обучения в реална среда ("Правен свят") Студенти от УНСС ще стажуват в институцията на омбудсмана "ПРАВЕН СВЯТ": Български отбор стана пети в най-престижното състезание по инвестиционно право Информационна ...
Държавни изпити и защити 30.7.2020 г. ... факултет обучава студенти от специалност "Право". Обучението завършва с държавни изпити, които се провеждат съгласно указания подготвени на основание чл.11, ал. 1 от НЕДИСП. 1. Провеждат се три държавни изпита: по гражданскоправни, публичноправни и наказателноправни науки през зимен и ...
Обучение 11.10.2018 г. ... специалност „Право“ осигурява на студентите широкопрофилна подготовка в различни области на правната материя чрез изучаване на разнообразни задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. Студентите могат да получат познания в областта на международната защита правата ...
История 23.3.2021 г. ... . В него по седем специалности се обучават студенти в бакалавърска, магистърска степен и докторанти. Основната дейност на факултета е обучението в бакалавърски, магистърски, докторски програми и подготовката на специалисти по организация и управление на дейностите, свързани с ...
За факултета 23.3.2021 г. ... . В него по седем специалности се обучават студенти в бакалавърска, магистърска степен и докторанти. Основната дейност на факултета е обучението в бакалавърски, магистърски, докторски програми и подготовката на специалисти по организация и управление на дейностите, свързани с ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... ориентация и адаптация на завършващите студенти към условията на реалния пазар на труда.        Всяка от специалностите във факултета разработва съответстващи на професионалната подготовка на своите студенти стажантски програми. Програмите се основават ...
Партньори 6.3.2012 г. ... на кариерата; Център за мобилност на студенти и преподаватели. Факултет „Международна икономика и политика“ поддържа традиционно широки международни контакти, в т. ч. с Асоциацията на университетите с професионално обучение по международни отношения , САЩ (Американски университет ...
Бизнесът за нас 11.3.2019 г. ... студенти, Най-големият атестат за нашата работа е вашето мнение. Благодарим ви за доверието! Благодарствено писмо от Георги Стоянов.   Благодарствено писмо от Татяна Грозева                           ...
История 25.2.2021 г. ... , 15 доценти, 3 главни асистенти и 3 студенти. Във факултета има три катедри: “Финанси”; “Счетоводство и анализ”; “Финансов контрол”. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационна степен ...
За факултета 5.5.2022 г. ... главни асистенти - трима и  трима студенти. Във факултета има три катедри: “Финанси”; “Счетоводство и анализ”; “Финансов контрол”. Финансово-счетоводен факултет обучава студенти в образователно-квалификационна степен ...
В медиите 16.5.2017 г. ... на университетите за 2016 г. най-много студенти се обучават по направление “Икономика” в страната – те са 52 хиляди. Следват тези със специалността “Администрация и управление” – 23 хиляди, според вас какъв процент от тях намират реализация по ...
Университетски проекти 15.5.2017 г. ... , Университетски център за мобилност за студенти и преподаватели, Междууниверситетски център за развитие на кариерата/ 2009 2012 4 НИД НИ 1-16/2011 “Българската “социалистическа” държавна собственост – политикономически ...
История 25.1.2018 г. ... от факултета обучават около половината от студентите в института по специалностите: Политическа икономия, Планиране на народното стопанство, Статистика и Счетоводна отчетност. През следващите три десетилетия се осъществяват структурни промени, в резултат на които някои от тези ...
За факултета 12.5.2017 г. ...  Общоикономическият факултет обучава студенти в образователно - квалификационната степен „бакалавър“ и „магистър“ и в образователно – научната степен „доктор“ по специалности, които са акредитирани от Националната агенция по оценяване и ...
Начало 30.1.2018 г. ... от факултета обучават около половината от студентите в института по специалностите: Политическа икономия, Планиране на народното стопанство, Статистика и Счетоводна отчетност. През следващите три десетилетия се осъществяват структурни промени, в резултат на които някои от тези ...
История 10.4.2013 г. ... структура. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и ...
За факултета 10.4.2013 г. ... факултетната структура. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... Типове теми за ОКС ‘Магистър’ За студенти от ОКС ‘Магистър’ се предлагат аналогични типове теми както за ОКС ‘Бакалавър’. 2.2.1.1       Структура на дипломна работа Структурата на дипломната работа за ОКС ‘Магистър’ е разширен вариант на структурата за ОКС ...
Подготовка 22.11.2022 г. ... класиране на студентите, УЦМСП изпраща номинационни писма до всички европейски университети, в които ще се обучават студенти от УНСС. Приемащият университет осъществява контакт с номинирания студент по имейл и му предоставя информация относно необходимите за регистрация документи, предлаганите учебни ...
Класиране 13.1.2017 г. ... и класирането на студентите и докторантите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от специална университетска комисия. Класирането се извършва на основата на комплексна оценка на кандидатите, отчитаща средния успех, степента на владеене на ...
Конкурси 13.1.2017 г. ... за подбор на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. УЦМСП организира и извършва една основна селекционна процедура (конкурс), която се открива в началото на м. март на всяка година. Конкурсът се провежда за ...
Условия за участие 2.2.2017 г. ... на участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ имат всички студенти на УНСС, които са български граждани или са лица, официално признати от България за бежанци, или са постоянно пребиваващи чужди граждани. В програмата могат да участват студенти в бакалавърска, магистърска степен или в докторантура, независимо от ...
Правила 12.1.2017 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.   Студентите и докторантите ...
Обща информация 16.12.2011 г. ... предлага възможности за индивидуална мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. Програма ЕРАЗЪМ обхваща четири основни децентрализирани дейности: Мобилност, която включва: ...
За факултета 19.9.2017 г. ... учебни планове и програми, по които се обучават студентите. Тези планове и програми са резултат на задълбочени изследвания на нашите и чуждестранни традиции, опит и насоки за развитие на съответните области. Разработени са с участието на преподаватели и сътрудничеството на студенти и изтъкнати ...
Преподаватели и служители 1.12.2011 г. ... гостуват и изнасят кратки курсове от лекции пред студенти и докторанти на УНСС. На преподавателите, участващи в мобилност по програма ЕРАЗЪМ, се предоставя финансова помощ (грант). Индивидуалният грант е седмичен и се отпуска от УНСС за допустимия по програма ЕРАЗЪМ период на преподаване, който е ...
Студенти и докторанти 1.12.2011 г. ... ЕРАЗЪМ дава възможност на студенти и докторанти от УНСС да проведат част от следването си в европейски университети. Правилата на програмата позволяват студенти и докторанти на УНСС да се изпращат за обучение в рамките на един или два семестъра в европейски университети. За същия период УНСС приема ...
Дейности 1.12.2011 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели осъществява сътрудничество с европейски и други чуждестранни университети, свързано с възможности за международна мобилност на студенти, докторанти и преподаватели от УНСС за участие в учебния процес. Центърът организира и координира ...
Контакти 1.12.2011 г. ... , директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели на УНСС-София институционален координатор на УНСС по програма “Еразъм”, ас. Димитър Дамянов, зам.-директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели на УНСС-София Детелина Ангелова – старши експерт, ...
Тестови център 14.1.2021 г. ... е оборудван с 200 компютъра, на които 200 студенти и кандидат-студенти едновременно могат да държат различни изпити. Площта на залата е 740 кв. м, като помещението е разделено на четири зони, създадена е високонадеждна сървърна система. В тестовия център се провеждат кандидатстудентски, семестриални и ...
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ УНСС 19.12.2022 г. ... ВРЕМЕ: Понеделник, сряда, четвъртък: 09.00 ч. -11.00 ч. и 13.30 ч. -15.00 ч. Вторник: 09.00 ч. - 11.00 ч. Петък: Неприемен ден Доц. д-р Камелия Асенова Директор  Институционален координатор на УНСС по програма ЕРАЗЪМ+ e-mail: [email protected] Изходяща мобилност, email: ...
Контакти 26.11.2019 г. ... и др. Email: [email protected] Мобилност на студенти и преподаватели Email: [email protected] Чуждестранни студенти Email: [email protected] Чуждестранни докторанти Email: [email protected] Верификация на дипломи Email: [email protected] Кариерно развитие Email: [email protected] ...
Новини 9.4.2021 г. ... , които предоставят отлична среда и възможност на студентите да избират измежду 12 вида спорт, а тези с травми или здравословни проблеми се насочват към часовете по лечебна физкултура. Началото на организирания студентски спорт в нашата страна започва от УНСС когато на 27 ноември 1923 г. е основан ...
Успехи 14.12.2011 г. ... празник на УНСС събра в комплекс „Бонсист“ стотици студенти, преподаватели и гости, дошли да отпразнуват спортната слава на своя университет и да премерят сили в оспорвани състезания. Под аплодисментите на своите колеги почетни места в голямата баскетболна зала заеха шампионите – мъжките и женските ...
Отбори 4.4.2012 г. ... г. ежегодно се провеждат  международни турнири на студенти от икономическите университети (Икономиади) на ГДР, Полша, Чехословакия, СССР (Киев, Ленинград), България и др. страни от източния блок. В състезанията по волейбол, баскетбол, футбол активно се включват студенти и от нашия университет. ...
Спортен комплекс "Бонсист" 9.4.2021 г. ... , които предоставят отлична среда и възможност на студентите да избират измежду 12 вида спорт, а тези с травми или здравословни проблеми се насочват към часовете по лечебна физкултура. Началото на организирания студентски спорт в нашата страна започва от УНСС когато на 27 ноември 1923 г. е основан ...
Членство в организации 4.4.2013 г. ... университети се осъществява чрез: - мобилност на студенти и преподаватели - създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно обучение - съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания - участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни ...
Партньори 8.12.2011 г. ... университети се осъществява чрез: - мобилност на студенти и преподаватели - създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно обучение - съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания - участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни ...
Форми и организация 27.2.2012 г. ... университети се осъществява чрез: - мобилност на студенти и преподаватели - създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно обучение - съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания - участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни ...
Текущи - по години 30.5.2017 г. ... - 2006 г.; Публикация на преподаватели и студенти от УНСС по договор за университетска научна поръчка № НИД 21.03.-4/2006 г. Университетски проекти за научни изследвания - 2005 г ...
Университетски 17.10.2022 г. ... - 2006 г.;Публикация на преподаватели и студенти от УНСС по договор за университетска научна поръчка № НИД 21.03.-4/2006 г. Университетски проекти за научни изследвания - 2005 г.; Завършени университетски проекти за научни изследвания Завършени университетски проекти за научни ...
Научни институти и центрове 1.10.2013 г. ... райони Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС Университетски център за логистични изследвания и обучение при УНСС Център за изследователски и образователни проекти Център за статистически ...
Чуждестранни студенти! 27.8.2012 г. ... УНСС се обучават чуждестранни студенти от следните държави: Албания, Армения, Виетнам, Казахстан, Косово, Македония, Молдова, Монголия, Русия, Сърбия, Турция и Украйна. Предпочитаните от тях специалности в степен "бакалавър" са: Международни икономически отношения; Международни ...
Кандидатстване за общежитие 29.6.2017 г. ... на КСБВУ относно класиране на кандидатствалите студенти за общежитие през учебната 2017/2018 г. (19.07.2017 г.) Важно! До 7 юли се удължава срокът за подаване на документи за общежитие График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2017/2018 г. ЗАПОВЕД на ...
Такси за обучение 11.1.2019 г. ... за обучение срещу заплащане по специалности на студентите в образователно-квалификационна степен “магистър”  за учебната 2018/2019 г.   ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ЗАПЛАЩАТ: ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ - 900 ЛВ ...
Учебен график 7.12.2016 г. ... 29.09.2016 г.  Записване на новоприетите студенти - от 03.10. до 10.10.2016 г. (без събота и неделя) ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА     Кандидат-магистърски прием януари 2017 г. Прием на документи за хартиена и електронна сесия – от 12.12.2016 г. до 12.01.2017 г ...
Такси за обучение 20.6.2022 г. ... такси за обучение на студентите български граждани и граждани на държави-членки на Европейския съюз или на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, приети през учебната 2022/2023 година   РЕДОВНА ФОРМА НА ...
Учебен график 6.7.2017 г. ... класиране: 28.09.2017 г.Записване на новорприети студенти: от 02.10.2017 г. до 09.10.2017 г. (без събота и неделя) Кандидатстудентска кампания ОКС „магистър“ – януари 2018 г.: Прием на документи за хартиена и електронна сесия: от 11.12.2017 г. до 22.12.2017 г. и  от 03.01 ...
Такси за обучение 13.6.2022 г. ... си след класирането кандидатстудентите за ОКС „бакалавър“ за учебната 2022/2023 г. трябва да преведат по сметката на УНСС, освен семестриалната такса, и стойността на услугата по издаването на електронната студентска книжка в размер на 7.00 (седем) ...
Правила 7.2.2017 г. ... преподаването и обучението на студенти в приемащия университет. При селекцията на кандидатите за участие в преподавателска мобилност известно предимство имат контактните лица по сключените двустранни споразумения. По-голямата част от споразуменията са отворени ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... на конкурса за подбор на студенти/докторанти за участие в мобилност за обучение УЦМСП изпраща служебни номинационни писма до всички европейски университети, в които ще се обучават студенти от УНСС. Приемащият университет осъществява контакт с всеки студент ...
Конкурси 24.11.2011 г. ... за подбор на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. Конкурсите се провеждат за усвояване на осигурените по сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения с европейски ...
За студенти и докторанти 15.10.2019 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна ...
Студентска мобилност с цел практика 21.11.2011 г. ... ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти от УНСС за провеждане на практическо обучение (стаж) за период от 3 до 10 месеца в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация, с която УНСС има сключен договор за ЕРАЗЪМ ...
Студентска мобилност с цел обучение 21.11.2011 г. ... ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и приемане за обучение в УНСС на ...
Дейности 9.3.2020 г. ... ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и приемане за обучение в УНСС на ...
Програма ЕРАЗЪМ+ 24.1.2023 г. ... за индивидуална мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. УНСС се включва в осъществяването на МОБИЛНОСТ по програма ЕРАЗЪМ през академичната 1999/2000 г. ...
Спортен комплекс "Бонсист" 30.3.2021 г. ... отлична среда и възможност на студентите да избират измежду 12 вида спорт, а тези с травми или здравословни проблеми се насочват към часовете по лечебна физкултура. Началото на организирания студентски спорт в нашата страна започва от УНСС когато на 27 ноември ...
Достъпна среда 8.7.2022 г. ... осигурява достъпна среда за студентите в неравностойно положение, обучаващи се в университета. Отношението към хората със специални потребности в обществото е един от важните елементи на ценностната система. Създаването на равни възможности и достъпна среда за ...
Дарители 11.1.2023 г. ... с английски език" Дар от студенти от специалност "Право", випуск 2011 г. Дарение от студенти от специалност "Право", випуск 2013 г. Дарение от студенти от специалност "Право", випуск 2021 г. Дар по проект BG051PO001/07/3.3-02/71 ...
УНСС №1 17.3.2022 г. ... български университет с 21 534 студенти, които се обучават в редовна и дистанционна форма в 43 бакалавърски специалности и 88 магистърски специалности, и близо 500 български и чуж­де­странни док­то­ран­ти, които се обучават в 43 докторантски програми ...
Визия и мисия 15.1.2020 г. ... училища в Югоизточна Европа, обучаващи студенти и провеждащи изследвания в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката.   УНСС ще продължи да бъде значим фактор за реформите и развитието на висшето образование, изследователската и ...
За УНСС 8.12.2011 г. ... училища в Югоизточна Европа, обучаващи студенти и провеждащи изследвания в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката. Мисия Университетът за национално и световно стопанство е призван да формира високообразовани личности, които да водят ...

Новини

2867 results found
УНСС отчете първия етап от проекта за развитие на младежкото предприемачество в Хасково CO-WORKING 31.1.2023 г. ... има за цел да насърчи не само студентите на УНСС, но и предприемачи от община Хасково, да повишават своя бизнес потенциал и да развият предприемачески инициативи в трансграничните зони на България и Гърция. УНСС реализира проекта в партньорство със Стопанския ...
Конференция за дигитализацията на висшето образоване с тематична секция на катедрата 31.1.2023 г. ... и активен диалог с ученици, студенти, млади учени“, отбеляза проф. Димитров.     Снимка: УНСС (официален сайт)  Ръководителят на катедра "Регионално развитие" доц. д-р Георги Николов поздрави участниците и ги запозна с първата в ...
УНСС и Софийската математическа гимназия в сътрудничество 26.1.2023 г. ... с училищата и с бъдещите кандидат-студенти. Проф. д-р Цветана Стоянова, ректорът   проф. Димитър Димитров, д-р Антоан Тонев, доц. д-р Екатерина Тошева (от дясно ...
Публична дискусия с Н. Пр. г-н Лукаш Кауцки, посланик на Чешката република в Република България 24.1.2023 г. ... в Република България, събра студенти в Голямата конферентна зала.  Темата на събитието, организирано от Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО), беше „Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз – поглед ...
Четвърти в България обучителен курс JUNIOR IR CLASS 2022 за придобиване на знания по професията "Връзки с инвеститорите" и капиталовите пазари 24.1.2023 г. ... връзки с инвеститорите (АДВИБ) - студенти от УНСС участваха в четвъртия в България обучителен курс „JUNIOR IR CLASS 2022“, за придобиване на знания по професията „Връзки с инвеститорите“ и капиталовите пазари. Лектори в програмата бяха юристи ...
Четвърти в България обучителен курс JUNIOR IR CLASS 2022 за придобиване на знания по професията „Връзки с инвеститорите“ и капиталовите пазари 24.1.2023 г. ... връзки с инвеститорите (АДВИБ) - студенти от УНСС участваха в четвъртия в България обучителен курс „JUNIOR IR CLASS 2022“, за придобиване на знания по професията „Връзки с инвеститорите“ и капиталовите пазари. Лектори в програмата бяха юристи ...
Детска стая зарадва студентските семейства в блок 53Б 20.1.2023 г. ... вече има детска стая в помощ на студентите с малки деца. Тя бе открита официално от ректора проф.  д-р Димитър Димитров. В блок 53Б се отглеждат 11 деца Ректорът приветства гостите и поздрави директора на П„ССО“ Пламен Пенев за ...
Петият мастър клас по проект CO-WORKING ще запознае бъдещите предприемачи с разработването на бизнес план 19.1.2023 г. ... УНСС е партньор, има за цел да насърчава студентите да повишават своя предприемачески потенциал. Той е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Гърция – България 2014-2020 г. За това какво ще научат младите хора от петия мастър клас, ще разберем от гл. ас. д-р Илия Керезиев, преподавател ...
Кандидатствайте за едногодишен платен стаж в ЕПВ или СЕСИС! 18.1.2023 г. ... студенти,   Започна новата кампания на Pan-European Seal 2023/2024 по набиране на кандидати за участие в едногодишен платен стаж в международни институции.   УНСС е член на университетската мрежа на стажантска програма Pan-European Seal. Програмата ...
Назаем от „Вестник на УНСС“. Проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова: Нова година, нови специалности и магистратури 20.1.2023 г. ... университети ще бъдат достъпни за кандидат-студентите от следващата учебна година. Представя ги новият зам.-ректор по учебната дейност проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова в новия брой на „Вестник на УНСС“. Проф. Александрова-Бошнакова: „Мисията на УНСС ...
Адвокат Стоян Стойков, разрешил казуса с разменените бебета, преподава наказателно право в УНСС 17.1.2023 г. ... точка на практиката. Това е едно богатство за студентите, които изучават правни науки в ЮФ, защото те имат възможността да се докоснат до практикуващи юристи, които могат да им покажат как стоят нещата не само от теоретична гледна точка, но и от практическа. По тези показатели Факултетът е ...
Пореден Академичен оскар за най-престижно висше училище според работодателите 18.1.2023 г. ... Фандъкова, представители на бизнеса и студенти. „Тази Рейтингова система е най-важна в две направления. Тя е своеобразен пътеводител за младите хора, за да могат да изберат университет. Тази класация показва на младите хора, че трябва да имат и едно наум, за да ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 16.1.2023 г. ... 28.02.2023 г. от 9:00 ч.  Всички студенти, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 24.02.2023 г. в Отдел студенти "Бакалавър". За целта трябва да носят две снимки и студентска книжка.  Студентите, които не направят това или имат ...
Как се създава успешен бизнес е темата на тренировъчните лагери, организирани от РЦДО на УНСС в Хасково 13.1.2023 г. ... АД. Проектът има за цел да насърчи не само студентите на УНСС, но и предприемачи от район Хасково, да повишават своя бизнес потенциал и да развият предприемачески инициативи в трансграничните зони на България и Гърция. Той е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Гърция – България ...
Как се създава успешен бизнес е темата на тренировъчните лагери, организирани от РЦДО-Хасково 17.1.2023 г. ... АД. Проектът има за цел да насърчи не само студентите на УНСС, но и предприемачи от район Хасково, да повишават своя бизнес потенциал и да развият предприемачески инициативи в трансграничните зони на България и Гърция. Той е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Гърция – България ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 12.1.2023 г. ... ,      Третата сесия за Държавен изпит за завършващите студенти от специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 27.02.2023 г. от 09,00 часа в ...
Практическо обучение на студенти от III курс, специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост“ 12.1.2023 г. ... , имаха и редица практически занятия. Студентите с арх. Г. Савов и гл. ас. д-р Константин Бобчев в офис-сграда ENERGY TOWER За изминалите четири месеца студентите се запознаха на място с особеностите на инвестирането, строителството, управлението и техническата поддръжка на сгради ...
20 януари е крайният срок за участие в конкурса „Най-добър студентски стартъп на УНСС за 2022“ 11.1.2023 г. ... . През декември 2022 г. се проведе менторско кафе, където студенти от УНСС имаха възможност да споделят своите идеи за стартъп проекти с д-р инж. Дочка Василева-Кръстева, и.д. директор на управление „Проектна информация и финансиране“ на Фонда на фондовете. Студентка споделя своята идея за ...
30 години секция „Социологически науки” към Съюза на учените в България 4.1.2023 г. ... на катедра „Икономическа социология” и студенти от Клуба на социолога (колективен член). Част от присъстващите на Общото събрание на секция „Социологически науки” Доклад за дейността на секция „Социологически науки” през изминалите  30 години (1992-2022) ...
Видеообръщение на ректора по случай настъпващите Коледни и Новогодишни празници 23.12.2022 г. ... преподаватели, служители и студенти, В навечерието на най-светлите Коледни и Новогодишни празници да си пожелаем сърцата ни да са отворени с добро към света, пълни с много енергия и позитивизъм! Рождество Христово носи посланието за съзидание със силна вяра, за прошка и подкрепа на ...
Правителството одобри 1 940 000 лева допълнителни средства за библиотеката на УНСС 23.12.2022 г. ... , да се  предоставят модерни услуги за всички студенти и преподаватели, да се изградят кътове за социална комуникация“, каза ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Библиотеката е разположена в помещения, които не са ремонтирани от години. Книгите са подредени на морално остарели стелажи и ...
Дядо Коледа зарадва децата на УНСС 24.12.2022 г. ... , ректорското ръководство, преподаватели, служители и студенти се включиха в организацията на детското коледно парти. 111 деца на възраст от 6 месеца до 13 години се веселиха на тържеството и получиха подаръци от Дядо Коледа. Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров поздрави децата, ...
Защита на дипломни работи през месец март 2023 г. 21.12.2022 г. ... за подаване на документи е: 1. В отдел "Студенти - Магистър" (редовно обучение) - 13.03.2023 г. 2. В ЦДО – 15.03.2023 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа с подпис на научния ръководител; 2 снимки (паспортен ...
Държавен изпит през месец март 2023 г. 21.12.2022 г. ...    Срок за подаване на документи в отдел "Студенти - Бакалавър": 17.03.2023 г ...
Студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ посетиха Института по отбрана, София Тех Парк и Централния софийски затвор 21.12.2022 г. ... , 20 декември 2022 16:47 Студенти бакалавърска степен от специалност „Икономика на отбраната и сигурността" на катедра „Национална и регионална сигурност“ посетиха Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров", Лабораторния комплекс на София Тех Парк - Суперкомпютъра и ...
Наши студенти работиха и се представиха по практически казус пред Experian България 6.1.2023 г. ... поставения казус от страна на Experian пред студенти от специалност "МИО" през ноември, на 16.12.2022 г. се състоя Finance in Action – съвместна инициатива между Experian България и катедра ,,МИО и бизнес”. Тя се провежда за първи път, но с намерението да се превърне в традиция, ...
Студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ посетиха Института по отбрана, София Тех Парк и Централния софийски затвор 20.12.2022 г. ... бакалавърска степен от специалност „Икономика на отбраната и сигурността" на катедра „Национална и регионална сигурност“ посетиха Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров", Лабораторния комплекс на София Тех Парк - Суперкомпютъра и Централния софийски затвор ...
УНСС и БДЖ „Пътнически превози” ЕООД подновиха договора си за сътрудничество 20.12.2022 г. ... ЕООД в обучението на студенти. Адмирации за катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, нейният ръководител проф. д-р Христина Николова непрекъснато развива обучението на студентите с иновативни методи, със сътрудничество с бизнеса и с различни структури ...
УНСС и БДЖ „Пътнически превози” ЕООД подновиха договора си за сътрудничество 20.12.2022 г. ... ЕООД в обучението на студенти. Адмирации за катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, нейният ръководител проф. д-р Христина Николова непрекъснато развива обучението на студентите с иновативни методи, със сътрудничество с бизнеса и с различни структури ...
Наши преподаватели и студенти взеха пилотно участие в Collaborative Online International Learning 5.1.2023 г. ... за съвместно преподаване. Активно участие взеха и студентите от специалност МИО . "Студентите имаха възможност да работят в международни екипи, както и на практика да видят как се случва решаването на реални международни бизнес казуси. Всичко това е важно за изграждането на практически умения у ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректора 11.1.2023 г. ... поръчка с 40% през 2020 г. за запазването на студентите на нивата от 2018-2019 г., както и за успешно реализираните проекти, които всъщност са външното финансиране на УНСС. Той не пропусна и темата „Студентски политики“ и доброто взаимодействие със Студентския съвет, подобрените ...
Студенти от УНСС представиха достойно университета с участието си в иновативен COIL курс 9.1.2023 г. ... курс по Международен бизнес участваха над 100 студенти от три университета от ENGAGE.EU – УНСС, WU Vienna University of Economics and Business (Австрия) и LUISS (Рим). Съвместният COIL 2022 бе фокусиран върху решаване на реален бизнес проблем - въвеждане на нов продукт на италианска ...
Абсолвентите от катедра „Икономическа социология“ получиха дипломите си 19.12.2022 г. ... доц. д-р Андрей Нончев и допълни: „С много студенти аз се виждам в първи и в четвърти курс и искам да ви кажа, че има съществена разлика и аз съм удовлетворен, че ние сме допринесли с нещо за тази промяна към по-добро. А тази промяна и тези усилия и успехи отварят много врати, отварят ви врати ...
УНСС и „Банка ДСК“ подписаха меморандум за сътрудничество 19.12.2022 г. ... полезна и за двете страни. Убеден съм, че нашите студенти са мотивирани и с голям интерес ще посещават Академия ДСК, това ще надгради обучението им и ще ги подготви за реалната бизнес среда“, коментира проф. д-р Димитър Димитров. „Освен изпълнителен директор на Банка ДСК, ...
Лекция на съветника по образователните въпроси към посолството на кралство Испания у нас г-н Анхел Сантамария Барниола 19.12.2022 г. ... беше насочена основно към студентите с изучаване на испански език в УНСС. Г-н Анхел Сантамария Барниола, доц. д-р Стефка Кожухарова, испанист, преподавател в катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова, бивш ...
НЕЗИФЕ БОЗОВА: Дигитален маркетинг в УНСС е отличен избор 5.1.2023 г. ... обучението и по този начин студентите не прекъснахме занятията си дори за ден. А от тази година, отново първи, студентите в УНСС вече се възползваме и от дигиталните си студентски книжки. В обобщение – радвам се и съм горда, че се развивам точно тук ...
Дискордиа отличи четирима студенти със стипендия от 2 000 лв. 16.12.2022 г. ... лидер в Европа, отличи четирима студенти от УНСС със стипендия от 2000 лева за всеки. Избраните стипендианти са от катедрите „Икономика на транспорта и енергетиката“ и „Логистика и вериги на доставките“. Те са първите, наградени по ...
Кръгла маса на тема „Делото на проф. д.ик.н. Михаил Динев и бъдещето на контрола“ 16.12.2022 г. ... , професори, преподаватели, студенти и приятели на професора.  Доц. д-р Даниела Петрова, ръководител катедра „Финансов контрол“, откри събитието като припомни, че проф. Динев е създател на катедра „Финансов контрол“ в УНСС и има ...
Студенти споделят иновативни идеи на менторско кафе, стартира конкурс за най-добър стартъп 10.1.2023 г. ... от УНСС имат възможност да споделят своите идеи за стартъп проекти с д-р инж. Дочка Василева-Кръстева, и.д. директор на управление „Проектна информация и финансиране“ на Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ), така наречения ...
УНСС и Национална компания железопътна инфраструктура подновиха договора си за сътрудничество 19.12.2022 г. ... тази връзка за нас е чест студентите ни да имат досег с практиката именно в Националната компания железопътна инфраструктура, както и представители на НКЖИ да бъдат гост-лектори в нашите аудитории. Целта на такива партньорства е да отговорим на очакванията на ...
Наши студенти се запознаха с актуални теми от дневния ред на ЕС в Дома на Европа 16.12.2022 г. ... от специалност „Европейска икономика и политика“ на УНСС, заедно с преподавателката им по дисциплината „Институционален процес на ЕС“ гл. ас. д-р Моника Моралийска, гостуваха на Дома на Европа в организирано за тях посещение. По ...
Дискордиа отличи четирима студенти със стипендия от 2 000 лв. 16.12.2022 г. ... компания в България и лидер в Европа, отличи четирима студенти от УНСС със стипендия от 2000 лева за всеки. Избраните стипендианти са от катедрите „Икономика на транспорта и енергетиката“ и „Логистика и вериги на доставките“. Те са първите, наградени по стартиралата наскоро съвместна ...
СТАНИСЛАВА НИКОЛОВА: Много ми помага аналитичното мислене, което придобих по време на обучението си по МИО 5.1.2023 г. ... . Станислава е сред най-старателните и креативни студенти, а до момента на завършване й остава написване на магистърска теза. Преди това тя споделя своите впечатления от специалността. - Какъв професионален опит имате? - Стаж в министерството на външните работи към дирекция ,,Консулски ...
Лекция запозна студентите с уменията на успешния предприемач 15.12.2022 г. ... беше темата на лекция, представена пред студенти от Наталия Цветанова, мениджър „Подбор“ в JobTiger. Събитието се проведе в рамките на календара на Стартъп хъба на УНСС и е част от поредицата подобни лекции, в които водещи експерти, предприемачи, преподаватели в областта и ...
Ректорът се срещна със студентите от УНСС, организатори на събитието TEDxUNWE „Пътят на успеха“ 15.12.2022 г. ... проф. д-р Димитър Димитров се срещна с част от студентите от нашия университет, които бяха организатори на последното издание на TEDxUNWE „Пътят на успеха”, проведено на 3 декември в аула „Максима“. УНСС подпомогна финансово инициативата, създадена в духа на цялостната мисия на TED ...
Споразумение по програма „Еразъм+” с Noakhali Science and Technology University 14.12.2022 г. ... . Защото програма „Еразъм+” дава шанс на студенти и преподаватели не само да придобият нови знания и ценен опит, но и незабравими спомени и богата палитра от контакти с хора от различни краища“, каза доц. д-р Камелия Асенова, директор на Университетския център за мобилност на студенти и ...
Студенти посетиха библиотеката при УНСС 14.12.2022 г. ... от първи курс, специалност "Публична администрация", ръковедени от гл. ас. д-р Виолета Златкова, посетиха библиотеката при УНСС, където подробно им бяха обяснени възможностите за ползване на услугите- заемане на книги, читалня, периодика, връщане на взетите книги без участието на библиотекар и т.н. ...
Почетна стена на председателите на Студентски съвет и грамоти за отличниците 15.12.2022 г. ... вече 30 години успява да отстоява и гарантира правата на студентите, обучаващи се в УНСС“. Ангел Стойков допълни, че не случайно Студентският съвет е определян като най-активната студентска общност. Затова можем само да се радваме, но съзнаваме и огромна отговорност да надграждаме своята работа. През ...
Лекция на съветника по образователните въпроси към посолството на кралство Испания у нас г-н Анхел Сантамария Барниола 14.12.2022 г. ... . Лекцията беше насочена основно към студентите с изучаване на испански език в УНСС. Г-н Анхел Сантамария Барниола, доц. д-р Стефка Кожухарова, испанист, преподавател в катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова, ...
Проф. д-р Димитър Димитров: Чрез видеонаблюдение повишаваме сигурността в общежитията и университета 13.12.2022 г. ... към персонала, който работи и студентите ни. Ние сме голям университет, на ден влизат над 10 хиляди души и все нещо може да се случи. Създали сме канал за комуникация за такива ситуации, защото това нещо е важно. Обучението при нас е от рано сутрин до 21.00 ч., така че ...
Магистърски програми обсъдиха ректорът и посланикът на Република Южна Африка 13.12.2022 г. ... възможностите за обучение на студенти от Република Южна Африка в магистърски програми по ядрена сигурност и в дуални програми, както и за прием на чуждестранни студенти в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ ...
Подновена е акредитацията на УНСС от страна на ICAEW 13.12.2022 г. ... подкрепя дипломирани счетоводители и студенти по целия свят. По този начин студентите на УНСС продължават да имат възможността да получат една от най-високите квалификации, признати в цял свят, в областта на счетоводството, финансите, управлението на бизнеса и финансовия ...
Мастър клас „TRADING AND INVESTING 101“ с хедж фонд Фронтпийк Трейдинг 13.12.2022 г. ... Стоянов представи на студентите дейността на хедж фонда  „Фронтпийк Трейдинг“, както и привлекателността на професията „трейдър“. Симеон Петков и Георги Терзиев разговаряха със студентите и отговаряха на въпроси за перспективите за ...
Обсъдени бяха високите цени на електроенергията в общежитията 13.12.2022 г. ... въпроси на учащите и чуждестранни студенти доц. д-р Драгомир Стефанов, председателят на Студентския съвет Ангел Стойков, изпълнителният директор на П„ССО“ Пламен Пенев и председателят на Комисията по социално-битови въпроси на учащите Илиян Чабуклийски.Обсъдени ...
Най-добър студентски стартъп на УНСС за 2022 12.12.2022 г. ... възможност за студенти, желаещи да се развиват като предприемачи, се организира от Университета за национално и световно стопанство, в партньорство с Фонда на Фондовете и Иновейшън Кепитъл (фонд с възможност за инвестиране на 21 млн. евро). В УНСС винаги ...
Най-добър студентски стартъп на УНСС за 2022 г. 12.12.2022 г. ... възможност за студенти желаещи да се развиват като предприемачи се организира от Университета за национално и световно стопанство, в партньорство с Фонда на Фондовете и Иновейшън Кепитъл (фонд с възможност за инвестиране на 21 млн. евро). В УНСС винаги теоретичните ...
Талантите, с които се гордеем 12.12.2022 г. ... по финанси, в който влизат студенти от специалностите „Финансов мениджмънт“ и „Счетоводство, финансов контрол и финанси“ за втора поредна година спечели първото място в междууниверситетското студентско състезание CFA Institute Research ...
Мастър клас „TRADING AND INVESTING 101“ с хедж фонд Фронтпийк Трейдинг 12.12.2022 г. ... Стоянов Светослав Стоянов представи на студентите дейността на хедж фонда  „Фронтпийк Трейдинг“ както и привлекателността на професията „трейдър“. Симеон Петков и Георги Терзиев разговаряха със студентите и отговаряха на въпроси за перспективите за ...
Преподаватели от катедра „ Международни отношения“ взеха участие в международна конференция за бъдещото развитие на ЕС и НАТО 12.12.2022 г. ... преподаватели и млади хора (вкл. активни студенти от УНСС).   Доц. Д-р Пламен Ралчев бе панелист в сесията, посветена на „Бъдещето на международната система“, заедно с доц. д-р Даниел Смилов, Софийски университет, програмен директор в Центъра за ...
Възстановяване на средства за електрическа енергия 12.12.2022 г. ... от 24.03.2022 г. Програма за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в студентските общежития, П„ССО“ при УНСС ще възстановява средства за ел. енергия за месеците октомври, ноември и декември 2021 г., като е необходимо студентите, които са живели в общежитие, за същия ...
УНСС откри Кандидатстудентската кампания 2023/2024 с Национално състезание по финанси и счетоводство 10.12.2022 г. ... , пожелавам ви да мечтаете и да ви видя като наши студенти наесен“.  Проф. д-р Димитър Димитров „За мен е удоволствие, че мога да видя тази пълна зала с толкова мотивирани млади хора“, приветства зрелостниците проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по ...
УНСС откри Кандидатстудентската кампания 2023/2024 с Националното състезание по финанси и счетоводство 10.12.2022 г. ... , пожелавам ви да мечтаете и да ви видя като наши студенти наесен“.  Проф. д-р Димитър Димитров „За мен е удоволствие, че мога да видя тази пълна зала с толкова мотивирани млади хора“, приветства зрелостниците проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по ...
Възпитаници на катедра „Предприемачество“ споделят предприемаческия си опит в ефир в деня на студентския празник 10.12.2022 г. ... по сила на емоциите празник на българските студенти бе повод за поканата за участие в програма „Христо Ботев“ на БНР на двама възпитаници на катедра „Предприемачество“ – Цветелина Динчева и Християн Стоилков, съвременни млади предприемачи, и един от техните ...
Кръгла маса „Дигитализация, киберсигурност и местно самоуправление" 9.12.2022 г. ... през подобни платформи и онлайн общуване и студентите могат да извършват мобилност. Има и много други проекти, които са с голям потенциал, имаме проект и за дигитални маршрути в туризма. Това важи и за електронните услуги. Преди две седмици ние издадохме и първото електронно уверение на наш ...
Публична лекция на Лиъм Съливън на тема „Процесът на трансформация на българската и европейската енергетика" 9.12.2022 г. ... въпроси в посолството на САЩ в България. Пред студенти от бакалавърски, магистърски и докторантски курс на обучение от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ на УНСС дипломатът постави акцент върху процеса на енергийна трансформация от въглищни генераторни мощности към ...
Студенти от катедра „Национална и регионална сигурност“ се запознаха с ролята на МВР в системата на националната сигурност 9.12.2022 г. ... представители на МВР изнесоха презентации пред студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ на катедра „Национална и регионална сигурност“. Най-важните сектори на Министерство на вътрешните работи бяха представени пред студентите лично от зам.-главният ...
Катедра „Икономика на търговията“ отбеляза 70 години с международна научна конференция 9.12.2022 г. ... са били част от катедрата през годините и студенти от специалност „Икономика на търговията“. Доц. Петков предостави думата на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Проф. д-р Димитър Димитров приветства участниците в конференцията и подчерта, че в ...
Проф. д.н. Любомир Стойков получи приза „PR експерт“ на годината 9.12.2022 г. ... експерт по имидж и стил. Обучил е над 4000 студенти, дипломанти и докторанти по медии, журналистика, връзки с обществеността и моден дизайн. Стратег и мениджър на стотици PR и имиджови кампании в сферата на изкуството, модата и бизнеса у нас и по света. Създател и научен ръководител ...
УНСС с най-много студенти в ТВ Академията на БНТ 9.12.2022 г. ... влиза в ТВ Академията на БНТ с 46 студенти – най-голям брой сред университетите, участващи в инициативата. За трета година студенти от катедра „Медии и обществени комуникации“ ще бъдат част от „ТВ Академия“ на Българската национална телевизия, която ...
Центърът за аудиовизуална политика представи резултати от изследване на икономическия принос на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм 9.12.2022 г. ... случва. Много се радвам, че виждам в залата студенти и съм благодарна на университета за нашето партньорство“, каза Биляна Генова. Гл. ас. д-р Диана Андреева-Попйорданова благодари на съветника на министъра на финансите Любомир Каримански, два пъти председател на ...
Катедра „Медии и обществени комуникации" представи „Азбука на журналистиката. Наръчник за студенти, преподаватели и практикуващи“ 9.12.2022 г. ... на журналистиката. Наръчник за студенти, преподаватели и практикуващи“ беше представено в зала „Тържествена“. Събитието беше организирано от катедра „Медии и обществени комуникации" към нашия университет съвместно с Медийната програма за Югоизточна ...
Видеообръщение на ректора на УНСС по случай 8 декември 8.12.2022 г. ... студенти, Скъпи преподаватели и служители на Университета за национално и световно стопанство, От името на академичното ръководството на УНСС и лично от мое име най-сърдечно Ви поздравявам по случай 8 декември. На този ден празнува младостта и познанието, търсещата ...
Дипломиране РЦДО-Хасково 2022 г. 7.12.2022 г. ... . тържествено бяха връчени дипломите на 172 студенти от Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в гр.Хасково. Дипломираните бакалаври са от специалностите "Икономика", "Счетоводство и контрол", "Мениджмънт и администрация", а магистрите - съответно от специалности ...
Грейна коледна елха в УНСС 8.12.2022 г. ... въпроси на учащите и чуждестранни студенти Доц. д-р Валери Апостолов, ръководител катедра „Човешки ресурси и социална защита“ Доц. д-р Светла Бонева, гл. секретар по научноизследвателските проекти Доц. д-р ...
Кръгла маса „Дигитализация, киберсигурност и местно самоуправление" 14.12.2022 г. ... минава през подобни платформи и онлайн общуване и студентите могат да извършват мобилност. Има и много други проекти, които са с голям потенциал, имаме проект и за дигитални маршрути в туризма. Това важи и за електронните услуги. Преди две седмици ние издадохме и първото електронно уверение на наш ...
Първокурсничка от „Предприемачество“ с награда в конкурса „Huawei Seeds For The Future“ 7.12.2022 г. ... програми на компанията, в която взимат участие стотици студенти, а най-добрите от тях получават възможност да придобият умения и знания в международна бизнес среда, както и да обменят опит с талантливи участници от цял свят. Seeds For the Future в България се осъществява в партньорство с най-престижните ...
Първокурсничка от „Предприемачество“ с награда в конкурса „Huawei Seeds For The Future“ 7.12.2022 г. ... програми на компанията, в която взимат участие стотици студенти, а най-добрите от тях получават възможност да придобият умения и знания в международна бизнес среда, както и да обменят опит с талантливи участници от цял свят. Seeds For the Future в България се осъществява в партньорство с най-престижните ...
СТЕЛА НИКОЛОВА: Искам да уча и да се развивам в България. Не смятам, че обучението в катедрата отстъпва на това в чужбина 5.1.2023 г. ... , загрижеността на катедрата за реализацията на своите студенти също прави впечатление.Това се случва по-конкретно чрез различни инициативи като: 1/ организиране на редовни срещи с представители на бизнеса;2/ Включването на студентите в редовни конференции по съвременни въпроси;3/ Възможностите за участие в ...
Икономика на отбраната и сигурността, специализация „Ядрена сигурност” с преподаване на английски език, 3 семестъра 6.12.2022 г. ... г. завърши първата група магистри по тази програма. Студенти от седем държави получиха своите дипломи от министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова.  През 2018 и 2019 се дипломираха следващите две групи от чуждестранни и български студенти от Йордания, Ливан, Нигерия, Буркина Фасо, Мавритания, ...
SDSN Bulgaria има своите лидери 6.12.2022 г. ... , към изграждането на знания и умения в своите студенти за професиите на следващото десетилетие и използване на иновативния и експертен потенциал на академичните среди, изследователските центрове и гражданското общество в България за постигане на Целите за устойчиво развитие на ООН“ - ас. д-р ...
На 1.12.2022 г. се проведе Кръгла маса на тема ""Идентифициране на проблеми при защитата на правата на интелектуална собственост в архитектурата" 6.12.2022 г. ... бяха представители на Съюз на българските архитекти, студенти в специалностите на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ и катедра „Недвижима собственост“, експерти на ИИСТТ.     Арх. Бакалов и адв. Политов поставиха редица въпроси за обсъждане на ...
Кръгла маса на Националната асоциация на доброволците се проведе в УНСС 5.12.2022 г. ... , защото Студентският съвет при УНСС и нашите студенти са много активни в това направление и възприемат подкрепата за хората в нужда като граждански дълг. В същото време наша задача, като Университет за национално и световно стопанство, съвместно с институциите, които и днес присъстват тук - ...
Катедра „Икономика на туризма“ връчи дипломите на бакалаври и магистри 5.12.2022 г. ... по официално връчване на дипломите на студентите, завършили специалност „Икономика на туризма" - ОКС „бакалавър" и специалностите „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ - ОКС „магистър” - редовно и дистанционно обучение, се състоя в ...
Първата двойна Executive MBA програма между УНСС и Northern Illinois University беше представена в Посолството на САЩ в България 7.12.2022 г. ... представлява прекрасна възможност за българските студенти да се възползват от опита на американския университет и за американските преподаватели да се запознаят с българските добри практики и перспективи. Посланик Мустафа пожела късмет на всички преподаватели и студенти, които ще бъдат част от тази ...
Магистрите към катедра „Човешки ресурси и социална защита“ получиха дипломите си 1.12.2022 г. ... се развива и процъфтява, когато неговите студенти и преподаватели са вдъхновени от желанието да повишават знанията, да подготвят професионалисти с изключителни компетенции, които да могат да се вливат в стопанския живот.   Проф. Александрова благодари на ръководството и ...
Ректорът на УНСС и министърът на електронното управление издадоха първото в България електронно уверение 6.12.2022 г. ... на първото в България електронно уверение за студенти беше демонстрирано в УНСС с участието на ректора проф. д-р Димитър Димитров и министъра на електронното управление Георги Тодоров. Събитието бе в рамките на откриването на първата лекция от Академията по електронно управление, в която ...
Излъчиха победителите в конкурса „Студент на годината на УНСС 2022” 1.12.2022 г. ... въпроси на учащите и чуждестранните студенти в  УНСС и председател на Студентския съвет в мандат (2003–2005г.), Зоя Василев, експерт по киберсигурност в застрахователна компания „Лев Инс“ и ръководител на проекта „Пази детето в Интернет", Даниел Парушев, ...
Ректорът връчи наградите от конкурса на АС при БСК за студентско есе 30.11.2022 г. ... Пламена Питекова, Стефка Конова и Мария Петрова, студенти трети курс  в Юридическия факултет на УНСС. Мария Петрова взе своята грамота от ректора и прие наградите и за останалите победители от УНСС в ...
Ръководителят на фирма „Дилон“ ЕООД изнесе лекция с дискусия пред студенти от специалност „Бизнес икономика“ 29.11.2022 г. ... се проведе открита публична лекция и дискусия със студенти от четвърти курс на специалност „Бизнес икономика“ на тема „Управление на процесите в онлайн търговията - тенденции и предизвикателства“, организирана от гл. ас. д-р Петя Славова съвместно с Научноизследователския ...
КЛАСИРАНЕ на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309 29.11.2022 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от Селекционната процедура за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 г. по проект № ...
Ректорът представи университета ни и програмата Executive MBA на изложението Access MBA One-to-One 29.11.2022 г. ... ни време да разработим програмата, като идеята е студентите да учат в България всеки месец за една седмица присъствено с преподаватели от САЩ и със съдействието на нашите колеги преподаватели от УНСС, които ще помагат на студентите при подготовката на възложените задания“, каза проф. Димитров ...
КЛАСИРАНЕ на преподаватели за мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309 1.12.2022 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от Селекционната процедура за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 г. по проект № ...
Пета международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища" се проведе в УНСС 28.11.2022 г. ... дават възможност на младите колеги докторанти и студенти да участват в тази конференция, това е една подадена ръка, която съм сигурен, че студентите оценяват високо. Благодаря на целия академичен състав на катедра „Физическо възпитание и спорт" за доброто партньорство със Студентския ...
Седмица на юриста. Открита лекция на Coca-Cola HBC за предизвикателствата пред юрисконсулта в бизнес сферата 28.11.2022 г. ... моменти от работата на юрисконсулта. „Студентите от тази специалност са едни от най-търсените от бизнеса. Всяка година броят на кандидат-студентите, които на първо желание посочват специалност „Право“ се увеличава.“ Зам.-ректорът благодари на Coca-Cola HBC, която ...
Ден на кариерата 2 премина виртуално 25.11.2022 г. ... Brazen Technologies. В нея студентите имаха възможност да се срещнат виртуално с утвърдени компании в сферата на бизнеса и държавната администрация. Виртуалното събитие е продължение на присъствения кариерен ден, който се проведе в УНСС и ...
Изтъкнат експерт по дигиталните продуктови стандарти от БТПП изнесе лекция пред студенти от УНСС 25.11.2022 г. ... България“ тя запозна студентите с интегрираната система за отворени дигитални стандарти, включваща нивата за идентификация на продуктите, обхващането и споделянето на дигитални продуктови данни. Интересна дискусия възникна когато ...
Рейтинговата система на университетите има нужда от изчистване на несъответствията - ректорът проф. д-р Димитър Димитров пред телевизия Bulgaria ON AIR 25.11.2022 г. ... с близо 15 000 студенти, няколкостотин се обучават по икономика и ние сме на трето място в Рейтинговата система в професионално направление „Икономика“, а има университети, които са по-напред от нас, макар и с малко. В същото ...
Студенти от катедра „Национална и регионална сигурност“ се запознаха с ролята на МВР в системата на националната сигурност 24.11.2022 г. ... МВР изнесоха презентации пред студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ на катедра „Национална и регионална сигурност“. Най-важните сектори на Министерство на вътрешните работи бяха представени пред студентите лично ...
Осмокласници от паралелка по медии и комуникации гостуваха на #unwemedia 24.11.2022 г. ... колеги се запознаха със студентите и научиха повече от тях за учебния процес в нашата катедра. Очакваме учениците отново при нас и като бъдещи студенти! Снимки от събитието вижте в галерията във ...
Ученици от Националната търговско-банкова гимназия посетиха УНСС 24.11.2022 г. ... да станат част от 15 000 студенти, които се обучават днес в университета. Проф. Даниела Фесчиян, председател на Асоциацията на икономическите училища в България, чийто член е НТБГ и заместник-ръководител на катедра „Счетоводство и ...
Катедра „Икономика на търговията“ отбеляза 70 години с международна научна конференция 25.11.2022 г. ... от катедрата през годините и студенти от специалност „Икономика на търговията“. Доц. Петков предостави думата на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Проф. д-р Димитър Димитров приветства участниците в конференцията и подчерта ...
„Седмица на юриста“ за студенти от специалност „Право“ 23.11.2022 г. ... на юриста“ за студенти от специалност „Право“. Това е петият поред форум за професионална ориентация на студенти и се провежда от 22 до 24 ноември. На тържественото откриване на форума присъстваха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър ...
Споразумение с хедж фонд „Фронтпийк Трейдинг” ще осигури на студентите обучение за инвестиционни инструменти на капиталовите пазари 23.11.2022 г. ... така ще изнасят лекции пред студентите от УНСС, за да ги запознаят с широкия спектър от инвестиционни инструменти на капиталовите пазари. Меморандумът за сътрудничество беше подписан от ректора на УНСС проф. д.р Димитър Димитров и Антон ...
Вестникът на УНСС проведе „планьорка“ заедно с ученици от 96. СУ „Лев Николаевич Толстой” 23.11.2022 г. ... на вестника гл. ас. д-р Илия Вълков студентите и учениците обсъдиха темите за следващия брой на университетския вестник, както и участието на осмокласниците в него.  През 2021 г. УНСС и 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“ подписаха споразумение за ...
Наши студенти първи посетиха новооткрития иновативен център на „Майкрософт България“ 23.11.2022 г. ... Димчев посрещна и изнесе лекция пред студентите от 4-ти курс „Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език“ и няколко студенти от програмата „Еразъм+“. Те бяха първите студенти от всички университети, посетили новооткрития учебен STEAM ...
В УНСС се провежда „Седмица на юриста“ 23.11.2022 г. ... „Седмица на юриста“ за студенти от специалност „Право“. Това е петият поред форум за професионална ориентация на студенти и се провежда от 22 до 24 ноември. Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Захари Торманов, декан на ...
Катедра „Икономика на търговията“ отбеляза 70 години с международна научна конференция 25.11.2022 г. ... били част от катедрата през годините и студенти от специалност „Икономика на търговията“. Доц. Петков предостави думата на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Проф. д-р Димитър Димитров приветства участниците в конференцията и подчерта, че в ...
Студенти се срещнаха с работодатели от над 70 водещи компании в „Дни на кариерата 2022“ 22.11.2022 г. ... мащаб и го правим в името на нашите студенти, за да могат те още от студентската скамейка реално да се срещнат с бизнеса“, подчерта проф. Димитров и посъветва студентите да бъдат по-активни и целеустремени в това, което търсят и да се възползват от всички възможности ...
Проведе се Научен форум " Бизнесът в 21 век" , секция, " Интелектуална собственост и бизнес " 22.11.2022 г. ... собственост и бизнес " участваха студенти на специалностите " ИС и бизнес" , " Творчески индустрии и бизнес" от бакалавърска степен на обучение, а студенти от специалност" Интелектуална собственост и творчески индустрии" , магистърска степен на обучение , докторанти на ...
Публична лекция на тема „Устойчиво земеделие чрез модерни технологии за по-зелен свят и по-здравословен живот“ 21.11.2022 г. ... Маркова В аудиторията присъстваха студенти от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“, представители на катедра „Икономика на природните ресурси“ и на академичните и бизнес среди. От името на проф. Никола Великов (заместник-ректор на УНСС в ...
Публична лекция на тема "Устойчиво земеделие чрез модерни технологии за по-зелен свят и по-здравословен живот" 18.11.2022 г. ... аудиторията присъстваха студенти от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“, представители на катедра „Икономика на природните ресурси“, на академичните и бизнес среди ...
УНСС ще си сътрудничи с „ЕСРИ България“ 19.11.2022 г. ... отваря повече възможности за студентите и тяхното развитие. Доста катедри в университета използват Географските информационни системи (ГИС) в своята работа и приложението им е много голямо“, каза проф. д-р Димитър Димитров и допълни, че УНСС има намерение да ...
Наши студенти първи посетиха новооткрития иновативен център на „Майкрософт България“ 19.11.2022 г. ... Димчев посрещна и изнесе лекция пред студентите от 4-ти курс „Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език“ и няколко студенти от програмата „Еразъм+“. Те бяха първите студенти от всички университети, посетили новооткрития учебен ...
След две последователни години само онлайн тринадесетото издание на кариерния форум Дни на кариерата – Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг, Обслужване на клиенти се връща на живо 19.11.2022 г. ... . Събитието дава възможност на студенти и специалисти, които търсят кариерно развитие в посочените области да се срещнат с компаниите лидери в секторите и да открият своето ново работно място или шанс за участие в стажантска програма. Дни на кариерата – ...
Иван Костов изнесе лекция „Политическа икономия на реформите“ в УНСС 18.11.2022 г. ... , отбеляза пред пълната зала със студенти и преподаватели от различни катедри Иван Костов.   В края на лекцията доц. д-р Ивайло Беев, ръководител катедра „Икономикс" получи автограф от Иван Костов в студентската ...
Доц. Тошева и студенти от 4-ти курс посетиха НСИ 18.11.2022 г. ... институт доц. д-р Атанас Атанасов студенти от 4 курс, специалност „Статистика и иконометрия“, посетиха Националния статистически институт.  Посещението е част от практическото обучение на студентите по дисциплината „Проектирана на статистическите ...
УНСС и ЕО Югоизточна Европа ще организират състезание за предприемачи - Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) 17.11.2022 г. ... е водещо световно състезание за студенти, които притежават и управляват бизнес, докато учат в колеж или университет. Номинираните се състезават срещу свои връстници от цял свят в поредица от местни и/или национални състезания, които целят да се класират на финалите на ...
Иван Костов изнесе лекция „Политическа икономия на реформите“ в УНСС 19.11.2022 г. ... , отбеляза пред пълната зала със студенти и преподаватели от различни катедри Иван Костов. Цялата лекция можете да гледате тук.   В края на лекцията доц. д-р Ивайло Беев, ръководител катедра „Икономикс" получи ...
Излезе филм за спектакъла „Духът прави силата“ 17.11.2022 г. ... спектакъл и художествена изложба на студенти, докторанти, преподаватели и служители. Видеото на спектакъла „Духът прави силата“ можете да видите тук.  На първия ред: доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по ...
Съвместна инициатива между Experian Bulgaria и катедра ,,МИО и бизнес” 5.12.2022 г. ... бизнес”, на което присъстваха студентите в специалност "МИО" от трети и четвърти курс. Представителите на Experian Bulgaria бяха Дамян Илиев, финансов мениджър и възпитаник на специалност МИО, УНСС, както и д-р Петко Бъчваров, финансов бизнес партньор в ...
Второ място за възпитаник на УНСС на Състезанието по медиация за студенти 17.11.2022 г. ... национално състезание по медиация за студенти, което се проведе на 5 и 6 ноември. Екипът на Сдружение „Център за разрешаване на спорове“ изрази благодарност към УНСС за активното участие в състезанието и лично на ректора проф. д-р Димитър Димитров ...
УНСС подписа меморандум за ползване на иновативна дигитална платформа в областта на спорта 17.11.2022 г. ... и изтъкна, колко е важен спортът за студентите като посочи, че обект на меморандума са пилотното ползване на дигиталната платформа „QUEST ROOM“ и разработване на образователни модули за подобряване на уменията на студентите. Той допълни, че е осигурен безплатен ...
Проф. д.н. Любомир Стойков получи приза „PR експерт“ на годината 3.12.2022 г. ... по имидж и стил. Обучил е над 4000 студенти, дипломанти и докторанти по медии, журналистика, връзки с обществеността и моден дизайн. Стратег и мениджър на стотици PR и имиджови кампании в сферата на изкуството, модата и бизнеса у нас и по света. Създател и научен ...
Българката, която изкачи Еверест – Силвия Аздреева, гостува в нашия университет 16.11.2022 г. ... младите успели е най-правилният път за нашите студенти. История за силата на една жена“, каза г-н Стойков. Заместник-ректорът на УНСС проф. д-р Цветана Стоянова отбеляза, че благодарение на Студентския съвет, студентите на УНСС имат възможност да се срещнат с едни от ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС, пред в. „Труд“: Слагаме висока бариера за влизане в специалност „Педагогика" в УНСС 15.11.2022 г. ... е в топ 3 на университетите у нас с най-много студенти. Разговаряме с ректора проф. Димитър Димитров за това дали трябва да се промени начинът на прием и какви специалности се търсят, след като за поредна година направление „Икономика“ е най-масовото у нас. На този фон, оказва се, ...
Фондация „Атанас Буров“ отбеляза 3 десетилетия със събитие в УНСС 15.11.2022 г. ... Буров“ в помощ на ученици и студенти“ беше Стефан Иванов, директор „Риск“ в Уникредит Булбанк, а в официалния президиум местата си заеха Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк, ректорът проф. ...
Доц. Найденов се срещна с ученици от СМГ 23.11.2022 г. ... за съревнование между ученици и студенти от Европа и целия свят. В края на срещата ръководителят на катедрата покани младите математици да посетят университета и да влязат в аудиториите по време на лекции, за да придобият впечатления за образователния процес в университета ...
УНСС с най-много студенти в ТВ Академията на БНТ 15.11.2022 г. ... влиза в ТВ Академията на БНТ с 46 студенти – най-голям брой сред университетите, участващи в инициативата. За трета година студенти от катедра „Медии и обществени комуникации“ ще бъдат част от „ТВ Академия“ на Българската национална телевизия, която им дава ...
Ректорът с лекция пред Министерството на отбраната за модернизация на армията 15.11.2022 г. ... 16 години, от началото на 90-те години обучава студенти по „Икономика на отбраната и сигурността“ и подчерта, че катедрата и УНСС са единствените в България, които обучават студенти по тази специалност. Той отбеляза, че е работил по икономически анализ „разходи-ползи“ в ...
Международна научна конференция „Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят“ се проведе в УНСС 16.11.2022 г. ... на най-младите изследователи – студенти и докторанти да представят своите разработки и да обменят опит и контакти. Тържествено закриване на конференцията направи проф. д-р Галина Младенова, която изрази своето удовлетворение от възможността да бъдат представени значими ...
УНСС и БНБ подготвят партньорство 14.11.2022 г. ... образование, което получават нашите студенти, ще намери успешна реализация в най-авторитетната финансова институция на българската държава“, коментира след срещата проф. Димитър Димитров. От името на Студентския съвет г-н Ангел Стойков пое ангажимент да ...
Международна научна конференция „Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят“ се проведе в УНСС 15.11.2022 г. ... на най-младите изследователи – студенти и докторанти да представят своите разработки и да обменят опит и контакти. Тържествено закриване на конференцията направи проф. д-р Галина Младенова, която изрази своето удовлетворение от възможността да бъдат представени значими ...
Посещение на наши студенти в Централния офис на Кауфланд България 18.11.2022 г. ... 11 ноември 2022 г. студентите от 4 курс, специалност „Икономика в търговията“, ръководени от доц. д-р Явор Янкулов, посетиха Централния офис на Кауфланд България. Денят на отворените врати започна с представяне на Търговска дирекция. Теодора Арапоглу, Старши търговец отдел ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА по програма ERASMUS+ ЗА СТУДЕНТИ НА УНСС 11.11.2022 г. ... обявява селекционна процедура за студенти за участие в мобилност с цел практика по програма Еразъм+ КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 15НОЕМВРИ 2022г. Могат да кандидатстват всички студенти, включително студенти, на които им предстои дипломиране.  Документите, които ...
Ден 4: Четирима студенти с награди от Storytel за премиерата на книгата „Мамник“ на Васил Попов 11.11.2022 г. ... игра в Инстаграм страницата на УНСС четирима студенти спечелиха награди от платформата Storytel – три месечни абонамента и една книга „Мамник. Печелившите, изтеглени на случаен принцип, са dinkostoyanov, Irka_krit, mama_suzanita, stanislawaa. В представянето активно се включи и ...
Ден 3: Изследването „Институтът на заклетите експерт-счетоводители в България и неговите председатели (1931-1948)“ представя и втория ректор на УНСС проф. д-р Димитър Добрев 10.11.2022 г. ... тази година и двете стипендии са спечелени от студенти от УНСС. Г-н Бойко Костов призова студентите да кандидатстват за новите стипендии (по 1000 лв.), които скоро ще бъдат обявени на името на проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков - председатели на Института на заклетите ...
КЛАСИРАНЕ на преподаватели в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 г. 10.11.2022 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от Селекционната процедура за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за ...
Меморандум в подкрепа на обучението в акредитираната от АССА магистърска програма „Счетоводство, финансов контрол и финанси“ 9.11.2022 г. ... материали са предназначени основно за студентите в магистърска програма „Счетоводство, финансов контрол и финанси“, която е акредитирана от АССА. Дългогодишното сътрудничество между УНСС и МДВ е основано на споделеното разбиране, че експертите на бъдещето се подготвят ...
Още две книги със свои премиери на Университетската седмица на книгата 9.11.2022 г. ... , италиански и турски език, предлага на студентите на УНСС 50% отстъпка, ако решат да си направят абонамент. На Университетската седмица на книгата можете да видите банера на Storytel, който има QR код. Той дава и допълнителен 30-дневен безплатен тестов период за ...
Бакалаври, магистри и доктори от катедра „Политология“ получиха дипломите си 8.11.2022 г. ... каза, че предметите, които са изучавали студентите от катедра „Политология“ са фундаментални и интересни и припомни, че в своята 102-годишна история нашият университет е бил Университет за политически и стопански науки.  „УНСС е конгломерат от различни ...
Ден 1: Университетската седмица на книгата започна с 6 премиери 7.11.2022 г. ... и сред издателствата, и сред нашите студенти. По време на това издание ще имаме множество премиери на книги, на които ще можете да се видите с авторите и да разговаряте с тях. Ще поставим акцент и на академичните издателства, за да помогнем на нашите студенти. С тези думи ...
С публична лекция на вицепремиера Атанас Пеканов завърши Младежкият икономически форум в УНСС 7.11.2022 г. ... ние искаме да дадем възможност на нашите студенти да усетят как реално се случват нещата, а не само на теория. Затова през последните две седмици по различни поводи тук бяха двама президенти, двама вицепремиери, няколко министри и още доста хора, които са много активни и с висока ...
Президентът Георги Първанов изнесе публична лекция и постави началото на цикъла „Срещи с историята“ 4.11.2022 г. ... на УНСС. Целта на поредицата е студентите от специалност „Политическа икономия“ и всички заинтересовани да се срещнат с водещи личности от най-новата история на България. Форматът дава възможност за запознаване с идеите, приносите и оценките на политици и ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС: Минаваме през съществена трансформация, която е плод на много усилия и екипен дух 5.11.2022 г. ... представена по атрактивен за кандидат-студентите начин. Учебната дейност е винаги водеща и е приоритет. Имахме едно много добра кампания тази година, но сме на предела да поддържаме същия прием със старите средства. За да запазим нивото трябва да сме иновативни. Предвиждаме ...
Доц. д-р Блага Благоева представи книгата си „Ценности срещу интереси в политиката“ 7.11.2022 г. ... купел“ Ангел Стефанов, състуденти, преподаватели, студенти.   Доц. д-р Блага Благоева благодари на хората в залата за тяхното присъствие, което приема като знак на уважение към нея и като човек, и като преподавател с 30-годишен опит. „Вярвам ...
Дипломираха се абсолвентите от най-старата катедра в УНСС - „Счетоводство и анализ“ 4.11.2022 г. ... винаги са били едни от най-силните ни студенти, винаги са успявали да се реализират успешно на много високи позиции. На Стената на славата пред аулата виждате имената на много възпитаници на катедра „Счетоводство и анализ“, няма да се учудя, ако съвсем скоро видя и част от вашите ...
Президентът Георги Първанов изнесе публична лекция и постави началото на цикъла „Срещи с историята“ 7.11.2022 г. ... икономия“ на УНСС. Целта на поредицата е студентите от специалност „Политическа икономия“ и всички заинтересовани да се срещнат с водещи личности от най-новата история на България. Форматът дава възможност за запознаване с идеите, приносите и оценките на политици и изявени ...
Дипломираха се абсолвентите от най-старата катедра в УНСС - „Счетоводство и анализ“ 4.11.2022 г. ... винаги са били едни от най-силните ни студенти, винаги са успявали да се реализират успешно на много високи позиции. На Стената на славата пред аулата виждате имената на много възпитаници на катедра „Счетоводство и анализ“, няма да се учудя, ако съвсем скоро видя и част от вашите ...
Приложението Storytel с 50% отстъпка за студенти на Университетската седмица на книгата и представяне на живо на най-слушаният аудиосериал в България – „Мамник“ 4.11.2022 г. ... Университетската седмица на книгата на 10 ноември. Студентите на УНСС ще могат да се възползват от 50% студентска отстъпка, ако решат да си направят абонамент. На техния щанд ще има банер с QR код, който ще дава и допълнителен 30-дневен безплатен тестов период за приложението. При сканирането му с ...
Среща на студенти от Юридическия факултет на УНСС с морски посланик на добра воля на Международната морска организация 2.11.2022 г. ... и 27 октомври 2022 г. в УНСС беше проведена среща на студентите от IV курс на Юридическия факултет от избираема дисциплина „Международно морско право“ с преподаватели доц. д-р Диана Маринова и кдп Александър Александров – Морски посланик на добра воля към Международната морска организация ...
Катедра ИСТТ сключи меморандум с Технически университет 2.11.2022 г. ... на закрила на интелектуалната собственост на студенти от катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ към УНСС в КИС при НИС на Технически университет - София ...
Министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров предложи работа на отличничка от катедра „Човешки ресурси и социална защита" 2.11.2022 г. ... лично от министър Лазаров. „От името на всички студенти от поток „Човешки ресурси“ искам да изкажа благодарност на ректора на университета проф. Димитров, както и на всички наши преподаватели. Благодарни сме за положените усилия и за труда през изминалите четири години, за знанията и ...
Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров отново с отличен резултат по изпълнение на заложените от МОН политики 1.11.2022 г. ... на обучаваното поколение студенти; 3. Свързаност и партньорство; 5. Привличане и задържане на млади преподаватели; 6. Обществени ангажименти с национална значимост. С по-малко от максимално допустимата оценка университетът е оценен по показател 4 - Развитие ...
Ректорът участва в дискусия на EuroNews за ученика на бъдещето 2.11.2022 г. ... Кралов, Сабина A. Вийн, декан на студентите в Американския университет в България. „Тази дискусия е много навременна, защото в момента се намираме в някакъв период на трансформация и трябва да набележим какво ни очаква евентуално след тези промени, които се ...
Среща на студенти от IV курс на Юридическия факултет на УНСС с посланик на добра воля на Международната морска организация (IMO) 31.10.2022 г. ... г. се проведе среща-дискусия на студенти от IV курс на Юридическия факултет на УНСС с посланика на добра воля на Международната морска асоциация (IMO) кдп Александър Александров. Обсъдените проблеми на международното морско право, сред които ролята на ...
Създаване на Kaufland Академия обсъдиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и главният изпълнителен директор на „Kaufland България“ Иван Чернев 31.10.2022 г. ... Академия, в която талантливите студенти на УНСС да се обучават и да придобиват допълнителни знания и практически опит от представители на търговската верига, беше дискутирано на среща между ректора проф. д-р Димитър Димитров и главния изпълнителен директор на ...
Студентите от випуск 2022 на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ получиха своите дипломи и учредиха Алумни клуб 7.11.2022 г. ... на дипломите на випуск 2022 на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“. Ръководителят на катедра ...
Студентите от випуск 2022 на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ получиха своите дипломи и учредиха Алумни клуб на завършилите специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 31.10.2022 г. ... на дипломите на випуск 2022 на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“. Ръководителят на катедра ...
Предай нататък: Маркетинг от възпитаници за студенти 2.11.2022 г. ... своя натрупан опит с настоящите студенти. В някои случаи гостите работят за големи компании и утвърдени брандове, а в други – създават собствен бизнес и налагат свои марки на пазара. В началото на този семестър катедрата организира среща със своята ...
Международен конкурс за статистически плакат 2022 - 2023 31.10.2022 г. ... култура на учениците и студентите, да се провокира интерес към статистическите изследвания, да се развият уменията за работа в екип при интерпретирането на статистически данни и използването на графични и математически методи за представянето им. За да ...
Сключен е меморандум за сътрудничество между Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер" и Комисия по интелектуална собственост на ТУ - София 7.12.2022 г. ... на интелектуалната собственост на студенти от катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ към УНСС ...
Абсолвентите от специалност „Предприемачество“ получиха дипломите си 28.10.2022 г. ... сме от факта, че много от нашите студенти стартират бизнеси, борят се честно, почтено и смело и отбелязват много добри постижения. Убедени сме, че вие ще продължите тази традиция.“  Тя допълни, че в катедрата няма много отличници, но има много успешни и ...
Абсолвентите от специалност „Предприемачество“ получиха дипломите си 8.12.2022 г. ... сме от факта, че много от нашите студенти стартират бизнеси, борят се честно, почтено и смело и отбелязват много добри постижения. Убедени сме, че вие ще продължите тази традиция.“  Тя допълни, че в катедрата няма много отличници, но има много успешни и ...
На тържественото връчване на дипломите на абсолвентите на катедра „Икономикс“ почетоха паметта на проф. д.ик.н. Камен Миркович 28.10.2022 г. ... , всички преподаватели и студентите, които като всички млади хора искат всичко да се промени, но ако може сега и веднага“. В рамките на честването беше открит барелеф на проф. Миркович и дигитална учебна зала 2013 на негово име ...
Центърът за аудиовизуална политика представи резултати от изследване на икономическия принос на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм 27.10.2022 г. ... се радвам, че виждам в залата студенти и съм благодарна на университета за нашето партньорство“, каза Биляна Генова. Гл. ас. д-р Диана Андреева-Попйорданова благодари на съветника на министъра на финансите Любомир Каримански, два пъти ...
Министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров предложи работа на отличничка от катедра „Човешки ресурси и социална защита" 27.10.2022 г. ... Лазаров. „От името на всички студенти от поток „Човешки ресурси“ искам да изкажа благодарност на ректора на университета проф. Димитров, както и на всички наши преподаватели. Благодарни сме за положените усилия и за труда през изминалите четири години, за ...
Иван Василев от BESCO представи „Пътят на предприемача“ пред студенти от катедра „Индустриален бизнес“ 26.10.2022 г. ... на предприемача“ пред студентите от трети курс, специалности „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“. На събитието беше представена дейността на Българската стартъп асоциация - неправителствена организация, свързваща ...
МИФ 2022. Ден 3. Меморандум с Фондовата борса и лекция на нейния директор доц. д-р Маню Моравенов 26.10.2022 г. ... се да ни съдействате да срещаме нашите студенти с хора от практиката, защото това ще заздрави връзката бизнес-образование и ще обогати знанията на нашите студенти“, изтъкна ректорът на УНСС . „Ние имаме една акселераторска програма, която работи с различни стартъпи ...
Иван Василев от BESCO представи „Пътят на предприемача“ пред студенти от катедра „Индустриален бизнес“ 26.10.2022 г. ... на предприемача“ пред студентите от трети курс, специалности „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“. На събитието беше представена дейността на Българската стартъп асоциация - неправителствена организация, свързваща ...
Създадена е Мрежа “Творчески индустрии” 28.10.2022 г. ... осъществяване на стажантски програми за студенти на катедрата, както и за реализацията на съвместни проекти и мероприятия в областта на интелектуалната собственост.   Д-р Иван Начев, директор на ИИСТТ, г-жа Лилия Йотова, председател на АПФ, д-р Мария Маркова, ръководител ...
Излъчиха отбора победител в състезанието за средношколци в рамките на Европейския университет ENGAGE.EU 28.10.2022 г. ... в България с около 16-17 хил. студенти в момента и заедно с другите университети в алианса формират над 100 хил. студенти, които са специализирани в бизнес, икономика, администрация и управление. Това е един голям потенциал. Приветствам идеята на екипа, който работи по ...
Създадена е мрежа „Творчески индустрии” 27.10.2022 г. ... осъществяване на стажантски програми за студенти на катедрата, както и за реализацията на съвместни проекти и мероприятия в областта на интелектуалната собственост. Д-р Иван Начев, директор на ИИСТТ, г-жа Лилия Йотова, председател на АПФ, проф. д-р Мария Маркова, арх ...
МИФ 2022. Ден 2. Президентът Росен Плевнелиев изнесе лекция за лидерството 7.11.2022 г. ... президентът Плевнелиев е изнесъл и пред студенти в „Харвард“. Кристиян Маджуров, президент на Алумни клуб към Студентски съвет при УНСС, проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС, Росен Плевнелиев, Ангел Стойков, председател на Студентския съвет, д-р Даниел ...
УНСС участва в Панорама на университетите 25.10.2022 г. ... децата на Благоевград. Бъдещи кандидат-студенти от Благоевград имаха възможност да се запознаят с дейността и възможностите за обучение, предлагани от различни висши учебни заведения в страната. В сградата на Младежкия дом в областния център на Пиринско бяха позиционирани ...
Стаж по специалността в СЪДЪРЛАНД БЪЛГАРИЯ 2.11.2022 г. ... СТУДЕНТИ,Катедра "МИО и бизнес", в партньорство със Съдърланд България, организира стажантска програма Customer Success Management, предназначена за студентите от 3-ти и 4-ти курс на специалност "МИО" и "МИО с преподаване на английски език". Стажът се ...
МИФ 2022. Ден 1. Министърът на образованието проф. Сашо Пенов изнесе лекция за предизвикателствата пред висшето образование 27.10.2022 г. ... от бизнеса и политическия елит със студентите на УНСС. Преди две години се изправихме пред едно предизвикателство, което промени живота на всички ни. За първа година след Ковид ние имаме възможност отново да напълним аула Максима“, каза Ангел Стойков ...
Компания-корабособственик "Илиин Марин" АД, търси да назначи двама студенти от специалност "Счетоводство" за офиса в гр. София 24.10.2022 г. ... да назначи като стажанти двама студенти от специалност "Счетоводство"  за офиса в град София. Компанията се разраства непрекъснато и се състои от млади и амбициозни кадри. Изискването е да са завършили икономическа, математическа или езикова гимназия ...
Започна записването за Executive MBA програмата на УНСС и Northern Illinois University 22.10.2022 г. ... национално и световно стопанство. Студентите, които завършат EMBA, ще получат две дипломи - от УНСС и от Northern Illinois University (NIU), с акредитация на AACSB - Асоциацията за напредък на колежите по бизнес. Такава притежават само 4% от бизнес програмите по света ...
Спектакълът „Духът прави силата“ изправи на крака публиката в аула „Максима“ 13.12.2022 г. ... свидетели на талантите на наши студенти, докторанти, преподаватели и служители, които за първи път се събират на една сцена.  В приветствието си към публиката ректорът проф. д-р Димитър Димитров подчерта, че денят на премиерата не е избран ...
УНСС даде началото на Startup менторска програма 21.10.2022 г. ... да стигне до всички заинтересовани студенти“. „За мен е огромно удоволствие от името на Студентския съвет, както и от свое име ви приветствам по повод първото събитие, свързано със Startup менторската програма, която ръководството на УНСС ...
УНСС даде началото на Startup менторска програма 21.10.2022 г. ... да стигне до всички заинтересовани студенти“. „За мен е огромно удоволствие от името на Студентския съвет, както и от свое име ви приветствам по повод първото събитие, свързано със Startup менторската програма, която ръководството на УНСС ...
Наръчникът "Азбука на журналистиката" бе официално представен в УНСС 21.10.2022 г. ... -  наръчник за студенти, преподаватели и практикуващи под редакцията на Клаудия Маст. Наръчникът се издава за първи път на български език от фондация „Конрад Аденауер“ и в него е представена съвременната архитектура на медийната ...
Катедра „Медии и обществени комуникации" представи „Азбука на журналистиката. Наръчник за студенти, преподаватели и практикуващи“ 20.10.2022 г. ... на журналистиката. Наръчник за студенти, преподаватели и практикуващи“ беше представено в зала „Тържествена“. Събитието беше организирано от катедра „Медии и обществени комуникации" към нашия университет съвместно с Медийната програма за ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2022-2023 ГОДИНА 21.10.2022 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от конкурса за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма Еразъм+ през летен семестър на академичната 2022-2023 година. Класираните студенти трябва да се запознаят с ...
Публична лекция на президента Георги Първанов 20.10.2022 г. ... икономия“ на УНСС. Целта е студентите от специалност „Политическа икономия“ и всички заинтересовани студенти и преподаватели да се срещнат с водещи личности от най-новата история на България. „Публичните лекции са възможност за студентите от ...
Придобиване на знания и умения за подбор на персонал с Yettel 20.10.2022 г. ... на човешките ресурси“ със студентите от 4 курс, бакалавърска степен на обучение от специалност „Икономика на човешките ресурси“, катедра „Човешки ресурси и социална защита“ в УНСС. Лекцията беше открита от зам.-ректора по ...
Лектори от „Ай Би Ем България“ представиха темата „Бизнес етикет и комуникация“ пред студенти от катедра „Индустриален бизнес“ 19.10.2022 г. ... от Cisco) представиха пред студентите от трети курс, специалности „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“, темата „Бизнес етикет и комуникация“. На събитието беше представена американската международна ...
Публична лекция "Рискът от употребата на наркотични вещества в бизнес организациите“ 19.10.2022 г. ... „Наркотици“ при СДВР изнесе пред студенти от трети курс специалност „Бизнес икономика“. В рамките на събитието беше предоставена подробна информация за най-новите наркотични вещества, като амфетамини, метамфетамини, различни видове екстази и други. ...
Лектори от „Ай Би Ем България“ представиха темата „Бизнес етикет и комуникация“ пред студенти от катедра „Индустриален бизнес“ 19.10.2022 г. ... по поръчване от Cisco) представиха пред студентите от трети курс, специалности „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“, темата „Бизнес етикет и комуникация“. На събитието беше представена американската международна технологична ...
ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ 19.10.2022 г. ... икономия“ на УНСС. Целта е студентите от специалност „Политическа икономия“ и всички заинтересовани студенти и преподаватели да се срещнат с водещи личности от най-новата история на България. Форматът е възможност за запознаване с идеите, приносите и оценките ...
#unwemedia вече е катедра на ЮНЕСКО! 19.10.2022 г. ... колеги, студенти, приятели, вече можем официално да обявим, че катедра "Медии и обществени комуникации" е катедра на ЮНЕСКО.След дълъг период на кандидатстване и одобрение #НашатаКатедра е UNESCO Chair on Media and Information Literacy and Cultural Policies for Sustainable ...
На 19.10.2022 г. студентите от първи курс, специалност „Публична администрация“ посрещнаха колегите от УЦМПС. 2.11.2022 г. ... 19.10.2022 г. студентите от първи курс, специалност „Публична администрация“ по време на дисциплината „Научна етика“ посрещнаха колегите от УЦМПС. Г-жа Детелина Ангелова направи представяне на програма Еразъм, преглед на историята на програмата, сключени ...
Изкуството в нас – едно от лицата на катедра Публична администрация 14.11.2022 г. ... взеха участие преподаватели, служители и студенти на УНСС и продължи с музикално-поетичен спектакъл. „В своята повече от 100-годишна история, това, което поддържа нашата академична общност е именно този дух – духът на свобода и съзидание!“. С тези думи ректорът даде ...
Кубрат Пулев направи запис за музикално-поетичния спектакъл на УНСС 19.10.2022 г. ... , създаден по творби на преподаватели, студенти и служители на УНСС от доц.д-р Елена Симеонова, зам.-декан по учебната работа на факултет „Международна икономика и политика". Пулев ще бъде и сред гостите в аула „Максима“ в навечерието на спектакъла ...
Предай нататък: Маркетинг от възпитаници за студенти 18.10.2022 г. ... и да споделят своя натрупан опит с настоящите студенти. В някои случаи гостите работят за големи компании и утвърдени брандове, а в други – създават собствен бизнес и налагат свои марки на пазара. В началото на този семестър катедрата организира среща със своята възпитаничка Милвана ...
Студенти се запознаха с риска от употребата на наркотични вещества 18.10.2022 г. ... „Наркотици“ при СДВР изнесе пред студенти от трети курс специалност „Бизнес икономика“. В рамките на събитието беше предоставена подробна информация за най-новите наркотични вещества, като амфетамини, метамфетамини, различни видове екстази и други. ...
Национална среща по проекта RUR’UP „Иновативно образование за устойчиво развитие в периферните селски райони“ 25.10.2022 г. ... това да залегне в образоването на учениците и студентите е основна цел на нашето проучване“, допълва г-жа Вяра Стефанова, Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП). Изследването отчита, че периферните селски райони обхващат 46 общини, които покриват 2.8% от територията ...
Създаването на Национален център по киберсигурност беше обсъдено на среща по проект ECHO 19.10.2022 г. ... . Ние сме университет със 16 хил. студенти с огромен брой данни и към нас са заложени доста сериозни изисквания, трябва да бъдем защитени“, каза ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и допълни: „нашите амбиции са следващата година да открием бакалавърска ...
Ректорът на УНСС се срещна с посланика на Косово 18.10.2022 г. ... представи възможностите за взаимен обмен на студенти, докторанти и преподаватели между двата университета. Срещата завърши с пожелания за задълбочаване на академичния обмен между България и Косово и разширяване на сътрудничеството в различни области ...
Проф. д.н. Симеон Желев представи своята книга „100% лоялност, 100% лоялни“ 18.10.2022 г. ... и киберсигурност, преподаватели, студенти. Проф. д.н. Симеон Желев раздаде книги с посвещение и автограф. Доц. Росен Кирилов, проф. Димитър Димитров, проф. СимеонЖелев, проф. Цветана Стоянова, доц. Михаил ...
За първи път в УНСС - студенти, преподаватели и служители изпълняват свои творби в спектакъл в аула „Максима“ 17.10.2022 г. ... прави силата“ на УНСС в изпълнение на студенти, докторанти, преподаватели, служители ще се проведе на 19 октомври. Началото на програма ще започне с откриване на художествена изложба от 17.00 часа пред Голяма конферентна зала и ще продължи с музикално-поетичния спектакъл в аула ...
Покана за участие в тържествена церемония за връчване на дипломи - випуск 2022 24.10.2022 г. ... лично дипломите на нашите успешно завършили студенти. за информация http://departments.unwe ...
Проф. д.н. Симеон Желев представи своята книга „100% лоялност, 100% лоялни“ 17.10.2022 г. ... .-ректор дигитализация и киберсигурност, преподаватели, студенти. Проф. д.н. Симеон Желев раздаде книги с посвещение и автограф. Доц. Росен Кирилов, проф. Димитър Димитров, проф. Симеон Желев, проф. Цветана Стоянова, доц. Михаил ...
Проектът „DIGI Women“ приключи с представяне на учебен план за изграждане на цифрови компетенции у жените предприемачи 14.10.2022 г. ... финансова-стопанска гимназия – бъдещи студенти и предприемачи. В онлайн формат се включиха партньорите по проекта, които споделиха опита си в създаването на учебната програма и спецификите на нейното приложение в техните страни – д-р Риа Аертс и г-н Алберто Майстрело („Консуленца ...
Разширяване на сътрудничеството между катедра „Медии и обществени комуникации“ и Националния филмов център 14.10.2022 г. ... на лектори и провеждане на учебната практика на студентите от специалностите „Медии и журналистика” и „Медия икономика“ в УНСС; създаване на възможности за обучение, добиване на практически умения и професионална реализация на завършили студенти от двете специалности в УНСС ...
Разширяване на сътрудничеството между катедра „Медии и обществени комуникации“ и Националния филмов център 14.10.2022 г. ... на лектори и провеждане на учебната практика на студентите от специалностите „Медии и журналистика” и „Медия икономика“ в УНСС; създаване на възможности за обучение, добиване на практически умения и професионална реализация на завършили студенти от двете специалности в УНСС ...
Представяне на възможностите за образователен обмен по програма „Фулбрайт“ 14.10.2022 г. ... партньорство с УНСС и факта, че много преподаватели и студенти са били стипендианти на програмата. Тя обърна внимание на факта, че програмата позволява и на американски граждани да дойдат в България с изследователска или преподавателска цел, като даде за пример своето обучение в Софийския университет. Г-жа ...
Ден на клубовете в УНСС 13.10.2022 г. ... клуб имаше възможност да представи своята дейност и студентите да се запознаят с неговата кауза и при желание да се присъединят. Ангел Стойков, председател на Студентски съвет при УНСС, проф.  д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики ...
Ден на отворените врати на програма „Еразъм+“ в УНСС 18.10.2022 г. ... екипът на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС запозна студентите с програма „Еразъм+“ и възможностите за мобилност, които тя им предоставя. Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров посети Деня на отворените врати на „Еразъм+“. Той разговаря ...
Студентският съвет се срещна с ректорското ръководство 13.10.2022 г. ... са на едно високо ниво, а работата в полза на студентите и университетския  им живот, е винаги тема от значение и за двете страни”. Г-н Ангел Стойков Проф. д-р Димитър Димитров приветства присъстващите: „Вие сте представителите на нашите студенти, затова за нас тази ...
Договор за сътрудничество с DISCORDIA в помощ на студентите от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ 13.10.2022 г. ... DISCORDIA. Сътрудничеството ще подпомогне обучението на студентите в специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“. Подписите си под стратегическия документ поставиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и г-н Христо Христов, президент и изпълнителен директор на компанията ...
Договор за сътрудничество с DISCORDIA в помощ на студентите от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ 13.10.2022 г. ... DISCORDIA. Сътрудничеството ще подпомогне обучението на студентите в специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“. Подписите си под стратегическия документ поставиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и г-н Христо Христов, президент и изпълнителен директор на компанията ...
Открита лекция за силата на местната власт по повод 25-годишнината на катедра „Публична администрация“ 13.10.2022 г. ... с помощта на нашите партньори и преподавателите, студентите, които се обучават в специалност „Публична администрация“, след като завършат, да внедряват и прилагат своите знания в практиката, така, че да правят щастливи хората от населеното място, за което работят“, каза проф. Димитров ...
Huawei Technologies Bulgaria представи стипендианската си програма на среща в университета 12.10.2022 г. ... и изтъкна, че такива програми са много полезни за студентите, защото им предоставят възможност да натрупат ценен опит в сферата на световния бизнес в областта на науката, технологиите и икономиката. „УНСС е отворено към такива инициативи, които добавят стойност в обучението на студентите. Това ...
Възможности за обучение на марокански студенти обсъди посланикът Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи и делегация от Кралство Мароко с ректора 11.10.2022 г. ... обучението, науката и привличането на чуждестранни студенти от Мароко. Проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Янко Христозов (на снимката долу) разказаха подробно за възможностите за обучение на чуждестранни студенти в бакалавърските, магистърските и докторските програми на УНСС и ...
Публична лекция за силата на местната власт по повод 25-годишнината на катедра „Публична администрация“ 12.10.2022 г. ... с помощта на нашите партньори и преподавателите, студентите, които се обучават в специалност „Публична администрация“, след като завършат, да внедряват и прилагат своите знания в практиката, така, че да правят щастливи хората от населеното място, за което работят“, каза проф. ...
Премиера на наръчника „Азбука на журналистиката“ на 20 октомври 10.10.2022 г. ... ще бъдат домакини на представянето на наръчника за студенти, преподаватели и практикуващи „Азбука на журналистиката“. Наръчникът излиза за първи път на български език. Впечатляващото издание от 600 страници е изготвено под редакцията на Клаудия Маст и има за цел да допринесе ...
УНСС обсъжда с бизнеса програмата на новата специалност „Киберсигурност и електронно управление“ 10.10.2022 г. ... около профила на завършващите новата специалност студенти. Той ще дава възможност за реализация им като консултанти по киберсигурност, специалисти в оперативни центрове за сигурност (SOC), одитори по киберсигурност и др. Коментирани бяха необходимите знания умения и компетенции на студентите от ...
Партньорство между младите хора в България и Гърция за реализиране на иновативни идеи е целта на проекта CO-WORKING 8.10.2022 г. ... проф. д-р Николай Щерев провокира вниманието на студентите на първия информационен ден по проекта CO-WORKING, проведен със студентите на УНСС в Хасково. „Стартъп компаниите, за разлика от другите, реализират бърз растеж, защото носят иновативна идея“, обясни проф. Щерев. „Всичко ...
Партньорство между младите хора в България и Гърция за реализиране на иновативни идеи е целта на проекта CO-WORKING 7.11.2022 г. ... проф. д-р Николай Щерев провокира вниманието на студентите на първия информационен ден по проекта CO-WORKING, проведен със студентите на УНСС в Хасково. „Стартъп компаниите, за разлика от другите, реализират бърз растеж, защото носят иновативна идея“, обясни проф. Щерев ...
Студентски конкурс за икономическа разработка проведе катедра „МИО и бизнес“ 10.10.2022 г. ... студентско състезание, в което са поканени студенти от специалност МИО, но и отворено за студенти от други специалности. „С това състезание нашето посланието е, че заедно с научните конференции, които организираме за нашите млади учени, докторанти и асистенти, даваме поле за изява и на ...
Проф. Цветана Стоянова: Младите предприемачи в УНСС имат шанс да получат до 50 000 евро финансиране 7.10.2022 г. ... предприемачество и Start Up подкрепата за студенти представи проф.д-р Цветна Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. Тя беше панелист във форума SIMEXPO 2022, който се проведе през седмицата. Участниците се обединиха около идеята, ...
Официално честване и научна конференция по повод 70 години от основаването на катедра „МИО и бизнес“ 7.10.2022 г. ... , друго конкурентно предимство на нашите студенти е задълбочената езикова подготовка , което ги прави търсени не само в страната, но и в чужбина“. Доц. д-р Васил Петков „МИО е марка. Няма човек, който да не знае тази специалност и да не се отнася с респект към ...
Младежи от Виетнам са първите чуждестранни студенти в специалност "Предприемачество" 6.10.2022 г. ... "Предприемачество" привлякоха първите чуждестранни студенти в специалността. Това са младите виетнамци Фу Лам, Нгуен Хънг, Тхи Буй и Шон Фам.  Нгуен Хънг и Фу Лам През първата година те ще изучават български език, след което ще се обучават по учебния план на бакалавърската програма ...
#unwemedia обявява конкурс за контент мениджър за TikTok 4.10.2022 г. ... профил на катедрата: Ако сте  наши студенти 1.-4. курс: Искате да се присъедините към нашия екип от контент мениджъри и да се включите в създаването и разработването на нашия TikTok профил. Обичате да снимате видео, да създавате интересно специализирано съдържане и да следите ...
ТВ Академията на БНТ отвори врати за студенти 4.10.2022 г. ... втора поредна година БНТ отвори врати за студенти, които се включват в стажантски програми „ТВ Академия“. 100 стажанти от 7 университета ще започнат своето практическо обучение в обществената телевизия. Академията беше открита с официалното посрещане на студенти и представители на ...
Проф. Карлос Флавиан за ролята на изкуствения интелект и виртуалната реалност 4.10.2022 г. ... в Сарагоса, Испания, изнесе лекция пред студентите от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ към катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС. Лекцията беше посветена на ролята на изкуствения интелект ...
Какви възможности представя Европейският ни университет ENGAGE.EU през новата академична 2022/2023 година? 5.10.2022 г. ... учебна година ENGAGE.EU предоставя на всички студенти от УНСС и всички университети-партньори безплатни, иновативни дисциплини. Сред тях са 120 курса за студенти в бакалавърска степен на обучение, 80 курса за студенти в магистърска степен на обучение, 30 курса в рамките на 10 специализирани ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 година 3.10.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за ...
Шест австрийски университета посетиха нашия университет с интерес за съвместни проекти и програми 4.10.2022 г. ... сътрудничество с УНСС в следните области: обмен на студенти и преподаватели, участие в съвместни изследователски и образователни проекти, и създаването на съвместни магистърски програми. Доц. Михаил Мусов Доц. Владимир Зиновиев Гл.ас. д-р Юри ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 5.10.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2022 – 2023 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 16 ОКТОМВРИ 2022 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в ...
Доайенът на специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ проф. д-р Тилчо Иванов на 80 години 20.12.2022 г. ... опит проф. д-р Тилчо Иванов предава на своите студенти и колеги през годините. Многобройни са неговите възпитаници, някои от тях заемали и заемащи ръководни позиции в сектора за сигурност на страната. Десетки са успешно защитилите докторанти под негово ръководство. Проф. д-р Тилчо Иванов е автор ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации” получиха дипломите си 3.10.2022 г. ... са ангажирани в този процес, студентите, родителите, техните близки и най-вече преподавателите. Поздравявам всички завършили с постигнатото и с перспективата, която имат пред себе си. Вие ще носите голяма отговорност. Виждате, че съвременния живот стана много ...
Конкурс за младежко есе към Асамблея на МСП 2022 г. под егидата на ЕК 29.9.2022 г. ... студенти, Имаме удоволствието да Ви съобщим, че е открит конкурса за младежко есе към Асамблеята на МСП 2022 под егидата на Европейската комисия. Темата на тазгодишното издание на конкурса е "Нашите европейски икономики са силно зависими от ...
На 01 и 02 октомври УНСС ще издава уверения на студенти, които няма да гласуват по местоживеене 29.9.2022 г. ... дни, за да може всички студенти, които желаят на предстоящите избори да гласуват не по местоживеене, да вземат своите уверения. Работното време на дирекцията на 01 и 02 октомври 2022 г. е от 7:00 до 19:00 часа. В университета са ...
Създаване на Академия по електронно управление обсъдиха министър Георги Тодоров и ректорът проф. д-р Димитър Димитров 4.10.2022 г. ... електронно управление, в която студентите на УНСС да усвоят специфични умения лично от представители на Министерство на електронното управление, беше дискутирано на среща между министър Георги Тодоров и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Необходимостта ...
Проф. Карлос Флавиан за ролята на изкуствения интелект и виртуалната реалност 29.9.2022 г. ... септември 2022 г. лекция пред студентите от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“, към катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС, изнесе проф. Карлос Флавиан от Университета в ...
Доц. д-р Мая Микренска: Математиката е езикът, на който говорят всички науки 28.9.2022 г. ... математиката и представянето на студентите. Доц. Микренска, на откриването на новата академична година Вие бяхте наградена от ректора с грамота за отличната организация на Националната студентска олимпиада по математика – 2022. Разкажете ни ...
Регионалният център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково откри академичната година с интерактивна класна стая и запълнен капацитет 26.9.2022 г. ... академична година и поздрави студентите от Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково. „В Центъра в Хасково е една от петте виртуални учебни стаи в УНСС, които са създадени по проект за модернизация на висшето образование. ...
Доц. д-р Драгомир Стефанов: Наш център за видеонаблюдение ще контролира сигурността в общежитията 23.9.2022 г. ... на учащите и чуждестранни студенти. В началото на академичната година разговаряме с него за това има ли все още свободни места в общежитията на УНСС и какви са условията. Доц. Стефанов, приключва настанителната кампания за студентите за новата ...
С приветствие на министър-председателя Гълъб Донев започна академичната учебна година в УНСС 23.9.2022 г. ... . Димитър Димитров приветства студентите като отбеляза, че е щастлив и горд, че най-старото и най-голямо висше бизнес училище в България и Югоизточна Европа с над 16 хиляди студенти отново посреща жадните за знание и наука млади хора. „Откриването на ...
Делегация от Karatekin University на посещение в УНСС 26.9.2022 г. ... мобилности на преподаватели и студенти между двете страни. Бяха обсъдени въпроси за партньорство по разработването на образователни и научноизследователски проекти в рамките на различни международни програми. Проф. д-р Харун Чифчи и доц. д-р Михаил ...
Честита учебна 2022 - 2023 година! 19.9.2022 г. ... година, уважаеми преподаватели, студенти и докторанти! Декан на ФСФ Проф. д-р Румен ...
Интервю на доц. Найденов за "24 часа" във връзка с онлайн обучението 18.9.2022 г. ... връзка с онлайн обучението на студентите в съвременни условия. Ето и текстът на самото интервю: "Формулата за видеа на доцент Найденов от УНСС, за да закове интереса на все по-дигиталните студенти" Автор: Весела Бачева Ютюб видеата на индийци са ...
Съвместни магистърски програми с Abertay University 26.9.2022 г. ... – преподаватели в УНСС, и студентите Лора Цветкова и Александър Дорохин от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“. По време на срещата Едната магистърска програма ще ...
Нова версия на системата „Уеб студент“ с повече възможности за нашите студенти 27.9.2022 г. ... нови технологии ще посрещнете студентите тази година? Обещали сме до края на 2022 година да пуснем нова версия на електронната система „Уеб студент“, която ще бъде технологично обновена версия, тя ще надгради настоящата версия с нови функционалности. ...
Делегация от студенти на УНСС взе участие в 20-то издание на Летен университет 15.9.2022 г. ... делегация студенти от Университета за национално и световно стопанство, придружена от представители на Студентски съвет при УНСС, взе участие в юбилейното двадесето издание на Националните летни студентски игри. Събитието, организирано от Националното ...
Икономически университет – Варна, катедра "Финанси" Конкурсът за студентско есе на тема „Финансовите иновации през погледа на поколение Z“ 12.9.2022 г. ... за цел да даде възможност на студенти от страната и чужбина да разгърнат творческия си потенциал, да насърчи способностите им за критично мислене и самостоятелно излагане и защитаване на идеи, както и да се осигури поле за ползотворна обмяна на мнения и дискусия ...
Икономически университет – Варна, катедра "Финанси" Конкурсът за студентско есе на тема „Финансовите иновации през погледа на поколение Z“ 12.9.2022 г. ... за цел да даде възможност на студенти от страната и чужбина да разгърнат творческия си потенциал, да насърчи способностите им за критично мислене и самостоятелно излагане и защитаване на идеи, както и да се осигури поле за ползотворна обмяна на мнения и дискусия ...
Информационен ден за бъдещите студенти в РЦДО Хасково към УНСС 12.9.2022 г. ... и любопитни настоящи и бъдещи студенти в Центъра за дистанционно обучение на УНСС в Хасково се запознаха лично с новите технологии, въведени в учебното заведение. На 9-ти септември от 10.00 до 13.00 часа в рамките на информационния ден, който организират в УНСС, дойдоха много първокурсници от ...
Преподаватели от катедрата участваха в откриването на изложбата „Статистика за всеки“ 5.9.2022 г. ... успехи и награди, които българските ученици и студенти печелят в различни състезания по статистика. На откриването на изложбата участие взеха: ръководителят на катедрата доц. Найденов (най-вдясно на снимката), научният секретар гл. ас. Васил Бозев (крайно ляво на снимката) и новопопълнението в ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 12.9.2022 г. ... 05.10.2022 г. от 9:00 ч.  Всички студенти, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби от 26.09.2022 г. до 03.10.2022 г. в Отдел студенти "Бакалавър". За целта трябва да носят две снимки и студентска книжка.  Студентите, които не направят това или имат ...
Съобщение на КСБВУ относно допълнително класиране за студентски общежития на новоприетите студенти 2.9.2022 г. ... е обявено допълнителното класиране за новоприети студентите от I курс. КСБВУ взе решение да класира всички студенти участвали на него! Настаняване в студентските общежития на новоприети студенти, участвали на допълнително класиране: Необходимо е да бъде посетен сектор „Настаняване и информационно ...
Кандидат-студентите в УНСС - два и половина пъти повече спрямо държавната поръчка 15.8.2022 г. ... след средно образование са запълнени. Броят на кандидат-студентите спрямо държавната поръчка беше около два пъти и половина по-висок. В платеното обучение приемът продължава през следващите месеци. Процесът е много динамичен. Дипломите на зрелостниците тази година се забавиха и трябваше отново в съкратени срокове ...
От новата учебна година: иновативни специалности и дигитално обучение в нашия университет 15.8.2022 г. ... и студентски политики на УНСС: „Учим нашите студенти не просто да възпроизвеждат знания, а знанията да бъдат основа за адекватни бизнес и житейски решения, да имат нужните „меки умения“. И това води до много висок процент реализация на завършилите“. Кои са новите ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение относно сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 10.10.2022г. от 09,00 часа 8.8.2022 г. ... 10 часа до 12 часа.     Записването на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати – 12.09.2022г., 13.09.2022г. и 14.09.2022г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 15 часа ...
Информация за специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение, относно сроковете за предаване, записване и провеждане на он-лайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 14.10.2022г. от 13 часа 8.8.2022 г. ... на студентите от специалност „Финансов мениджмънт“ - дистанционно обучение ще се проведе он-лайн през MS Teams на 14.10.2022г. от 13,00 часа. Предаването на готовите и одобрени от научните ръководители дипломни работи за студентите от специалност „Финансов мениджмънт“ – ...
Лятно училище по проект RUR’UP се проведе в Гърция 16.8.2022 г. ... селски райони“ се проведе лятно училище с 23 студенти и 8 преподаватели от 7 различни университети от България, Гърция, Ирландия, Румъния, Финландия, Франция и Хърватска. Проект RUR’UP се финансира по програма „Еразъм+“ 2020 г. Домакини на лятното училище от ...
С мащабна премиера представиха книгата „Енергийният преход – геополитика и енергийна дипломация“ от д-р Янко Янакиев 2.8.2022 г. ... , еколози, научни работници, преподаватели, докторанти, студенти и всички, които се интересуват от международни отношения,  енергийна политика и дипломация ...
Важно! Прием на студенти в ОКС "магистър" 28.7.2022 г. ... класиране: 31.08.2022 г.  Записване на новоприети студенти: 05 – 13.09.2022 г.  Класирането на подалите документи се извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит – електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ).    Кандидат-студентски документи се ...
Важно! Прием на студенти в ОКС "бакалавър" 27.7.2022 г. ... . Семестриалната такса за обучение срещу заплащане за студентите от 1  курс, ОКС "бакалавър", специалност “Икономика на туризма” през учебната 2022 - 2023 г., редовно обучение е 860.00 лв ...
УНСС и Областна администрация на София-област обсъдиха съвместното си сътрудничество 28.7.2022 г. ... в УНСС, бяха възможностите за стажантски позиции на наши студенти в Областната управа, както и обучението на служители от областната администрация в бакалавърските, магистърските и докторските програми на УНСС.  Проф. Цветана Стоянова и Дарина Николаева разговаряха и за участие на университета и Областната ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 2022 г. 26.7.2022 г. ... за подаване на документи е: 1. В отдел "Студенти - Магистър" (редовно обучение) - 14.10.2022 г. 2. В ЦДО – 17.10.2022 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не ...
Държавен изпит през месец октомври 2022 16.9.2022 г. ...    Срок за подаване на документи в отдел "Студенти - Бакалавър": до 14.00 ч. на 07.10.2022 г ...
Допълнителен прием, платено обучение, за незаетите места по всички специалности с изключение на специалност „Право“ 26.7.2022 г. ... и третото класиране! Честито на всички новоприети студенти! Местата за държавна поръчка са запълнени изцяло и обявеният прием за държавна поръчка от 25 до 27 юли 2022 г. няма да се проведе. За всички желаещи да учат в УНСС има още една възможност! От 25 юли 2022 г., започва кандидатстването и ...
УНСС и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” с 12 съвместни учебни програми 17.8.2022 г. ... Божинова подписаха споразумения за съвместно обучение на студенти по разработени 12 съвместни учебни програми. Споразуменията се сключват в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0004-СО1 „Икономическото образование в България 2030“, по който УНСС и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” ...
Университетът ще си сътрудничи с Фонд мениджърът на финансови инструменти в България 22.7.2022 г. ... и иновационните умения на нашите студенти и да ги подпомогнем да стартират бизнес, в УНСС открихме университетски Startup Hub. В него младите хора ще могат да се информират за възможностите за финансиране на стартъпи, да се обучат как да изготвят бизнес планове и как да ...
УНСС и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” с 12 съвместни учебни програми 16.11.2022 г. ... споразумения за съвместно обучение на студенти по разработени 12 съвместни учебни програми. Споразуменията се сключват в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0004-СО1 „Икономическото образование в България 2030“, по който УНСС и Стопанска академия „Димитър А. ...
Научна конференция на тема „Кризите и България“ се проведе в университета 22.7.2022 г. ... на катедри, преподаватели и студенти. Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров,  зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана  Стоянова и полк. Чавдар Петров, председател на  ...
УНСС и НСА сключиха споразумение за откриване на нова съвместна магистърска програма „Спортен бизнес“ 21.7.2022 г. ... университета, но най-вече за студентите. Магистратурата по специалност „Спортен бизнес“ обхваща дисциплини като основи, систематология и мениджмънт на спортния бизнес, фасилити мениджмънт и бизнес анализ в спорта, маркетинг и финансиране на ...
Ан-Никол Войнска, студент по „Право“, представила УНСС на семинар в Залцбург: УНСС дава страхотни възможности за развитие на всеки амбициозен и млад студент 20.7.2022 г. ... България - най-голямата асоциация за студенти в Европа. Те имат клон у нас и аз до май тази година бях директор на „Партньорства и връзки с обществеността“. Министерство на правосъдието отправи допитване за промяната на тази Наредба до различни неправителствени ...
Проф. д-р Надя Миронова: Активно работим за стимулиране на предприемаческия дух на студентите чрез проекта CO WORKING 15.7.2022 г. ... се стимулира предприемаческия дух на студентите и младите хора в Хасково. Проф. Миронова, младите хора в Хасково имат ли желание да останат да работят в града и да развиват свой бизнес там след като преминат обучение през вашия регионален център? Ние правим ...
Проект по програма ИНТЕРРЕГ, в който участва УНСС, насърчава студенти да повишат предприемаческия си потенциал 15.7.2022 г. ... е партньор, има за цел да насърчава студентите да повишават своя предприемачески потенциал. Той е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Гърция – България 2014-2020 г. „УНСС е партньор към проекта, който се ръководи от Иновативна зона Александър в Солун, Гърция, и се ...
Зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци 15.7.2022 г. ... на зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение! Те трябва да плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци, напомнят от Националната агенция за приходите (НАП). Всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се ...
Проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иновативни идеи чрез създаване на механизми за предварително инкубиране“ /CO-WORKING/, Програма ИНТЕРРЕГ Гърция – България 2014 – 2020г. 15.7.2022 г. ... екипи /предимно от млади хора, студенти, безработни младежи/, като на ранен етап да се валидира потенциала на дадена бизнес идея при реални условия, преди да се поеме бизнес риск. Проектът включва провеждане на обучение, организиране на наставничество, както и ...
Семинар на тема „Сигурност, безопасност, уязвимост“ на СИФАМ се проведе в университета 12.7.2022 г. ... въпроси на учащите и чуждестранни студенти, доц. д-р Янко Христозов, главен секретар по международно сътрудничество (на снимката долу). На летния семинар от нашия университет бяха още доц. д-р Елена Симеонова, зам.- декан по учебната работа на факултет ...
УНСС подписа договор за сътрудничество с КОНТРАКС 11.7.2022 г. ... . И това се прави в името на студентите, за да могат да имат повече възможности за практика и кариерно развитие. „УНСС е бизнес университет. Затова връзката с бизнеса за нас винаги е била приоритет. УНСС предлага 42 бакалавърски и над 90 магистърски програми, ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 8.7.2022 г. ... ,      Втората сесия за Държавен изпит за завършващите студенти от специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 26.09.2022 г. ...
Отворен е приемът в магистърските програми на катедра "МИО и бизнес" 1.8.2022 г. ... "МИО и бизнес" обучава студенти в следните магистърски програми: МИО - 3 семестъра, редовно, за студенти, завършили други специалности Управление на международни проекти 2 семестъра, редовно и дистанционно Международни финанси и бизнес 2 семестъра ...
Университетът ще си сътрудничи с Yettel 7.7.2022 г. ... е от една страна да дадем възможност на нашите студенти да се докоснат до реалната бизнес среда и от друга да отговорим на очакванията на бизнеса да получава необходимите кадри, добре подготвени млади хора с подходящо образование, с точен профил на специализация, насочени към нуждите на ...
До 9-ти юли е срокът за записване на новоприетите студенти или за потвърждаване за участие в следващо класиране 6.7.2022 г. ... на документи за записване на новоприетите студенти и той ще продължи до 9-ти юли включително. От 06-09 юли е и срокът за потвърждаване за участие в следващо класиране. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров посети мястото пред Ректората, обособено за улеснение при попълване на ...
УНСС посреща новите студенти с подобрения в учебно-материалната база 11.7.2022 г. ... на учебните зали в съответствие с очакванията на студентите. С изключение на най-новия корпус „К“, който беше въведен в експлоатация през 2021г. материалната база в другите корпуси на УНСС не беше ремонтирана от много години. До момента са реновирани 107 учебни зали и 26 от ...
Средношколци от Елин Пелин посетиха нашия университет 5.7.2022 г. ... на кариерата, предоставя за реализацията на студентите, включването им в стажантски програми и как УНСС помага на студентите да съчетават учебния процес със стажове. Отдел „Кандидат-студенти“ запозна младите хора със специалностите, които университета предлага, сроковете и ...
Започва приемът по най-новата магистърска програма „Интелигентна цифрова енергетика“ 4.7.2022 г. ... , което е два семестъра, гарантира на завършилите студенти успешно развитие в енергийния сектор. „Тази магистратура е важна, защото енергетиката в момента, каквато съществува последните 50 години, е изчерпана. И е нужен съвсем нов подход за архитектура на електроенергийната система. А ...
Допълнителни средства за компенсиране на високите цени на тока за живущите в студентските общежития 1.7.2022 г. ... , студенти и докторанти, които живеят в студентските общежития на УНСС, ще получат допълнителни средства за компенсиране на високите цени на  електрическата енергия. В тази връзка УНСС получи писмо от Министерството на образованието и науката. Отпускането на ...
Успешно завърши работата на студентите по практически казуси на Българската стартъп асоциация 4.7.2022 г. ... 30 юни 2022 г. студентите от специалности „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Бизнес икономика”, 4 курс, представиха техните разработки по практически казуси, предоставен от Българската стартъп асоциация (Besco). Това е второто издание на студентската инициатива, ...
Кубрат Пулев завърши магистратура „Политика и бизнес“ в УНСС 1.7.2022 г. ... че тази година от програмата са се явили шестима студенти за защита през юни. „Повечето отлагат за есента, защото така имат повече време да си направят разработките.  Групата, в която беше Кубрат Пулев, беше много силна. Мога да кажа, че присъствието му действаше мотивиращо на всички . ...
Делегация с преподаватели от УНСС посети марокански университет по програма „Еразъм+“ 1.7.2022 г. ... персонал по Ключова дейност „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партньорски държави“  между УНСС и Ibn Tofail University. УНСС беше представен пред Prof. Azzedine ELMIDAOUI - Président de l’Université Ibn ...
Официално беше открит реновираният блок 55Г на студентските общежития на УНСС 1.7.2022 г. ... . През новата учебна година, част от китайските студенти по програмата ще бъдат настанени в реновираното общежитие. „Искам да благодаря на всички, които направиха възможно това събитие да се случи, на Студентски съвет, дирекция „Управление на собствеността“ и  дирекция ...
Беше открит Център за управление на дуалната бакалавърска програма по икономика с Университета за чужди езици Тиендзин (TFSU) 1.7.2022 г. ... мобилизира научно-изследователския потенциал на студентите и да заздравява международни връзки с техни колеги от цял свят, ще превърне Центъра в предпочитано място за обучение и постигане на качествено ново ниво на познанието“, пише в адреса на държавния глава.  „Ние сме ...
Абсолвенти от единствената в света магистърска програма по „Ядрена сигурност“ се дипломираха в УНСС 29.6.2022 г. ... от единствената в света магистърска програма по „Ядрена сигурност“ на английски език защитиха своите дипломни работи в зала „Научни съвети“ на УНСС в присъствието на ректора проф. д-р Димитър Димитров, и зам.-министъра на енергетиката Пламен Данаилов, който е и ...
Катедра ИСТТ и СНЦ "Музикаутор" подписаха меморандум за сътрудничество 27.6.2022 г. ... , чрез провеждане на стажантски програми за студенти ...
Първата паралелка по „Медии и комуникации“ на 96. СУ посети учебното телевизионно студио на университета 27.6.2022 г. ... за сътрудничество, като преподаватели, студенти и докторанти от катедра „Медии и обществени комуникации“ ще посетят учениците за часове по „Медийна грамотност“ през новата учебна година. В момента преподаватели от катедрата завършват проект по НИД, ...
Първата паралелка по „Медии и комуникации“ на 96. СУ посети учебното телевизионно студио на университета 27.6.2022 г. ... за сътрудничество, като преподаватели, студенти и докторанти от катедра „Медии и обществени комуникации“ ще посетят учениците за часове по „Медийна грамотност“ през новата учебна година. В момента преподаватели от катедрата завършват проект по НИД, посветен ...
УНСС и А1 България откриха дигитална класна стая 24.6.2022 г. ... и студенти от УНСС ще могат да използват новите дигитални класни стаи, които бяха открити от ректора проф. д-р Димитър Димитров и Мартин Йорданов, акаунт мениджър „Държавни структури“ на А1. Събитието е в рамките на проекта „Икономическото образование в ...
УНСС и А1 България откриха дигитална класна стая 9.11.2022 г. ... и студенти от УНСС ще могат да използват новите дигитални класни стаи, които бяха открити от ректора   проф. д-р Димитър Димитров и Мартин Йорданов, акаунт мениджър „Държавни структури“ на А1. Събитието е в рамките на проекта ...
Ани Филипова, програмен директор на NIU за Източна Европа представи откритата в УНСС и първа в България - Двойна магистърска специалност по бизнес администрация 23.6.2022 г. ... в България да дойдат много чуждестранни студенти.“Презентация на програмата може да видите тук.Ани Филипова допълни, че „програмата ще позволи на младите хора да развиват предприемаческите си способности, защото бъдещето е в предприемачеството и е съсредоточена върху ...
Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк и член на Алумни борда на УНСС: „Партньорството ни е платинено – много е важно да има тясно сътрудничество между бизнеса и висшето образование“ 23.6.2022 г. ... , която ще подпомогне кариерно развитие на студентите между университета и УниКредит Булбанк. На срещата с ректора проф. д-р Димитър Димитров стана ясно, че продължава съвместното си сътрудничество с цел осигуряване на по-тясна връзка между наука, образование и бизнес ...
УНСС и Northern Illinois University – USA откриха първата в България двойна магистърска програма по бизнес администрация 22.6.2022 г. ... повече. Понякога е трудно за чуждестранните студенти да дойдат и да следват в България, точно затова създаваме тези бакалавърски и магистърски програми“, заяви ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Проф. д-р Димитър Димитров Деканът на NIU д-р ...
Нашият университет участва в 10-то издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика 22.6.2022 г. ... университет осигурява достъпна среда за студентите в неравностойно положение, които се обучават при нас. В съвременния свят отношението към хората със специални потребности в обществото е един от важните елементи на ценностната