Резултати от търсене за студенти

Университетски подсайтове

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели
Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели
Чуждестранни кандидат-студенти и студенти
Информация за чуждестранните студенти и кандидат-студенти в УНСС

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

782 results found
Магистърска програма "Бизнес мениджмънт и икономика с преподаване на английски език" 9.7.2024 г. ... двете катедри при обучението на студенти в магистърска степен, както и високия научен и професионален потенциал на преподавателските екипи. Приложен е и опита на съществуващи магистърски програми с аналогичен образователен профил в престижни европейски и световни ...
ВАЖНО ЗА ЗАПИСАНИТЕ НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ 8.7.2024 г. ... И СПОРТ” Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.       ЗАЯВЯВАНЕТО Е ОНЛАЙН ПРЕЗ СИСТЕМАТА „УЕБ-СТУДЕНТ“ В ПЕРИОДА ОТ 13.09.2024 Г. ДО 22.09.2024 Г. НЕЗАПИСАЛИТЕ СЕ В ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ СЛУЖЕБНО. 3. ...
Записване за спорт 8.7.2024 г. ...            Студентите избират вида спорт, ден и час, съобразявайки се с учебното си разписание.                Системата  за записване ще е достъпна в последния четвъртък и петък преди началото     ...
За конференцията 15.7.2024 г. ... , изследователи в ранен етап, както и студенти, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират икономически проблеми с български и чуждестранни учени. Този научен форум се провежда за деветнадесети пореден път, като публикуваните научни резултати ...
Здравен и Делови Туризъм и Икономика 25.6.2024 г. ... Кандидат-студенти, чийто семейства имат собствен туристически бизнес и търсят специализирани познания. -          Кандидат-студенти, които вече работят в туристическия бизнес, запознати са с общата ...
Администриране и мониторинг на университетски сайт 5.7.2024 г. ... , свързана с платформите за кандидат-студенти Webpriem.unwe.bg и Mpriem.unwe.bg: [email protected] Нашият екип:  Мениджър на сектор Инж. д-р Елица Павлова  E-mail: [email protected]  Телефон: (02) 8195 ...
Приложно програмиране и софтуерна поддръжка 7.6.2024 г. ... системи, свързани с обслужване на студенти, преподаватели, служители и други звена от университета. Основните дейности на отдела включват:  Електронни изпити – софтуер и бази данни, осигуряващи провеждането на изпитите, обхващащи КСК, олимпиади, бакалавърска ...
Академична общностна група на XR за българските индустрии 21.6.2024 г. ... учебни преживявания за обучаеми лица (студенти и преподаватели, служители и работници; среден и висш мениджмънт) Присъединете се към нас, за да изследваме сложния танц между нововъзникващите технологични тенденции, обществените промени, образователните потребности и бизнес ...
Сборник с доклади 22.5.2024 г. ... - Popyordanova НАМЕРЕНИЯ И МОТИВИ НА СТУДЕНТИ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС Мария Василска ENTREPRENEURSHIP STUDENTS’ INTENTIONS AND MOTIVES FOR STARTING THEIR OWN BUSINESSES Maria Vasilska B&B МАРКЕТИНГ НА МЕЖДУНАРОДНИ КОМПАНИИ В СФЕРАТА ...
Национален турнир по английска реч и дебати 14.5.2024 г. ... качества и умения у българските ученици и студенти и тяхната личностна реализация, с което да допринесат за положителната промяна в България и отвъд нея. Популяризиране и разпространение на учебни програми и извънкласни занимания по английска реч и дебати.   СЪСТЕЗАТЕЛНИ ...
Магистърски специалности 17.5.2024 г. ... . Катедрата осигурява и обучение на студентите в магистърската програма "Количествени финанси" съвместно с катедра "Статистика и иконометрия". Повече информация за магистърските специалности на катедра "Финанси" може да намерите в прикачените файлове по-долу: Магистърска специалност ...
Жива памет - проф. д.н. Любомир Стойков 29.5.2024 г. ... години е работодател на свои студенти по медии, журналистика и връзки с обществеността, които са започвали работа и са се реализирали в ръководените от него професионални структури, като PR агенция „Алма комуникация“ и „От игла до ...
Програмен и организационен съвети 29.4.2024 г. ... . д-р Ясен Даскалов Студенти и докторанти                     Камелия Петкова – студент от катедра „Информатика“, УНСС               ...
Библиотека на УНСС 16.4.2024 г. ... на модерни услуги за студентите и преподавателите. През лятото на 2023 г. само за няколко месеца старото пространство бе превърнато в съвременна модерна библиотека, с нови читални, със споделено пространство, с кът за незрящи студенти, с обновени ...
История 16.4.2024 г. ... на системно анкетиране на студенти, академичен и административен състав по въпроси, свързани с качеството на учебната работа, условията за осъществяване на научно-преподавателската дейност и други актуални проблеми на Университета. Второ. С Решение на РС ...
Общност 6.6.2024 г. ... между випуските от студенти, завършили специалности „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“ и „Анализ на данни със специализиран софтуер“, и да запази историята и традициите на катедрата. Линк към анкета за ...
Материална база 12.4.2024 г. ... занимания с голям брой студенти и да се осигурят работни места за преподавателите. Допълнително неудобство се оказва местоположението на притежаваните имоти. Нарастващите нужди налагат да се предприемат стъпки за построяването на нова сграда. Планирано ...
Стажантски програми 13.5.2024 г. ... на кариерата на нашите студенти! Делойт България предлага Summer Business Camp за всички любознателни студенти, който ще предложи възможности за придобиване на ценни практически знания и умения. Успешно завършилите курса ще получат сертификат от Делойт ...
Journal of Tourism, Policy and Business 15.7.2024 г. ... , колеги, студенти и партньори от бизнеса. Имаме удоволствието да Ви информираме за нашата нова инициатива, а именно стартирането на ново научно списание в облатта на туристическата политика и бизнес. Journal of Tourism, Policy and Business е ...
Партньорство с бизнеса 24.6.2024 г. ... .html Петима наши студенти ще вземат участие в академията на Kaufland → https://departments.unwe ...
УНСС по пътя на зелената енергия 16.2.2024 г. ... за преподаватели, служители и студенти. Енергоспестяващи зарядни станции за телефони Във фоайетата на УНСС, корпус „А“, „В“, „Г“, „И“ и най-новия корпус „К“, са поставени 5 ...
ДЗИ, съгласно условията на чл. 5, ал. 2 от Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ или „магистър“ след следно образование за специалност „Право“ 12.2.2024 г. ... и икономика; 3. за кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература се взема оценката от зрелостния изпит по български език и ...
Срокове за записване 15.1.2024 г. ... 2023/2024 година за всички студенти е от 29 януари до 23 февруари 2024 г. Записването за летен семестър на учебната 2023/2024 г. е онлайн  през информационната система „Уеб-студент“ или на място в УНСС ...
доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева 12.1.2024 г. ... на Комисията относно жалби на студенти и оспорване на акредитационни процедури към Националната агенция за оценяване и акредитация. Има богат практически опит в сферата на сигурността и правата на човека. Заемала е ръководни постове в системата на ...
Записване за летен семестър 2023/2024 11.1.2024 г. ... място в УНСС.    Студентите, освободени от семестриална такса и чуждестранните студенти от страни извън ЕС и ЕИП задължително се записват на място в УНСС ...
Презентация по повод 40 години катедра Икономическа социологогия 10.1.2024 г. ... на 20 г. се обучават студенти от 3 и 4 курс на специалност „Политическа икономия”. Акад. Жак Натан е учен с широк поглед върху стопанската история на България, върху непосредствено протичащите процеси в нашето общество, както и върху ...
Кандидатури за членове на АС, според модела на бюлетините - нехабилитирани, докторанти и студенти и служител 11.12.2023 г. ... и студенти Ива Петкова Иванова     Илиян Мирославов Чабуклийски     Калоян Стефанов Стефанов     Кристиян Руменов ...
Кандидатури за всички останали органи, според модела на бюлетините 15.12.2023 г. ... на Контролния съвет на УНСС Студенти Грета Бориславова ...
Кандидатури според предложенията, получени от звената на УНСС 15.12.2023 г. ... .3.  Докторанти и студенти Трите имена, студент/докторант Кандидатурата е издигната от: Ива Петкова Иванова – фак. № 21140146 Студентски съвет УНСС Илиян Мирославов Чабуклийски – ...
Кандидатури за избор на органи на УНСС на ОС - 19 декември 2023 г. 11.12.2023 г. ... модела на бюлетините - нехабилитирани, докторанти и студенти и служител Кандидатури за всички останали органи, според модела на ...
Нашите студенти 27.3.2024 г. ... да добиете самочувствие. Какво послание изпращате към студентите: Посланието, което искам да предам на студентите е да се възползват от всяка една възможност за стаж, независимо, в коя година от тяхното обучение в университета са. Така ще натрупат необходимият опит, знания и умения в различни институции и ...
Обяви за стаж 19.4.2024 г. ... е да обогати познанията на студентите за местното самоуправление и работата в реална среда, както и да подпомогне дейността на екипа чрез изпълнение на технически, административни и експертни задачи.  Повече информация може да намерите тук: Национално ...
Списание "BULGARIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS AND POLITICS" 18.11.2023 г. ... членове на академичните среди, студенти, както и политици и практици от национални, европейски и международни институции, представители на бизнеса и по-широка заинтересована аудитория ...
Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2023 30.10.2023 г. ... области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти; 2. Проекти за частично финансиране на научни форуми. Приоритетни направления: 1. Изследвания за придобиване на нови знания в икономическите, политическите, социалните и правните науки. 2. Икономически, ...
УНСС №1 9.10.2023 г. ... се обучават близо 19 хиляди студенти в 53 бакалавърски и над 90 магистърски специалности, последните са обособени в 5 направления: Икономика; Администрация и управление; Политически науки; Социология, антропология и наука за културата, Обществени комуникации ...
За конференцията 16.10.2023 г. ... организации, преподаватели, докторанти и студенти, ангажирани със социално-икономическото развитие на българските региони. Целите на форума са да надгради постигнатите до момента научни резултати, да създаде възможности за творчески дискусии и да подкрепи изграждането на нови ...
Юбилейна научна конференция: 10 ГОДИНИ КАТЕДРА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ – НАУКА, ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА 10.10.2023 г. ... за регионално управление (секция за студенти и докторанти)   Полезни линкове:   ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА  ЗАЯВКИ И ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ  ТЕХНИЧЕСКИ ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър", дистанционно обучение 11.2.2024 г. ... на студентите в образователна степен „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността. След успешно полагане на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на защита на дипломна работа. Защитите се организират ...
Сектор „Верификация и признаване“ 29.9.2023 г. ... , възстановени, прекъснали и обучавали се в чужбина студенти в съответствие с Правилника на учебната дейност. Съгласуване на дисциплини и изготвяне на документация за студенти, участващи в мобилност. Изготвяне на уверения за признаване на изпити и трансфер на кредити на студентите по програма ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2023/2024 уч.г. 26.2.2024 г. ... по ред, установен в Правилника за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2024/2025 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2023/2024 уч.г. 6.2.2024 г. ... по ред, установен в Правилника за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2024/2025 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2023/2024 уч.г. 22.11.2023 г. ... по ред, установен в Правилника за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2024/2025 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния ...
Жива памет - проф. д-р Никола Наумов 26.9.2023 г. ... с ударна двегодишна подготовка на студенти-икономисти. Тя се провежда от преподаватели-изследователи във Висшия икономически институт „Карл Маркс“ със западна подготовка и известност в чужбина. Като част от празничното честване на 50 години от основаването на ...
Жива памет - академик проф. Жак Примо Натан. 18.9.2023 г. ... г.). Акад. проф. Жак Натан награждава студенти по случай 20-годишнината на катедра „Политическа икономия“ - 1971 г. Професор по политическа икономия (1949 г.) и преподавател във Висшия икономически институт „Карл Маркс“ и в Софийския университет. Директор на ...
Pan-European Seal 18.1.2024 г. ... институции списък с одобрени от университета студенти, от които на конкурсен принцип ЕПВ и СЕСИС избират най-подходящите за провеждане на едногодишен платен стаж, вземайки предвид изискванията на програмата и нуждите на двете институции.     СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА PAN-EUROPEAN SEAL ...
Индикатори по проекта 23.8.2023 г. ... .      Студенти включени в програми за мобилност;  8.      Млади учени до 34 г. вкл., получили подкрепа по ОП за дейности в сферата на НИРД (GOVERD плюс HERD);  9.      Студенти, ...
12. Дейност 3.6. Входяща преподавателска мобилност 23.8.2023 г. ... преподаватели с цел преподаване на студенти. Входящата мобилност на преподаватели от асоциираните партньори са свързани с повишаване качеството на разработваните и модернизирани учебни програми по проекта. Входящата мобилност на преподаватели може да бъде с ...
11. Дейност 3.5. Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания 23.8.2023 г. ... както и с повишаване квалификацията на студенти, докторанти, постдокторанти и преподавателите, включени в реализацията на дейностите по проекта. Основните резултати, свързани с реализация на изходящата мобилност се диференцират в 2 групи мобилности:  А. мобилност на ...
9. Дейност 3.3. Студентски клубове за развитие на предприемачески умения 23.8.2023 г. ... и БСУ) дават възможност на своите студенти да проверят и да развиват своите предприемачески умения. При създаването на Студентските клубове по предприемачество се използва класическата теория за ЦЕНТРОВЕ ОТ ТЕОРИЯ КЪМ ПРАКТИКА. Основното при използването на трансфера на ...
7. Дейност 3.1. Успешни кариери 23.8.2023 г. ... на реализацията на завършилите студенти в първата година след дипломирането (Системата). Тя ще позволи събирането, обобщаването и анализирането на надеждни информация за професионалното развитие на завършилите студенти, ще подпомогне поддържането на контакти с ...
1. Дейност 1.1. Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища и дейност 1.2. Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми на английски език 23.8.2023 г. ... които са с особен интерес от страна на студенти и работодатели. Това ще направи университетите в партньорството още по-конкурентни на пазара на образователни услуги в страната.  В рамките на проекта ще бъдат обхванати специалности, преподавани на български и на английски ...
Прием летен семестър 2023/2024 г. 15.1.2024 г. ... .01.2024 г. Записване на новоприети студенти 23 – 29.01.2024 г., вкл. Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или с полагането на конкурсен изпит – ...
. 9.10.2023 г. ... следните документи (за кандидат-студенти, които до момента не са участвали в класиране): 1. Заявление до Ректора; 2. Състезателен картон. Шифри на специалностите. Указание за попълване на кандидатстудентски документи; 3. Декларации за: лични данни, заболявания ...
Спортна журналистика 13.7.2023 г. ... e магистърска програма за студенти, завършили бакалвърския етап на обучението си. Програмата предлага развиване на практически умения и натрупване на задълбочени познания в областта на спортната журналистика, начините и видовете отразяване на спортни събития, ...
Мултимедийна журналистика 13.7.2023 г. ... e магистърска програма за студенти, завършили бакалвърския етап на обучението си. Програмата предлага развиване на практически умения и натрупване на задълбочени познания в областта на мултимедийната журналистика, създаването на съдържание за различни платформи и ...
Специалност "ИКНОМИКА и ПРАВО" 9.7.2024 г. ... на тази програма на потенциалните студенти в УНСС дава възможност на най-големия бизнес университет в тази част на света да се доближи до образователния профил на най-добрите висши училища, предлагащи образователни услуги в областта на икономиката и правото ...
Важно за записаните новоприети студенти 3.10.2023 г. ...    Всички новоприети студенти задължително трябва да заявят онлайн избираеми дисциплини за летен семестър на първи курс, като е необходимо да ги подредят по низходящ ред. Заявяването става през системата „Уеб-студент“ в ...
Държавен изпит и защитата на магистърска теза 14.2.2024 г. ... изпит на студентите от специалност „Политическа икономия“ ОКС Бакалавър ще се проведе на 13.03.2024 г. от 09:00 часа в аудитория ИСК 205 (Институт за следдипломна квалификация на УНСС -  срещу ...
ТРЕТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките" 31.10.2023 г. ... бизнеса, учени, преподаватели и студенти; -          утвърждаване на УНСС като най-значимия учебен и научноизследователски център в областта на логистиката и веригите на доставките у нас.   Конференцията е ...
Записване на новоприети студенти по съвместни програми с ТрУ - Стара Загора 15.7.2023 г. ... (Data Science)“ Записването на студентите се извършва Онлайн или в УНСС  отдел „Студенти – бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А). При Онлайн записване кандидат-студентът трябва да: 1. има регистрация в системата ...
Правила за провеждане на защита на Дипломна работа в ОКС „Магистър” 20.6.2023 г. ... провеждане на защита на дипломна работа за студентите от ОКС “Магистър”, специалност “Икономика на човешките ресурси”   Защитата на дипломна работа за студентите от ОКС “Магистър”, специалност “Икономика на човешките ресурси” се ...
- 9.6.2023 г. ... БАКАЛАВРИ 2023/2024 От 12 юни започва подаването на документи за прием в УНСС Срокът е от 12 до 30 юни включително Специалности Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити Кандидатствай онлайн! Редовни изпити и ...
Връчване на дипломи 8.11.2023 г. ... връчване на дипломите на успешно завършилите студенти от специалности „Политическа икономия“ - ОКС Бакалавър и "Дигитална икономика" - ОКС Магистър.  ВАЖНО! Всички дипломанти в интервала 14:30 ÷ 15:15 часа на 06.11.2023 г., при инспектора на ...
Академични наставници (курсови ръководители) и отговорници - студенти 15.5.2023 г. ... НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ И ОТГОВОРНИЦИТЕ-СТУДЕНТИ   ОКС „БАКАЛАВЪР“ СПЕЦИАЛНОСТ „Икономика на транспорта и енергетиката“ КУРС АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА ...
Академични наставници 9.5.2023 г. ... .ас. Веска Михова [email protected] Студенти КурсСтудентEmail 1 Йоана Угринска [email protected] 2 Йоана Угринска [email protected] 3 Йоана Угринска yugrinova_20114085@unwe ...
Академични наставници и отговорници-студенти 9.11.2023 г. ... с академични наставници и отговорници-студенти на всички специалности, водени от катедра "Финанси", в ОКС "Магистър", редовно и дистанционно обучение, за учебната 2023/2024 г. може да бъде изтеглен от тук ...
Академични наставници и отговорници-студенти 10.10.2023 г. ... с академични наставници и отговорници-студенти на всички потоци в ОКС "Бакалавър" на специалност "Финанси", редовно и дистанционно обучение, за учебната 2023/2024 г. може да бъде изтеглен от тук ...
Академични наставници и отговорници - студенти 18.5.2023 г. ... студенти, съгласно изискванията на Правилника за организация и функциониране на системата за академично наставничество в УНСС, определените академични наставници към Катедра "Финансов контрол" са отрезени в приложения Регистър на академичните наставници и отговорниците-студенти ...
Регистър на академичните наставници и отговорниците - студенти 4.5.2023 г. ... НАСТАВНИЦИ И ОТГОВОРНИЦИТЕ-СТУДЕНТИ   ОКС „БАКАЛАВЪР“ СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА“ КУРС АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ I Гл. ас. д-р ...
Академично наставничество 4.5.2023 г. ... АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ И ОТГОВОРНИЦИТЕ-СТУДЕНТИ   ОКС „БАКАЛАВЪР“ СПЕЦИАЛНОСТ „Регионално развитие“ КУРС АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ I гл. ас. д-р ...
Наставници 4.5.2023 г. ... НАСТАВНИЦИ И ОТГОВОРНИЦИТЕ-СТУДЕНТИ ОКС „БАКАЛАВЪР“, СПЕЦИАЛНОСТ „Публична администрация“ КУРС АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ I гл. ас. д-р ...
Регистър на АН и ОС 1.2.2024 г. ... НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ И ОТГОВОРНИЦИТЕ-СТУДЕНТИ   ОКС „БАКАЛАВЪР“ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“ КУРС АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ I гл. ас. ...
Академични наставници и студенти отговорници за ОКС Магистър, ОКС Бакалавър и ОНС Доктор 11.10.2023 г. ... НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ И ОТГОВОРНИЦИТЕ-СТУДЕНТИ за учебната 2023/ 2024година   ОКС „БАКАЛАВЪР“ СПЕЦИАЛНОСТ – „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ КУРС АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 8.4.2024 г. ... . 4.    В рамките на един месец студентите подават молба по образец с избрани от тях три теми до ръководителя на катедрата. 5.    Ръководителят на катедрата и научният секретар разпределят студентите по научни ръководители и теми съобразно компетентността и заетостта ...
Магистърска програма "Управление на продажбите в търговията" 2.5.2023 г. ... програма могат да кандидатстват и да се обучават студенти, завършили ОКС "бакалавър" от всички професионални направления в УНСС и други акредитирани висши училища. Магистърската програма „Управление на продажбите в търговията“ обхваща значими за успешния търговски бизнес аспекти, ...
Международна научна конференция „70 години катедра „Икономика на търговията“ 2.5.2023 г. ... , които са били част от катедрата през годините и студенти от специалност „Икономика на търговията“. Доц. Петков предостави думата на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Проф. д-р Димитър Димитров приветства участниците в конференцията и подчерта, че в съвременните ...
Академични наставници 28.4.2023 г. ... студенти и докторанти, В прикачения файл ще откриете Регистъра на академичните наставници и отговорниците-студенти ...
Академични наставници и отговорници-студенти 2.10.2023 г. ... „БАКАЛАВЪР“ СПЕЦИАЛНОСТ: „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“ / "Статистика и иконометрия" КУРС АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ I гл. ас. д-р Васил ...
Двойни (dual) магистърски програми 14.8.2023 г. ... университета, размерът на таксите за българските студенти е еднакъв за всички семестри и се заплаща в УНСС. Българските студенти в дуалната магистърска програма имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT – Рим. УЧЕБЕН ...
Актуално 12.11.2023 г. ... последните години в него намират място текстове на студенти, участвали в академиите; публикуват се части от наскоро защитени дисертации; могат да бъдат прочетени работи на постдокторанти. Поредицата е форум за представяне на научните търсения не само на обучаващи се към катедра „Публична ...
СЪОБЩЕНИЕ 13.9.2023 г. ... "Политическа икономия" Държавният изпит на студентите от специалност „Политическа икономия“ ОКС Бакалавър ще се проведе на 03.10.2023 г. от 09:00 часа в аудитория 3031.  Изпитът е с продължителност три часа, върху изтеглена тема от конспекта ...
Обръщение към кандидат-студентите от доц. д-р Силвия Терезова, ръководител катедра "Икономика на търговията" 6.6.2023 г. ... към кандидат-студентите от доц. д-р Силвия Терезова, ръководител катедра "Икономика на търговията" Скъпи кандидат-студенти!  Имам честта и удоволствието да представя пред Вас специалност „Търговия и продажби“, обучението по която се осъществява от катедра „Икономика ...
РЕЗУЛТАТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 18.02.2023 г. 20.2.2023 г. ... 18.02.2023 г. Всички студенти, явили се на състезанието, ще получат сертификат за участие. Първите четирима студенти с най-висок брой точки ще бъдат отличени с грамоти и предложени за награждаване. Сертификатите и грамотите ще бъдат връчени на официална ...
Форум "Медийна и информационна грамотност" 22.1.2024 г. ... . Участие на млади учени - студенти, докторанти и млади учени от УНСС ...
2 6.2.2023 г. ... . „Важно за нашите студенти е да знаят кои са хората, които ги правят горди да учат в най-добрия бизнес университет в Югоизточна Европа“, изтъква ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. „Историческата памет е повече от това просто да ...
Магистърска програма "Управление на продажбите в търговията" 2.5.2023 г. ... програма могат да кандидатстват и да се обучават студенти, завършили ОКС "бакалавър" от всички професионални направления в УНСС и други акредитирани висши училища. Магистърската програма „Управление на продажбите в търговията“ обхваща значими за успешния търговски бизнес аспекти, свързани с ...
Такси за правоучастие 30.12.2022 г. ... пауза, обяд и официална вечеря - 100 лв/човек  Студенти и докторанти - заплащат 50% от обявените такси за участие в конференцията.  Всички такси се превеждат по банков път, като задължително трябва да е включен текст: Имена на участник, организация, Межд. научна конференция  Титуляр на ...
Жива памет - проф. д-р Тилчо Иванов 6.2.2023 г. ... опит проф. д-р Тилчо Иванов предава на своите студенти и колеги през годините. Многобройни са неговите възпитаници, някои от тях заемали и заемащи ръководни позиции в сектора за сигурност на страната. Десетки са успешно защитилите докторанти под негово ръководство. Лекционни курсове: Икономика на ...
Докторантски четения 18.1.2023 г. ... . През последните години в него намират място текстове на студенти, участвали в академиите; публикуват се части от наскоро защитени дисертации; могат да бъдат прочетени работи на постдокторанти. Поредицата е форум за представяне на научните търсения не само на обучаващи се към катедра „Публична ...
РЕГИСТЪР НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ 11.10.2023 г. ... НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ И ОТГОВОРНИЦИТЕ-СТУДЕНТИ за учебната 2023/2024 година   ОКС „БАКАЛАВЪР“ СПЕЦИАЛНОСТ „Политическа икономия“ КУРС АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ I гл.ас ...
Допълнителен прием за летен семестър 2022/2023 г. - от 31.01.2023 г. 15.8.2023 г. ... институция. Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и копие на документа, удостоверяващ обстоятелството. Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за ...
Интервю с проф. д-р Христо Кожухаров 29.11.2022 г. ... по промишлено и продоволствено стокознание, в които студентите провеждаха своите лабораторни упражнения и 1 научноизследователска лаборатория в която ние, преподавателите от катедрата, провеждахме своята научно- изследователска работа. Всяка от лабораториите беше снабдена с всичко необходимо за  да се ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2022/2023 уч.г. 7.3.2023 г. ... по ред, установен в Правилника за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2023/2024 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2022/2023 уч.г. 1.2.2023 г. ... по ред, установен в Правилника за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2023/2024 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2022/2023 уч.г. 1.12.2022 г. ... по ред, установен в Правилника за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2023/2024 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: ...
Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2022 31.10.2022 г. ... изследвания в научните области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти; 2. Проекти за частично финансиране на научни форуми. Приоритетни направления: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа; 2. Икономически, политически, социални и ...
Съвместни програми 20.1.2023 г. ... цел на обучението е да осигури качествена подготовка на студентите бакалаври в обхвата на ключови направления на бизнес икономиката. Обучението се извършва съвместно между УНСС и СА-Свищов. Основната цел се реализира в следните направления: Комплексна теоретична и практическа подготовка по важни икономически ...
Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 12.10.2022 г. ... за държавния изпит за студенти в ОКС "Бакалавър" можете да изтеглите от тук ...
Такси 24.11.2022 г. ... 15 лева – автор/колектив от студенти и докторанти на други висши училища                                * 20 лева – издателска такса за обработка на текст и публикуване в ...
Връчване на дипломи 10.10.2023 г. ... връчване на дипломите на успешно завършилите студенти от специалности „Политическа икономия“ - ОКС Бакалавър и "Дигитална икономика" - ОКС Магистър.  ВАЖНО! Всички дипломанти в интервала 14:00 ÷ 14:45 часа на 06.11.2023 г. трябва да се подпишат в дипломната ...
- 2.11.2023 г. ... , университета ни да бъде така изпълнен със студенти и с преподаватели както беше днес. Успешна година на всички!“                        Доц. д-р Иван Йорданов „Уважаеми господин ректор, ...
Класиране за студентско общежитие 29.9.2022 г. ... .          Студенти, които в информационна система „Уеб-студент“ не виждат блока и стаята, в която са класирани, е необходимо да посетят сектор „Настаняване и информационно обслужване“ в срок от 03 до 14 октомври 2022 г., където да ...
Научни изследвания и проекти 7.7.2023 г. ... издаване на електронно издание, достъпно за студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", които да се запознаят с видовете нарушения, законовите основания за преследване на нарушенията, възможностите за защита при нарушени права върху обекти на интелектуална собственост, както и представените ...
Допълнителен прием – документи и такси за кандидатстване 3.9.2022 г. ... и професионалните направления 5. кандидат-студентите за специалностите „Дигитален маркетинг с преподаване на английски език“, „Икономика на отбраната и сигурността с преподаване на английски език“ със специализация „Ядрена сигурност“, „Счетоводство, ...
Удължава се срокът за подаване на документи за ОКС "магистър" за учебната 2022/2023 г. 26.8.2022 г. ... .08.2022 г. Записване на новоприети студенти 05 – 13.09.2022 г., вкл ...
Важни дати и такса за правоучастие 2.7.2024 г. ...    50 лева – автор/колектив от студенти и докторанти на други висши училища                               100 евро – автор/колектив от чужбина               ...
Сертифициращо обучение за медиатори 11.7.2024 г. ... и плащане на таксата до 30.04.2024г. *20% за студенти при записване и плащане на таксата до 30.04.2024г. Дати на провеждане:  22-23 юни 2024 г. (ниво 1)  6-7 юли 2024 г. (ниво 2)        13-14 юли 2024 г. (ниво ...
Записване след трето класиране 19.7.2022 г. ... новоприети студенти във всички специалности от ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" за специалност „Право", за учебната 2022/2023 година се извършва онлайн или на място в УНСС в отдел „Студенти-бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А). Повече ...
Компенсации на високите цени на електронергия за студенти и докторанти, живеещи в общежитие 1.7.2022 г. ...        Уважаеми колеги, студенти и докторанти, живущи в студентските общежития на УНСС, След проведени преговори между Националното представителство на студентските съвети в РБ /НПСС/, Министерството на образованието и науката /МОН/ и Министерството на финансите /МФ/ беше ...
Контакти за прием на документи за кандидатстване в УНСС 12.6.2023 г. ... 95 704  [email protected] Отдел "Кандидат-студенти":  тел.: (02) 81 95 701  [email protected] За технически въпроси и проблеми при кандидатстване онлайн:  тел.: 02 9052 999  webpriem@unwe ...
Обявяване на трето класиране 8.6.2023 г. ... на незаетите места. Класираните кандидат-студенти се записват в специалността, в която са приети ...
Обявяване на второ класиране с резерви 11.7.2024 г. ... . класираните на първо класиране кандидат-студенти, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС; 2. резервите, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС от първо класиране. Класираните кандидат-студенти могат: 1. да се запишат в специалността, в която са ...
Обявяване на първо класиране с резерви 11.7.2024 г. ... класиране с резерви класираните кандидат-студентите могат: 1. да се запишат в специалността, в която са приети. Записаните студенти не участват в следващите етапи на класирането. Записването на студентите се извършва Онлайн, на място: в УНСС – отдел ...
Записване на новоприети студенти 10.7.2024 г. ... на студентите се извършва Онлайн или и на място както следва: отдел „Студенти – бакалавър“ – централен вход на УНСС, партерен етаж; Център за дистанционно обучение – централен вход на УНСС, партерен етаж; РЦДО – Хасково ...
Класиране 10.7.2023 г. ... класирането участват кандидат-студентите, подали документи за кандидатстване в определените за това срокове и: които са издържали успешно конкурсните изпити или кандидатстват с оценката от държавен зрелостен изпит. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда ...
СБОРНИК С ДОКЛАДИ/ CONFERENCE PROCEEDINGGS 30.9.2023 г. ... - Popyordanova НАМЕРЕНИЯ И МОТИВИ НА СТУДЕНТИ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС Мария Василска ENTREPRENEURSHIP STUDENTS’ INTENTIONS AND MOTIVES FOR STARTING THEIR OWN BUSINESSES Maria Vasilska B&B МАРКЕТИНГ НА МЕЖДУНАРОДНИ КОМПАНИИ В СФЕРАТА НА ...
ENGAGE.EU от началото досега 25.5.2022 г. ... , и са алма матер на общо над 100 000 студенти: University of Mannheim (Германия) – координатор; Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Италия); NHH Norwegian School of Economics (Норвегия); Tilburg ...
Нови стандарти в управлението на УНСС 21.5.2022 г. ... за кандидатстване, оценка и прием на студентите в УНСС. По негово време е разработена и внедрена системата за единен приемен изпит (ЕПИ) в тестова форма и електронен вариант за провеждане и за оценяване веднага след полагането на теста по всяка една от приемните изпитни дисциплини ...
Конкурс учебни програми ОКС "Магистър" 26.7.2023 г. ... партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори.             Проектът залага на включване на голяма част от преподавателите, участващи в неговата реализация, в програмите за ...
Конкурс "МИО (съвместна програма)" 26.7.2023 г. ... партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори. Проектът залага на включване на голяма част от преподавателите, участващи в неговата реализация, в програмите за повишаване на квалификацията и/или за краткосрочна специализация в ...
Конкурс "Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма)" 26.7.2023 г. ... партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори. Проектът залага на включване на голяма част от преподавателите, участващи в неговата реализация, в програмите за повишаване на квалификацията и/или за краткосрочна специализация в ...
За форума 21.11.2022 г. ... и инициативи за младите хора – студентите, докторанти, постдокторанти и млади учени, се споделя ценен изследователски опит, повишава се взаимодействието „студент-преподавател“ и се осигурява добра приемственост в научно-изследователската дейност. В различни ...
Такси за административно обслужване 13.3.2024 г. ... услуги за лица, които не са студенти   1. Академична справка на завършил или напуснал университета до 1995 г. 180 2. Академична справка на завършил или напуснал университета след 1995 г. 100 3. Удостоверение за ...
Такси за административно обслужване 13.3.2024 г. ... услуги за лица, които не са студенти   1. Академична справка на завършил или напуснал университета до 1995 г. 180 2. Академична справка на завършил или напуснал университета след 1995 г. 100 3. Удостоверение за ...
Налична литература за стартъп екосистемата 6.4.2022 г. ... , този сбит учебник предоставя на студенти и академици по предприемачество практическо ръководство за придобиване на подходящи ресурси, за да стартират нова фирма. Innovation, Commercialization, and Start-Ups in Life Sciences - James F. Jordan Иновацията е превръщането на нов ...
За проекта 4.9.2023 г. ... условия за насърчаване на предприемачестото на студентите и преподавателите, с което да се изградят информационни системи от успешни завършили студенти.   4. да се повиши качеството на обучение и научни изследвания чрез мобилност и използване опита на асоциираните партньори по проекта ...
Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране 27.6.2024 г. ... на документите е необходимо кандидат-студентите да: 1. се регистрират в системата за кандидатстване и да декларират съгласие за обработка на лични данни; 2. попълнят личните си данни в системата; 3. попълнят данните от дипломата за завършено средно образование и да прикачат ...
Срокове за записване за спорт за летен семестър на учебната 2021/2022 г. 31.1.2022 г. ... спорт“ във връзка със записване на студенти на спорт за летен семестър на учебната 2021/2022 г. Уважаеми студенти, Срокът за записване в учебните групи по спорт за летен семестър на академичната 2021/2022 е от 31 януари до 28 февруари 2022 година. След този срок ...
Правилник за приемане на студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ след средно образование 12.2.2024 г. ... .5 (3) За специалностите с изучаване на чужди езици (без специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Международен туризъм и икономика“ и „Политология“) или с преподаване на английски език, кандидатите се допускат до участие в класирането ...
График – допълнителен прием януари 2022 г. 25.1.2022 г. ... – от 26.01.2022 г. Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора. Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. Класификатор на областите на висше образование и ...
Уникално комплексно изследване в областта на теорията на международните отношения 25.1.2022 г. ... . Ползата от изданието за преподаватели, студенти, специалисти, журналисти и коментатори е извън съмнение и тя е посочена в множество отзиви за книгата от водещи професионалисти, изследователи, преподаватели, дипломати и практици в областта на международните отношения, дипломацията ...
Отдел „Кандидат-студенти“ 29.5.2024 г. ... обслужване Телефон, имейл Радостина Петрова  началник отдел Център за прием на документи тел.: +359 2 81 95 701 [email protected] [email protected] [email protected] Росица Петрова главен ...
Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ 7.7.2023 г. ... обслужване по специалности Служител, телефон, имейл                                Централно фоайе (Корпус А) Кабинет 1030 Анита ...
Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение 26.7.2023 г. ... обслужване по специалности Служител, телефон, имейл Кабинет 1029 Мария Павлова началник отдел тел.: +359 2 81 95 597 [email protected] Гише №1 Бизнес психология и социология Икономика на отбраната ...
Отдел „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение 1.2.2024 г. ... №21 Здравно осигуряване на студентите Предприемачество Цветелина Павлова старши експерт тел.: +359 2 81 95 573 tpavlova@unwe ...
КОНТАКТИ 3.2.2022 г. ... „Кандидат-студенти“ Отдел „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ Дистанционно обучение - ...
ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ И ЕВРОПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДИПЛОМИТЕ 17.1.2022 г. ...       Анита Цанева началник отдел    Централно фоайе - кабинет 1030 тел.: +359 2 81 95 438 fstudents@unwe ...
Контакти 18.1.2022 г. ... ...
Еразъм стажове/практики 10.11.2022 г. ... работа, практика и др.) в чужбина за студенти, които в момента са записани във висши учебни заведения в държави по програмата за степен бакалавър или магистър, както и докторанти. Възможностите са отворени и за наскоро завършили студенти. Чрез стажуване в чужбина по ...
Прием магистри 18.1.2022 г. ... сътрудничество „Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото“ Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски ...
Документи за записване - РЦДО Хасково 30.8.2022 г. ... студенти се записват със заповед на ректора в срок от 05.09.2022 г. до 13.09.2022 г., вкл. (без събота и неделя). Представят следните документи: 1. документи за записване на новоприети студенти (по образец, валиден за УНСС); 2. лична карта, която след ...
Жива памет - проф. д-р Благой Колев 19.9.2023 г. ... състав, адекватен на обучението на студентите; за създаване на две специалности – Социология и Икономическа социология и психология в две професионални направления – Икономика и Социология, антропология и науки за културата;  за разработване на нова ...
Справочно-информационно обслужване 16.11.2023 г. ... на информационната грамотност на студенти, преподаватели и докторанти.4. Консултация на преподаватели и докторанти относно възможностите и изискванията за публикуване в научни бази данни (Български портал за отворена наука и др.).     ...
Важен срок за кандидат-магистрите с чуждестранни дипломи! 2.12.2021 г. ... Европейския съюз - в отдел „Студенти – магистър“ (каб. 1029, тел. 02 8195 597) или в Центъра за прием на документи (тел.: 02 8195 702, 02 8195 704); Граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в отдел ...
Студенти в неравностойно положение 23.11.2021 г. ... в неравностойно ...
За нас 10.5.2022 г. ... , неговите възпитаници (алумни), обучаващи се студенти и преподаватели. Алумни център УНСС изгражда университетска инфраструктура за създаване и координиране на дейността на  алумни клубовете по специалности, катедри и факултети, както и подпомага развитието на алумни клубове в страната ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2021/2022 уч.г. 29.11.2021 г. ... по ред, установен в Правилника за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2021/2022 уч.г. 10.2.2022 г. ... по ред, установен в Правилника за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2021/2022 уч.г. 7.12.2021 г. ... по ред, установен в Правилника за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: ...
За катедрата 1.7.2022 г. ... от катедрата са обучавали американски студенти от Международния университет на Флорида в Маями, Държавния (щатски) университетит "Сагъно Вали", Мичиган, студенти и предприемачи от технически университети в Мексико, предприемачи от Сърбия и Северна Македония и други ...
Държавни изпити 17.8.2022 г. ... „Бакалавър“, специалност „Творчески индустрии и бизнес“ полагат един държавен изпит: по специалността.         Студентите ОКС „Бакалавър“, специалност „Интелектуална собственост и ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 22.8.2022 г. ... и използване на интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията.     Студентите, ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата" 22.8.2022 г. ... на магистърската програма е да запознае студентите с обхвата и системата на творческите и в частност на културните индустрии, с условията, средата и начина на тяхното функциониране, да разкрие природата на създаваните от тях интелектуални продукти и икономическият им потенциал с ...
Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" 22.8.2022 г. ... Дипломираните студенти в магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра ИСТТ , други обучителни звена ...
Издаване на препоръки 17.8.2022 г. ...   Издаването на препоръки на студенти на катедра ИСТТ се извършва по утвърдени правила и на база подадена от студента молба до ръководителя на катедра ИСТТ. Молбата се входира при административния секретар на катедра ИСТТ в кабинет 1076 ...
Допълнителен прием - магистри 2021/2022 17.9.2021 г. ... сътрудничество „Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото“ Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики „Осигуряваме ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 17.9.2021 г. ... на магистърската програма е да запознае студентите с обхвата и системата на творческите и в частност на културните индустрии, с условията, средата и начина на тяхното функциониране, да разкрие природата на създаваните от тях интелектуални продукти и икономическият им потенциал с ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 17.9.2021 г. ... и използване на интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията.   ...
Редовно обучение 16.9.2021 г. ... Дипломираните студенти в магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра ИСТТ , други обучителни звена в УНСС или ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 29.10.2021 г. ... . Целта на магистърската програма е да запознае студентите с обхвата и системата на творческите и в частност на културните индустрии, с условията, средата и начина на тяхното функциониране, да разкрие природата на създаваните от тях интелектуални продукти и икономическият им потенциал с възможностите и ...
Редовно обучение 29.10.2021 г. ... и др.      Дипломираните студенти в магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра ИСТТ, други обучителни звена в УНСС или от ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 29.10.2021 г. ... ползване и използване на интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията. Завършилите специалността могат да се ...
Бакалавърски специалности 2.5.2023 г. ... НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ И ОТГОВОРНИЦИТЕ-СТУДЕНТИ   ОКС „БАКАЛАВЪР“ СПЕЦИАЛНОСТ Интелектуална собственост и бизнес КУРС АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ I ас. д-р Александър ...
Докторски програми 30.5.2023 г. ... възможности за индивидуална мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. Мобилността по програмата се осъществява на основата на сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения между УНСС ...
Магистърски специалности 19.4.2024 г. ... НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ И ОТГОВОРНИЦИТЕ-СТУДЕНТИ ОКС „МАГИСТЪР“ СПЕЦИАЛНОСТ Интелектуална собственост и творчески индустрии АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА ...
Конференции и семинари 17.9.2021 г. ... с ИАНМСП, 17 февруари 2021 г. Мастър клас за студенти по въпросите на интелектуалната собственост с фокус върху темите за изкуствения интелект и софтуера, лектор: г-н Люк де Вос, Европейско патентно ведомство, 11-12 ноември 2019 г. Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на големите ...
За нас 15.9.2021 г. ... за интелектуална собственост (СОИС/WIPO) и обучава студенти в съвместна магистърска програма с Академията на СОИС. Провежда съвместно обучение и стажантска програма с Европейското патентно ведомство (ЕПВ/ЕPO) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) и  предлага и множество възможности ...
Класиране по специалности за студенти, прекъсващи след 2-ри курс 28.5.2024 г. ...   Можете да подадете желанията си за класиране по специалности на следния адрес: https://student.unwe.bg/reg2             ...
Условия за допълнителен прием 17.9.2021 г. ... и икономика или история и цивилизация; За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български ...
Допълнителен прием 10.9.2021 г. ... кандидатстване от 10 до 17 септември 2021 г. Кандидат-студентите могат да подадат документи, ако притежават диплома за завършено средно образование и отговорят на едно от следните условия:  имат оценка от държавен зрелостен изпит (ДЗИ), за завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: ...
График за получаване на електронни книжки 8.10.2021 г. ... към съответните ресорни отдели:  отдел "Студенти - бакалавър" отдел "Студенти - магистър" Център за дистанционно обучение -  бакалавър и магистър                    ...
Срокове за записване за летен семестър на учебната 2021/2022 година 12.1.2022 г. ...         ГРАФИК за записване на студентите от ОКС „бакалавър“ - редовно обучение № СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ КУРС 1. 31.01. – 04.02.2022 г. ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ КУРС 2. 07.02. – 11.02.2022 г. ТРЕТИ КУРС 3. 14.02. – 18.02.2022 г. ВТОРИ ...
Дигитални маркетингови стратегии 9.5.2023 г. ... насоченост. По достъпен и лесно разбираем начин студентите придобиват структурирани и задълбочени знания, но същевременно се научават да анализират реални бизнес ситуации и да прилагат наученото, сблъсквайки се с актуални бизнес казуси, разглеждайки успешни маркетингови кампании и анализирайки ...
За конференцията 14.12.2021 г. ... . Конференцията е също отворена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с изтъкнати преподаватели, учени, полиси-мейкъри и представители на бизнеса ...
За конференцията 25.9.2023 г. ... . Конференцията е също отворена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с изтъкнати преподаватели, учени, полиси-мейкъри и представители на бизнеса ...
Големи данни и изкуствен интелект 2.8.2021 г. ... интелект. За програмата могат да кандидатстват студенти, завършили ОКС "бакалавър" от всички професионални направления. Обучението в специалността има за цел да подготви бъдещите магистри да могат: да използват, прилагат и изграждат системи за организация и управление на големи данни; да ...
Международен бизнес и управление с преподаване на английски език - дуална магистърска програма между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ 2.8.2021 г. ... , подписано между двата университета, българските студенти заплашат първите два семестъра такси за обучение в УНСС, а третият и четвъртият семестър – таксите на Шанхайския университет „Джао Тонг“. Подписаното споразумение за сътрудничество между двата университета по програмата ...
Международен бизнес с преподаване на англ. език - дуална магистърска програма между УНСС и UNINT - Рим, Италия 15.2.2023 г. ... университета, размерът на таксите за българските студенти е еднакъв за всички семестри и се заплаща в УНСС. Българските студенти в дуалната магистърска програма имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT – Рим. Специалността има ...
„Икономика на отбраната и сигурността" със специализация „Ядрена сигурност" с преподаване на англ. език 17.8.2021 г. ... . Програмата е за срок от три семестъра за студенти, които са завършили бакалавърска степен или еквивалентна на нея. Магистърската програма е структурирана в съответствие с държавните изисквания за обучение в  магистърската степен и съобразно изискванията на Международната агенция за атомна ...
Национална сигурност 2.8.2021 г. ... на обучението Специалността е предназначена за студенти, които желаят да навлязат или да продължат своето развитие в областта на изграждането, реформирането и функционирането на специфичен публичен сектор в неговите национални, наднационални, интеграционни и транснационални измерения. Основните ...
Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики: Осигуряваме стажантски програми във водещи компании и открити лекции с лидери от практиката 5.1.2022 г. ... меморандума за сътрудничество. Завършващите УНСС студенти са предпочитани от работодателите и за това говорят и данните от НОИ, според който 98% от дипломиращите се, се реализират по специалността си. Водени от желанието да доближим нашите студенти до реалната бизнес среда в меморандумите за ...
Доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество: Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото 29.7.2021 г. ... специалности, по качествено нов и различен за студентите начин. Това обучение едновременно изисква от студентите повече, но и дава повече. Обикновено магистърските програми са по-тясно специализирани и интердисциплинарни от бакалавърските, но основната разлика между едните и другите е във фокуса ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС: Най-големият бизнес университет в България ви очаква 3.1.2022 г. ... модерно и обвързано с практиката обучение на своите студенти. Преминавайки през предизвикателствата на времето, виждаме как светът се променя, съвременното образование се дигитализира, превръща се в икономика на интелекта и ние трябва да сме готови за това. УНСС успя само за два дни да премине към ...
Цифрово управление и администрация 2.8.2021 г. ... реализация Завършилите специалността студенти могат да се реализират в: административни структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебна власт; регионални и местни административни структури (секретар по информационно осигуряване); организации, предоставящи обществени ...
Дигитални маркетингови стратегии 2.8.2021 г. ... насоченост. По достъпен и лесно разбираем начин студентите придобиват структурирани и задълбочени знания, но същевременно се научават да анализират реални бизнес ситуации и да прилагат наученото, сблъсквайки се с актуални бизнес казуси, разглеждайки успешни маркетингови кампании и анализирайки ...
Магистри УНСС 2021/2022 24.9.2021 г. ... и международно сътрудничество „Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото“ Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики „Осигуряваме ...
Допълнителен прием 12.8.2021 г. ... от 2 август до 8 септември 2021 г. Кандидат-студентите могат да подадат документи, ако отговорят на следните условия: да притежават диплома за средно образование; да са положили успешно конкурсен изпит в УНСС; или да имат оценка от държавен зрелостен изпит за завършилите средно ...
Информационна среща за участие в състезанията „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 19.7.2021 г. ... . за представители на бизнеса, научните организации, студенти и всички лица над 18 г., които имат желание да решават предизвикателствата в аеро-космическата индустрия в областите: изкуствен интелект, машинно обучение, анализ на данни     здравеопазване, интелигентно земеделие и др. На ...
Документи и такси за кандидатстване 9.7.2024 г. ... направления 5. кандидат-студентите за специалностите „Бизнес администрация“ със специализация „Глобални операции и аналитични инструменти“ (двойна магистърска програма на английски език)“, „Икономика на отбраната и ...
Стани един от нас 7.2.2022 г. ... нашия университет десетки хиляди студенти от различни страни са завършили бакалавърски, магистърски и докторски степени на образование.  Със създаването на „Алумни УНСС“ се цели обединяването на неговите възпитаници в алумни общност, ...
Консултативен съвет 7.2.2022 г. ... на учащите и чуждестранните студенти Гергана Кирилова Директор на Кабинета на ректора Доц. д-р Петър Чобанов Директор на Института по икономически политики Доц. д-р Мария Воденичарова Заместник-декан по ...
ЧЗВ 8.4.2022 г. ... и да се свържете със своите състуденти и преподаватели. Само парични дарения ли приемате? Не, в основата на идеята за създаване на алумни общност е съпричастността. Дарението освен парични средства, може да има материален и нематериален характер. Вие ...
Защо да даря? 7.2.2022 г. ... са в основата на формирането на студентите в лидери, предприемачи и иноватори, независимо от техния пол, раса, социална принадлежност и  финансови възможности.  Подкрепяни каузи Дарението и доброволчеството са насочени към подкрепа на списък от седем ...
СРОКОВЕ за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите 8.7.2021 г. ... на класираните кандидат-студенти 8 юли обявяване на първо класиране с резерви 9 юли - 12 юли потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите - онлайн, на място в Център за прием на документи на УНСС ...
Необходими документи 28.6.2021 г. ... за записване на новоприети студенти по образец на УНСС с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за нейното издаване. 4. Лична карта, която след проверка се връща на студента. 5. Медицинско удостоверение от личния лекар. 6. ...
Записване на новоприетите студенти 29.9.2021 г. ... студенти се записват със заповед на ректора. Студентите, приети в специалност с изучаване на чужд език, се записват в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали. Студенти, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си ...
Трето класиране 2.7.2021 г. ... места. Класираните кандидат-студенти могат да се запишат в специалността, в която са приети ...
Второ класиране 13.7.2021 г. ... първо класиране – кандидат-студенти, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС; 2. резервите, които са потвърдили след първо класиране. Те се класират по низходящ ред на състезателния им бал и по реда на посочените специалности. При второто ...
Първо класиране 2.7.2021 г. ... с резерви класираните кандидат-студенти могат: 1. да се запишат в специалността, в която са приети, като представят всички необходими документи за записване. Записаните студенти не участват в следващите етапи на класирането. 2. да потвърдят желанието си да се ...
Първа страница сайт 10.1.2024 г. ... И КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА. ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА" В УНСС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ДЗИ (матура), ЕПИ ИЛИ СЕРТИФИКАТ ...
Приложения за Онлайн приемен изпит 11.6.2021 г. ... е безплатна за всички кандидат-студенти на УНСС. Стъпки при първоначалната регистрация: Изберете ПИН, с който впоследствие ще се автентикирате пред Евротръст - запомнете го или си го запишете на сигурно място Въведете три тайни въпроса и отговора, както е ...
ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ 11.6.2021 г. ... и цивилизация. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от ...
#ИзбирамУНСС2022 22.3.2023 г. ... всички кандидат-студенти с добре дошли в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа! Запознайте се с нашите специалности. Предлагаме Ви виртуално да се срещнете със студенти, с които се гордеем и с ярки представители на общността на ...
Специалност Мениджмънт и администрация 20.5.2021 г. ... и вътрешна мобилност на студенти и преподаватели. Широкият обхват на обучението предполага езикова компетентност на студентите по английски или друг разпространен западен език – испански, френски. Обучението се извършва от екип преподаватели от ...
Бизнес администрация 20.5.2021 г. ... умения и способности на нашите студенти. Тези умения, в реална професионална среда, са едни от най-често изтъкваните предимства, които нашите възпитаници признават за полученото обучение. От друга страна, учебният план е структуриран по начин, който позволява на ...
Жива памет - проф. Стефан Бобчев 19.9.2023 г. ... на усилията на преподаватели, студенти и бивши възпитаници обаче, висшето училище продължава съществуването си под ново име: Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН). Това е и вторият етап в историята на нашия университет ...
#СедмицаНаУНСС #ИзбирамУНСС 2.6.2021 г. ... под мотото #ИзбирамУНСС. Приветстваме всички кандидат-студенти с добре дошли в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа! Предлагаме Ви виртуално да се срещнете със студенти, с които се гордеем и с ярки представители на общността на завършилите УНСС, както и да се запознаете с ръководството на ...
За конференцията 12.7.2023 г. ... секция в Конференцията е предвидена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение) и докторанти, където ще могат да представят резултатите от своите изследвания.        Представените на научната конференция доклади на български език, преминали научно ...
Специалност Икономика с преподаване на английски език по Dual Bachelor Programme for students of Tianjin Foreign Studies University 23.4.2021 г. ... среда. Дуалната програма е предназначена за студенти от Китай. Тя е от типа “3+1” – първите три години студентите ще се обучават в TFSU, а през четвъртата година тези, които са положили успешно изпитите си, ще продължат следването си в УНСС. Освен обучението през четвъртата година, ...
Dual Bachelor Programme for students of Tianjin Foreign Studies University 23.4.2021 г. ... среда. Дуалната програма е предназначена за студенти от Китай. Тя е от типа “3+1” – първите три години студентите ще се обучават в TFSU, а през четвъртата година тези, които са положили успешно изпитите си, ще продължат следването си в УНСС. Освен обучението през четвъртата година, ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... през последните години. За новите възможности пред студентите да усвоят управлението на зелените енергийни и транспортни системи разговаряме с проф. д-р Христина Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетика (на снимката долу). Проф. Николова, вашата ...
Академични наставници 21.10.2023 г. ... информация за академичните наставници и отговорниците-студенти на курсовете от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър": Акадеичен наставник на студентите от специалност "Медии и журналистика" със специализация "Връзки с обществеността", прием уч. 2023/24 г. - гл. ас. д-р Мария НиколоваОтговорник-студент: Надя Манова ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 4.7.2023 г. ... – в отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ на УНСС. След подаването на документите в едномесечен срок УНСС ги подготвя и изпраща в Националния център за информация и документация с цел установяване на статута на висшето училище, ...
#ИзбирамУНСС #ТвоятУниверситет 28.5.2021 г. ... за кандидат-студенти 2021/2022 УНСС - бизнес университет със 100-годишна традиция, най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, Ви очаква!  Вижте ...
Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране 29.6.2022 г. ... – 60 лв. Кандидат-студенти заплатили такса за кандидатстудентски изпит/и не заплащат такса за участие в класирането. Таксата за кандидатстудентски изпит/и и класиране (при подаване на документи на място в ЦПД, РЦДО - Хасково и ЦКПИ) се внася по банкова ...
Балообразуване 27.6.2024 г. ... участват в класирането с оценката от държавен зрелостен изпит (ДЗИ, съгласно условията на чл. 5, ал. 2 от настоящия правилник) и/или с оценката от успешно положен кандидатстудентски изпит – единен приемен изпит (ЕПИ) и/или предварителен ...
ФКООПО 19.3.2024 г. ... Филипова Карапенчева – студенти, спец. „Счетоводство“ Доц. д-р Теодора Рупска – представител на синдикална организация-КНСБ в УНСС   Владимир Христов - дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор – представител на ...
Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер 24.5.2023 г. ... да създаде реални практически умения у студентите относно анализа на данни за дейността на бизнес организациите на локално, регионално, национално и международно равнище. В резултат от обучението по специалността завършилите ще придобият ключови знания и богати ...
Автоматично записване за следващ семестър 10.1.2022 г. ... записване не важи за новозаписващи се студенти в първи курс, първи семестър – ОКС „бакалавър“ и  ОКС „магистър“. Услугата не се отнася и за студентите със специални потребности,  както и за чуждестранните студенти ...
Документи и такси за кандидатстване 5.2.2021 г. ... Центъра за прием на документи кандидат-студентите подават: 1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС). 2. Диплома за завършено висше образование и приложението към нея (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след ...
20 години специалност "Публична администрация" 28.1.2021 г. ... на териториални системи“ студентите се подготвят за работа в специализирани звена на териториалната администрация, изпълнителните и управленските органи. В зала "Тържествена"   Доц. Вълков проследи пътя на развитие пред годините, ...
Дванадесета международна научна конференция за студенти и докторанти 9.4.2024 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Конференцията е приемник на Международната ...
ПО-ВАЖНИ СЪБИТИЯ: 12.11.2023 г. ... изложба „Динамична Европа“ студенти представиха Българското председателство на Съвета на ЕС май 2018 г. Отворен семестър на катедра „Публична администрация“ на тема: „АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЗ БЮРОКРАЦИЯ. Дигитални решения ...
За кандидат-студентите 24.2.2023 г. ... комисия. Къде се реализират нашите студенти и какво мислят за специалност "Финанси" вижте тук. Обучението се осъществява от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели, които са изявени специалисти в научноизследователската област и в практиката, което допринася за практическата ...
Държавен изпит и защитата на магистърска теза 20.2.2023 г. ... изпит на студентите от специалност „Политическа икономия“ ОКС Бакалавър ще се проведе на  16.03.2023 г. от 09:00 часа в кабинет 4057.  Изпитът е с продължителност три часа, върху изтеглена тема от конспекта.  В периода 01.03 ÷ 10.03.2023 г. всички ...
Срокове за записване 15.1.2024 г. ... семестър на учебната 2023/2024 година за всички студенти е от 29 януари до 23 февруари 2024 г. Записването за летен семестър на учебната 2023/2024 г. е онлайн  през информационната система „Уеб-студент“ или на място в УНСС.    ВАЖНО! ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити 18.4.2024 г. ... бюра по градове на ЦКПИ кандидат-студентите е необходимо да: 1. попълнят регистрационна карта (по образец на УНСС); 2. предоставят личните си данни – документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Р България; 3. декларират съгласие ...
Онлайн услуги за студенти 10.1.2022 г. ... за задълженията на настанените студенти към ПССО - (конкретно за всеки месец - наем, ток, вода) 14. Онлайн плащане на наем за студентско общежитие 15. Подаване на молба за стипендия и справка за резултатите 16. Подаване на заявление за помощи за студенти в ...
На вниманието на студентите в Дистанционна форма 11.2.2022 г. ... вниманието на студентите в Дистанционна форма на обучение! Нов достъп до системите за дистанционно обучение! Уважаеми студенти, във връзка със стратегията на УНСС за непрекъснато повишаване на качеството на обучение, от настоящата учебна година в дистанционна форма на обучение е внедрена ...
Документи за записване на новоприети студенти - ОРИГИНАЛ 23.9.2020 г. ... студенти се записват със заповед на ректора по приложения график. Студентите, приети в направление/поднаправление и специалност (за платено обучение) с изучаване на чужд език, се записват в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали. Записването на новоприети студенти се ...
Условия за кандидатстване за допълнителен прием 28.9.2020 г. ... или история и цивилизация. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по ...
Доц. д-р Михаил Мусов, УНСС: Изграждане на общ виртуален кампус е една от целите на университетите на бъдещето 17.7.2020 г. ... от курсове, който ще бъде достъпен за всички студенти от 7 университета. От него те ще могат да избират съответна дисциплина, която е включена в учебния им план, да избират университет, в който да посетят курса и съответно да положат изпита. След това ще преминем към създаването на нови ...
Новини 15.12.2021 г. ... среща на студенти с гост лектори от министерство на труда и социалната политика Споразумение между УНСС и МТСП за интегриране на темата за корпоративна социална отговорност в обучението Конференция на катедра "Икономикс"-"Икономически предизвикателства, криза, възстановяване ...
Приложения за Онлайн записване за студент 7.7.2022 г. ... . Регистрацията е безплатна за всички кандидат-студенти на УНСС. Стъпки при първоначалната регистрация: Изберете ПИН, с който впоследствие ще се автентикирате пред Евротръст - запомнете го или си го запишете на сигурно място Въведете три тайни въпроса и отговора, както е показано на екрана - ...
ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" 23.6.2020 г. ... 90 минути). 2. За допускане до държавния изпит студентите подават молба /по образец/ и 2 снимки паспортен формат в отдел "Студенти - Бакалавър", гише №13 с приемно време от 09.00 ч. до 15.00 ч. Срокът за подаване на молбите е до 30.06.2020 г. Въз основа на подадените молби ще бъде издаден ...
Информация за предстоящия държавен изпит 31.5.2023 г. ... студенти, kъм настоящия момент, студентите, които са положили всички семестриални изпити, ще бъдат включени в протокола за държавния изпит.        Необходими документи: Молба за явяване на държавен изпит. Молби се приемат в Отдел „Студенти – ...
Ръководство за проблеми възникнали при онлайн обучението 14.1.2022 г. ... студенти, Влизането в системата Microsoft Teams за всеки студент се осъществява с неговата поща с домейн @unwe.bg и съответно паролата към нея. Ако някой от студентите има проблем при влизането в пощата, може да се обади на тел. 0885010500 ; 0888772350 ; 02/ 8195 531 или да пише на следните ...
Дипломни работи 22.3.2023 г. ... студент задължително проверява в отдел „Студенти-Магистър“ своето студентско положение (взети семестриални изпити, внесени оценки в главната книга и др.).   Допускане до защита се осъществява след представяне в отдел „Студенти-Магистър“ на следните документи: 1. ...
Специалности 20.6.2022 г. ... и трисеместриален срок на обучение. Студентите от икономическите специалности извън Финансово-счетоводен факултет имат възможност да придобият знания и умения в сферата на одита през трисеместриалния срок на обучение. Придобиването на образователната степен „Магистър“ дава ...
Държавен изпит 10.5.2024 г. ... студент задължително проверява в отдел „Студенти-Бакалавър“ своето студентско положение (взети семестриални изпити, внесени оценки в главната книга и др.).   В отдел „Студенти-Бакалавър“ се представят следните документи: 1. Заявление по образец за допускане до ...
Учебна практика 21.3.2024 г. ... и правилата за провеждане на учебната практика за студентите от специалност „Финансов контрол“, може да изтеглите тук. Образци на документи за отчитане и защита на учебната практика за студентите от специалност "„Финансов контрол“, може да намерите тук (на word) и тук (на ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 9.5.2023 г. ... , в частност пред контрола. Уважаеми студенти, съгласно изискванията на Правилника за организация и функциониране на системата за академично наставничество в УНСС, определените академични наставници в ОКС Бакалавър, специалност "Финансов контрол" по курсове са:   поток 115, I ...
ВАЖНО ЗА ОНЛАЙН ИЗПИТИТЕ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР! 23.6.2020 г. ... студенти,  С цел запазване на Вашето здраве и във връзка със спазването на противоепидемиологичните мерки, изпитите за летния семестър ще се проведат онлайн.     Какво трябва да направите преди всеки онлайн изпит?   Да проверите ...
TOC - Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified training package for the transport operator in Europe 22.12.2020 г. ... национално и световно стопанство с над 20 хиляди студенти. Института осъществява професионално обучение и продължаващо обучение от 1970г. Към настоящия момент ИСК към УНСС е водещ в следдипломното обучение по икономика, мениджмънт и право и предлага обучение на български и чуждестранни граждани, ...
Онлайн платформа B.O.S.S. 14.5.2020 г. ... . Платформата цели да стимулира възможностите на студенти, изследователи и преподаватели да използват резултатите от своите изследвания и да стартират предприемачески проекти. Това е възможно чрез предоставяне на свободен достъп до специално разработените за целта: Методология за самооценка на ...
Студентски практики - Фаза I - 2016-2017 г. 10.5.2020 г. ... за приключено практическо обучение на студенти Удостоверенията за приключено практическо обучение се връчват, както следва: за приключилите студенти през м. Декември 2016 г. - на 3 Февруари 2017 г. (петък) от 13.00 часа в кабинет 1011. за приключилите студенти през м. Януари ...
Условия за кандидатстване 23.11.2021 г. ... икономическо пространство се приемат за студенти при условията и по реда за българските граждани. Право да кандидатстват по реда и условията, установени за български граждани, имат и следните лица: 1. Чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Р България. Постоянното ...
Условия за кандидатстване 15.7.2024 г. ... за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България – раздел IV. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС в образователно квалификационна степен „магистър“: 1. в изпълнение на междуправителствени ...
Правилник за прием на бакалаври 12.6.2020 г. ... ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ...
ДЗИ (матура) или приемни изпити 10.5.2024 г. ... или география и икономика; За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от ...
НАЧАЛНА СТРАНИЦА - ТЕКСТ ГОРЕ ЛЯВО 28.6.2024 г. ... 2024/2025#ТвоятУниверситет Приемът на студенти в Университета за национално и световно стопанство за учебната 2024/2025 година е по СПЕЦИАЛНОСТИ от шест професионални направления Уважаеми кандидат-студенти, Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е ...
Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2024 11.1.2024 г. ... в научните области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти; 2. Проекти за частично финансиране на научни форуми. Приоритетни направления: 1. Изследвания за придобиване на нови знания в икономическите, политическите, социалните и правните науки. 2. Икономически, политически, ...
ОКС Бакалавър 10.5.2024 г. ... туризъм и икономика" студенти, работят на високи позиции в туристическата индустрия.  https://www.facebook.com/103690421305973/videos/690888725012350/ - НОВО, НОВО, НОВО, катедра "Икономика на туризма", насочва усилията си към реализиране на нова и ...
Съобщение за заплащане на наеми и консумативи по банков път за живеещи в студентско общежитие на УНСС 2.4.2020 г. ... , П"ССО" – УНСС за улеснение на своите студенти, живеещи в студентско общежитие на УНСС, ще обяви наемите и консумативите до месец март в уеб студент. Очаквайте заповед на ректора след 08.04. 2020г. с подробности за месец април и май. При възникнали въпроси може да се обаждате на ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните онлайн изпити 2.6.2020 г. ... могат да подават документи само кандидат-студенти със специални потребности. Онлайн подаване на документи За онлайн подаване на документи за явяване на предварителните изпити е необходимо да се регистрирате и въведете личните си данни. Таксата за изпит/и се заплаща онлайн с банкова ...
Стажантски позиции 4.3.2020 г. ... представя възможностите за стаж за студенти, обучаващи се в специалностите "Социология" и "Икономическа социология". ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТСКИ СТАЖ – 1 – обща, текуща ЦЕНТЪР ЗА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, УНСС ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТСКИ СТАЖ - 2 ...
Почетен председател на КС 4.3.2020 г. ... и др. по които води лекционни курсове пред студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ и образователна и научна степен „доктор“ в УНСС и други университети. Като специалист в посочените научни области, проф. Цакова е ...
Конферентни такси 5.7.2023 г. ... Късна регистрация* Студенти, докторанти, преподаватели от УНСС и индивидуални членове на БАЛ Без такса Индивидуални участници без доклад 80/100 лв. Учени, докторанти и студенти с един доклад 85/110 лв. Учени, докторанти и ...
Тематични направления и целева група 5.7.2023 г. ... професионалисти;   Докторанти и студенти – магистри и бакалаври‚ специализиращи или проявяващи интерес към Л&УВД; Завършили студенти и докторанти в областта на Л&УВД; Консултанти по Л&УВД; Преподаватели от висшите икономически ...
ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките" 20.9.2021 г. ... на бизнеса, учени, преподаватели и студенти; Конференцията е силно значима за обществото ни, тъй като насърчава развитието на практиката, науката и обучението по Л&УВД в България и привеждането им в съответствие със световните тенденции, както и популяризира професионалното ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2019 г. 28.1.2020 г. ... на научните изследвания и обучението на студентите, положителния имидж на УНСС сред академичните среди и обществеността. Своята дейност Комисията по академична етика в УНСС осъществяваше в тясно сътрудничество и взаимодействие с Омбудсмана на УНСС и Ръководството на Университета ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... предприемаческите и иновативните умения на студентите в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“. Мярка 3. Разширяване на приложението на гъвкави, иновативни подходи за обучение и методи за преподаване за подобряване на качеството в ...
Номинации за членове на Aкадемичния съвет на УНСС 3.12.2019 г. ... И СТУДЕНТИ Ангел Тодоров Стойков Анета Христова Христова Георги Стоянов Стаматов Илиян Мирославов Чабуклийски Кристиян Руменов Маджуров Любомир Яворов Цветанов Тодор Василев Вуков Забележка: Номинациите на докторантите и студентите за ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... „От името на доброволците – студенти, докторанти и преподаватели, изказваме благодарност за Вашата безрезервна отдаденост на университета и на академичната наука; за това, че превърнахте доброволчеството в политика на нашия университет, насочена към студентите и ...
Актуално 15.2.2021 г. ... of British Columbia (UBC) за чуждестранни студенти. Кандидатстване: зимен семестър на 2020/2021 г. Финансови условия: $5,250 CAD (такса за участие в курсовете, такса за материали, настаняване, транспорт от и до летището, медицинска застраховка, обиколка на града, социални мероприятия и ...
Партньори 25.11.2019 г. ... на международната мобилност на студенти и преподаватели; разработване на съвместни магистърски и докторски програми; разработване на международни образователни и научноизследователски проекти и участие в такива; организиране и провеждане на международни образователни и научни прояви ...
Класиране по специалности след 2-ри курс 8.4.2020 г. ... обявено в WEB-студент   Правила за класиране на студенти след втори курс Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2020/2021 г. Kалендарен план-график за записване в трети ...
За конференцията 30.10.2019 г. ... . Конференцията ще има отделна секция за докторанти и студенти.   Място на провеждане на конференцията: Университет за национално и световно стопанство (УНСС) Голяма конферентна зала Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември” София 1700 България Желая Ви активно и ...
Важно за гласуването на студентите на изборите за Европейски парламент на 26 май 2019 г. 23.5.2019 г. ... изискване на Избирателния кодекс:   Студентите редовно обучение с електронни студентски книжки, както и студентите редовно обучение с изгубени студентски книжки могат да си извадят уверения, че имат надлежно заверена студентска книжка за летния семестър за учебната 2018/2019 година, които да ...
Специализиран курс по "Основи на съответствието (compliance)" 12.4.2019 г. ... процеси, одит, управление на риска, както и за студенти, проявяващи интерес към материята. На завършилите обучението се издава сертификат за успешно преминат специализиран курс „Основи на Съответствието/ Compliance Basics”, но при посетени 20 учебни часа от курса. Таксата за ...
СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО ОСНОВИ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (COMPLIANCE) 5.12.2019 г. ... процеси, одит, управление на риска, както и за студенти, проявяващи интерес към материята. На завършилите обучението се издава сертификат за успешно преминат специализиран курс „Основи на Съответствието/ Compliance Basics”, но при посетени 20 учебни часа от курса. Таксата за ...
Участници 7.5.2019 г. ... олимпиада по маркетинг 2019 участие ще вземат екипи от студенти на следните университети: Икономически университет – гр. Варна, www.ue-varna.bg Нов български университет – гр. София, www.nbu.bg Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, https://uni-plovdiv ...
Регламент 8.4.2019 г. ... практически казус, предложен от А1 България ЕАД. Студентите се разпределят в два екипа от по трима участника – бакалаври, магистри и чуждестранни студенти, които се обучават по програма Еразъм +. Екипите трябва да разработят обосновано решение на казуса и да го защитят пред жури на олимпиадата, ...
НOM 2019 25.4.2019 г. ... студентско съревнование. Тя е състезание между студенти, които се обучават в бакалавърски и магистърски програми по специалност „Маркетинг“ в България. Олимпиадата ежегодно свързва университетските знания и умения с реалните бизнес практики, като създава условия за обмен на опит и идеи ...
Студентите за нас 4.11.2022 г. ... до ръководството на катедра "Счетоводство и анализ" от студентите от специалност "Счетоводство" 2020 г. относно връчването на дипломите на 2.11.2022 г. Здравейте проф. д-р Снежана Башева и проф. д-р Даниела Фесчиян, Пишем Ви във връзка с официалното ни връчване на дипломите, за което искаме да Ви благодарим ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 17.9.2021 г. ... на интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията. Завършилите ...
Индивидуално обучение 21.2.2019 г. ... на интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията. Завършилите ...
Редовно обучение 17.9.2021 г. ... Дипломираните студенти в магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра ИСТТ, други обучителни ...
Национално състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея” 16.11.2023 г. ... в Правилника за прием на студенти в УНСС за учебната 2024/2025 година. Първенците  представят сертификат с резултата от състезанието ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ - "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", 10.5.2019 г. ... на бизнеса, учени, преподаватели и студенти.   Конференцията е значима за цялото общество, тъй като насърчава развитието на практиката, науката и обучението по Л&УВД в България и привеждането им в съответствие със световните тенденции, както и популяризира ...
България 8.9.2020 г. ... членовете на epi и за epi студенти, но са поканени за участие и други заинтересовани колеги, за които темата на семинара представлява интерес, като например българските представители по индустриална собственост не членове на epi. За участие в семинара е ...
Стажантска програма Pan-European Seal 18.1.2023 г. ... списък с одобрени от университета студенти, от които на конкурсен принцип ЕПВ и СЕСИС избират най-подходящите за провеждане на едногодишен платен стаж, вземайки предвид изискванията на програмата и нуждите на двете институции.    СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ...
Национално състезание за творчески разработки по медии и журналистика 2.11.2023 г. ... , установен в Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2024/2025 г. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителни изпити 6.3.2020 г. ... . Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2018 г. 29.1.2019 г. ... на научните изследвания и обучението на студентите, положителния имидж на УНСС сред академичните среди и обществеността. Своята дейност Комисията по академична етика в УНСС осъществяваше в тясно сътрудничество и взаимодействие с омбудсмана на УНСС и ръководството на Университета ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... информационни кампании за насърчаване на студентите към професии и умения, които са необходими на пазара на труда, като същевременно се увеличава количеството информация, достъпна онлайн. 2.2. Развитие на умения и компетенции в контекста на ученето през целия живот Основно ...
Система за управление на качеството 20.6.2024 г. ... основните процеси на: обучение на студенти, докторанти и специализанти; научноизследователска дейност;  издателска и печатна дейност; библиотекарска дейност и архив; студентски общежития. За всеки от тях е разработена процесна диаграма, включваща информация за ...
График – Зимен семестър 2024/2025 г. 15.7.2024 г. ... .2024 г. Записване на новоприети студенти 11.07.2024 г. – 17.09.2024 г., вкл. Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или с полагането на конкурсен изпит ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 21.6.2024 г. ... .  Завършилите тази специалност студенти се реализират професионално много бързо, благодарение на отличната си подготовка в специализирани области като международен бизнес, международен маркетинг, международен мениджмънт, международни финанси, притежават задълбочени ...
Mодул 3 - "География на България" 23.1.2020 г. ... на България за ученици и кандидат-студенти, изд. „Сиела”, 2017г. 2.Каракашев,Хр., Д.Дончев, С.Дерменджиева, Р.Янков, Н.Апостолов, Т.Личев, М.Пенерлиев, ЕПИ модул 3 „География на България”, УИ „Стопанство”, 2010г. 3.Каракашев, Хр., Д ...
Mодул 3 - "Математика" 18.12.2020 г. ... . Сборници и учебни пособия за кандидат студенти ...
Класиране 20.11.2018 г. ... и класирането на студентите и докторантите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от специална университетска комисия. Класирането се извършва на основата на комплексна оценка на кандидатите, отчитаща средния успех, степента на ...
Правила 20.11.2018 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.   Студентите и ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2018/2019 уч.г. 19.2.2019 г. ... в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор НТГ Пловдив Десислава Митева - главен учител НТБГ София Владка Маринова - старши учител НТБГ ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител НТБГ  Недялка Атанасова Диева - стараши учител НТБГ Димитрина Райкова - главен учител НТГ Пловдив Евгения Иванова - старши учител НТГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство за 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милева - главен учител "Информатика и информационни технологии" НТБГ Добринка Нанчева - старши учител по счетоводство НТБГ Росица Маринова - старши учител по Финанси и счетоводство ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... , в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти” в ...
Завършили студенти 26.1.2021 г. ... своите данни за Алумни клуба Архив: защитени магистърски тези Архив: защитени докторски ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър” и допълнително класиране на всички студенти в ОКС „бакалавър“ през учебната 2018/2019 година 16.10.2018 г. ... успех за класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър”: 4,00 включително. Минимален успех за допълнително класиране за общежитие на всички студенти в ОКС „бакалавър”: 4,00 включително. Студентите с успех под 4,00 ще получат разменни писма за ...
Съобщение на КСБВУ относно допълнителен срок за подаване на документи за кандидатстване за общежитие 2.10.2018 г. ... за кандидатстване за общежитие за всички студенти от I, II, III и IV курс. Документи се подават през информационната система web-student ...
EДИНСТВЕНАТА В СВЕТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ЯДРЕНА СИГУРНОСТ 14.9.2018 г. ... на ядрената сигурност. В нея се обучават студенти от България, Нигерия, Ливан, Замбия, Йордания, Буркина Фасо, Конго, Судан, Мавритания, Уганда, повечето от които са стипендианти на Международната агенция за атомна енергия. Обучението e с продължителност 3 семестъра и се осъществява на ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 1.4.2024 г. ... .  В резултат на акредитацията, всички студенти, които са завършили успешно обучението си по съответната програма, ще имат право да получат международно признат професионален сертификат от ELA, който ще гарантира тяхната професионална пригодност, ще им осигури предимство на пазара на ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти, I курс, ОКС „бакалавър” 11.9.2018 г. ... . Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите на съответните блокове. Справки за блок и стая ще могат да се правят през информационната система Web-студент от 12.09.2018 г. ВАЖНО! Настаняването на студентите е от 17.09. до 28.09.2018 г.  (в ...
ИТАЛИАНСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС“ ОТ ДУАЛНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ В РИМ (UNINT) 11.9.2018 г. ... , размерът на таксите за българските студенти е еднакъв за всички семестри и се заплаща в УНСС. Българските студенти имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT ...
Класиране за общежитие на първокурсниците 4.9.2018 г. ... относно класиране за общежитие на новоприетите студенти, I курс, ОКС „бакалавър” Минимален успех, нужен за класиране за общежитие през учебната 2018/2019 г.: 4,48 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите на съответните блокове. ...
Ива Зарева, бакалавър, специалност Международни икономически отношения – целогодишна студентска мобилност в Пфорцхайм, Германия 24.8.2018 г. ... положителни емоции. Силно препоръчам на всички студенти да се впуснат в приключението Еразъм възможно най-скоро ...
Бориса Борисова, магистър, специалност Маркетинг, летен семестър 2017-2018 г. във Вормс, Германия 20.8.2018 г. ... да уча сред местните студенти и да усвоявам по-бързо немския език, макар самото обучение да беше изцяло на английски. Един от предметите включваше разрешаване на стратегически поставени задачи в симулационна платформа CRM. Друг се провеждаше под ...
Срокове 29.9.2021 г. ... студенти в редовна форма на обучение се записват в отдел „Студенти - магистър“ (централен вход на УНСС, партерен етаж). Новоприети студенти в дистанционна форма на обучение се записват в Центъра за дистанционно обучение (централен вход ...
Документи и такси за записване на новоприети студенти 8.7.2024 г. ... студенти се записват със заповед на ректора в срок от 11 до 17.09.2024 г., вкл. Записването на студентите се извършва: Онлайн За онлайн записването е необходимо да се използва приложението Evrotrust, с което да се идентифицирате и да ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 21.3.2019 г. ... съюз - в отдел „Студенти – магистър“ или в Центъра за прием на документи Граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 1.8.2018 г. ... съюз - в отдел „Студенти – магистър“ или в Центъра за прием на документи Граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към ...
Мариела Кацарова, магистър, специалност “Финанси“, летен семестър 2017-2018 г. “ във VIA University College в Хорсенс, Дания 26.7.2018 г. ... се, се сприятелих и с много студенти, дошли на „Еразъм“ в същия университет, като мен - от Полша, Франция, Германия и Италия. Заедно с тях бях на екскурзия до Копенхаген и Орхус, а също така отидохме до най-високата точка в Дания (Ejer ...
Обмен на опит 27.1.2019 г. ... преподаватели и студенти ...
График – прием зимен семестър 2024/2025 г. 15.7.2024 г. ... . Записване на новоприети студенти 11.07.2024 г. – 17.09.2024 г., вкл. Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или с полагането на конкурсен ...
Редовно и дистанционно обучение 30.6.2022 г. ... на студентите в разнообразни извънаудиторни форми и социализирането им в младежка среда. гъвкава организация на учебния процес и провеждане на обучение в късните часове на деня (след 17.45ч.), модулно и онлайн обучение ...
На вниманието на некласираните кандидат-студенти! 21.7.2018 г. ... . Некласираните кандидат-студенти могат да подадат заявление за платено обучение в желаното от тях направление/поднаправление, с изключение на специалност „Право“, от 23 до 25 юли (от понеделник до сряда), от 8 до 16.30 часа в Центъра за ...
Тодор Василев, бакалавър, специалност Бизнес информатика и комуникации, летен семестър 2017-2018 г. в Политехнически институт Кавадо и Аве - Барселош, Португалия. 10.7.2018 г. ... можеше да преброи Еразъм студентите на пръсти, което изобщо не ми попречи да се чувствам добре и да си изкарам страхотно. Даже беше по-добре, защото имах възможност да се запозная и с повече местни, а не да стоя в Еразъм общността. Лекциите бяха на ...
Документи за записване на новоприети студенти - допълнителен прием 23.9.2020 г. ... студенти се записват със заповед на ректора. Студентите, приети в направление/поднаправление и специалност (за платено обучение) с изучаване на чужд език, се записват в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали. Записването на ...
Важно за кандидат-студенти със сертификати от национални състезания и конкурси 22.6.2018 г. ... в класиране на кандидат-студенти, които са победители в национални състезания и конкурси, могат да се подават в Центъра на прием на документи на УНСС – София и в бюрата за прием на документи по градове. Normal 0 ...
Прессъобщение 8.6.2018 г. ... , на университетите, млади учени, докторанти, студенти, широка общественост, медии ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 2017г. 6.6.2018 г. ... съвет към УНСС, преподаватели от катедрата, студенти. Доц. Стела Ралева поздрави организаторите и участниците от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Вие сте щастливци, защото се обучавате в една от най-търсените специалности на пазара на труда. Проблематиката на регионалното развитие е ...
Студентски научен форум „Регионално развитие – вчера, днес и утре” 2016г. 6.6.2018 г. ... , с водещи Славена Николова и Борислав Васев, студенти IV курс, специалност „Регионално развитие”, присъстваха всички преподаватели и студенти от катедра "Регионално развитие". Студентската кръгла маса допринесе за очертаване на основните насоки за развитие на Smart- технологиите в ...
Информация за сформирани целеви групи по проект BG05M2OP001-2.009-0012 4.6.2018 г. ... проектът е насочен към следните целеви групи: студенти, докторанти, пост докторанти, млади учени и преподаватели. Със Заповед на Ректора на УНСС от 07.07.2017 г. са сформирани целевите групи на проекта. В проектните дейности ще вземат участие докторанти, постдокторанти, млади учени, преподаватели ...
Защита на личните данни 13.6.2023 г. ... на лицата по защита на личните данни за кандидат-студенти, студенти, докторанти на УНСС Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни за кандидат-студенти, студенти, докторанти, преподаватели и посетители на УНСС Задължителна информация за правата на лицата по защита на ...
Научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 2.5.2023 г. ... , преподаватели от различни университети, докторанти и студенти. Във форума участваха и ръководителите на катедри „Икономика и управление на търговията“ в Икономическия университет – Варна и „Търговски бизнес“ в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов ...
Акценти 5.6.2024 г. ... и анализ“ ще продължи да предлага за своите студенти интересни събития, организирани съвместно с бизнеса в лицето на Deloitte България. На 31.01.2024 г. в централния офис на Делойт се състоя среща между проф. Даниела Фесчиян – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф ...
Alumni 7.6.2018 г. ... на обратна връзка между преподаватели, студентите и бизнеса; 2)      Отчитане на професионална реализация; 3)      Представяне на своите научни интереси и области на развитие; 4)      Провеждането на анкети ...
Мобилност с цел преподаване в Университет на Долна Силезия, гр. Вроцлав, Полша 22.1.2019 г. ... интерес и от страна на техните международни студенти, с които с удоволствие дискутирахме предвидените в програмата теми. Щастливи сме от факта, че бяхме поканени да участваме в съставянето на учебно помагало по една от дисциплините в магистърска степен с публикации, свързани с ...
Мобилност с цел преподаване в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва 4.5.2018 г. ... годишна история. Университетът има над 2400 студенти, като от тях близо сто са чуждестранни. Обучението се осъществява в два кампуса – във Вилнюс и в Клайпеда.  Предлагат се пет бакалавърски програми на английски език (само в кампус Вилнюс)  и 12 бакалавърски програми на ...
СЕРТИФИЦИРАЩ КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ 5.12.2019 г. ... 20 % - за студенти - 480 лева с ДДС. Забележка: Едно лице може да ползва само един вид отстъпка от посочените по-горе видове отстъпки. Записването се извършва чрез подаване на формуляр на имейла на Центъра за правни изследвания към УНСС: clr@unwe ...
Учебници 23.1.2023 г. ... учебник е разработен за студентите, които посещават дисциплини, свързани с миграционните процеси, интеграцията на мигранти и миграционни изследвания. В седем части е представена проблематиката на международните миграции от няколко гледни точки: теоретична, емпирична, ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 20.6.2023 г. ... ПРАВИЛА за провеждане на държавен изпит за студентите от ОКС "Бакалавър", специалност "Икономика на човешките ресурси "   Обучението на студентите от ОКС "Бакалавър", специалност ''Икономика на човешките   ресурси"    завършва   ...
25 години катедра 21.2.2018 г. ... среща със студенти относно Програма „Еразъм +“ за академична година 2018/2019 ...
Петя Петрова - Вроцлав, Полша 16.2.2018 г. ... да се запозная с амбициозни студенти от Колумбия, Мексико, Испания, Франция, Гватемала и Румъния. Никога не съм предполагала, че е възможно изпит по дисциплина да включва управляване на дрон и заснемане на снимки с него. От друга страна, успях да осъществя пътувания до ...
Документи за кандидатстване за редовна изпитна сесия и класиране 11.6.2020 г. ... да подават документи само кандидат-студенти със специални потребности.   Онлайн подаване на документи За онлайн подаване на документи за явяване на редовни изпити и класиране е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за средно ...
Често задавани въпроси 10.5.2024 г. ... или география и икономика; За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... на студентите в ОКС „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността, за която в учебния план (УП) са определени 15 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 375 ч. и най-много 450ч. Защитата на дипломната работа ...
КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 5.12.2019 г. ... ,• Юристи,• Одитори,• Студенти,• Служители в държавната администрация,• Работещи в различни области лица, които искат да повишат квалификацията си в сферата на защитата на личните данни ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУРСА ПРОГРАМА За повече подробности посетете ...
Редовни изпити и класиране 23.4.2024 г. ... и записване на новоприетите студенти 9 юли 2024 г. Обявяване на резултатите от първи етап на класирането с резерви 10 – 13 юли 2024 г. вкл. Потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите след първи ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 30.1.2018 г. ... изпит в ОКС “бакалавър” Обучението на студентите в образователна степен „бакалавър” завършва с държавен изпит по специалността, за която в учебния план са определени 8 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 240 ч. Държавният изпит се провежда съобразно съществуващите ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2016 г. и 2017 г. 22.1.2018 г. ... , свободата на научните изследвания и обучението на студентите, положителния имидж на УНСС сред академичните среди и обществеността.   Своята дейност Комисията за академична етика в УНСС осъществяваше в тясно сътрудничество и взаимодействие с омбудсмана на УНСС и ръководството на Университета ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association - ELA) 27.6.2024 г. ... .  В резултат на акредитацията, всички студенти, които са завършили успешно обучението си по съответната програма, ще имат право да получат международно признат професионален сертификат от ELA, след доказване на 3 години професионален стаж по специалността за съответното ниво. Този ...
Модул 4 - "Английски език" или "Руски език" или "Френски език" или "Немски език" или "Испански език" 21.12.2017 г. ... на компютър). На него се явяват кандидат-студенти, които искат да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула: разбиране при ...
Модул 4 - "Английски език" 21.12.2017 г. ... на компютър). На него се явяват кандидат-студенти, които искат да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула: разбиране при ...
Mодул 3 - "Български език и литература" или "Математика" или "География на България" или "История на България" 21.1.2019 г. ... . Сборници и учебни пособия за кандидат студенти.  ПРОГРАМАПО ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ - модул 3 на ЕПИ 1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ Същност и характерни особености на географското положение. Оценка на географското положение. Астрономическо. Физикогеографско. ...
Mодул 2 - "Математика - основи" 21.1.2019 г. ... ХІІ клас. Сборници и учебни пособия за кандидат студенти ...
Mодул 1 - "Български език и езикова култура" 10.2.2020 г. ... им и коментари към тях за ученици, кандидат-студенти и студенти от всички специалности (Поредица "Езикова компетентност", № 3), Регалия 6, С., 1998. 16. Георгиева, Е., Б. Георгиев, Правописни упътвания за малки и големи, трето преработено издание (Поредица "Езикова компетентност", № 2), Регалия ...
Тотев 14.12.2017 г. ... . - София: Издание на фонда за подпомагане на студентите, 1945. - 369 с.9. Съдебна статистика. Учебник за студенти юристи. - 3. изд.: Ч. 1. - София: Наука и изкуство, 1972. - 239 с.10. Съдебна статистика. - София: Наука и изкуство, 1958. - 360 с.11. Съдебна статистика. - 2. изд. - София: Наука и ...
Мишев 20.6.2018 г. ... анализ на времеви редове“ пред студенти от бакалавърска степен в УНСС. Титуляр на лекционни курсове по „Статистика“, „Иконометрични методи за финансов анализ“, „Иконометрични методи във финансовия мениджмънт“, „Статистически методи в ...
Редовно и дистанционно обучение 23.4.2024 г. ... на студенти в ОКС „бакалавър“ за учебната 2024/2025 година е по СПЕЦИАЛНОСТИ – редовно или дистанционно обучение. Редовно обучение Учебният процес в редовната форма на обучение е разделен на два семестъра – зимен и летен, всеки с продължителност 15 учебни седмици. ...
Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“ 14.11.2017 г. ... на туризма“     Обучението на студентите от катедра „Икономика на туризма“ в образователна степен „магистър“ завършва със защита на магистърска теза по специалността, за която в учебния план са определени 15 кредита и 375 часа извънаудиторна заетост ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 24.10.2017 г. ... – в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор НТГ Пловдив Десислава Митева - главен учител НТБГ София Владка Маринова - старши учител НТБГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 16.1.2018 г. ... – в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител НТБГ  Недялка Атанасова Диева - стараши учител НТБГ Димитрина Райкова - главен учител НТГ Пловдив Евгения Иванова - старши учител НТГ ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 24.10.2017 г. ... , в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти” в ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 5.12.2017 г. ... – в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милева - главен учител "Информатика и информационни технологии" НТБГ Добринка Нанчева - старши учител по счетоводство НТБГ Росица Маринова - старши учител по Финанси и счетоводство ...
Допълнителен прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2024/2025 г. 10.7.2024 г. ... в ОКС „бакалавър“ за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (или от зрелостния изпит по български език и литература за завършилите преди 2008 г.)  • Подаване на документи: от 11.07.2024 г. на място в РЦДО Хасково или онлайн (очаквайте ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... нуждите на ядрената сигурност. В нея се обучават студенти от България, Нигерия, Ливан, Замбия, Йордания, Буркина Фасо, Конго, Судан, Мавритания, Уганда, като повечето от тях са стипендианти на Международната агенция за атомна енергия. Обучението e 4 семестъра и се осъществява на английски език. В ...
Класиране по специалности след втори курс 31.8.2018 г. ... за класиране на студенти след втори курс Календарен план-график - прием по специалоности след втори курс за учебната 2018/2019 г. Календарен план-график за записване в трети курс ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... Англия и Уелс (ICAEW). Специалността предоставя на студентите широк спектър от теоретични и практически знания в областта на счетоводството, одита, финансите и стратегическото планиране. След успешното завършване на магистърската специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... и управлението на дигитално съдържание. Студентите получават цялостна представа за същността на дигиталния маркетинг, неговото интегриране в общата маркетингова стратегия на фирмата, използването на дигиталните маркетингови канали, планирането и изпълнението на дигитални кампании. Те ...
МЕЖДУНАРОДНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЯДРЕНА СИГУРНОСТ“ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3.8.2017 г. ... нуждите на ядрената сигурност. В нея се обучават студенти от България, Нигерия, Ливан, Замбия, Йордания, Буркина Фасо, Конго, Судан, Мавритания, Уганда, като повечето от тях са стипендианти на Международната агенция за атомна енергия. Обучението e 4 семестъра и се осъществява на английски език. В ...
Проект BG05М2OР001-2.009 -0012 25.7.2017 г. ... цели са: - подобряване на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация; - повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии; - създаване ...
проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 25.7.2017 г. ... цели са: - подобряване на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация; - повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии; - създаване ...
График за кандидатстуденстка кампания 2.7.2018 г. ... класиране: 28.09.2018 г. Записване на новоприети студенти: от 02.10.2018 г. до 09.10.2018 г. (без събота и неделя)   Кандидатстудентска кампания, ОКС „магистър“ – януари 2019 г.: Прием на документи за хартиена и електронна сесия: от 10.12.2018 г. до 21.12.2018 г. и  от ...
За конференцията 29.7.2019 г. ... . Конференцията е също отворена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с изтъкнати преподаватели, учени, полиси-мейкъри и представители на бизнеса. Желая ...
За конференцията 6.1.2021 г. ... . Конференцията е също отворена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с изтъкнати преподаватели, учени, полиси-мейкъри и представители на бизнеса ...
Критерии за оценяване на академичните постижения на студентите 7.6.2018 г. ... оценяване на академичните постижения на студенти    Компоненти на знанията, уменията и компетенциите, които са обект на проверка и оценка Студентът трябва да представи в писмената си работа    Репродуктивност Дефиниране на ...
Оценяване и контрол на академичните постижения на студентите 22.6.2017 г. ... реда и формите на оценяване на придобитите от студентите знания и умения по време на обучението от катедра „Регионално развитие“ в съответствие с чл. 44, чл. 44а и чл. 45 от Закона за висшето образование и  спазване на  Правилника за учебната дейност в УНСС. ОБЩИ ...
Цели и дейности 9.1.2024 г. ... . Да подпомага изследователската дейност на студентите и докторантите в Университета и да осигурява възможности за реализация и допълнителна квалификация на студенти с професионални интереси в областта на социологическите и психологическите изследвания и анализи.   За постигането на ...
Дейности 15.6.2017 г. ... и дискусионни срещи с участието на студенти, докторанти, преподаватели и представители на бизнеса, на които се обсъждат актуални проблеми на икономическата социология и психология ...
Европейски бизнес и финанси 14.6.2017 г. ... 2017 г. ще се дипломира деветият випуск студенти.  Обучението по „Европейски бизнес и финанси“ подготвя успешни мениджъри в пан-европейската бизнес среда. В програмата се разглеждат финансови и бизнес теми на оперативно и стратегическо ниво. Завършилите програмата ще ...
За програмата 14.6.2017 г. ... и стратегическо ниво. Завършилите програмата студенти получават българска и английска диплома. Срок на обучение: 4 семестъра / 2 години   Първа учебна година   През първата академична година обучението се осъществява в УНСС - София. През този период студентите изучават ...
Класиране 29.9.2022 г. ... .            Студенти, които в информационна система „Уеб-студент“ не виждат блока и стаята, в която са класирани, е необходимо да посетят сектор „Настаняване и информационно обслужване“ в срок от 03 до 14 октомври 2022 г ...
График и условия 17.5.2024 г. ... общежитие за учебната 2024/2025 г. за всички студенти, продължаващи обучението си през предстоящата нова учебна година. Документите се подават онлайн през информационната система „Уеб-студент“. Членовете на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се можете да откриете ...
График и условия 19.3.2024 г. ... и реда за предоставяне на стипендии на студенти, докторанти и специализанти от държавните висши училища и научни организации, стипендии се изплащат в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.             ...
Държавни изпити 24.6.2024 г. ... (за спец. "Медия икономика") в отдел „Студенти-бакалавър“  от 23 септември до 1 октомври 2024 г. (линк за изтегляне) заедно с две снимки в паспортен формат. МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА:  конспект за държавен изпит (актуален към 2024 г.) често ...
Акредитация 21.2.2024 г. ... Филипова Карапенчева – студенти, спец. „Счетоводство“ Доц. д-р Теодора Рупска – представител на синдикална организация-КНСБ в УНСС   Владимир Христов - дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор – представител на национално ...
Новини 22.5.2017 г. ... AWARENESS SESSION ЗА СТУДЕНТИ ОТ ФСФ Дата: 16.05.2017 Финансово-счетоводният факултет, съвместно с Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), организира Commercial Awareness Session за студенти на УНСС. Партньори на събитието бяха BDO, ...
Защита на магистърски тези през м. октомври 2024 г. за студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение и дистанционна форма на обучение ЦДО гр. София 1.7.2024 г. ... . Защитата на магистърските тези за студентите от ОКС "Магистър" , специалност "Счетоводство" ; спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ", специалност "Стандартизация и ...
Кандидат-магистърски изпити 13.4.2017 г. ... студенти от ОКС „Бакалавър“, специалност „Счетоводство“ и специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ могат да се явят на предварителните сесии под формата на кандидат-магистърски изпит (електронен или на хартиен носител) за ...
Специалности 27.4.2023 г. ... обучение)   Правилник за прием на студенти в ОКС "магистър" в УНСС през учебната 2021/2022 г ...
Държавен изпит 1.7.2024 г. ... студент задължително проверява в отдел „Студенти-Бакалавър“ – гише № 14 своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Бакалавър“ ...
Обучение 11.3.2024 г. ... ЕТИКА И НЕЗАВИСИМОСТ избира се от всички студенти   В края на VI семестър студентите попълват електронна форма (молба)  Срок за записване:  до 30.04.2024 г.   Внимание: Студентите, неподали заявка, ще бъдат класирани служебно ...
доц. д-р Блага БЛАГОЕВА 30.3.2017 г. ... комуникации и ПР, Етикет и протокол в политиката пред студенти в бакалавърска и магистърска степен на УНСС. От 2015 г. е ръководител на катедра „Политология“ в УНСС. От 2014 г. е член на УС на Българската асоциация по политически науки – заместник-председател и изпълнителен секретар на БАПН ...
Публикации 3.8.2017 г. ... дискретни изображения, Национална научна конференция със студенти и докторанти "Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика", 06.07.1905 ( ас. Иван Иванов) P. Nedyalkov, I. Ivanov, M. Ivanova, Optimization of the Shape of the Car Body with FEM ...
Конференции и форуми 3.8.2017 г. ... .ас. Костадин Шейретски)Национална научна конференция със студенти и докторанти "Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика"Геометрия на фракталите и използването им за определяне размерността на атракторите при дискретни изображения, Шейретски, К., ...
Международни акредитации 18.11.2020 г. ... от страна на ACCA дава възможност на нашите студенти да бъдат признати общо до 8 изпита от ACCA qualification. Източник: https://www.accaglobal.com   The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) The Chartered Institute of Management Accountants  е основан през ...
Консултативен съвет 15.11.2017 г. ... специализирани семинари и обучения. Съвместни срещи със студенти за насоките на тяхното професионално развитие и други. Участниците в консултативния съвет са: Представител // Представител // Представител // Представител // ...
Финанси, счетоводство и контрол 25.6.2019 г. ... „Финансов контрол“ СЪОБЩЕНИЕ   За студентите четвърти курс специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ – дистанционно обучение, РЦДО – Пловдив Във връзка с изпита по учебна дисциплина № 45 от учебния план на специалността, записана като „Практика преди ...
Държавни изпити 25.6.2019 г. ... Държавен изпит се явяват само студенти положили всички семестриални изпити!!! На студентите, които ще се явявят на Държавен изпит през месец юли 2019 г. трябва да: 1, Изпратят заявление за явяване за  Държавен изпит от 01.06.2019 г. на е- mail: ...
Акценти 6.12.2023 г. ... на студенти с представители на ВРР (Profesional Education) и АССА (Association of Chartered Certified Accountants) относно квалификации на АССА Г-н Стефан Димитров – изпълнителен директор на TMF Services Bulgaria Г-жа Андрея ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. 5. През 2017 г.  УНСС и поделения са  реализирали  приходи  в  размер на  16 292 794 лв. или 99,37 % от планираните. Получените собствени  приходи от такси за обучение, продажби ...
Препоръки (Архив) 5.4.2018 г. ... Академичния съвет от квотата на студентите и докторантите, да се придружава от документи, които удостоверяват процедурата за номиниране и реда за нейното спазване.             3. Удостоверяването на статута на ...
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ 4.6.2024 г. ... едни и същи програми. Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити през м. юли. При образуването на състезателния бал се взема най-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена ...
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 5.1.2024 г. ... от  Правилника за прием на студенти в ОКС „Бакалавър” в УНСС. 19. По условията на Регламента за провеждане на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема и в съответствие с Правилник за приемане на студенти в ОКС ...
ПРИЕМ 2024 4.1.2024 г. ... 2024/2025 година приемът на студенти в ОКС „бакалавър“ в  Университета за национално и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ. ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА" В УНСС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ...
Семинар 12/12/2016 9.12.2016 г. ... .На заседанието ще присъстват студенти (от инициативен комитет) и представители на Студентски съвет УНСС ...
Кандидат-студенти 13.7.2023 г. ... бъдещи колеги, Катедра „Медии и обществени комуникации” предлага обучение в бакалавърски, магистърски и докторски специалности. Моля, последвайте линковете за повече информация: Бакалаври: специалност „МЕДИИ И ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 23.10.2016 г. ... отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор НТГ Пловдив Десислава Митева - главен учител НТБГ София Владка Маринова - старши учител НТБГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител НТБГ  Недялка Атанасова Диева - стараши учител НТБГ Димитрина Райкова - главен учител НТГ Пловдив Евгения Иванова - старши учител НТГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2016 г. ... отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милева - главен учител "Информатика и информационни технологии" НТБГ Добринка Нанчева - старши учител по счетоводство НТБГ Росица Маринова - старши учител по Финанси и счетоводство ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 3.12.2016 г. ... отдел „Кандидат-студенти” в ...
Класиране за общежитие на новоприетите студенти в ОКС "магистър" 25.10.2016 г. ... . КСБВУ класира всички новоприети студенти в ОКС „магистър“, за учебната 2016/2017 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 включително. 2. КСБВУ започва издаване на получените разменни писма на студентите подали заявления за кандидатстване ...
Студентски практики – фаза 2 - 2020-2023 г. 8.7.2022 г. ... ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕНТОРИ И СТУДЕНТИ. Цели на проекта да подпомогнем подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно допълнително класиране за общежитие за студентите обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ 21.9.2016 г. ... на общежитие през учебната 2016/2017 г. за студентите от I, II, III и IV курс – 4,00 включително.   Класираните студенти могат да получат настанителните си заповеди от Сектор „Настаняване“ – блок 23, вх.А (ниско тяло).   ВАЖНО! Срокът за настаняване на ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... на общежитие през учебната 2016/2017 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 4,95 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по съответните блокове. Справки ще могат да се правят през информационната система ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... на КСБВУ относно класиране на кандидатствалите студенти за общежитие през учебната 2016/2017 г.   Минимален успех нужен за класиране на общежитие през учебната 2016/2017 г. за студентите: II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,20 включително; III курс - ОКС ...
<center>Допълнителен прием</center> 5.8.2016 г. ... ПРИЕМ   НА СТУДЕНТИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ/ПОДНАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНЕН ПРИЕМ - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО   Номер по ред Професионални направления и поднаправления ...
Конферентни такси 24.6.2016 г. ... участници, за докторанти и студенти от други висши училища– 30 лв.  Сметка за внасяне на таксите правоучастие в научно-практическата конференция: Банка БНБ, IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01,               ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър", редовно обучение 11.2.2024 г. ... на студентите в образователна степен „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността. След успешно полагане на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да ...
Сесия МП 7.6.2016 г. ... социология" - семестър 2- 2 студенти 2015/2016 П/Г дата (от-до) час седмица дисциплина вид тип преподавател зала Занятия, които се провеждат модулно:   13.6.2016 г. 14 ...
Учебен план МП "Бизнес психология и социология" 2.8.2023 г. ... работа/Diploma Thesis За студенти, записани за обучение през месец септември/октомври: първа сесия: юни/юли втора сесия: септември/октомври трета сесия: февруари/март За студенти, записани за обучение през месец януари/февруари: първа сесия: ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... обучават по държавна поръчка студенти, завършили бакалавърска степен в професионалните направления „Икономика“ и „Социология, антропология и науки за културата”. Срещу заплащане могат да се обучават а) студенти, завършили бакалавърска и ...
Конферентни такси 18.2.2019 г. ... , докторанти, преподаватели от УНСС и индивидуални членове на БАЛ Без такса Бивши студенти от специалност “Бизнес логистика“ в УНСС 50 лв. Индивидуални участници без доклад 70 лв. Учени, ...
Тематични направления и целева група 15.2.2019 г. ... докторанти и студенти – магистри и бакалаври‚ специализиращи или проявяващи интерес към Л&УВД. -          мениджъри на фирми и практикуващи ...
За конференцията 18.2.2019 г. ... , учени, преподаватели и студенти.   Конференцията е значима за цялото общество, тъй като насърчава развитието на практиката, науката и обучението по Л&УВД в България и привеждането им в съответствие със световните тенденции, както и популяризира ...
Семинар 18 април 2016 9.10.2017 г. ... колеги, докторантите и студентите. -         По препоръка на модераторите (по т.1), най-добрите доклади да бъдат пренасочени към катедрената конференция. -         ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 18.2.2019 г. ... , учени, преподаватели и студенти.   Конференцията е значима за цялото общество, тъй като насърчава развитието на практиката, науката и обучението по Л&УВД в България и привеждането им в съответствие със световните тенденции, както и популяризира ...
Становище ЕК 04.16 г. - Взаимоотношения между студенти 22.4.2016 г. ... от страна на нейни състуденти, провокирани според нея от заболяването й. След проучване на случая и разисквания по темата Комисията установи, че студентка на УНСС е сезирала националната Комисия за защита от дискриминация. Тя е предприела това ...
Сесия Социология със спец. "Приложна социология" 22.4.2016 г. ... социология" - семестър 2- 2 студенти 2015/2016 П/Г дата (от-до) час седмица дисциплина вид тип преподавател зала Занятия, които се провеждат модулно:   13.6.2016 г. 14 ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... първо сертификацинно ниво на студентите от Финансово-счетоводен факултет на УНСС. В международен план има две професионални организации, които подготвят квалифицирани експерт счетоводители и държат 100 % от пазара на тяхната подготовка - Institute of ...
Ден на отворените врати в УНСС - 14 април, 10-13 ч., аула "Максима" 14.4.2016 г. ... до Кандидат-студентите Драги кандидат-студенти, На 14 април 2016 г. ще се проведе Ден на отворените врати в УНСС от 10 ч. до 13ч. Каним всички кандидат-студенти, които се интересуват от възможностите за кандидатстване в УНСС за учебната 2016-2017 ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... . Представлява интерес за студенти, които желаят да навлязат или да продължат своето развитие на полето на изграждането, реформирането и функционирането на публичния сектор в неговите национални, наднационални, интеграционни и транснационални измерения. ...
Национална сигурност 6.8.2018 г. ... . Представлява интерес за студенти, които желаят да навлязат или да продължат своето развитие на полето на изграждането, реформирането и функционирането на специфичен публичен сектор в неговите национални, наднационални, интеграционни и транснационални ...
Нашите студенти 23.3.2016 г. ... в специалност "Международни отношения" - младежки делегат в ООН Анина Йовкова е на 22 години, студентка в специалност „Международни отношения” в УНСС. Като студент по "Международни отношения" Анина се интересува от въпроси за мира и ...
График за провеждане на консултации на студенти, специалност "Икономика на търговията", ОКС "магистър" 18.5.2016 г. ... провеждане на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС КАБ. 1 Организация на сделките по ...
Начало 10.3.2016 г. ... .Проектът с УНСС ще включва студенти от различни специалности и предвижда серия от публични лекции, семинари и онлайн обучение по въпросите на борбата с ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... на дипломни защити на студентите от ОКС „Магистър” в специалностите към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Тези правила определят реда и начина за подготовка и провеждане на дипломни защити за ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 15.2.2021 г. ... , необходими за подготовка на студентите във връзка с явяването им на държавния изпит. Студентите имат възможност предварително да се запознаят със съдържанието на конспекта и да използват необходимата литература най-рано три месеца преди датата на изпита. За ...
Пети курс 11.10.2023 г. ... 2023/2024 год. Уважаеми студенти, Заявките за избираеми дисциплини се подават само онлайн. Всеки студент подава своята заявка от университетската си електронна поща до служебния имейл адрес, създаден специално за избираемите ...
Четвърти курс 26.1.2024 г. ... от 4-ти курс следва да проведат своята учебна практика по "Частноправни науки" в рамките на осми семестър с продължителност 60 часа. В прикачени файлове са необходимите два броя бланки, които следва да ...
Трети курс 26.1.2024 г. ... от 3-ти курс следва да проведат своята учебна практика по "Наказателноправни науки" в рамките на шести семестър с продължителност 60 часа. В прикачени файлове са необходимите два броя бланки, които следва да бъдат разпечатани и ...
Втори курс 26.1.2024 г. ... от 2-ри курс следва да проведат своята учебна практика по "Публичноправни науки" в рамките на четвърти семестър с продължителност 60 часа. В прикачени файлове са необходимите два броя бланки, които следва да бъдат разпечатани и ...
Първи курс 11.10.2023 г. ... студенти, Уведомяваме Ви, че поради подаден малък брой заявления за избираемата дисциплина „Етически учения“, за летен семестър на уч. 2021/2022 год., не може да бъде сформирана група и няма да се проведе лекционен курс по тази дисциплина ...
Конспекти за студенти от икономически специалности 15.2.2022 г. ... "Търговско право", направление "Администрация и управление" конспект "Търговско право", специалност "Финанси" конспект по "Данъчно право", специалност "Финанси" конспект "European union law" конспект "Търговско право" конспект "Commercial law" конспект "Трудово и осигурително право" за ...
Становише ЕК 01.2016 г. - Поведение в социалната мрежа 15.2.2016 г. ... с УНСС - преподаватели, изследователи, докторанти, студенти и служители - да използват обидни квалификации и език в публичната среда извън университета, което включва и дискусиите в социалната мрежа Фейсбук, поне по две причини: Първо, защото уронват доброто име на УНСС като уважавана академична ...
Становише ЕК 11.2014 г. - Поведение на служител 15.2.2016 г. ... , подписано от 21 нейни колежки от отдел „Студенти – бакалавър“, както и от нейния ръководител - Мария Христова – зам.-директор „Студенти“ и началник отдел „Студенти – бакалавър“. След разисквания Комисията взе следните решения: Смята за ...
Акредитация 10.1.2024 г. ... чрез съвместна активна дейност на преподаватели и студенти. • Прилагат се съвременни методи на преподаване като решаване на казуси, разработване на проекти, групови дискусии. • В семинарните упражнения за практическото обучение на студентите са въведени: • разработване на авторски ...
Важни дати 5.2.2024 г. ... студенти и докторанти, които НЕ се обучават по специалности към факултет „Икономика на инфраструктурата“, в т.ч. и външни за УНСС участници Подаване на онлайн заявка за участие в конференцията (Онлайн заявката е приложима за студенти и докторанти, които НЕ ...
За конференцията 3.4.2024 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Конференцията е приемник на Международната ...
За нас 19.5.2020 г. ... на практическите умения на студентите от УНСС в съответствие с потребностите на пазара на труда. 2.Улесняване прехода на студентите от образователния процес към работното място и повишаване тяхната реализация на пазара на труда. 3.Подпомагане изграждането на ...
Студентски практики 2013-2015 г. 20.2.2016 г. ... обучение: За приключилите студенти през месец август и месец септември 2013 г. – на 22.01.2014 г. (сряда) от 15.00 часа в зала 2006; За приключилите студенти през месец октомври и месец ноември 2013 г ...
Становища 28.7.2016 г. ... 04.2016 г. - Взаимоотношения между ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2015 г. 29.1.2016 г. ... изследвания и обучението на студентите, положителния имидж на УНСС сред академичните среди и обществеността.   Своята дейност Комисията за академична етика в УНСС осъществяваше в тясно сътрудничество и взаимодействие с Омбудсмана на УНСС и Ръководството на ...
Етичен кодекс на УНСС 29.1.2016 г. ... етични стандарти за преподаватели, студенти, изследователи, докторанти, служители, както и за целия друг персонал в Университета за национално и световно стопанство (наричан по-долу „Университет”) – публична институция с ярко изявен стремеж да се зачитат ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 8.4.2024 г. ... В рамките на един месец студентите подават молба по образец с избрани от тях три теми до ръководителя на катедрата. 5.    Ръководителят на катедрата и научният секретар разпределят студентите по научни ръководители и теми съобразно ...
Национално състезание по приложна информатика 14.12.2023 г. ... , установен в Правилника за прием на студенти в УНСС за учебната 2024/2025 година. Първенците  представят сертификат с резултата от състезанието ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 18.3.2020 г. ... позициониране като бъдещи студенти в УНСС; Засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по информатика и електроника  в страната за пълноценно усвояване на посочения учебния материал и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез ...
Кандидатстудентски състезания и конкурси за приемане на студенти през учебната 2024/2025 година 10.10.2023 г. ... първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС, съгласно регламентите на състезанията ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... най-голям брой кандидат-студенти (въпреки задълбочаващата се демографската криза); най-голям брой студенти; висока реализация на випускниците на пазара на труда; най-добра материално-техническа база; завидна репутация и положителен публичен образ. Тези успехи ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... на Академичния съвет на УНСС Студенти и докторанти Габриела Димитрова Наскова Даниел Славеев Парушев Денис Христов Димитров Калина Иванова Даскалова Николай Димитров Кацарски Станимир Пенев Стаматев Христена Константинова Цветкова За член на Академичния ...
Класиране 22.2.2016 г. ... и по реда на посочените от кандидат-студентите в състезателния картон форми на обучение и специалности. При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие ...
Специалности 19.2.2016 г. ... и броя на обучаваните в тях студенти ще стане с решение на Академичния съвет до 15 юли 2016 г. № по ред  Специалности и специализации Редовно обучение,държавна поръчка Редовно обучение,срещу заплащане Дистанционно обучение, ...
ПРОГРАМА 16.11.2015 г. ... , УНСС САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Яна Андреева и Иван Стефанов, студенти II курс УНСС     НЕОБХОДИМОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ И ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ Проф. ...
Erasmus Student Network 19.8.2022 г. ... те помагат на около 190 000 международни студенти.   ЕСН УНСС е една от секциите на ЕСН в България. Общо в София има 5 секции – към СУ, УНСС, ХТМУ, УАСГ и НБУ, а в България сме общо 10 – освен София имаме секции в Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново и Благоевград ...
ОКС „Магистър“ 13.8.2020 г. ... организират и се насърчава включването на студентите в престижни форуми и състезания с участие на бизнеса. Сред тях са  Национална олимпиада по маркетинг, Националния конкурс в областта на брандинга и маркетинговите комуникации BAAwards, Националния конкурс в сферата на PR и ...
ОКС "Бакалавър" 12.12.2023 г. ... и стратегическо планиране“ обучава студенти по специалностите „Маркетинг“, „Прогнозиране и планиране“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език". Обучението се извършва в образователно-квалификационните степени ...
Г Р А Ф И К за провеждане на консултации на студенти, ОКС "магистър", спец. "Икономика на търговията", 1,5 г., 1-ви семестър 30.10.2015 г. ... А Ф И К за провеждане на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1,5 г., II-ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА КАБ.   1     Приложение на ...
График за провеждане на консултации, ОКС "магистър", спец. "Икономика на търговията", 1г., 1-ви семестър 30.10.2015 г. ... А Ф И К за провеждане на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1 г., I-ви семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС КАБ ...
Важно! Ново съобщение на КСБВУ 23.10.2015 г. ... . КСБВУ класира всички новоприети студенти в ОКС „магистър“ за учебната 2015/2016 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 включително.   2. КСБВУ класира студентите, подали заявления за кандидатстване за общежитие извън сроковете в Графика за ...
Важно! Допълнително класиране за общежитие 5.10.2015 г. ... за общежитие КСБВУ класира допълнително студентите от I, II, III и IV курс - ОКС „бакалавър”, подали молби-декларации в срок, с минимален успех, както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 5,28 включително; II курс - ОКС „бакалавър” ...
Важно! Класиране за общежитие 12.10.2015 г. ... въпроси на учащите класира студентите от I, II, III и IV курс - ОКС „бакалавър”, подали молби-декларации в срок, с минимален успех, както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 4,50 включително; II курс - ОКС ...
Важно! Класиране за общежитие на първокурсниците 18.9.2015 г. ... през учебната 2015/2016 година на студентите от първи курс – 5,41 включително.   Всички класирани студенти от първи курс могат да видят блока и стаята, в която са класирани, през профила си в WEB-студент – „Общежития“.   Настанителните ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 15.2.2016 г. ... – ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор НТГ Пловдив Десислава Митева - главен учител НТБГ София Владка Маринова - старши учител НТБГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2015 г. ... Маринова – ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милев - главен учител "Информатика и информационни технологии" НТБГ Добринка Нанчева - старши учител по счетоводство НТБГ Росица Маринова - старши учител по Финанси и счетоводство НТБГ   ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 5.11.2015 г. ... , старши експерт в отдел „Кандидат-студенти” в ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 20.1.2016 г. ... Петрова – ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител НТБГ  Недялка Атанасова Диева - стараши учител НТБГ Димитрина Райкова - главен учител НТГ Пловдив Евгения Иванова - старши учител НТГ ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 10.1.2024 г. ... 4.0: новото поколение “ бяха посветени на студентите и докторантите заявили интерес към темата. Панелите бяха паралелни, поради големия брой заявили интерес, което позволи динамика и атмосфера на колегиалност на научния форум. Колеги от над десет университета и научни звена се включиха в ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 10.1.2023 г. ... център за дистанционно обучение в гр. Хасково приема студенти и по магистърски програми. В тях могат да се обучават студенти, които са завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и такива с ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър”. Обучението в ...
Редовни изпити и класирания 8.5.2024 г. ... срокове за потвърждаване и записване на новоприетите студенти 9 юли 2024 г. Обявяване на резултатите от първи етап на класирането с резерви 10 – 13 юли 2024 г. вкл. Потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 6.2.2024 г. ... център на УНСС в Хасково приема студенти в ОКС "Бакалавър" в следните специалности: Икономика Счетоводство и контрол Мениджмънт и администрация КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ? За прием в РЦДО-Хасково се признават ОЦЕНКИТЕ ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ), както следва: За ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... , законосъобразността на действия или бездействия на студенти и докторанти на УНСС, както и по други въпроси на организацията на дейностите на университета и негови структури.     СТАНОВИЩЕ на Контролния съвет на УНСС ОТНОСНО:  писмо от Мартин Пенчев, Марин Дандаров и Кезим Медев ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 29.2.2024 г. ... такси за обучение на български студенти в бакалавърска степен, редовна форма на обучение в размер на 6 737 700 лв., планирани по следния начин: за летния семестър на учебната 2023/2024 г. са съобразени с броя на записаните студенти в бакалавърска степен за ...
Документи архив 7.4.2015 г. ... представители на студентите и докторантите във факултета, които се не по-малко от 15 на сто от състава на Общото събрание; -          представители на административния персонал.   Забележка: Този ...
Алманах 9.2.2015 г. ... на студенти ОКС Бакалавър ...
Бакалаври 28.5.2019 г. ... . В резултат на обучението студентите придобиват умения за: анализ на основни показатели за равнище, динамика и тенденции в развитието на публичните структури; анализ на публични политики и стратегии; разработване и ефективно управление на публични ...
Бакалаври 8.4.2024 г. ... прием на студенти в редовно и задочно/ дистанционно обучение по специалност „Публична администрация“ е през учебната 1997/1998 г. През последното десетилетие ежегодно в бакалавърска степен се приемат около 150 студенти в редовна ...
докторанти - обучение 29.5.2024 г. ... и с участието си в обучението на студенти по логистика и вериги на доставките, както и при подготовката на своите публикации и участията си в научни форуми. Качеството на обучението по докторската програма се обуславя и от факта, че то се провежда в неголеми групи ...
Магистър 27.1.2023 г. ... 3 семестъра - предназначена за студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен в УНСС и във всички други висши учебни заведения в България и чужбина независимо от придобитата специалност;  "Управление на веригата на доставките”  със срок на ...
Специалност „Управление на веригата на доставките” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.1.2018 г. ... семестъра) и е предназначено за студенти, завършили бакалавърска степен по „Бизнес логистика“. Тази специалност надгражда икономическата и управленската подготовка по бизнес логистика с предоставянето на знания и развиването на умения за интегрирано ...
Критерии за избор и класиране на проекти за изследвания и научни форуми, кандидатстващи за финансиране със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на УНСС научна дейност 1.8.2017 г. ... . Участие на млади изследователи /студенти, докторанти, асистенти/.                    2.2. Формирани програмни колективи ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... обучението са: Да осигури на студентите бакалаври широкопрофилни теоретични знания за социологическите и псхологическите направления в съвременната наука. Да изгради практически умения за анализ на проблемите в съвременните общества, техните икономически системи ...
График за връщане на дипломите за средно образование на студентите от ОКС "бакалавър" 29.1.2015 г. ... за средно образование на студентите от окс “бакалавър“ (решение на РС № 28/22.10.2014 г.) ПЕРИОД КУРС 19.11.2014 – 19.12.2014 ВТОРИ КУРС и ТРЕТИ КУРС ПО ВРЕМЕ НА ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, СЪОБРАЗНО ОПРЕДЕЛЕН ...
Разписание за Социология със спец. "Приложна социология" 22.4.2016 г. ... социология" - семестър 2- 2 студенти 2015/2016 П/Г дата (от-до) час седмица дисциплина вид тип преподавател зала Занятия, които се провеждат модулно:   16.04.2016 9.00 – ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите 15.10.2014 г. ... класира всички студенти в ОКС "магистър", приети по държавна поръчка, редовно обучение, за учебната 2014/2015 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно допълнително класиране 6.10.2014 г. ... за ОКС „бакалавър“ за студенти, подали молби-декларации в срок: Минимален успех, необходим за класиране на общежитие  за учебната 2014/2015 г. за студентите в ОКС „бакалавър“, както следва: I курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително ...
Защити на магистърски тези, ЮНИ 2024 25.6.2024 г. ... 11:00 часа, ХИБРИДНО. Всички студенти, които желаят да се явят на Защита през м. Юни 2024 г., трябва да изпратят своите магистърски тези на имейлите на научните ръководители за одобрение най-късно до 02.06.2024 г., вкл. Готовите и одобрени от научните ...
Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър" 9.5.2023 г. ... се обучават в две професионални направления, включващи три специалности:  № по ред    Професионални направления                         ...
Регионален център за дистанционно обучение 21.4.2023 г. ... училище е осъществен прием на студенти в дистанционна форма на обучение в образователно-квалификационна степен “бакалавър” по държавна поръчка. Обучението се извършва по специалностите “Икономика”, "Мениджмънт и администрация” и ...
Минимален бал за получаване на еднопосочно разменно писмо 30.9.2014 г. ... .   Важно! Класираните студенти могат да получат своите еднопосочни разменни писма в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” от 01.10.14 г. до 03.10.14 г. включително ...
Минимален бал за получаване на еднопосочно разменно писмо 26.9.2014 г. ... студенти могат да получат своите еднопосочни разменни писма в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” от 29.09.14 г. до 30.09.14 г. включително ...
На 15 септември ще бъде открита новата учебна година 15.9.2014 г. ... . Важно за новоприетите студенти бакалавърска степен с дистанционна форма на обучение ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” 2.9.2014 г. ... учебната 2014/2015 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.35 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по блоковете.   Справки ще могат да се правят през информационната система ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 24.7.2014 г. ... учебната 2014/2015 г. за студентите:   II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,42 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,58 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,69 включително; V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.   Важно! Срок за ...
Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" 26.9.2014 г. ... студенти, ОКС "Бакалавър" от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември 2014 година, трябва да подадат молба с ...
„Отнемане на незаконно имущество: българският опит“ от Пламен Георгиев 30.5.2014 г. ... и преподаватели присъстваха на публична лекция на тема: „Отнемане на незаконно имущество: българският опит“, организирана от катедра „Икономическа социология“ и Юридическия факултет. Гост-лектор бе Пламен Георгиев, председател на Комисията за ...
Working papers 16.2.2020 г. ... представяме проекти на наши студенти от специалностите Икономическа социология и Социология, както и непубликувани разработки на наши преподаватели ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... подготовка на нашите студенти и за модерно образование, съзвучно с най-високите световни стандарти. Създаването на катедра и специалност „Политическа икономия” в УНСС е напълно в съзвучие със световните тенденции и практиката на водещите университети ...
Професонален стаж 9.6.2017 г. ... се проведе първата среща на студентите - стажанти с прокурорите в отдел "Аналитичен" при Върховна касационна прокуратура. На срещата ще бъдат представени задачите за работа по изследване посветено на имотните измами в България. Желаещите да се включат ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... Лилия Йотова, преподаватели, студенти. Проф. Кръстьо Петков (на трибуната) по време на академичното му слово. Вдясно: проф. Стати Статев и доц. Андрей Нончев Ректорът приветства юбиляря „Изключително ми е ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА И ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИТЕ“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 29.5.2024 г. ... дипломирането на студентите става с разработване и защита на дипломна работа, за което са предвидени 15 кредита и 375 часа извънаудиторна заетост. За да разработят и защитят дипломна работа, студентите трябва да изпълнят определени изисквания и ...
Проект “iPro / iProfessional” –<br> RE: 540097-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-EQR 11.11.2013 г. ... учебните програми на техните студенти по (дигиталните) медии и художествени изкуства в съответствие с професионалните изисквания на бизнеса в тази област ...
Важно за студентите и преподавателите! 7.11.2013 г. ... и достъпът до него на студенти, преподаватели и служители, считано от 23 октомври 2013 г. Вече се работи по укрепването на сградата. След неговото приключване и получаване на разрешение от компетентните органи занятията ще бъдат възобновени ...
ВАЖНО: За студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат през учебната 2013/2014 г. 2.10.2013 г. ... и инфраструктура“) студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат учебната 2013/2014 г., следва да подадат молба, в която да подредят по реда на желанията си новите поднаправления. Класирането за новите поднаправления ще се ...
Записване 28.3.2015 г. ... на новоприети студенти Чл. 39. (1) Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по обявения график. (2) Кандидат-студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права. Чл. 40. При записване ...
Прием 12.9.2016 г. ... такса не се връща. Кандидат-студенти, които ще участват в класирането с оценката от предварителен изпит и не заявяват конкурсен изпит по време на редовната изпитна сесия не заплащат такса! От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават: инвалиди с ...
Такси за обучение 22.1.2018 г. ... се за всички студенти в ОКС"Бакалавър" За записване и получаване на учебни материали  за летен семестър на уч. 2017/2018г.със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена таксаот 12.02.2018 г. до 28.02 ...
Важно за студентите и преподавателите! 9.10.2013 г. ... преподаватели и студенти, Приключи  ремонтът в новия учебен корпус. От днес, 9 октомври (сряда), всички занятия ще се провеждат по разписание ...
Кредитиране 19.8.2022 г. ... за кредитиране на студенти и докторанти Уверение               ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... . и обучава студенти в образователно–квалификационна степен „Магистър“. За учебната 2015 / 2016 г. РЦДО  ще приема студенти в образователно–квалификационна степен„Бакалавър“ в дистанционна ...
Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 17.7.2013 г. ... учебната 2013/2014 г. за студентите:                     II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,45 ...
Начало 26.7.2018 г. ... Обучение Бъдещи студенти Информационно ...
Извънредна годишна поправителна сесия 27.7.2013 г. ... поправителна сесия за студентите от бакалавърска и магистърска степен с два неположени изпита. В магистърска степен могат да се явят студенти от четирисеместриално обучение, след втори семестър. Студентите имат право да се явят по избор само на един ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... семестъра. Предлага се за студенти, владеещи английски и/или френски език.  Характеристика на обучението в съвместната магистърска програма “Икономика на туризма и свободното време” между УНСС и университета Universite Du Littoral Cote d’Opale – ...
Проект „Студентски практики“ 12.11.2015 г. ... обучение: За приключилите студенти през месец август и месец септември 2013 г. – на 22.01.2014 г. (сряда) от 15.00 часа в зала 2006; За приключилите студенти през месец октомври и месец ноември 2013 г. – на 23.01.2014 г. (четвъртък) от 15.00 ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно приемното й време 11.6.2013 г. ... ще приема студенти в кабинета си, намиращ се в бл. 23 А – ниско тяло, всeки втоник, сряда и четвъртък с приемно време от 10:00 ч. до 14:00 ч.;   ВАЖНО!!! Студентите, които желаят да ползват общежитие през месец юли и август 2013 г. ...
Дипломиране - ОКС "Магистър" 28.5.2024 г. ... Обучението на студентите в ОКС „магистър“ завършва с подготовка и защита на дипломна работа по специалността, за която в учебния план се определят 15 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 375 часа и най-много 450 часа. 1.2 ...
Същност и предимства 14.2.2018 г. ... началото на всеки семестър. Студентите в образователно-квалификационната степен “Бакалавър” заплащат държавна семестриална такса – 231 лв. , студентите в образователно-квалификационна степен "Магистър" заплащат семестриална такса ...
Начало 3.7.2018 г. ... студенти Учебен график за 2018/2019 г ...
Учебна практика 14.5.2024 г. ... със специализиран софтуер", студентите са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на 7-ми семестър на IV-ти курс (31 декември), за ...
Европейски стипендии 29.6.2015 г. ... изплатят на всички класирани студенти. Специалните стипендии са намалени до три броя на човек, поради недостиг на средства. Недостигът на средства е породен от класираните студенти с равен успех над определената квота. Плащането ще се извърши на трети юли ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 5.1.2024 г. ... на студентите в ОКС „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността, за която в учебния план (УП) са определени 15 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 375ч. и най-много 450ч. Защитата на ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 22.12.2018 г. ... на студентите в образователна степен „Бакалавър” завършва с държавен изпит по специалността, за която в учебния план са определени 10 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 250 ч. и най-много 300 ч. Държавният изпит ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 30.3.2013 г. ... на студентите в образователна степен „бакалавър” завършва с държавен изпит по специалността, за която в учебния план са определени 10 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 250 ч. и най-много 300 ч. Държавният изпит се провежда ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... на студентите в ОКС „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността, за която в учебния план (УП) са определени 15 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 375ч. и най-много 450ч. Защитата на дипломната работа ...
„Приложна икономика и финанси“ 19.5.2020 г. ... тази програма на потенциални студенти в УНСС дава възможност на един от най-големите икономически университети в Югоизточна Европа да се доближи до образователния профил на най-добрите висши училища в областта на икономиката и финансите. Програмата по ...
„Макроикономически политики и пазари“ 20.8.2020 г. ... равнище завършилите студенти получават образователната степен „Магистър по макроикономически политики и пазари“. Срокът на обучението е една година. На завършилите специалисти по "Макроикономически политики и пазари"могат да се ...
Контакти 7.3.2019 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”             кабинет: централно фоайе             тел.     /+359 2/ 81 ...
Контакти 7.3.2019 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”             кабинет: централно фоайе             тел.     /+359 2/ 81 ...
Правилник на КС 7.4.2014 г. ... длъжности в УНСС, както и на студентите, докторантите и специализантите, обучаващи се в УНСС.   Чл. 3. (1) Контролният съвет се конституира и осъществява своята дейност в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование (ЗВО), Правилника за ...
<span style="display:none">Отчети</span> 20.12.2023 г. ... на неговия академичен състав, студенти и докторанти. В работата си Контролният съвет се е водил от своя опит и добри практики в контролната дейност, както и от принципите на законност, обективност, справедливост и публичност ...
Такси 25.5.2022 г. ... студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50 % от пълната такса за обучение на чужденци. Таксите за обучение се определят ежегодно с решение на Министерския съвет. Normal 0 ...
Прием 22.3.2024 г. ... и по английски език на чуждестранните студенти се провежда от Департамента за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.           Чуждестранните граждани, приети за студенти в УНСС, могат да продължат ...
Контакти 6.3.2019 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”             кабинет: централно фоайе             тел.     /+359 ...
Такси 20.5.2022 г. ... студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50% от пълната такса за обучение на чужденци. Таксите за обучение се определят ежегодно с решение на Министерския съвет ...
Прием 22.3.2024 г. ... Обучението на чуждестранните студенти в подготвителния езиков курс (по български език и по английски език) се провежда от Департамента за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски” ...
Контакти 6.3.2019 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”             кабинет: централно фоайе             тел.     /+359 ...
Такси 10.7.2023 г. ... за специалнст "Право" на студентите, обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2023 - 2024 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 300.00 лева Администрация и ...
Стипендии 5.1.2022 г. ... получават чуждестранните студенти, приети в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет (ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.) ...
Студентски общежития и столове 5.1.2022 г. ... общежитие имат чуждестранните студенти в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен и по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г. и чл. 3, ал .1 на ПМС № 228/1997 г. Всички останали чуждестранни студенти се ...
Здравно осигуряване 14.5.2020 г. ... Чуждестранните студенти, приети в редовна форма на обучение по реда на:              - междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен ...
Записване 15.9.2023 г. ... на отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“.             Важно! 22.09.2023 г. /петък/ - почивен ден             ...
Web Студент 7.3.2013 г. ... получавате при записването ви за студенти в УНСС, а ЕГН/ЛНЧ - при издаване на лична карта от МВР – София. Същата информация, както и много допълнителна можете да получите и непосредствено чрез информационната система „Студент“ на партерния етаж на университета. За ...
Такси 10.7.2023 г. ... такси за обучение на студентите в ОКС "Магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър", обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2023 – 2024 г. (в ...
Записване 21.9.2023 г. ... . в канцеларията на отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“              Важно! 22.09.2023 г. /петък/ - почивен ден              ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... , изчерпателно и сигурно обслужване на студентите, предоставяйки достъп до информационните ресурси на УНСС.  Предимство на системата е, че се осъществява непрекъснат достъп до данните, а промените се отразяват в реално време. SMS известяване за резултатите от семестриалните ...
Вече имам диплома 14.5.2020 г. ...       Успешно завършилите студенти получават диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“. При поискване те получават и европейско дипломно приложение.          Дипломите се ...
Изберете УНСС 6.3.2019 г. ... Уважаеми кандидат-студенти,          Благодарим ви, че избрахте Университета за национално и световно стопанство, който е авторитетно висше икономическо училище, предлагащо модерно образование, признато в бизнес средите по целия ...
Студенти 8.2.2013 г. ... ...
Кандидат-студенти 8.2.2013 г. ... ...
Контакти 1.7.2024 г. ... И В ПРАЗНИЧНИ ДНИ Отдел „Кандидат-студенти“ Отдел „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ Център за ...
ДО 02-302 11.12.2012 г. ... литература, достъпна за преподаватели и студенти след приключване на проекта. Изготвяне на анализ на факторите, водещи до устойчивост на дефицита по текущата сметка Извършване на анализ за влиянието на ПЧИ върху дефицита по текущата сметка Проучване на влиянието на туризма върху ...
Проект BG051PO001-3.3.076-0002 5.12.2012 г. ... и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда. По този начин ще бъде улеснен преходът от образователните институции към работното място и ще се повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар. ...
Правила за провеждане на ЕКМИ 6.7.2015 г. ... на ЕКМИ е един астрономичен час Кандидат-студентите са длъжни да се явят 45 минути преди началото на изпита и да носят със себе си компютърната разпечатка с входящия (регистрационния) номер и документ за самоличност (лична карта). Кандидат-студентът няма право да използва мобилни ...
доц. д-р Иван Цветанов Иванов 16.2.2016 г. ... и „Търговско право” пред студенти от бакалавърски и магистърски програми в УНСС. Заема длъжностите заместник-председател на Контролния съвет на УНСС, заместник-декан по международното сътрудничество на Юридическия факултет на УНСС за мандат 2015-2019 г. и ...
<span style="display:none">СТАНОВИЩА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. С най висок относителен дял са следните приходи: -          приходи от такси за обучение на студенти и докторанти; -          ...
<span style="display:none">ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 29.2.2024 г. ... събрание да се включва представител на студентите и докторантите, обучаеми във факултета. ПРЕПОРЪКИ на Контролния съвет на УНСС Относно: организацията и работата на проведените през 2021 г. общи събрания  на факултети и законосъобразността на ...
ДОКУМЕНТИ 23.1.2023 г. ... събрание се спазва и изискването за представителство на студентите и докторантите, които трябва да са не по-малко от 15 на сто (но може да са повече от 15 на сто) от състава на Общото събрание (чл. 31, ал. 3, т. 2 от ПДУНСС). 4. Организация на актуализиране на списъчния състав на действащо Общото събрание (чл. ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... на европейските стандарти; Добиване на умения от студентите за определяне на основните икономически параметри в енергийния бизнес, критериите и показателите за ефективност на този вид стопанска дейност.   СЪДЪРЖАНИЕ НА ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... 8 семестъра (4 години). В първите две години студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски учебни дисциплини, включени в професионалното поднаправление „Икономика и бизнес". Задължителните дисциплините в двугодишния блок са фундаментални – Основи на Икономическата теория ...
Връзки с обществеността 6.7.2023 г. ... с обществеността" e магистърска програма за студенти, завършили бакалвърския етап на обучението си. Програмата предлага развиване на практически умения и натрупване на задълбочени познания в областта на връзките с обществеността и корпоративните комуникации като елемент от цялостната социална ...
Класиране за общежитие 16.11.2012 г. ... , II, III и IV курс ОКС „Бакалавър” да бъдат включени и студенти подали молби-декларации извън срок. Минимален успех необходим за класиране на общежитие за учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва:   I курс - ОКС „Бакалавър” – 4.00 включително; II курс - ОКС „Бакалавър” – 4 ...
Класиране за общежитие 31.10.2012 г. ... за класиране на общежитие за учебната 2012/2013г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва:   I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.00 включително; II курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 включително. ...
Клуб на социолога 10.1.2024 г. ... от 5 български университета, в които се обучават студенти по специалност Социология. Клубът е колективен член на БСА и на 3 изследователски комитета – Социология на селото, Социология на образованието и Урбаносоциология. Ръководство на Клуба за 2023-2025 г.: - Председател - Васил Христов, сп ...
Библиотечни услуги 24.1.2024 г. ... към повишаване на информационната грамотност на студенти, преподаватели и докторанти; Справки за цитирания на преподаватели от УНСС. 7. Адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение. 8. Достъп до система "plag.bg" - онлайн многоезична система за проверка за плагиатство. 9. ...
Център за социологически и психологически изследвания 8.1.2024 г. ... и преподаватели, млади научни работници, докторанти и студенти. Да  подпомага  решаването на проблеми на практиката и общественото управление и за повишаване на квалификацията на практикуващи специалисти в областта на икономическата социология и психология. Да подпомага изследователската дейност ...
Класиране за общежитие 19.10.2012 г. ... въпроси на учащите се I. КСБВУ класира всички студенти ОКС “Магистър” приети редовно обучение за учебната 2012/2013 г; II. Минимален успех необходим за класиране на общежитие за учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва: II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,17 включително; III ...
Класиране по специалности след втори курс 12.10.2012 г. ... от 9 октомври (вторник) до 12 октомври (петък) в отдел “Студенти” в приемното време. За допълнителна информация: Учебен отдел и отдел “Студенти” ...
Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие (2.10.2012 г.) 2.10.2012 г. ... - ОКС „Бакалавър”– 4,60 включително;   Важно: Студентите могат да получат своите еднопосочни разменни писма в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” от 02.10 до 05.10.12г ...
Класиране за общежитие 8.10.2012 г. ... получаване на еднопосочно разменно писмо за ТУ-София за студенти I курс ОКС”Бакалавър” – 5,32 включително. Важно: Студентите могат да получат своите еднопосочни разменни писма в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” от 01.10 до 05.10.12 г ...
Ресурси за студенти 31.5.2024 г. ... СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ Примерни стандарти за оформление на дипломни работи: (1) ОКС "МАГИСТЪР" (2) указания към образеца (3) курсови работи Моля, изтеглете файловете, като последвате линковете; следвайте указанията към образеца. ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ Предлагаме ви ...
Класиране за общежитие 28.9.2012 г. ... на кандидатствалите студенти за общежитие               Допълнително класиране за общежитие през учебната 2012/2013 г. за студентите с минимален ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите от първи курс 4.9.2012 г. ... класиране на общежитие през учебната 2012/2013 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.44 включително;       !!! ВАЖНО Настаняването на студентите I курс - ОКС „Бакалавър” е от 10.09 – 21.09.2012г; Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при ...
Специалност "Бизнес икономика" 29.3.2024 г. ... теза Тематични направления за курсови работи за студентите от четвърти курс Разпределение на курсови работи и практики в 4-ти курс 2023/2024 Срок за избор на тема за курсова работа в 4-ти курс - 10.2023 Правила за провеждане на дипломни защити на студентите от ОКС ...
Такси 28.8.2012 г. ... студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50 % от пълната такса за обучение на чужденци. Таксите за обучение се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... национално и световно стопанство – сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”. Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител. След като приеме документите, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” в едномесечен срок ги подготвя и ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... студенти от държави извън ЕС и Европейското икономическо пространство ОКС „магистър”               Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, ...
Такси 28.8.2012 г. ... студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50% от пълната такса за обучение на чужденци.   Таксите за обучение се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... документите се подават в УНСС – сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” (централно фоайе). Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или упълномощен от него представител. След като приеме документите, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” в едномесечен срок ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... студенти от държави извън ЕС и Европейското икономическо пространство ОКС „бакалавър”             Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, ...
Такси 28.8.2012 г. ... студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50 % от пълната такса за обучение на чужденци. Таксите за обучение се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... и световно стопанство – сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”. Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител. След като приеме документите, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” в едномесечен срок ги подготвя и ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... студенти от държави извън ЕС и Европейското икономическо пространство ОКС „магистър”               Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за ...
Контакти 27.8.2012 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” кабинет 1/1030 (централно фоайе) тел. +359 2/ 81 95 438 +359 2/ 81 95 360 е-mail: [email protected] ...
Такси 28.8.2012 г. ... студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50% от пълната такса за обучение на чужденци.   Таксите за обучение се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... се подават в УНСС – сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” (централно фоайе). Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или упълномощен от него представител. След като приеме документите, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” в едномесечен ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... студенти от държави извън ЕС и Европейското икономическо пространство ОКС „бакалавър”             Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, ...
УНСС обявява допълнителен прием за попълване на отделни незаети места 24.8.2012 г. ... 20 август до 24 август 2012 г. Балът на кандидат-студентите от допълнителния  прием се образува аналогично на балообразуването в УНСС за съответните професионални направления/поднаправления. Кандидат-студенти, които за първи път подават документи за участие в допълнителния прием и не са се ...
Класиране за общежитие 24.9.2012 г. ... на общежитие през учебната 2012/2013 г. за студентите:                     II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,63 ...
Важно 6.7.2015 г. ... следва: - Български граждани  - в отдел „Студенти-магистър“ или в Център за прием на документи - Граждани на страни извън и от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“. В едномесечен срок след депозиране на ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... фундаментална подготовка на нашите студенти и модерно образование, съзвучно с най-високите световни стандарти. За създаването на катедрата Политическа икономия има поне няколко сериозни обективни основания, както от теоретично, така и от практическо естество, които се коренят в ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... Отговор: Балът за класиране на кандидат - студентите по предлаганите магистърски специалности от Катедра „Национална и регионална сигурност” се образува като сума от следните оценки: 1. успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, който се формира ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра специализация „Корпоративна сигурност” 6.4.2017 г. ... дни по време на семестъра. Студентите разработват казуси и различни курсови задачи, като участват в дискусии, подготвят мултимедийни презентации и си взаимодействат като екипи в рамките на симулационни игри.  Програмата завършва със държавен изпит ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра 15.6.2012 г. ... дни по време на семестъра. Студентите разработват казуси и различни курсови задачи, като участват в дискусии, подготвят мултимедийни презентации и си взаимодействат като екипи в рамките на симулационни игри. Програмата завършва със държавен изпит ...
Проект на НАТО SfP-982063 15.6.2012 г. ... бъдат привличани млади учени и студенти. Активното сътрудничество с утвърдените учени и специалисти от екипа и участието в изпълнението на проектните дейности цели ускоряване на развитието на кариерата и утвърждаването на младите членове на екипа. Проектът е ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 31.5.2012 г. ... възможностите за стаж на студенти от УНСС в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма Ректорът съобщи, че „с Делян Добрев - най-младият министър в правителството на Бойко Борисов, завършил с отличие магистратура по „Маркетинг” в УНСС - ...
Организация за научно практическо развитие на студентите 19.8.2022 г. ... научно практическо развитие на студентите - ОНПРС е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ през 2009г. в СГС. Получава удостоверението си за регистрация към Регистъра за сдруженията с нестопанска цел в обществена полза ...
Необходими документи за кандидатстване на общежитие по критерии, различни от „общо основание” 22.5.2012 г. ... Семейство студенти: Удостоверение за сключен граждански брак; Актове за раждане на съпрузите; Акт за раждане на детето, ако има такова.   2.     Несемейни, разведени или овдовели с деца до 2-годишна ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се 22.5.2012 г. ... ще приема студенти в кабинета си, намиращ се в бл. 23 А – ниско тяло, всеки вторник и сряда с приемно време от 10:00 ч. до 14:00 ч.   ВАЖНО! Студентите, които желаят да ползват общежитие през месеците юли и август 2012 г., удължават срока на ...
Правила за организиране на почивния сезон през 2014 г. в УОБ - с. Равда 24.4.2014 г. ... деца до 18 г., а ако децата са студенти - до 25 г. втора група пенсионери на УНСС трета група семейства на деца на щатни преподаватели и служители четвърта група външни лица (български граждани и чужденци). 4. ...
Международна научна конференция „Икономиката на България - пътят към еврото" 24.2.2012 г. ... на форума, включително студенти от катедрите и специалностите на Финансово-счетоводния факултет. По време на конференцията ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... семестър. По време на стажа студентите се запознават с различни области на приложение на статистическите и иконометрични изследвания. Като част от курса „Проектиране на статистическите изследвания” четвъртокурсниците разработват курсов проект. Той се състои ...
Бизнес информатика 23.2.2012 г. ... теми за ОКС ‘Магистър’ За студенти от ОКС ‘Магистър’ се предлагат аналогични типове теми както за ОКС ‘Бакалавър’.   2.2.1.1  Структура на дипломна работа Структурата на дипломната работа за ОКС ‘Магистър’ е разширен вариант на структурата за ...
Редовно и дистанционно обучение 10.2.2012 г. ... на студенти в УНСС е с единен приемен изпит (ЕПИ) на хартиен носител или на електронен носител (ЕлЕПИ) и е по професионални направления. Обучението е в редовна и дистанционна форма. Срокът на обучение в ОКС "Бакалавър" е четири години - осем ...
От ЕС и европейското икономическо пространство 10.2.2012 г. ... граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство ...
Архив на лекции с чуждестранно участие 9.2.2012 г. ... – 29.04.2009 г. Лекция пред студенти от специалност Икономика на отбраната и сигурността на тема: „Международно сътрудничество в областта на изследванията за нуждите на отбраната” на д-р Хайнрих Бух – NATO Project Director, Университет на Бундесвера, Мюнхен, ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... на представители на ЕК със студенти от УНСС на тема: „Дайте своето мнение за по-ефективен бюджет на Европейския съюз” – 06.03.2008 г.; Научна конференция „Авангардни научни инструменти в управлението” в УОБ – с. Равда – 19 -23.09.2008 г.; Двудневен пътуващ ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... УНСС, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" - кабинет 1030, в срок до 1 ок­том­ври в годината на кандидатстването. Необходими документи за кандидатстване: Молба (по образец). Копие от документа за завършено средно ...
От ЕС и европейското икономическо пространство 10.2.2012 г. ... граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство. От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В УНСС НА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ ...
Записване 6.7.2015 г. ... записване кандидат-студентите представят следните документи:  1.документи за записване на нови студенти  (по образец); 2.лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента; 3.две снимки с паспортен формат ; 4.документ за ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... за кандидатстване и прием на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" в УНСС. (2) Условията за кандидатстване и прием в магистърска сте­пен на обучение се регламентират в съответствие със: 1.   Закона за висшето образование; 2 ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... УНСС, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" - кабинет 1030, в срок до 1 ок­том­ври в годината на кандидатстването. Необходими документи за кандидатстване: Молба (по образец). Копие от документа за завършено средно ...
От ЕС и европейското икономическо пространство 10.2.2012 г. ... граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство. От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В УНСС НА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ ...
Записване 6.7.2015 г. ... . 39. (1) Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по обявения график. (2) Кандидат-студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права. Чл. 40. При записване кандидат-студентите представят следните ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... , посочен в Графика, кандидат-студентите за об­­разователно-квалификационна степен "магистър" подават следните до­ку­менти: Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... за кандидатстване и прием на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" в УНСС. (2) Условията за кандидатстване и прием в магистърска сте­пен на обучение се регламентират в съответствие със: 1.   Закона за висшето ...
График 26.9.2015 г. ... г. Записване на новорприети студенти – от 02.10.2015 г. до 09.10.2015 г. /без събота и неделя/ Онлайн заявка за електронна сесия:  от 24.08.2015 г. до 12.09.2015 г. Онлайн заявка за хартиена сесия  от 24.08.2015 до 22.09.2015 г. ВАЖНО: ...
Какво е ЕПИ? 6.2.2012 г. ... на студенти в УНСС е с единен приемен изпит (ЕПИ). Така наричаме тестовете, които вие ще решавате, а ние ще оценяваме с помощта на безпристрастните компютри. По този начин университетът ни се приобщава към най-добрите световни и европейски практики за ...
Записване 17.5.2012 г. ... . 79. (1) Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по обявен в приложенията график. (2) Студентите, приети в направление/поднаправлениe с изучаване на чужд език, се записват в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... за класиране на кандидат-студентите за професионалните направления/поднаправле­ния с един основен предмет се образува като сума от: средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно); оценката от успешно положен единен ...
Класиране 9.4.2012 г. ... в два раздела - приети за студенти и резерви, по професионални направления и поднаправления в две категории: мъже и жени. (2) Незаетите места за категория мъже в хода на класирането се прехвърлят в категория жени и обратно. Чл. 73. Лауреати на ...
Условия за преместавне от чуждестранни висши училища 17.5.2012 г. ... . 81. (1) Български студенти, приети в Университета за национално и световно стопанство и заминали да се обучават за пълен или частичен срок в чуждестранни висши училища съгласно подписани междуправителствени спогодби за образователен, културен и ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... УНСС, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" - кабинет 1030, в срок до 1 ок­том­ври в годината на кандидатстването. Необходими документи за кандидатстване: Молба (по образец). Копие от документа за завършено средно ...
Правила 16.5.2012 г. ... карта.  (2) Кандидат-студентите са длъжни да се явят 30 минути преди началото на изпита в определената зала. Те задължително носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер, документ за самоличност (лична карта) и химикалка, пишеща синьо ...
Какво е ЕлЕПИ? 6.2.2012 г. ... имената на явилите се кандидат-студенти и номерата на генерирания за тях ЕлЕПИ. Всеки кандидат-студент трябва да подпише този протокол, защото той удостоверява по кой номер изпит работи.  И така - вече сте пред компютъра. Пред вас е основният екран, на ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Чл. 29. (1) Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ОКС "БАКАЛАВЪР"  В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 г. Чл. 1. Приемането на студенти в Университета за национално и световно стопанство се основава на ...
Изпити 16.5.2012 г. ... ИЗПИТ Чл. 45. (1) Кандидат-студентите полагат eдинен приемен изпит по учебни предмети и чужди езици за съответните професионални направления, посочени в приложение № 5.1. (2) Организацията и провеждането на изпитите се извършват от комисии, определени със ...
Студентска информационна мрежа 19.8.2022 г. ... знания и умения сред студентите – чрез стимулиране на творческо и иновативно мислене в областта на информационните технологии. За постигането на своите цели СИМ осъществява научно-изследователска и практико-приложна дейност в ИТ-областта и ...
Студентска организация за изследване на международните отношения 19.8.2022 г. ... стопанство, и е насочена към студенти от професионално направление „Политически науки“ и специалностите „Международни отношения“ и „Европеистика“. Вярваме, че практиката в обучението на младите хора е също толкова важна, ...
Организация на студентите от индустриалния бизнес 19.8.2022 г. ... на студентите от индустриалния бизнес - ОСИБ (www.osib.org) е неправителствена студентска организация, учредена през 1998 г. от студенти в специалност „Икономика и управление на индустрията” към Университета за национално и ...
Студентско сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО" 19.8.2022 г. ... организация, създадена от студенти по „ Политология” и „Политически науки” в УНСС през 2009 година. За името и девиза: ЕГО ПОЛИТИКО е игра на думи. Във философията на Аристотел „зоон политикон” е онова "животно", ...
AIESEC София - УНСС 1.2.2023 г. ... младежи и развиваща лидерския потенциал на студентите. Тя е с представителства в над 100 държави по целия свят и се фокусира върху изграждане на позитивни лидери за обществото. Мисията на AIESEC e Peace and fulfillment of humankind's potential или Мир и реализиране на човешкия ...
Катедри 11.4.2012 г. ... са: Международни икономически отношения за студенти завършили: 1)бакалавърска степен МИО; 2) други икономически специалности; 3) неикономически специалности; Управление на международни проекти и Международен бизнес в два варианта – с обучение на български език и на английски език. ...
История 1.2.2012 г. ... възлага на ЦСИ системното анкетиране на студенти, преподаватели и служители относно проблемите на Университета. Пето. Със Заповед на Ректора на УНСС № 2362 / 26.11.2002 г. за Директор на ЦСИ към УНСС е назначен доц.д-р Валентин Димитров Гоев.   2. Предмет на дейност на ...
Контакти 25.6.2023 г. ... развитие на нашите преподаватели и студенти, последвайте ни във фесйбук, инстаграм и ...
История 20.11.2023 г. ... в новосъздадената специалност са приети 60 студенти – 40 в редовна и 20 в задочна форма на обучение. През 1975 година във ВИИ „Карл Маркс” се формира самостоятелен факултет „Международни икономически отношения” с две основни специалности ...
История 3.9.2012 г. ... са наши гости и се срещат с настоящите студенти. Катедра “Индустриален бизнес” отговаря за обучението на студентите от специалност “Икономика на индустрията” в бакалавърска и магистърска образователно-квалификационни степени, а от учебната 2006/2007 година и за новата бакалавърска ...
История 3.10.2017 г. ... г. и по него завършват седем випуска студенти. След 2001 г. се развива магистърското и докторското обучение. Разработени са три нови магистърски програми – за завършилите бакалавърска степен по Стопанска логистика, за завършилите бакалавърска степен по други икономически ...
История 30.5.2023 г. ... обучението по математика на всички студенти от Университета. В различни периоди са четени и други математически курсове пред студентите от различни специалности, като: Висша математика І и ІІ част, Теория на вероятностите, Линейна алгебра и математическо програмиране, Финансова ...
История 31.3.2021 г. ... контрол“ осъществява обучение на студенти в образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Приемът на студенти в бакалавърска степен на обучение е по специалност „Финансов ...
История 3.2.2012 г. ... планиране”, като започна обучението на студенти по новата специалност. По-късно на основата на една от специализациите в „Маркетинг и мениджмънт” се разви специалността „Стопанско управление” (сега „Бизнес администрация” под ръководството на катедра „Управление”), а новата ...
История 3.2.2012 г. ... 1997 г. В момента в нея се обучават 396 студенти. Завършилите тази специалност могат да намерят практическа реализация като могат професионално да се реализират във висшите държавни структури на законодателната, изпълнителната и съдебната власт като Министерски съвет, министерства ...
История 10.1.2024 г. ... започват да се четат следните курсове пред студентите от Общоикономическия факултет: - по Обща социология от проф. д.ф.н Минчо Семов, по Икономическа социология от проф. д. ик. н. Ташо Пачев, - по демография - от проф. д. ик. н. Минко Минков, - по социална психология от проф. д.ф ...
История 2.7.2024 г. ... (волейбол). След увеличаването на броя на студентите се привличат нови преподаватели. През 1965-1975 г. са назначени змс Александър Ангелов (хандбал), змс Георги Панов (баскетбол), змс Виктория Колчева (волейбол) Иван Несторов (плуване и ЛФК), змс Нитула Борисова (баскетбол), проф. ...
История 28.9.2012 г. ... на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). По своя облик "Икономика на търговията" е икономическа ...
История 26.8.2020 г. ... на транспорта” се приемат по 70-80 студенти в бакалавърска и по 20-30 в магистърска степен, което говори за интереса към специалността и за нейния авторитет. Подготвените от катедрата специалисти, с използването на съвременна компютърна техника са в състояние да разработват ...
История 3.2.2012 г. ... . В момента в нея се обучават 752 студенти. Завършилите тази специалност могат да ръководят и участват в маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, счетоводната, финансовата и посредническата дейност на фирмите от отрасъла туризъм, както и да ...
Партньори 27.9.2012 г. ... в рамките на семестъра практически стаж за студенти от специалност „Право". Тази инициатива продължава с подкрепата на настоящия председател на АССГ съдия Радостин Радков, който официално заяви своята позиция за запазване на сътрудничеството между АССГ и катедра ...
Партньори 9.2.2016 г. ... и с други заинтересувани от обучението на студенти и докторанти страни. Интерес към обучението и изследванията в катедрата проявяват специалисти и експерти от публични институции и нестопански организации, с които катедрата поддържа тесни контакти, като: Българска ...
Партньори 3.9.2012 г. ... като особено полезно за обучаваните студенти поради възможностите за студентска мобилност (у нас и в чужбина), за участие в обучението на изявени чуждестранни лектори и представители на практиката ...
За катедрата 21.11.2023 г. ... развитие на нашите преподаватели и студенти, последвайте ни във фесйбук, инстаграм и линкдин: Facebook Instagram LInkedIn Поздрави, екип на катедра „МИО и ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... технологиии и комуникации" обучава студенти в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалност "Бизнес информатика" в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и " "Бизнес информатика ...
За катедрата 24.1.2023 г. ... обучението по математика на всички студенти от Университета. В различни периоди са четени и други математически курсове пред студентите от различни специалности, като: Висша математика І и ІІ част, Теория на вероятностите, Линейна алгебра и математическо програмиране, ...
За катедрата 21.3.2024 г. ... се осъществява от катедрата пред студентите в бакалавърска степен от целия университет. Предлаганите от катедра „Финанси” магистърски програми по специалностите „Финанси”, „Финансов мениджмънт”, „Публичен финансов ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... дисциплини, изучавани от студентите от специалност "Право", както и от студенти от други специалности в зависимост от учебните им планове ...
За катедрата 28.9.2012 г. ... науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Публичноправни науки"  и "Наказателноправни науки". Наред с обучението на студенти по специалност "Пправо" преподавателите от ...
За катедрата 24.4.2018 г. ... изследвания (ECPR). Първият випуск студенти по специалност "Политология" в УНСС са приети през учебната 1991/1992 г. в т. нар. спонсорирано обучение, по силата на Закона за академичната автономия (обучение, спонсорирано от фирми). От този випуск са и първите дипломирали се ...
Катедрата 28.5.2019 г. ... „Динамична Европа“ студенти представиха Българското председателство на Съвета на ЕС май 2018 г. Отворен семестър на катедра „Публична администрация“ на тема: „АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЗ БЮРОКРАЦИЯ. Дигитални решения ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... , като започна обучението на студенти по новата специалност. По-късно на основата на една от специализациите в „Маркетинг и мениджмънт” се разви специалността „Стопанско управление” (сега „Бизнес администрация” под ръководството на ...
За нас 6.7.2023 г. ... . През 2004 г. са приети първите студенти в специалност "Журналистика и масмедии", която през 2008 г. е преименувана на "Медии и журналистика". През 2017 г. катедрата получава акредитационна оценка от 9.42 (от максимални 10) точки от Националната агенция по оценяване и ...
За катедрата 2.5.2023 г. ... провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). С решение на Академичния ...
За института 6.5.2020 г. ... години са създадени десетки фирми от студенти, като част от тези предприемачи участват в учебния процес под различни форми. През годините двете структури, заедно с Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП), са ръководили и участвали в над ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 2.5.2023 г. ... катедри, преподаватели, докторанти и студенти, представители на търговски фирми и сдружения. За ролята на катедра „Икономика на търговията“ в обществената и стопанската практика говори нейният ръководител проф. д-р Йорданка Владимирова. Тя проследи развитието на ...
Конференции/Кръгли маси/Семинари 16.3.2024 г. ... 2 год. провежда научна конференция за студенти и докторанти под наслов "Многообразието на туризма в научното познание". След всяка конференция, катедра "Икономика на туризма" организира издаването на сборник с докладите, представени на конференцията. - На всеки 5 год. ...
Конференции и семинари 25.8.2020 г. ... - 2013" "Конференция със студенти и докторанти: „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“", ноември 2014 г. "Приложение на информационните и комуникационните технологии и ...
Конференции и семинари 27.9.2012 г. ... дейци от социалната практика, както и студенти от специалност “Публична администрация” на УНСС. Конференцията беше уважена и от чуждестранни гости ...
Конференции и семинари 12.4.2016 г. ... мисъл, преподаватели, докторанти и студенти. Сред присъстващите на тържественото заседание бяха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. д-р Георги Генов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д-р Георги Янков, заслужил ...
Научни форуми 17.1.2024 г. ... традиции и дух, от обичта към студентите и верността към общата ни благородна мисия, която е неподвластна на превратностите на времето“, подчерта ректорът. Той посочи, че има и личен повод за гордост като съвременник на създаването на катедрата и завършил ...
Конференции и семинари 13.5.2024 г. ... участват в Международната седмица на студентите, организирана от Университета по икономически изследвания в Букурещ, Румъния Бизнес игра на Kyndryl България и катедра "Финанси" Публична лекция „Дигиталните валути на централните банки и въвеждането на дигиталното ...
Конференции и форуми 18.5.2022 г. ... .) 2. Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” (6 април 2022г.) ----------------------------------------------------------- 1. ПЪРВА научна конференция на студентите от ОИФ на ...
Проекти 9.2.2016 г. ...  се обучават  седем випуска студенти от 1999 до 2006.  Изследване на тема “Състояние и тенденции в развитието на логистиката в България”, с ръководител доц.д-р. Павел Димитров и авторски колектив от катедра “Стопанска логистика”, ...
Проекти 22.12.2018 г. ... Университетски център за мобилност за студенти и преподаватели, Междууниверситетски център за развитие на кариерата Обучение чрез практика в мултикултурна среда 2009-2012   Доц. д-р Андрей Нончев катедри: “Частноправни науки”, ...
Наука 17.4.2020 г. ... , а така също и съвместно с докторанти и студенти, както и с предтавители на бознеса. - Проучванията се огласяват на национални и международни конференции, както и в различни научни списания и интернет сайтове насочени към развитието на туристическата индустрия. - Преподавателите от ...
Наука 7.2.2019 г. ... международно значение. Нашите преподаватели и студенти участват в редица научни и практико-приложни проекти както на национално, така и на международно ниво. Повечето ни преподаватели са канени като експерти в международни изследователски и преподавателски екипи, което допринася за ...
Специалности 2.3.2018 г. ... собственост" Програмата е предназначена за студенти, завършили ОКС "Бакалавър". Срок на обучение - 2 семестъра. НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА! Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" Защо да избера тази магистърска програма? Катедра „Мениджмънт на недвижимата собственост” ...
Специалности 16.2.2012 г. ... в контролните институции.Дипломиралите се студенти имат големи възможности за професионална реализация в контролните системи на публичната администрация /Държавна агенция за приходите, Митническа администрация, Сметна палата, Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, Комисия за ...
Специалности 14.2.2012 г. ... на обучение в бакалавърска степен е 4 години, студентите се дипломират с полагане на държавен изпит по специалността. В магистърска степен срокът на обучение е 1 до 2 години, в зависимост от получената професионална квалификация в бакалавърска степен.   В първи и втори ...
Специалности 18.11.2015 г. ... на търговията”. Подготовката на студентите от специалност "Икономика на търговията" отговаря на съвременните изисквания на икономическата теория и практика и прави възпитаниците на тази специалност конкурентоспособни. Има за цел обучение на висококвалифицирани мениджъри и ...
Специалности 24.4.2018 г. ... в България и Югоизточна Европа". Само в УНСС студентите по политология получават солидна подготовка по основни икономически дисциплини, което ги прави уникални специалисти. В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Международни ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... и практически познания и умения, подпомагащи студентите с потенциал да създават и развиват свой конкурентен бизнес. Заедно с това, обучението по специалността формира предприемаческа култура, дух и отговорност сред студентите, давайки им възможност да заемат и други позиции, изискващи ...
Консултации 12.7.2018 г. ... ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ СЪС СТУДЕНТИ В ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ    Специалност „Творчески индустрии и бизнес", специализация, "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията", прием месец септември 2017 г.    Специалност ...
Обучение 17.9.2016 г. ... "Публичноправни науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Частноправни науки" и "Наказателноправни науки". Освен това преподавателите от катедрата участват активно в учебния процес на други направления и специалности (например "Публична администрациа", ...
Обучение 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Публичноправни науки"  и "Наказателноправни науки". Наред с обучението на студенти по специалност "Пправо" преподавателите от катедрата участват ...
Кандидат - студенти 26.5.2021 г. ... „Аграрен бизнес“ Изберете специалност „Аграрен бизнес“, ако за Вас са значими и интересни проблемите за: Бъдещето на планетата и възможностите да осигури достатъчна по количество и качество храна; Климатичните промени и въздействията им върху развитието на ...
Обучение 26.8.2020 г. ... и енергетиката"  предлага обучение на студенти в ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на транспорта)“.     Катедрата подготвя специалисти по всички видове транспорт ...
Обучение 6.11.2022 г. ... . Целта на обучението е да подпомогне студентите да придобият актуални знания и устойчиви практически умения за организацията и анализа на данни от разнообразни сфери на човешката дейност - както в бизнеса, така и в нестопанския сектор. Учебната работа се осъществява чрез утвърдени ...
Обучение 5.6.2024 г. ... НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ И ОТГОВОРНИЦИТЕ-СТУДЕНТИ КАТЕДРА „ИКОНОМИКС“, ОИФ НА УНСС   ОНС „Доктор“  „Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)“ Академичен наставник Данни за ...
Бакалаври 23.9.2020 г. ... и курсове  годишно се обучават около 200 студенти.  Завършилите тази специалност намират реализация в: Органите на централната и местна държавна администрация по отбраната и сигурността (вкл. ДА “Държавен резерв и военновременни запаси” и звената по “Управление ...
Обучение 26.9.2017 г. ... езици и приложна лингвистика" обучава всички студенти в направленията и специалностите с изучаване на чужд език. Бакалавърска степен, които са положили успешно приемен изпит по английски, немски, испански, френски или руски, а именно: ...
Обучение 5.5.2023 г. ... НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ И ОТГОВОРНИЦИТЕ-СТУДЕНТИ ОКС „Бакалавър“ Специалност „Икономика на човешките ресурси“ Курс Академичен наставник Данни за контакт Отговорник-студент Данни за контакт I курс Гл. ас. д-р Мария ...
Обучение 2.3.2018 г. ... , изразил се в големия брой кандидат-студенти, посочили специалността като първо желание; големият брой кандидат-студенти за едно място; високият входящ бал за специалността и др.п. По-нататъшното развитие обаче показа, че независимо от спада в пазара, резултат (или причина) за ...
Обучение 3.5.2023 г. ... "МИО и Бизнес" обучава студенти във всички образователно-квалификационни степени - "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор". В ОКС „Бакалавър” катедрата подготвя специалисти по международни икономически отношения (МИО) на български и английски език. Магистърските програми ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... технологиии и комуникации" обучава студенти в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалности "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". И двете ...
За факултета 29.3.2017 г. ... и администрация” е, че в него се обучават студенти в две професионални направления: икономика и администрация и управление. Това съжителство е много показателно в контекста на съвременните тенденции в развитието на науката и образованието – наличието на зони на преливане между ...
Студентите по право да имат обучения в реална среда 24.1.2017 г. ... УНСС доц. д-р Живко Драганов в Хърватия Студентите по право да имат обучения в реална среда ("Правен свят") Студенти от УНСС ще стажуват в институцията на омбудсмана "ПРАВЕН СВЯТ": Български отбор стана пети в най-престижното състезание по инвестиционно право Информационна ...
Държавни изпити и защити 30.7.2020 г. ... факултет обучава студенти от специалност "Право". Обучението завършва с държавни изпити, които се провеждат съгласно указания подготвени на основание чл.11, ал. 1 от НЕДИСП. 1. Провеждат се три държавни изпита: по гражданскоправни, публичноправни и наказателноправни науки ...
Обучение 11.10.2018 г. ... „Право“ осигурява на студентите широкопрофилна подготовка в различни области на правната материя чрез изучаване на разнообразни задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. Студентите могат да получат познания в областта на международната защита ...
История 23.3.2021 г. ... . В него по седем специалности се обучават студенти в бакалавърска, магистърска степен и докторанти. Основната дейност на факултета е обучението в бакалавърски, магистърски, докторски програми и подготовката на специалисти по организация и управление на дейностите, свързани с ...
За факултета 23.3.2021 г. ... . В него по седем специалности се обучават студенти в бакалавърска, магистърска степен и докторанти. Основната дейност на факултета е обучението в бакалавърски, магистърски, докторски програми и подготовката на специалисти по организация и управление на дейностите, свързани с ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... ориентация и адаптация на завършващите студенти към условията на реалния пазар на труда.        Всяка от специалностите във факултета разработва съответстващи на професионалната подготовка на своите студенти стажантски програми. Програмите се основават ...
Партньори 6.3.2012 г. ... на кариерата; Център за мобилност на студенти и преподаватели. Факултет „Международна икономика и политика“ поддържа традиционно широки международни контакти, в т. ч. с Асоциацията на университетите с професионално обучение по международни отношения , САЩ (Американски ...
Бизнесът за нас 11.3.2019 г. ... студенти, Най-големият атестат за нашата работа е вашето мнение. Благодарим ви за доверието! Благодарствено писмо от Георги Стоянов.   Благодарствено писмо от Татяна Грозева                           ...
История 25.2.2021 г. ... , 15 доценти, 3 главни асистенти и 3 студенти. Във факултета има три катедри: “Финанси”; “Счетоводство и анализ”; “Финансов контрол”. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационна степен ...
За факултета 10.5.2024 г. ... главни асистенти - трима и  трима студенти. Във факултета има три катедри: “Финанси”; “Счетоводство и анализ”; “Финансов контрол”. Финансово-счетоводен факултет обучава студенти в образователно-квалификационна степен ...
В медиите 16.5.2017 г. ... на университетите за 2016 г. най-много студенти се обучават по направление “Икономика” в страната – те са 52 хиляди. Следват тези със специалността “Администрация и управление” – 23 хиляди, според вас какъв процент от тях намират реализация по ...
Университетски проекти 15.5.2017 г. ... , Университетски център за мобилност за студенти и преподаватели, Междууниверситетски център за развитие на кариерата/ 2009 2012 4 НИД НИ 1-16/2011 “Българската “социалистическа” държавна собственост – политикономически ...
История 25.1.2018 г. ... от факултета обучават около половината от студентите в института по специалностите: Политическа икономия, Планиране на народното стопанство, Статистика и Счетоводна отчетност. През следващите три десетилетия се осъществяват структурни промени, в резултат на които някои от тези ...
За факултета 12.5.2017 г. ...  Общоикономическият факултет обучава студенти в образователно - квалификационната степен „бакалавър“ и „магистър“ и в образователно – научната степен „доктор“ по специалности, които са акредитирани от Националната агенция по оценяване и ...
Начало 30.1.2018 г. ... от факултета обучават около половината от студентите в института по специалностите: Политическа икономия, Планиране на народното стопанство, Статистика и Счетоводна отчетност. През следващите три десетилетия се осъществяват структурни промени, в резултат на които някои от тези ...
История 10.4.2013 г. ... структура. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и ...
За факултета 10.4.2013 г. ... факултетната структура. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... Типове теми за ОКС ‘Магистър’ За студенти от ОКС ‘Магистър’ се предлагат аналогични типове теми както за ОКС ‘Бакалавър’. 2.2.1.1       Структура на дипломна работа Структурата на дипломната работа за ОКС ‘Магистър’ е разширен вариант на структурата за ОКС ...
Подготовка 22.11.2022 г. ... класиране на студентите, УЦМСП изпраща номинационни писма до всички европейски университети, в които ще се обучават студенти от УНСС. Приемащият университет осъществява контакт с номинирания студент по имейл и му предоставя информация относно необходимите за регистрация документи, предлаганите учебни ...
Класиране 13.1.2017 г. ... и класирането на студентите и докторантите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от специална университетска комисия. Класирането се извършва на основата на комплексна оценка на кандидатите, отчитаща средния успех, степента на владеене на ...
Конкурси 13.1.2017 г. ... за подбор на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. УЦМСП организира и извършва една основна селекционна процедура (конкурс), която се открива в началото на м. март на всяка година. Конкурсът се провежда за ...
Условия за участие 2.2.2017 г. ... участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ имат всички студенти на УНСС, които са български граждани или са лица, официално признати от България за бежанци, или са постоянно пребиваващи чужди граждани. В програмата могат да участват студенти в бакалавърска, магистърска степен или в докторантура, независимо ...
Правила 12.1.2017 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.   Студентите и докторантите ...
Обща информация 16.12.2011 г. ... предлага възможности за индивидуална мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. Програма ЕРАЗЪМ обхваща четири основни децентрализирани дейности: Мобилност, която включва: ...
За факултета 19.9.2017 г. ... учебни планове и програми, по които се обучават студентите. Тези планове и програми са резултат на задълбочени изследвания на нашите и чуждестранни традиции, опит и насоки за развитие на съответните области. Разработени са с участието на преподаватели и сътрудничеството на студенти и изтъкнати ...
Преподаватели и служители 1.12.2011 г. ... гостуват и изнасят кратки курсове от лекции пред студенти и докторанти на УНСС. На преподавателите, участващи в мобилност по програма ЕРАЗЪМ, се предоставя финансова помощ (грант). Индивидуалният грант е седмичен и се отпуска от УНСС за допустимия по програма ЕРАЗЪМ период на преподаване, който е ...
Студенти и докторанти 1.12.2011 г. ... ЕРАЗЪМ дава възможност на студенти и докторанти от УНСС да проведат част от следването си в европейски университети. Правилата на програмата позволяват студенти и докторанти на УНСС да се изпращат за обучение в рамките на един или два семестъра в европейски университети. За същия период УНСС ...
Дейности 1.12.2011 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели осъществява сътрудничество с европейски и други чуждестранни университети, свързано с възможности за международна мобилност на студенти, докторанти и преподаватели от УНСС за участие в учебния процес. Центърът организира и координира ...
Контакти 1.12.2011 г. ... , директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели на УНСС-София институционален координатор на УНСС по програма “Еразъм”, ас. Димитър Дамянов, зам.-директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели на УНСС-София Детелина Ангелова – старши експерт ...
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ УНСС 19.12.2022 г. ... ВРЕМЕ: Понеделник, сряда, четвъртък: 09.00 ч. -11.00 ч. и 13.30 ч. -15.00 ч. Вторник: 09.00 ч. - 11.00 ч. Петък: Неприемен ден Доц. д-р Камелия Асенова Директор  Институционален координатор на УНСС по програма ЕРАЗЪМ+ e-mail: [email protected] Изходяща мобилност, email: ...
Контакти 22.5.2023 г. ... и др. Email: [email protected] Мобилност на студенти и преподаватели Email: [email protected] Чуждестранни студенти Email: [email protected] Чуждестранни докторанти Email: [email protected] Верификация на дипломи Email: [email protected] Платформа за верификации: https://www.educheck ...
Новини 9.4.2021 г. ... , които предоставят отлична среда и възможност на студентите да избират измежду 12 вида спорт, а тези с травми или здравословни проблеми се насочват към часовете по лечебна физкултура. Началото на организирания студентски спорт в нашата страна започва от УНСС когато на 27 ноември 1923 г. е основан ...
Успехи 14.12.2011 г. ... празник на УНСС събра в комплекс „Бонсист“ стотици студенти, преподаватели и гости, дошли да отпразнуват спортната слава на своя университет и да премерят сили в оспорвани състезания. Под аплодисментите на своите колеги почетни места в голямата баскетболна зала заеха шампионите – мъжките и женските ...
Отбори 4.4.2012 г. ... . ежегодно се провеждат  международни турнири на студенти от икономическите университети (Икономиади) на ГДР, Полша, Чехословакия, СССР (Киев, Ленинград), България и др. страни от източния блок. В състезанията по волейбол, баскетбол, футбол активно се включват студенти и от нашия университет. ...
Членство в организации 4.4.2013 г. ... университети се осъществява чрез: - мобилност на студенти и преподаватели - създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно обучение - съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания - участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни ...
Партньори 8.12.2011 г. ... университети се осъществява чрез: - мобилност на студенти и преподаватели - създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно обучение - съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания - участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни ...
Форми и организация 27.2.2012 г. ... университети се осъществява чрез: - мобилност на студенти и преподаватели - създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно обучение - съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания - участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни ...
Текущи - по години 30.5.2017 г. ... изследвания - 2006 г.; Публикация на преподаватели и студенти от УНСС по договор за университетска научна поръчка № НИД 21.03.-4/2006 г. Университетски проекти за научни изследвания - 2005 г ...
Университетски 24.10.2023 г. ... изследвания - 2006 г.;Публикация на преподаватели и студенти от УНСС по договор за университетска научна поръчка № НИД 21.03.-4/2006 г. Университетски проекти за научни изследвания - 2005 г.; Завършени университетски проекти за научни изследвания Завършени университетски проекти за научни ...
Научни институти и центрове 1.10.2013 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС Университетски център за логистични изследвания и обучение при УНСС Център за изследователски и образователни проекти Център за ...
Чуждестранни студенти! 27.8.2012 г. ... УНСС се обучават чуждестранни студенти от следните държави: Албания, Армения, Виетнам, Казахстан, Косово, Македония, Молдова, Монголия, Русия, Сърбия, Турция и Украйна. Предпочитаните от тях специалности в степен "бакалавър" са: Международни икономически ...
Кандидатстване за общежитие 29.6.2017 г. ... класиране на кандидатствалите студенти за общежитие през учебната 2017/2018 г. (19.07.2017 г.) Важно! До 7 юли се удължава срокът за подаване на документи за общежитие График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2017/2018 г ...
Такси за обучение 11.1.2019 г. ... срещу заплащане по специалности на студентите в образователно-квалификационна степен “магистър”  за учебната 2018/2019 г.   ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ЗАПЛАЩАТ: ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ ПЛАТЕНО ...
Учебен график 7.12.2016 г. ... г.  Записване на новоприетите студенти - от 03.10. до 10.10.2016 г. (без събота и неделя) ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА     Кандидат-магистърски прием януари 2017 г. Прием на документи за хартиена и електронна сесия – от 12.12.2016 г. до 12 ...
Такси за обучение 8.7.2024 г. ... такси за обучение на студентите, български граждани и граждани на държави - членки на Европейския съюз или на държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, за учебната 2024/2025 година ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ОКС ...
Учебен график 6.7.2017 г. ... .09.2017 г.Записване на новорприети студенти: от 02.10.2017 г. до 09.10.2017 г. (без събота и неделя) Кандидатстудентска кампания ОКС „магистър“ – януари 2018 г.: Прием на документи за хартиена и електронна сесия: от 11.12.2017 г. до 22.12.2017 г. ...
Такси за обучение 8.7.2024 г. ... такси за обучение на студентите, български граждани и граждани на държави - членки на Европейския Съюз или на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, за учебната 2024 - 2025 г. (в лева) ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ОКС ...
Правила 7.2.2017 г. ... преподаването и обучението на студенти в приемащия университет. При селекцията на кандидатите за участие в преподавателска мобилност известно предимство имат контактните лица по сключените двустранни споразумения. По-голямата част от споразуменията са отворени за ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... на конкурса за подбор на студенти/докторанти за участие в мобилност за обучение УЦМСП изпраща служебни номинационни писма до всички европейски университети, в които ще се обучават студенти от УНСС. Приемащият университет осъществява контакт с всеки студент и ...
Конкурси 24.11.2011 г. ... за подбор на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. Конкурсите се провеждат за усвояване на осигурените по сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения с европейски университети и ...
За студенти и докторанти 30.5.2024 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година ...
Студентска мобилност с цел практика 21.11.2011 г. ... ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти от УНСС за провеждане на практическо обучение (стаж) за период от 3 до 10 месеца в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация, с която УНСС има сключен договор за ЕРАЗЪМ ...
Студентска мобилност с цел обучение 30.5.2024 г. ... ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и приемане за обучение в УНСС на ...
Дейности 9.3.2020 г. ... ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и приемане за обучение в УНСС на ...
Програма ЕРАЗЪМ+ 30.5.2024 г. ... за индивидуална мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. УНСС се включва в осъществяването на МОБИЛНОСТ по програма ЕРАЗЪМ през академичната 1999/2000 г. ...
Общежития 16.4.2024 г. ... места и 2 стола за хранене на студентите. Разположени са в Студентския град, в близост до УНСС. Общежитията предлагат уютни условия за живеене, почивка и възможност за продължаване на учебния процес извън аудиторията. Блоковете се поддържат, обновяват и ...
Спортен комплекс "Бонсист" 30.3.2021 г. ... отлична среда и възможност на студентите да избират измежду 12 вида спорт, а тези с травми или здравословни проблеми се насочват към часовете по лечебна физкултура. Началото на организирания студентски спорт в нашата страна започва от УНСС когато на 27 ноември ...
Достъпна среда 12.4.2024 г. ... осигурява достъпна среда за студентите със специални потребности, обучаващи се в университета. Създаването на равни възможности и достъпна среда за получаване на образование, както и успешната интеграция в социалната среда, е от изключителна важност. ...
Дарители 11.1.2023 г. ... с английски език" Дар от студенти от специалност "Право", випуск 2011 г. Дарение от студенти от специалност "Право", випуск 2013 г. Дарение от студенти от специалност "Право", випуск 2021 г. Дар по проект BG051PO001/07/3.3-02/71 ...
УНСС №1 12.4.2024 г. ... се обучават близо 19 хиляди студенти в 53 бакалавърски и над 90 магистърски специалности, последните са обособени в 5 направления: Икономика; Администрация и управление; Политически науки; Социология, антропология и наука за културата, Обществени комуникации ...
Визия и мисия 28.9.2023 г. ... Югоизточна Европа, обучаващи студенти и провеждащи изследвания в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката.   УНСС ще продължи да бъде значим фактор за реформите и развитието на висшето образование, ...
За УНСС 8.12.2011 г. ... Югоизточна Европа, обучаващи студенти и провеждащи изследвания в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката. Мисия Университетът за национално и световно стопанство е призван да формира високообразовани личности, които ...

Новини

3830 results found
Приемът за магистри в УНСС започва с 14 нови специалности 12.7.2024 г. ... 10 септември 2024 г., а записването на новоприети студенти ще е в периода 11 юли – 17 септември 2024 г., вкл. В уебсайта на УНСС кандидат-магистрите могат да намерят подробна информация за специалностите, сроковете и други интересуващи ги въпроси.     ...
Споразумение за продължаване на дуалната магистърска програма по международен бизнес беше подписано между УНСС и UNINT в присъствието на посланика на България в Италия 15.7.2024 г. ... , които успяват да селектират изключително амбициозни студенти. Магистърската програма е едно от успешните измерения на интернационализацията и за UNINT“, изтъкна проф. Мариаграция Русиан. „Дуалната магистърска програма има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния ...
На 16 юли УНСС обявява второто класиране за незаети и непотвърдени места 15.7.2024 г. ... класиране. При него се класират тези кандидат-студенти, включително и резервите, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС на първо класиране. Записването след второто класиране е от 17 до 19 юли 2024 г. (включително). Записването се извършва онлайн, в УНСС отдел „Студенти – ...
Li Jiashan: Културна търговия: уникален двигател за насърчаване на културния обмен и взаимното обучение между Китай – цивилизациите от Централна и Източна Европа 11.7.2024 г. ... развитие. Улесняването на обмена и комуникацията между студенти от двата региона може да засили тяхната креативност и да запали нови идеи. Ето защо, успоредно с днешния основен форум, утре сутрин ще бъдем домакини на младежки подфорум, за да насърчим дълбокия обмен между млади хора от България и Китай ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: УНСС развива дигитализация на икономиката чрез два центъра за компетентност 10.7.2024 г. ... биха могли да бъдат включени в учебните програми на студентите, за да могат те да имат необходимите знания и умения за адекватно участие в дигиталния свят? Нашите студенти и докторанти активно участват в изследователските дейности по научните ни проекти, като по този начин формират своята актуална ...
Наша студентка взе участие в обучението по програма на Huawei в Рим 10.7.2024 г. ... трима български студенти получиха правото да се включат в обучението по програмата Seeds for the Future на Huawei, която се проведе от 1 до 5 юли в историческия град Рим. Това са: Емилия Еленкова от специалност „Международни икономически отношения“ и Георги Стефанов и Николай Атанасов от Висшето ...
Излезе първото класиране в УНСС, записването на новоприетите студенти е от 10 до 13 юли на място или онлайн и до 14 юли 23.59 часа само онлайн 15.7.2024 г. ... вече са видими в онлайн профилите на кандидат-студентите. Oт 10 до 13  юли (събота) включително от 8.00 до 16.30 ч. записването се извършва онлайн или в УНСС отдел „Студенти – бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А)  и в РЦДО – Хасково (за ...
Нашият университет ще си сътрудничи с Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН 9.7.2024 г. ... и работодателите. За да надградим обучението на нашите студенти и да им предоставим по-добра възможност за успешно кариерно развитие имаме подписани над 200 меморандума за сътрудничество. Това несъмнено дава резултат. Тази година рекорден брой от над 7000 кандидат-студенти искат да учат в УНСС“, каза проф. ...
Ректорът се срещна с президента на Българския футболен съюз 9.7.2024 г. ... да продължи, затова организираме различни състезания за студенти и преподаватели“, каза ректорът проф. д-р Димитър Димитров и допълни, че представителните отбори на Университета по футбол и футзал печелят много отличия от национални и международни състезания. Георги Иванов коментира, че футболният клуб на ...
Деканът на ФСФ участва в среща на ректора на УНСС със специалния представител на президента на Република Полша за инициативата „Три морета“ 5.7.2024 г. ... и Югоизточна Европа, в което се обучават 20 хиляди студенти. Университетът предлага 90 магистърски и 53 бакалавърски специалности и е част от елитната университетска мрежа ENGAGE.EU, в партньорство с осем водещи европейски икономически университети от Германия, Италия, Норвегия, Нидерландия, Франция, Австрия ...
Делегация от УНСС начело с ректора на посещение в Hebei University of Economics and Business 3.7.2024 г. ... университета, по тях има завършили множество випуски студенти. По време на преговорите се анализираха учебните планове и програми и се установи голямо съвпадение, което е задължително изискване на Министерството на образованието на Китай, за да финансира програмите. Обучението ще се извършва на английски език ...
Държавни изпити и Защити на Дипломни работи, насрочени за септември-октомври 2024 2.7.2024 г. ... студенти, Прилагаме информация относно ИЗИСКВАНИЯТА за явяване на Държавен изпит / Защита на Дипломни работи, насрочени за септември-октомври 2024 г.:1. Присъствен държавен изпит на студентите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с ...
Наши студенти взеха участие в конференцията „Младите за мир" 1.7.2024 г. ... студенти Дани и Тошко бяха избрани да участват в конференцията „Младите за мир“, която се състоя на 27-28.06.2024 г. в Истанбул, Турция. Събитието събра младежи от 7 страни - България, Турция, Португалия, Германия, Ирландия, Испания, Полша ...
УНСС подобри рекорда си, повече от 7000 кандидат-студенти искат да учат в Университета с най-висока акредитационна оценка 1.7.2024 г. ... си рекорд по брой на кандидат-студенти. 7066 са желаещите да се обучават в УНСС. „Благодарни сме на зрелостниците и техните родители за голямото доверие, което ни оказват. Най-високата акредитационна оценка от 9.80, получавана от български университет, ...
Проведе се 5-ти форум на културните и творчески индустрии между Китай и Централна и Източна Европа 28.6.2024 г. ... до всички учени, преподаватели и студенти, които с общи усилия, упорит труд, знания и талант задълбочават взаимодействието на научните и индустриални сектори на световно ниво. През годините УНСС се утвърди като лидер сред висшите училища в Източна Европа, обучаващи ...
Ректорът се срещна със специалния представител на президента на Република Полша за инициативата „Три морета“ 3.7.2024 г. ... Европа, в което се обучават 20 хиляди студенти. Университетът предлага 90 магистърски и 53 бакалавърски специалности и е част от елитната университетска мрежа ENGAGE.EU, в партньорство с осем водещи европейски икономически университети от Германия, Италия, Норвегия, ...
Ректорът отправи апел към МОН за ангажираност по отношение студентските стажове и привличане на чуждестранни студенти 3.7.2024 г. ... и бизнесът да гарантират на студентите добра кариера, а работодателите да получат подготвени кадри? Това беше акцентът на бизнес форума „Европа успява с качествено образование и отговорен бизнес“, организиран от „24 часа” в столичния хотел ...
Делегация от УНСС начело с ректора на посещение в Hebei University of Economics and Business 3.7.2024 г. ... , по тях има завършили множество випуски студенти. По време на преговорите се анализираха учебните планове и програми и се установи голямо съвпадение, което е задължително изискване на Министерството на образованието на Китай, за да финансира програмите. Обучението ще се извършва на ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров пред БНТ: Ако ви се вижда скъпо образованието, опитайте с невежество 28.6.2024 г. ... по БНТ 1 за регулацията на приема на студенти спрямо качеството на образованието в различните университети Бизнесът критикува сегашния прием на студенти, според тях са необходими повече специалисти, трябва да се учат професии, а не само хора, които са висшисти. Тези ...
Подаването на документи за кандидатстване в нашия университет продължава до 28 юни на място и до 30 юни онлайн 28.6.2024 г. ... на специалистите от отдел „Кандидат-студенти“. Отделът работи с увеличен състав, специално заради приема. Специалистите ще съдействат и за онлайн подаване на документи, каквато възможност също е осигурена на място. Ако кандидатите предпочетат онлайн подаването на документи, ...
Пети форум на културните и творчески индустрии между Китай и Централна и Източна Европа 3.7.2024 г. ... те достигнат до всички учени, преподаватели и студенти, които с общи усилия, упорит труд, знания и талант задълбочават взаимодействието на научните и индустриални сектори на световно ниво. През годините УНСС се утвърди като лидер сред висшите училища в Източна Европа, обучаващи студенти и ...
Семинар „Добри практики в езиковото обучение на ученици мигранти чрез система за менторство „Езиков приятел“ 27.6.2024 г. ... цел на проекта е да създаде обучителен модел за студенти, които да станат езикови приятели на деца мигранти в България, за да се подобри тяхната интеграция в страната. Семинарът откри доц. д-р Михаела Мишева, ръководител на проекта от страна на УНСС. Тя запозна участниците със същността на ...
Випуск 111 на Националната търговско-банкова гимназия получи дипломите си в нашия университет 3.7.2024 г. ... , където се дипломират и нашите студентите, защото вие днес сте предприели първата стъпка, завършвайки средното си образование в една от най-титулуваните гимназии в България“, подчерта заместник-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики ...
Работна среща в МРРБ за предстоящата регионална стратегия на страната 26.6.2024 г. ... и млади кадри в институцията. Над 10 завършили студенти се развиват успешно в различни дирекции на МРРБ ...
Открива се нова специалност „Здравен и делови туризъм и икономика“ 26.6.2024 г. ... не само към български, но и към чуждестранни студенти, ако държавата улесни този процес за приемането им. Сега изникват проблеми с визи, с признаване на образованието, пречки, които би трябвало да отпаднат“, каза проф. Димитров. Проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Ася ...
Открива се нова специалност „Здравен и делови туризъм и икономика“ 3.7.2024 г. ... не само към български, но и към чуждестранни студенти, ако държавата улесни процеса за приемането им. Сега изникват проблеми с визи, с признаване на образованието, пречки, които би трябвало да отпаднат“, каза проф. Димитров. Проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Ася ...
В над 10 училища катедра "Регионално развитие" представи УНСС и специалностите за учебната 2024/2025 24.6.2024 г. ... на катедрата, заедно с изявени докторанти и студенти от специалността. Учениците и техните учители бяха запознати с новите възможности за обучение в УНСС, като множеството дигитални услуги, електорнната студентска книжка, новата модерна библиотека, кариерните форуми, студентските клубове и ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в преподавателска и административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2024-2025 година по проект № 2023-1-BG01-KA131-HED-000131587 24.6.2024 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели и служители в преподавателска и административна мобилност по програма “Eразъм+” за учебната 2024-2025 година по проект ...
Ученици от Немската гимназия влязоха в ролята на делегати от ООН 3.7.2024 г. ... , учители от Немската езикова гимназия, студенти и ученици. Проф. д-р Димитър Димитров, д-р Владимир Сотиров, гл.ас. д-р Кристиан Желев, доц. д-р Васил Петков Основната тема, по която бяха конструирани задачите, беше „Напредък на мирните общества: ...
УНСС отново отвори врати за дипломирането на зрелостниците от Националната финансово-стопанска гимназия 3.7.2024 г. ... гимназии в България“. Като преподавател на студенти в специалностите, в които най-много ученици от НФСГ се реализират, тя сподели, че това са едни от най-подготвените, за което благодари и на учителите. „Вярвайте в себе си, следвайте мечтите си.“ Цветан Симеонов, председател на ...
265 зрелостници се явиха на предварителен кандидатстудентски изпит във формат ДЗИ 23.6.2024 г. ... условия за учене и живот“. Кандидат-студентите бяха разпределени в три зали и преди началото на изпита преподаватели от Университета запознаха средношколците с условията, които той предлага. „Поздравявам ви, че сте решили да учите, да се образовате, да се усъвършенствате, ...
НСИ посрещна наши студенти от 3-ти курс на спец. АБДСС 22.6.2024 г. ... институт (НСИ) посрещна група от 14 студенти от катедра "Статистика и иконометрия" за двуседмичен стаж. По време на мероприятието младите статистици имаха възможността да се запознаят с работата на различни отдели в института и да научат повече за процесите на събиране, обработка ...
23 юни е последната дата за предварителен изпит във формат ДЗИ 21.6.2024 г. ... УНСС предоставя възможност на кандидат-студентите да използват като балообразуваща оценката си и от изпитите, провеждани от УНСС във формат държавен зрелостен изпит (ДЗИ). Той се реализира в сътрудничество с школи за подготовка на кандидат-студенти, с училища и общини. През ...
Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ тържествено връчи сертификатите на първенците от Националното състезание по транспорт и енергетика 19.6.2024 г. ... да ви посрещнем в първия учебен ден като студенти в нашия университет“, каза проф. Александрова и благодари на учителите за добрата подготовка, която са дали на своите възпитаници.     „Поздравления на всички, които са първенци в това състезание. ...
УНСС с нови специалности в ОКС „бакалавър“ за новата учебна 2024 - 2025 година 19.6.2024 г. ... на обучение правят не само по-възрастните студенти, той е все по-желан и от младите. Това е така, защото дава възможност едновременно за работа и за учене. Ученето през целия живот не е някаква химера, то е инспирирано от действителността. И в световен мащаб има тенденция към ...
УНСС ще си сътрудничи с водещ Узбекистански университет 25.6.2024 г. ... на съвместни програми и обмен на студенти и преподаватели“, допълни  проф. Сардорбек Самаридинов. Главният секретар по дигитализация и киберсигурност доц. д-р Нончо Димитров, който е и зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на Университета в Равда за десети път 19.6.2024 г. ... Политика на УНСС за приобщаване на студентите чрез обучение и практика“. Тя представи  дейностите по кандидатстудентската кампания на Университета, създадената организация за привличане и прием на студенти, стратегическите цели, заложени за изпълнение в учебната ...
Активен международен обмен на наш преподавател в Китай 18.6.2024 г. ... темата предизвика оживена дискусия сред студентите и преподавателите относно перспективите и нейното влияние.   Семинар в Пекинския университет за чуждестранни изследвания На семинара в Пекинския университет за чуждестранни изследвания (BFSU) доц ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на УНСС в Равда за десети път 17.6.2024 г. ... Политика на УНСС за приобщаване на студентите чрез обучение и практика“. Тя представи  дейностите по кандидатстудентската кампания на университета, създадената организация за привличане и прием на студенти, стратегическите цели? заложени за изпълнение в учебната ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на Университета в Равда за десети път 18.6.2024 г. ... Политика на УНСС за приобщаване на студентите чрез обучение и практика“. Тя представи  дейностите по кандидатстудентската кампания на Университета, създадената организация за привличане и прием на студенти, стратегическите цели, заложени за изпълнение в учебната ...
Националната електрическа компания, Mr. Bricolage и Карго-партнер са новите партньори, с които УНСС подписа меморандуми 13.6.2024 г. ... с УНСС с цел подпомагане на обучението на студентите, организиране на публични лекции, конференции, бизнес академии, състезания, конкурси, възможност за стажове в дружествата. „УНСС има традиции в отношенията си с бизнеса и развива дългосрочни партньорства с водещи компании, ...
Политиката по качеството на УНСС е допълнена със стратегия за интегрирането на Университета в европейското образователно пространство 19.6.2024 г. ... в алианса, които да превърнат нашите студенти в ново поколение социално ангажирани европейски граждани, служещи на обществото като експерти в областта на социалните, стопанските и правните науки.   ...
Наши докторанти представиха отлично Университета на Годишния семинар за докторанти и симпозиум за млади учени на ENGAGE.EU 13.6.2024 г. ... и научен обмен, които са подходящи както за студенти и докторанти, така и за преподавателите/изследователите от партньорските университети.  От новата академична година УНСС и Luiss University предлагат обучение в съвместна бакалавърска специалност „Финанси и ...
Откри се „Лятно училище по предприемачество“ за индийски студенти 14.6.2024 г. ... се „Лятно училище по предприемачество“ за студенти от Университета „Ел Джей“, Ахмедабад, Индия. Това е поредната инициатива в резултат на сътрудничеството между УНСС и висшето частно училище „Ел Джей“, което е водещо в предприемаческото обучение в Индия. През януари т.г. ...
Проведе се предварителен изпит във формат ДЗИ - матура за прием в УНСС 10.6.2024 г. ... условия за учене и живот. Освен добрата учебна среда, студентите имат отлични възможности за спорт в комплекс „Бонсист“, каза проф. Александрова. Гл. ас. д-р Иван Вълчанов  Доц. д-р Николай Величков Кандидат-студентите бяха разпределени в три зали и преди началото на ...
ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ С БАНКА ДСК 25.6.2024 г. ... Момчил Момчилов, Director Corporate Network, посетиха студентите от 4-ти курс в специалност "МИО", УНСС. Гост-лекцията се проведе по инициатива на гл. ас. д-р Валентин Билянски по време на дисциплината ,,Международни бизнес операции – II част", водена от гл. ас. д-р Кристиан Желев. По ...
Наши преподаватели участваха в кръгла маса, посветена на устойчивото управление и развитието на селските територии 7.6.2024 г. ... среда и земеделие”, местни инициативни групи, студенти, докторанти и бивши възпитаници. Темата предизвика оживена дискусия и доказа актуалността и значимостта на избраната проблематика. Екипният състав от трите университета (проф. д-р Марина Николова, проф. д.и.н. Юлия Дойчинова, проф. д-р Зорница ...
Кръгла маса на тема "Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на управлението на местните финанси в България" 24.6.2024 г. ... и градските администрации в България, както и студенти от бакалавърски и магистърски програми на Факултета по икономика и бизнес администрация. _________________ Източник основен текст и снимки: Стопански факултет, СУ "Св. Климент ...
УНСС разширява партньорствата си с подписването на четири нови меморандума за сътрудничество 27.6.2024 г. ... меморандума с цел надграждане на обучението на нашите студенти. Надявам се вследствие на тези споразумения да се разшири обхватът на практическите обучения и студентите да получат още по-добра възможност за успешно кариерно развитие“, каза ректорът. На официалното подписване на четирите меморандума ...
Доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева и доц. д-р Калина Кавалджиева посетиха Катедра „Счетоводство“, към Факултет „Икономика и бизнес“, Университета в Загреб 5.6.2024 г. ... Атанаска Филипова-Сланчева изнесе лекционен курс пред студенти в бакалавърска степен на обучение, направление „Счетоводство“, трети курс, изучаващи дисциплината „Счетоводство във финансовият сектор. Анализ на финансовите отчети“ на следните теми: „Структура и характеристики на ...
Проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор: Нашият университет дава втори шанс за повишаване на оценката от матурата с два изпита във формат ДЗИ на 8 и 23 юни 5.6.2024 г. ... , предлага ли УНСС нови специалности на кандидат-студентите през учебната 2024 - 2025 година? За поредна година УНСС предлага нови, модерни и атрактивни специалности, съобразени с изискванията на пазара на труда и интересите на кандидат-студентите. За прием през новата учебна 2024 - 2025 година в УНСС ...
На 8 и 9 юни Университетът ще издава уверения на студенти в редовна форма на обучение, които няма да гласуват по местоживеене 5.6.2024 г. ... „Студенти – бакалавър“ и „Студенти – магистър“ на УНСС ще работят и в почивните дни – на 8 и 9 юни 2024 г., от 7.00 до 19.00 ч., за да могат студентите в редовна форма на обучение, които желаят да гласуват на предстоящите избори за членове на ...
Дискусионен форум „От криза към устойчивост: глобални предизвикателства и решения в туризма“ се проведе в нашия университет 3.6.2024 г. ... секретари, ръководители на катедри, преподаватели и студенти. В дискусията участваха и изразиха своето мнение по темата проф. д-р Надя Миронова, декан на факултет „Управление и администрация“, доц. д-р Георги Николов, директор на ИСК при УНСС, проф. д-р Венелин Бошнаков, декан на ...
Дискусионен форум „От криза към устойчивост: глобални предизвикателства и решения в туризма“ се проведе в нашия университет 3.6.2024 г. ... секретари, ръководители на катедри, преподаватели и студенти. В дискусията участваха и изразиха своето мнение по темата проф. д-р Надя Миронова, декан на факултет „Управление и администрация“, доц. д-р Георги Николов, директор на ИСК при УНСС, проф. д-р Венелин Бошнаков, декан на факултет ...
Проф. Поля Кацамунска участва в Годишната международна научна конференция на NISPAcee в Тбилиси 31.5.2024 г. ... причина 98% от завършилите и 80% от настоящите студенти на Caucasus University намират добра професионална реализация в публичния и бизнес сектора, както и в международни компании и организации в цяла Грузия и по света. Caucasus University e частен университет, създаден през 1998 г. с финансовата ...
Китайска делегация от Hebei University of Economics and Business посети Университета 31.5.2024 г. ... програми, по които ще се обучават китайски студенти. Проф. д-р Димитър Димитров и Prof. Gao Xiaofeng (от дясно наляво) Проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Янко Христозов, зам.-ректор по международната дейност, и проф. д-р Румен Брусарски, декан на Финансово-счетоводния факултет, ...
Представяне на ChatGPT Edu: Достъпно предложение за университетите за отговорно внедряване на ИИ в кампуса. 31.5.2024 г. ... , за да внедрява отговорно изкуствен интелект (ИИ) за студенти, преподаватели, изследователи и университетски дейности¹. Тя е създадена, за да подобри академичната среда, като предостави разговорен ИИ, който може да взаимодейства по смислен начин. Държавният университет на Аризона (ASU), който ...
Проф. Поля Кацамунска участва в Годишната международна научна конференция на NISPAcee в Тбилиси 2.6.2024 г. ... от завършилите и 80% от настоящите студенти на Caucasus University намират добра професионална реализация в публичния и бизнес сектора, както и в международни компании и организации в цяла Грузия и по света. Caucasus University e частен университет, създаден през 1998 г. ...
Китайска делегация от Hebei University of Economics and Business посети Университета 30.5.2024 г. ... , по които ще се обучават китайски студенти. Проф. д-р Димитър Димитров и Prof. Gao Xiaofeng (от дясно наляво) Проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Янко Христозов, зам.-ректор по международната дейност, и проф. д-р Румен Брусарски, декан на ...
Проф. д. н. Любомир Стойков удостоен с възпоменателен медал за принос към комуникационната наука и медиязнанието от ректора проф. д-р Димитър Димитров по повод неговата 70-годишнина 28.5.2024 г. ... с изключителна емпатия и грижа към студентите и младите  хора, затова за нас е чест да бъде част от летописите на нашия университет.“ „Развълнуван и трогнат съм от вниманието и този висок приз. Признателен съм, че моята работа в УНСС е забелязана, ...
Проф. д.н. Любомир Стойков удостоен с възпоменателен медал за принос към комуникационната наука и медиязнанието от ректора проф. д-р Димитър Димитров по повод неговата 70-годишнина 30.5.2024 г. ... с изключителна емпатия и грижа към студентите и младите  хора, затова за нас е чест да бъде част от летописите на нашия университет.“ „Развълнуван и трогнат съм от вниманието и този висок приз. Признателен съм, че моята работа в УНСС е забелязана, ...
Успешна международна акредитация на катедра „Логистика и вериги на доставките“ към УНСС от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 28.5.2024 г. ... резултат на акредитацията, всички студенти, които са завършили успешно обучението си по съответната програма, ще имат право да получат международно признат професионален сертификат от ELA, който ще гарантира тяхната професионална пригодност, ще им осигури предимство на ...
Наши студенти-медалисти получиха почетни грамоти за спортни постижения от Ректора на УНСС 28.5.2024 г. ... грамоти на изявени спортисти, студенти обучават в УНСС, сред които бяха нашите студенти: Весела Петкова (бакалавър от спец. АБДСС) и Мария Ананиева (магистър от спец. АДСС).                Весела Петкова ...
Делегация на Университета гостува на тържеството по случай 24 май в Генералното консулство на Република България в Битоля 28.5.2024 г. ... и обмен на преподаватели и студенти по програма „Еразъм+“, разработката на проекти, научни изследвания и организиране на съвместни научни конференции и инициативи. От Университета „Св. Климент Охридски“ споделиха, че са особено горди, ...
Нашият университет чества 104 години съзидание и възход 22.5.2024 г. ... заложените в него политики. Нашите студенти също са отличници. 947 студенти ОКС „бакалавър“, редовно обучение, 136 студенти, „бакалавър“, дистанционно обучение, 638 студенти, ОКС „магистър“ редовно обучение и 363 студенти, ...
104 години УНСС - припомняме началото, увеличаваме летописите в „Жива памет“, награждаваме заслужилите студенти и отправяме поглед в бъдещето 23.5.2024 г. ... и ще бъдат наградени изявени студенти. Част от събитията за отбелязване на празника е документалната експозиция за създаването на УНСС, по която работиха две звена от Университета -  музеят (Обществена колекция „История на УНСС“) и ...
Национален семинар-обучение „Оценяване и акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии“ 23.5.2024 г. ... като обясни, че данните са за студенти, преподаватели, специалности и докторски програми, като подробно се спря на спецификата на данните за всяка една категория и как коректно да се попълват. Доц. д-р Силвия Цветанска, член на Акредитационния съвет, представи ...
Награждаване на победителите в първата бизнес академия с Coca-Cola Hellenic 20.5.2024 г. ... че обучава едни от най-добрите студенти в областта на икономиката и управлението. Всички участници разработиха прекрасни проекти и за нас като жури ни бе много трудно да определим победителите.“  Тя се обърна и към студентите: „Сигурна съм, че ...
Седмица на логистиката в действие - посещение в DSV 20.5.2024 г. ... от специалност „Бизнес логистика“, 3 курс, както и обучаваните в магистърска степен към катедра „Логистика и вериги на доставките“, бяха на изнесено обучение в най-новата сграда на логистичната международна компания DSV, където ...
Два отбора на нашия университет спечелиха награди в конкурс за дигитална кампания 19.6.2024 г. ... от трите университета, общо 39 студенти. Организаторите на конкурса, преподавателите-ментори, подпомагали студентите в разработването на проектите, както и представители на журито присъстваха на церемонията: Гергана Гевезова, изпълнителен секретар и Ралица ...
Успешно завърши първият випуск на Бизнес академията с Match More 20.5.2024 г. ... В рамките на близо 2 месеца 41 студенти имаха възможността да станат част от първата бизнес академия, провеждана от експертите на водещата строително-инвестиционна компания Match More. В откриващата част участваха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, ...
Лекция на Неврокопския митрополит Серафим на тема „Ролята на Българската православна църква за възпитанието на християнски ценности в младите хора“ 17.5.2024 г. ... общност, преподаватели и студенти. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров приветства гостите, сред които бяха и доц. д-р Христо Михайлов, ректор на Лесотехническия университет (ЛТУ), член-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев, преподавател в ...
Два отбора на нашия университет спечелиха награди в конкурс за дигитална кампания 17.5.2024 г. ... от трите университета, общо 39 студенти. Организаторите на конкурса, преподавателите-ментори, подпомагали студентите в разработването на проектите, както и представители на журито присъстваха на церемонията: Гергана Гевезова, изпълнителен секретар ...
Проф. д-р Даниела Фесчиян и проф. д-р Снежана Башева участваха в поредица от активности в Университета на Санио, Беневенто, Италия, чиито студенти изучават банково счетоводство по учебник на Университета 17.5.2024 г. ... , по който вече се обучават студентите по програма „Еразъм“ в италианския университет. Учебникът на УНСС по банково счетоводство на английски език е от 2012 г., с автори проф. д-р Даниела Фесчиян, проф. д-р  Стоян Стоянов и доц. д-р Лилия ...
Лекция на посланика на Израел 17.5.2024 г. ... Леви Сфари изнесе лекция пред студенти и преподаватели от Университета по национално и световно стопанство. Доц. д-р Николай Крушков, ръководител на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“, доц. д-р Светла Бонева, ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на преподаватели и администрация в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебните 2023-2024 и 2024-2025 година 28.5.2024 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на преподаватели и административен състав в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма ...
Проф. д-р Даниела Фесчиян и проф. д-р Снежана Башева участваха в поредица от активности в Университета на Санио, Беневенто, Италия, чиито студенти изучават банково счетоводство по учебник на УНСС 19.5.2024 г. ... на Санио, по който вече се обучават студентите по програма „Еразъм“ в италианския университет. Учебникът на УНСС по банково счетоводство на английски език е от 2012 г., с автори проф. д-р Даниела Фесчиян, проф. д-р  Стоян Стоянов и доц. д-р Лилия Рангелова и е ...
Предизвикателствата пред ЕС в областта на миграцията, убежището и контрола на границите бяха обсъдени на семинар в рамките на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ 16.5.2024 г. ... за УНСС, преподаватели, докторанти, студенти от катедра „Национална и регионална сигурност“. Модераторът на семинара гл. ас. д-р Атанас Димитров, преподавател в катедра „Национална и регионална сигурност“, представи гост-лекторите на форума – ...
Възможност за работа в „Търговска Лига – Глобален Аптечен Център“ АД 16.5.2024 г. ... студенти, „Търговска Лига – Глобален Аптечен Център“ АД се обърна към катедра "Финанси" със следното предложение за работа: "История и иновация – две противоположни по значение думи, но същевременно отлично описващи „Търговска Лига ...
Седмица на логистиката в действие - посещение в JYSK 16.5.2024 г. ... Студентите от специалностите „Бизнес логистика“ и „Бизнес логистика и вериги на доставките“ имаха възможност да се запознаят с мисията, ценностите, корпоративната култура, социалната отговорност и бизнес модела на JYSK ...
Публично представяне на резултатите от анкетно допитване с учебна цел за характера на политическата култура 15.5.2024 г. ... екипа студенти от 4 курс на специалност „Политология“ представиха резултатите от проведено анкетно проучване за характера на политическата култура. Изследването е част от обучението по дисциплината „Българска политическа култура“. Доц. д-р ...
Проф. Поля Кацамунска участва в Международна комисия за акредитация на магистърски програми по публична администрация 14.5.2024 г. ... се обучават повече от 52 000 студенти и всяка година  той посреща повече от  9000 чуждестранни студенти от над 100 страни – около 18% от общия брой студенти. В ULisboa работят над 7000 служители, от които 4100 са академичен състав и 600 са ...
Университетската библиотека получи ценно дарение и посрещна издателска къща „Критика и Хуманизъм“ 14.5.2024 г. ... своите книги, със своята работа със студентите, със своите послания“, каза проф. Димитър Димитров и дари на проф. Методи Кънев луксозните издания на Съвета на настоятелите на УНСС, сред които са книгите на Джоузеф Стиглиц, изданието, разработено в съавторство на П. ...
Иновациите в българската отбранителна индустрия и модернизацията на Българската армия бяха обсъдени на семинар в рамките на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ 15.5.2024 г. ... УНСС, преподаватели, докторанти и студенти от катедра „Национална и регионална сигурност“. Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов, проф. д-р Димитър Димитров,  д-р Петко Николов, проф. д-р Георги Ангелов (от ляво ...
Десета юбилейна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & бизнес“ 30.5.2024 г. ... , представителите на бизнеса и студентите, за организацията на Десетата конференция, превърнала се в значимо събитие. „Контактите с бизнеса са изключително важни. Те дават възможност нашите студенти да придобият ценен опит за най-съвременните ...
Студенти от направление „Политически науки“ подготвиха и участваха в учебна студентска конференция като част от обучението по дисциплината „Методология и методика на политическия анализ“ 14.5.2024 г. ... от втори курс в направление „Политически науки“ от специалностите „Международни отношения“, „Политология“, „Европейска политика и икономика“ взеха участие в учебната студентска конференция по дисциплината ...
Майсторски клас по управление на риска от „Пи Ем Ай – България Чаптър“ 14.5.2024 г. ... на риска, предназначен за студенти, с интереси в управлението на проекти, сред които и студенти от магистърската програма по „Управление на международни проекти“ се проведе в нашия университет. Лектори бяха експертите от професионалната организация за ...
Седмица на логистиката в действие - посещение в Кока-Кола ХБК България 14.5.2024 г. ... любознателни и силно мотивирани студенти от катедра „Логистика и вериги на доставките“, проф. д-р Мирослава Раковска, ръководител на катедрата, гл. ас. д-р Мирослав Стефанов и гл. ас. д-р Петя Филева. Посещението е част от инициативата „Срещни ...
Проф. Поля Кацамунска участва в Международна комисия за акредитация на магистърски програми по публична администрация 15.5.2024 г. ... се обучават повече от 52 000 студенти и всяка година  той посреща повече от  9000 чуждестранни студенти от над 100 страни – около 18% от общия брой студенти. В ULisboa работят над 7000 служители, от които 4100 са академичен състав и 600 са ...
Жива памет - проф. д.н. Любомир Стойков 14.5.2024 г. ... 20 години е работодател на свои студенти по медии, журналистика и връзки с обществеността, които са започвали работа и са се реализирали в ръководените от него професионални структури, като PR агенция „Алма комуникация“ и „От игла до конец“ ...
Необходимата актуализация на стратегията за национална сигурност на Република България се обсъди в нашия университет 14.5.2024 г. ... форум, гости от други институции и студенти бакалаври от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“. Директорът на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност доц. д-р Светослав Спасов, ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, зам ...
Делойт България предлага две прекрасни възможности за развитие на кариерата на нашите студенти! 13.5.2024 г. ... Camp за всички любознателни студенти, който ще предложи възможности за придобиване на ценни практически знания и умения. Успешно завършилите курса ще получат сертификат от Делойт, който ще бъде зачетен и за учебен стаж. Повече информация може да получите на този ...
Студенти на катедра „Финанси“ участваха в образователното събитите Trading & Investing Bootcamp 16.5.2024 г. ... от специалност „Финанси“ в ОКС “Бакалавър“ и специалност „Финансов мениджмънт“ в ОКС „Магистър“ имаха удоволствието да участват в образователното събитите Trading & Investing Bootcamp. Събититето, организирано ...
Маркетинг в действие: BidOnPro и студенти от УНСС работят заедно за иновации 19.6.2024 г. ... успех в практическото обучение. През този семестър студентите от курса по „Маркетинг на взаимоотношенията“, воден от гл. ас. д-р Борислава Стоименова, имаха добрата възможност да включат и да приложат в учебния процес  реален бизнес модел чрез партньорството с BidOnPro, иновативна ...
Възможност за стаж в община Габрово 11.5.2024 г. ... СТУДЕНТИ, В рамките на Лятната стажантска програма Община Габрово се обърна към НСОРБ с желание да се включи в програмата, като осигури възможност на студенти за практическо обучение в реална работна среда, придобиване на опит и познания в професионалната област, в която са избрали да се ...
Университетската библиотека празнува своя професионален празник 13.5.2024 г. ... в съвременен център за информация и знания за студентите и за преподавателите, в красиво място за срещи и дискусии“, каза ректорът и отбеляза, че не случайно Университетската библиотека бе удостоена с почетната грамота „Рицар на книгата – 2023“ от Асоциация „Българска ...
Десета юбилейна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & бизнес“ 10.5.2024 г. ... , изследователите, представителите на бизнеса и студентите, за организацията на Десетата конференция, превърнала се в значимо събитие. „Контактите с бизнеса са изключително важни. Те дават възможност нашите студенти да придобият ценен опит за най-съвременните постижения в областта ...
УНСС ще си сътрудничи с фондация „Битхоуп“ 10.5.2024 г. ... надясно) „В УНСС подготвяме нашите студенти за реалната работна среда, поддържаме дългосрочни партньорства с бизнеса за провеждане на стажантски и менторски програми, както и при разработването на съвместни магистърски програми. Такива са безплатните бизнес академии за студентите на УНСС ...
Маркетинг в действие: BidOnPro и студенти от УНСС работят заедно за иновации 10.5.2024 г. ... успех в практическото обучение. През този семестър студентите от курса по „Маркетинг на взаимоотношенията“, воден от гл. ас. д-р Борислава Стоименова, имаха добрата възможност да включат и да приложат в учебния процес  реален бизнес модел чрез партньорството с BidOnPro, иновативна ...
На 9 май - Деня на Европа - говорим за демократичното право на всеки да гласува на предстоящите избори за Европейски парламент 10.5.2024 г. ... популяризираме неговата дейност, пред и заради нашите студенти.“ Той се обърна към тях в залата и подчерта, че проблемите на сигурността, на  демокрацията, на гражданското общество са свързани. „Затова УНСС дава възможност за такава платформа и обсъждания, където без политически пристрастия ...
Студентска научна конференция на тема „България в Шенгенското пространство“ се проведе в нашия университет 10.5.2024 г. ... , който беше и модератор на събитието, преподаватели и студенти. Преслава Петранова, Илиян Чабуклийски, проф. д-р Димитър Димитров и проф. д-р Цветана Стоянова (от ляво надясно) Ректорът приветства всички участници и подчерта, че подобни научни разработки са ...
Напусна ни нашата колега и приятел доц. д-р Биляна Томова 8.5.2024 г. ... човек. Тя беше обичана и уважавана от хилядите студенти, на които е преподавала, от българската и международната академична общност, от представителите на обществени и професионални организации. Да почива в ...
Напусна ни нашата колега и приятел доц. д-р Биляна Томова 8.5.2024 г. ... човек. Тя беше обичана и уважавана от хилядите студенти, на които е преподавала, от българската и международната академична общност, от представителите на обществени и професионални организации. Да почива в ...
ТРЕЙДИНГ И ИНВЕСТИЦИИ: Безплатно образователно събитие от Front Peak Trading и AIESEC 7.5.2024 г. ... дисциплина. За кого е предназначено събитието: Студенти с интерес към финансите Начинаещи инвеститори Трейдъри, които искат да подобрят уменията си   Защо да участвате: Ще научите ценни знания от опитни професионалисти. Ще получите възможност да зададете вашите въпроси. Ще се срещнете ...
ОТВОРЕН СЕМЕСТЪР: УЛОВИ ЕВРОПА С AEGEE-Sofiа 13.5.2024 г. ... 07 май 2024 г. студентите от 3. курс специалност „Публична администрация“ посрещнаха г-жа Силвия Иванова – HR на AEGEE-София и г-н Георги Иванов – член на организацията. AEGEE-София е част от мрежата на една от най-големите европейски младежки организации[1]. Студентите в ...
Представители на BESCO разказаха как се създава успешен стартъп пред студенти от катедра „МИО и бизнес“ 7.5.2024 г. ... предприемаческа асоциация BESCO, гостуваха на студентите от IV курс „МИО с преподаване на английски език“. Срещата се реализира по време на лекцията на гл. ас. д-р Цветомир Цанов по дисциплината „Международни бизнес анализи“ с преподаване на английски език. Темата, която беше ...
Еврокомисар Илиана Иванова се срещна с ректора на УНСС 7.5.2024 г. ... на университета и привличането на чуждестранни студенти, докторанти и преподаватели. Опитът на нашия университет при  интегрирането в европейското образователно пространство показа, че академичната свобода и институционалната автономия, разнообразието на учебните планове и програми и ...
Победителите от турнира на „BEST“ по английска реч и дебати получават отличен за прием в нашия университет 7.5.2024 г. ... THE BEST университетът очаква  своите THE BEST студенти.“  Фондация „BEST“ е създадена през 2013 г. и предоставя на учащите възможност да се съберат и да преследват личностно израстване чрез реч и дебат на английски език, както и ...
Представяне на Индекс на държавната администрация за 2023 г. 30.4.2024 г. ... информационното събитие присъстваха преподаватели, студенти, представители на агенции и институции.Катедра "Публична администрация" бе представена от доц. д-р Деница Горчилова, гл. ас. д-р Ралица Велева, гл. ас. д-р Красимира Вълчева и гл. ас. д-р Калин Боянов ...
Университетът отбелязва Световния ден на интелектуалната собственост с благотворителна изложба „Изкуство срещу насилието“ 26.4.2024 г. ... собственост Университетът възпитава своите студенти и чрез срещи с културата и изкуството и приобщаването им към благородни идеи и каузи. Министър Мария Павлова поздрави организаторите за осъществяването на тази благотворителна изложба, показваща, че държавата и институциите, ...
Председателят на Надзорния съвет на Европейската централна банка Клаудия Бух и председателят на Единния съвет за преструктуриране Доминик Лабуре на среща-дискусия в Университета 7.5.2024 г. ... . Те участваха в среща-дискусия с преподаватели и студенти от университета. Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, посрещна представителите на европейските институции и им подари прототип на „Златната книга“ на университета. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри ...
БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИЗЛОЖБА „ИЗКУСТВО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО“ 26.4.2024 г. ... и филмовата, а академичната общност, студенти и гости заедно изразиха своята отговорност, позиция и подкрепа към тяхната кауза. По време на изложбата с благотворителна цел бяха закупени уникални професионални снимки и се прожектираха видеа с удивителни природни и архитектурни ...
Леко покачване на Индекс на държавната администрация за 2023 г. 27.4.2024 г. ... събитие присъстваха преподаватели, студенти, представители на агенции и институции.   ...
Дванадесета международна научна конференция за студенти и докторанти„Инфраструктура: бизнес и комуникации“. 26.4.2024 г. ... 23 Април 2024 студенти и докторанти от катедра "Логистика и вериги на доставките" взеха участие в Дванадесетата международна научна конференция  за студенти и докторанти„Инфраструктура: бизнес и комуникации“, като събитието се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф.д-р ...
IV докторантско училище по право 26.4.2024 г. ... е насочен не само към докторантите, а и към студентите, които ще могат да се включат по-активно чрез решаване на казуси и извличане на научни тези по различни научни проблеми.   Ректорът проф. д-р Димитър Димитров в своето приветствие уточни: „Трябва да се обхване целият ...
УНСС и Нидерландско-българската бизнес асоциация подписаха меморандум за сътрудничество 28.4.2024 г. ... инициативи с цел подпомагане на обучението на студентите, организиране на публични лекции, конференции, възможност за стажове, обмен на информация и изграждане на контакти с реномирани университети в Нидерландия. Едуард Симелинк, председател на НББА, и проф. д-р Димитър ...
Студентите от специалност „Енергиен бизнес“ се включиха в обучителната игра „Климатична фреска“ 28.4.2024 г. ... от четиринадесет студенти от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката" участва в първия проведен в Университета уъркшоп - обучителна игра „Климатична фреска“. Те бяха разпределени в два отбора и трябваше, ...
Дискусия за Зелената сделка се организира в нашия университет 25.4.2024 г. ... , изследователи на проблема и студенти.   „Темата за прехода към зелена икономика, кръгова икономика, за планинските райони в зелената сделка е изключително актуална и не може да бъде монополизирана от университет, институт или съюз, ...
Транспортно-логистичната компания „Гопет Транс“ обяви старта на лятната си стажантска програма пред студенти от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ 28.4.2024 г. ... от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ се срещнаха с нашите партньори от транспортно-логистичната компания „Гопет Транс“. Срещата бе организирана със съдействието на доц. д-р Борислав Арнаудов, научен секретар на ...
Библиотеката на УНСС получи дарение от сдружение „Алумни клуб на завършилите Юридически факултет при УНСС“ 28.4.2024 г. ... на настоящите и бъдещите студенти. „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“ бе представен от Ивайло Енчев, председател на Управителния съвет (УС), Нелина Стратиева и Севдалина Воденичарова, членове на УС, д-р Стойчо Дулевски, председател на ...
Предприемачеството като житейска стратегия и как Европа помага за това 28.4.2024 г. ... компании и проекти на студенти и докторанти. „Човек може да е предприемач независимо къде работи – и в частния бизнес, и в неправителствения сектор, и в държавната администрация, и в политиката и в научната сфера“, каза зам ...
Четвърта научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето“ 24.4.2024 г. ... на времето“ за студенти и докторанти. Форумът бе организиран от Общоикономическия факултет съвместно със Студентския съвет при УНСС, под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров. В откриващата част на събитието участваха ...
Победителите в Университетското състезание по математика получиха награди 24.4.2024 г. ... „Европейско кенгуру за студенти“, окончателно ще бъдат окомплектовани двата отбора на УНСС за участие в Националната студентска олимпиада по математика. Проф. д-р Цветана Стоянова, доц. д-р Мая Микренска, доц. д-р Иван Йорданов и гл. ...
Представители на BESCO разказаха „Истории за успеха“ пред студенти от катедра „Индустриален бизнес“ 28.4.2024 г. ... бъдеш успешен“, пред студентите от четвърти курс, специалност „Бизнес икономика“. Лекцията е едно от събитията, което се организира във връзка с подписания меморандум за двустранно сътрудничество между BESCO и УНСС за организиране на ...
Практическа лекция за възможностите за внедряване на интелигентно и сензитивно земеделие в практиката на фермерите 28.4.2024 г. ... лекция, изнесена пред студенти от 3 и 4 курс, преподаватели и гости. Лекцията представя и проект „Интелигентно земеделие като метод за насърчаване на устойчивостта в земеделското производството“ (DS-Farm), финансиран по програма ...
Студентска кръгла маса на тема „Изграждане на сигурност“ по проект „Изграждаме сигурност, засилваме единството, споделяме ценности: 20 години България в НАТО“ 24.4.2024 г. ... единството“ ще обсъдят студентите от СУ „Св. Климент Охридски“. Студентите от НБУ ще дискутират на тема „Споделените ценности на държавите членки на НАТО“. Част от дейностите на проекта ще бъдат провеждането на научна конференция ...
Нашият университет е първият български университет, който гостува на езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково тази година 26.4.2024 г. ... която могат да се възползват студентите на УНСС чрез мрежата от университети, която дава възможност да се изучава определен учебен предмет, във всеки един от 9-те университета в алианса ENGAGE.EU.  Той   представи и общежитията, и спортната ни ...
XII международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 24.4.2024 г. ... за български и чуждестранни студенти и докторанти. Форумът, който вече е значимо събитие за българската и международната научна общност, е под патронажа на  ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров, който има значителен принос за развитие ...
Наши студенти взеха участие в XII международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 9.5.2024 г. ... международна конференция за студенти и докторанти. Дванадесетото издание на научния форум се проведе под патронажа на  ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.  В конференцията взеха участие 37 български и чуждестранни студенти и ...
XII международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 23.4.2024 г. ... за български и чуждестранни студенти и докторанти. Форумът, който вече е значимо събитие за българската и международната научна общност, е под патронажа на  ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров, който има значителен принос за развитие ...
Форумът „Kaриера и бизнес“ отново срещна студентите с водещи работодатели 25.4.2024 г. ... и те ще открият най-добрите студенти. За колегите студенти това е изключителна възможност да намерят своята работа и стаж“, подчерта той и добави, че това е едно от най-големите събития, които Студентският съвет реализира. „През миналата година ...
Публична лекция на директора на Дипломатическата академия във Виена посланик д-р Емил Брикс на тема „Power Shift in Europe“ се проведе в нашия университет 29.4.2024 г. ... . На лекцията присъстваха студенти и преподаватели от УНСС, както и представители на Посолството на Австрия в България. В откриващата част приветствия към участниците отправиха доц. д-р Янко Христозов, зам.-ректор по международната дейност на УНСС, и доц. ...
Белица посрещна УНСС 24.4.2024 г. ... с кандидат-студенти и ученици от XI клас на двете гимназии в гр. Белица направи зам.-ректорът по международна дейност доц. д-р Янко Христозов, заедно с директора на дирекция „Кабинет на ректора“ г-жа Гергана Кирилова и ръководителя на отдел ...
Максим Бехар изнесе публична лекция пред студенти на нашия университет на тема „Модерният PR“ 23.4.2024 г. ... пред преподавателите и студентите от катедра „Медии и обществени комуникации“. Доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“, благодари на известния медиен експерт, че е откликнал ...
Излъчиха победителите в бизнес играта на Kyndryl България и катедра "Финанси" 23.4.2024 г. ... . В бизнес играта участваха студенти от специалностите, обучаващи се на английски език в УНСС, втори курс от образователно-квалификационна степен „бакалавър“, и студенти от Букурещкия университет за икономически изследвания – Румъния, които ...
Публична лекция „Дигиталните валути на централните банки и въвеждането на дигиталното евро“ и Студентски форум по финанси се проведоха в Университета 23.4.2024 г. ... и Методий“ в Скопие. В мероприятието участваха студенти и преподаватели от Финансово-счетоводния факултет на нашия университет и студенти от Букурещкия университет за икономически изследвания – Румъния, които са в УНСС по програмата „Еразъм+“. В откриващата част ...
Ден на отворените врати за Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ 23.4.2024 г. ... да ви покажем част от условията, в които учат нашите студенти, включително корпус „К“, конгресния център с аула „Максима“, реновираната библиотека и музея“. В УНСС имаме и отлични възможности за спорт в комплекс „Бонсист", а нашите отбори са носители на много купи и ...
Румънски студенти по програмата Еразъм+ участваха в лекция по дисциплината „Международна търговия“, водена от катедра „МИО и бизнес“ 22.4.2024 г. ... от Букурещкия университет по икономически изследвания, Румъния взеха активно участие в лекцията по дисциплината „Международна търговия“ на гл.ас. д-р Васил Гечев, преподавател от катедра „МИО и бизнес“, проведена на 15 април 2024 година. Катедра“Финанси“, която ...
Публична лекция на Цветомир Петров на тема „Управлението на Столична община - ключът към европейско бъдеще“ 23.4.2024 г. ... възможност за активна връзка на студентите с живия живот, с това, което им предстои. Тя представи госта като подчерта:  „Днес имаме един неслучаен гост, който е прекрасен пример за нас в две направления. Едното е, че никога не можеш да напуснеш своята ...
Тържествено бе отбелязан празникът на катедра „Икономика на природните ресурси“ и Денят на Земята 23.4.2024 г. ... и техни учители, както и студенти от катедрата. Събитието е организирано съвместно с Еко клуб, УНСС, а специални гости на празника бяха експертите от практиката – Гергана Атанасова от „Хумана България“, Живко Богданов от „Контрол ...
Млади изследователи представиха пред студенти изследването си на тема „Непредставителна демокрация“ 23.4.2024 г. ... Додов, представиха пред студентите второкурсници от професионално направление „Политически науки“ (специалности „Политология“, „Международни отношения“ и „Европейска политика и икономика“) своето изследване ...
Рекорден брой - 629 средношколци на предварителна матура за прием в УНСС 22.4.2024 г. ... за подготовка на кандидат-студенти. На изпита се явиха 629 ученици както от учебен център „РЕГАЛИЯ СКУЛ“, така и записали се през страницата на Университета, с желание да кандидатстват в нашия университет, защото оценката от тази пробна ...
Лекция на Axpo Bulgaria пред студенти от специалност „МИО“ 20.4.2024 г. ... и нейният екип се срещнаха с наши студенти, основно от специалност „МИО“, пред които изнесоха интерактивна лекция за света на търговията с енергия, обхващаща: политика и регулиране на търговията с енергия и опита на Axpo Group; принципи на енергийните борси и ...
Комисия от катедра "Икономика на транспорта и енеретиката" обяви първенците от Националното състезание по транспорт и енергетика 20.4.2024 г. ... всички заинтересовани кандидат-студенти в нашата специалност - предстои втори тур на състезанието, както и възможности за кандидатстване в предварителните и редовната кандидат-студентски кампании ...
Дискусия на тема „Изкуственият интелект и пазарът на труда в 21 век“ се проведе в нашия университет 19.4.2024 г. ... , като представиха на студентите иновативна платформа за работа и дадоха безплатни персонални кариерни консултации на три щанда пред МЦРК в УНСС. Атанас Димитров, директор на МЦРК, Арсен Апостолов, Пощенска банка, проф. д-р Цветана ...
Излъчиха победителите в бизнес играта на Kyndryl България 23.4.2024 г. ... България. В бизнес играта участваха студенти от специалностите, обучаващи се на английски език в УНСС, втори курс от образователно-квалификационна степен „бакалавър“, и студенти от Букурещкия университет за икономически изследвания – Румъния, които са в ...
Startup бюлетин 15 - 19 април 19.4.2024 г. ... 12 стартъпа на наши студенти се класират за втория кръг на Националния конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2024“ на Фонда на фондовете https://shortly.bg/0f9Iq „Черният лебед“, който отлетя от Campus X за световния ...
Посещение в Индустриален парк София-Божурище 19.4.2024 г. ... от катедра „Индустриален бизнес“ в УНСС посетиха Индустриален парк София-Божурище. Посещението е първа стъпка в изпълнение на меморандума за сътрудничество между двете институции, подновен през месец март 2024 г. Събитието се проведе под ръководството ...
Работно посещение в община Костенец във връзка с бъдещо сътрудничество 19.4.2024 г. ... Димитров представиха на бъдещите кандидат-студенти предлаганите от УНСС специалности и сроковете и начините за кандидатстване. Наред с възможностите за реализация по време на следването и след завършването на университета се обсъдиха и въпроси, свързани с използването на общежития, ...
УНСС с инициатива за Европейския ден на морето – „Синя икономика - възможности и перспективи“ 19.4.2024 г. ... на Европейския ден на морето със среща на студенти с морския посланик на добра воля към Международната морска организация – капитан далечно плаване (кдп) Александър Александров, преминала под мотото „Синя икономика – възможности и перспективи“ ...
ХI годишна конференция „Балканите през ХХI век: поглед от България“ 18.4.2024 г. ... депутати, дипломати, посланици, преподаватели и студенти. Тази година конкретизиращото заглавие на конференцията бе „Войните и Балканите“, как военните действия в близост до Балканите – в Украйна и Близкия изток, влияят на района.   В официалния президиум присъстваха доц. ...
Нашият университет гостува в 5 училища във Велико Търново и Севлиево 18.4.2024 г. ... на Университета с бизнеса и възможностите за студентите да черпят практическа информация и опит от преподавателите, които идват от бизнеса. Тя запозна бъдещите кандидат-студенти с възможността да учат в някои от 9-те европейски университета по време на своето обучение чрез университетската ...
НОВА Специалност: "ЗДРАВЕН и ДЕЛОВИ ТУРИЗЪМ и ИКОНОМИКА" 18.4.2024 г. ... . Новата специалност ще стартира своя прием на студенти от Септември, 2024 г. ОСНОВНИ ЗНАНИЯ, които ще получите: - Специализиран спектър от теоретични знания, концепции, принципи и закономерности в двата приоритетни видове туризъм – здравен и делови. - Критичен анализ на съществуващите ...
Меморандум за стратегическо партньорство между нашия университет и „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД 18.4.2024 г. ... на лектори от страна на ТЕРЕМ за обучение на студенти от УНСС, организиране на посещения и учебни стажове в ТЕРЕМ, обмен на информация за добри практики и стандарти и взаимодействие в изследователската дейност в сферата на икономиката на отбраната и сигурността, дискусии и консултации при ...
Първа по рода си съвместна магистърска програма на Университета с КНСБ за подготовка на синдикални активисти 18.4.2024 г. ... за подобряване качеството на обучението на студенти и докторанти чрез осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи в техен интерес. В резултат от Споразумението ...
Публична лекция „Дигиталните валути на централните банки и въвеждането на дигиталното евро“ и Студентски форум по финанси се проведоха в Университета 18.4.2024 г. ... в Скопие. В мероприятието участваха студенти и преподаватели от Финансово-счетоводния факултет на нашия университет и студенти от Букурещкия университет за икономически изследвания – Румъния, които са в УНСС по програмата „Еразъм+“. В откриващата част ...
Наши преподаватели посетиха 133. СУ ,,Александър С. Пушкин“ в София 17.4.2024 г. ... на 133. СУ. Бъдещите кандидат-студенти получиха отговори на своите въпроси, свързани с техническия процес по кандидатстване в УНСС и обучението в различни специалности. В края на срещата доц. Петков връчи сертификатите на учениците от 133. СУ, наградени в Националното ...
В навечерието на деня на одитора талантите от специалност „Счетоводство“ се представиха отлично на бизнес куиз в КPMG 18.4.2024 г. ... , организира бизнес куиз за повече от 60 отлични студенти от специалност „Счетоводство“ по покана на управляващите съдружници на КPMG г-жа Севдалина Димова и г-н Калин Хаджидимов. Мероприятието донесе много положителни емоции на студентите, преподавателите – проф. д-р Даниела ...
В навечерието на деня на одитора талантите от специалност „Счетоводство“ се представиха отлично на бизнес куиз в КPMG 17.4.2024 г. ... , организира бизнес куиз за повече от 60 отлични студенти от специалност „Счетоводство“ по покана на управляващите съдружници на КPMG г-жа Севдалина Димова и г-н Калин Хаджидимов. Мероприятието донесе много положителни емоции на студентите, преподавателите – ...
ОТОВОРЕН СЕМЕСТЪР: ОГЛЕДАЙ ЗНАНИЯТА СИ В ПРАКТИКАТА 19.4.2024 г. ... , ведрост и зареждаща енергия, тя запозна студентите от специалност Публична администрация с възможностите на Програма за студентски стажове в държавната администрация.   Програмата предоставя възможност на студенти от български и чуждестранни висши училища да проведат пълноценен ...
МЦРК организира среща-дискусия на тема „Иновации и стартъпи – нов начин на мислене и действие“ 16.4.2024 г. ... Охридски“, и на бизнеса, докторанти и студенти зададоха много въпроси и се проведе активна дискусия. „Призовавам всички ви да станете посланици на Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Стартъп хъба, на всичко което правим, за да разширяваме нашата общност и да ...
Първи предварителен изпит на УНСС във формат ДЗИ (матура) по география и икономика в гр. Враца 16.4.2024 г. ... и студентски политики, поздрави кандидат-студентите от името на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и им пожела да станат част от академичната общност на УНСС. Проф. Стоянова изрази удоволствието си от мотивацията на учениците да покажат знанията си в областта на географията и ...
Среща на студенти с представители на Information Systems Audit and Control Association - ISACA 16.4.2024 г. ... на 11 април 2024 г. се проведе среща на студенти с представители на ISACA. На срещата присъстваха проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, г-жа Росина Чолеева-Киркова, председател на УС на ISACA Sofia Chapter, доц. д-р ...
Публична лекция на Христо Попов, предприемач с богат опит на международния и българския пазар 16.4.2024 г. ... на лектора от следването му в УНСС, много студенти и докторанти от различни специалности.  Ръководителят на катедра „МИО и бизнес“ доц. д-р Васил Петков представи известния предприемач, бизнесмен и лектор, като акцентира, че той е възпитаник на УНСС, завършил ...
Ученици от Сандански и Петрич се явиха на пробни матури за прием в нашия университет 16.4.2024 г. ... да се срещнат отново през септември вече като студенти. Проф. Александрова представи и специалното издание на „Вестник на УНСС“, замислено като пътеводител за кандидат-студента. В началото на всеки от изпитите д-р Деливерска проведе инструктаж на квесторите и учениците. И в двете ...
Проф. Поля Кацамунска участва в международна комисия за акредитация на магистърски програми по публична администрация на Fairleigh Dickenson University в САЩ и Канада 15.4.2024 г. ... , USA, в който се обучават повече от 11 000 студенти от 32 щата и 72 държави. Университетът разполага с четири кампуса, като два от тях се намират на територията на щата New Jersey, USA – Metropolitan (Teaneck) campus and Medison campus, а другите два са извън САЩ. Fairleigh Dickinson ...
Проф. Поля Кацамунска участва в международна комисия за акредитация на магистърски програми по публична администрация на Fairleigh Dickenson University в САЩ и Канада 15.4.2024 г. ... , USA, в който се обучават повече от 11 000 студенти от 32 щата и 72 държави. Университетът разполага с четири кампуса, като два от тях се намират на територията на щата New Jersey, USA – Metropolitan (Teaneck) campus and Medison campus, а другите два са извън САЩ. Fairleigh Dickinson ...
Ден на отворените врати в „Кауфланд България“ 15.4.2024 г. ... „Кауфланд България“, организиран за студентите от специалност „МИО“ на УНСС в централния офис на компанията в гр. София. На него присъстваха около 30 студенти от 3-ти курс от специалност „МИО“ и техният преподавател гл. ас. д-р Стела Живкова. В началото на ...
Първите Национални игри за средношколци за „Купата на АИУБ“ се проведоха в нашия университет 18.4.2024 г. ... освен добри преподаватели и прекрасни студенти има и много изявени спортисти. Световният шампион по бокс в тежката категория Кубрат Пулев също е завършил нашия университет. Той специално ще дойде на 23 април, когато ще проведем кариерен форум за да представи своя шампионски пояс. ...
Презентация на експерти от практиката предизвика огромен интерес сред студентите от 3-ти курс на спец. АБДСС 15.4.2024 г. ... от компанията Nielsen IQ се срещнаха със студентите от 3 курс от специалност „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“. Те запознаха студентите с работата на компанията като цяло и в частност с тяхната експертна работа в областта на статистическите изследвания в ...
Първите Национални игри за средношколци за „Купата на АИУБ“ се проведоха в нашия университет 14.4.2024 г. ... освен добри преподаватели и прекрасни студенти, има и много изявени спортисти. Световният шампион по бокс в тежката категория Кубрат Пулев също е завършил нашия университет. Той специално ще дойде на 23 април, когато ще проведем кариерен форум за да представи своя шампионски пояс. ...
УНСС бе домакин на „Ден на професиите”, организиран от Ротаракт 15.4.2024 г. ... професионални направления, в които обучава студенти. УНСС е с близо 104-годишна история, но в същото време, бе отличен с наградата „Бранд на България“ в категория „Най-иновативен университет в България“. Това е доказателство, че в УНСС се срещат традицията и ...
Университетско състезание по математика 14.4.2024 г. ... организира състезание за студенти от всички специалности и курсове, обучаващи се в УНСС. Най-добре представилите се ще бъдат включени в университетския отбор за участие в Националната студентска олимпиада по математика на 18 май 2024 г. Първенците ще получат парични ...
Първите Национални игри за средношколци за „Купата на АИУБ“ се проведоха в нашия университет 2.7.2024 г. ... освен добри преподаватели и прекрасни студенти има и много изявени спортисти. Световният шампион по бокс в тежката категория Кубрат Пулев също е завършил нашия университет. Той специално ще дойде на 23 април, когато ще проведем кариерен форум за да представи своя шампионски пояс. ...
Първите Национални игри за средношколци за „Купата на АИУБ“ се проведоха в нашия университет 16.4.2024 г. ... „УНСС освен добри преподаватели и прекрасни студенти има и много изявени спортисти. Световният шампион по бокс в тежката категория Кубрат Пулев също е завършил нашия университет. Той специално ще дойде на 23 април, когато ще проведем кариерен форум за да представи своя шампионски пояс. Благодаря ...
Меморандум за сътрудничество с Комратския държавен университет в Молдова 12.4.2024 г. ... на граждани на Република Северна Македония за студенти в българските държавни висши училища. Комратският университет представи доц. д-р Татяна Раковчена, зам.-ректор по международни връзки и председател на Общината на българите в Гагаузия. Тя посочи, че в  Университета има много деца, които ...
Startup бюлетин 8 - 12 април 12.4.2024 г. ... https://shortly.bg/Ul3Vx 12 стартъпа на наши студенти се класират за втория кръг на Националния конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2024“ на Фонда на фондовете https://shortly.bg/0f9Iq Подкаст | Над 1.5 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в млади компании https://shortly ...
За управление на кризи в социалните медии и за българската стопанска история говорихме на четвъртия ден от Университетската седмица на книгата 12.4.2024 г. ... издание, което ще бъде интересно и полезно за студентите. В монографията се прави опит да се систематизират промените, които настъпват в отделните етапи на кризисния мениджмънт и в частност на кризисния комуникационен мениджмънт, след включването на социалните медии в комуникационния микс от канали ...
За управление на кризи в социалните медии и за българската стопанска история говорихме на четвъртия ден от Университетската седмица на книгата 12.4.2024 г. ... издание, което ще бъде интересно и полезно за студентите. В монографията се прави опит да се систематизират промените, които настъпват в отделните етапи на кризисния мениджмънт и в частност на кризисния комуникационен мениджмънт, след включването на социалните медии в комуникационния микс от канали ...
Официално бяха подписани споразумения за сътрудничество с "Икономедиа", "Дир.БГ" и "КМГ" 11.4.2024 г. ... корпорации и всичко това го правим в името на нашите студенти, да се докоснат до практиката, до професионалисти като вас. Нашият университет отдавна не е само икономически. Много добри резултати постигаме в областта на медиите, журналистиката, политическите науки, международните отношения, правото и мисля, ...
УНСС проведе Информационни дни за кандидат-студенти от Северозападния район 11.4.2024 г. ... с осем водещи европейски икономически университета. Студентите ни могат да реализират и мобилност по програма „Еразъм+“ в университети от 30 европейски държави“. Проф. д-р Матилда Александрова посочи, че Университетът поддържа тесни контакти с работодателите и развива дългосрочни ...
Италианският доцент Пиетро Павоне изнесе открита лекция пред докторанти и студенти на катедра „Счетоводство и анализ“ 11.4.2024 г. ... , анализ и контрол на стопанската дейност“ и студенти от Специализиращия семинар по счетоводство и анализ във финансовия и публичния сектор с ръководител проф. д-р Даниела Фесчиян. Проф. д-р Даниела Фесчиян откри събитието като представи лектора и очерта проблемите в счетоводството на публичния ...
УНСС и Изи Кредит подписаха меморандум за сътрудничество 11.4.2024 г. ... са израз на нашата ангажираност да предоставяме на студентите актуални и приложими знания, отговарящи на нуждите на динамично развиващия се пазар“, каза проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС. Той подчерта и активната политика на Университета в комуникацията с бизнеса: „Сътрудничеството с ...
Италианският доцент Пиетро Павоне изнесе открита лекция пред докторанти и студенти на катедра „Счетоводство и анализ“ 10.4.2024 г. ... , анализ и контрол на стопанската дейност“ и студенти от Специализиращия семинар по счетоводство и анализ във финансовия и публичния сектор с ръководител проф. д-р Даниела Фесчиян. Проф. д-р Даниела Фесчиян откри събитието като представи лектора и очерта проблемите в счетоводството ...
Нашият университет участва в Национални дни на кариерата 2024 10.4.2024 г. ... , като представи основните си дейности, насочени към студентите и компаниите, а именно – да бъде мост между тях и да изгражда връзката между образованието и бизнеса. През щанда на МЦРК преминаха над 500 студенти, които проявиха засилен интерес към дейността на Центъра и получиха ценни ...
Студенти от Юридическия факултет взеха участие в световно състезание по международен търговски арбитраж 10.4.2024 г. ... четвърти път студенти от Юридическия факултет взеха участие в световното състезание по международен търговски арбитраж Willem C. Vis, което се провежда ежегодно във Виена, Австрия. Елина Костадинова, Далиа Давидкова, Габриела Николова от IV курс и Радослав Кръстанов от V курс, с треньори адв. Станиела ...
Започна „Бизнес академия УНСС – Match More“ 9.4.2024 г. ... УНСС – Match More“ са проявили интерес студенти от специалностите „Бизнес икономика и мениджмънт“, „Бизнес логистика“, „Бизнес с недвижими имоти“, „Стратегическо планиране“, Мениджмънт на недвижимата собственост“, „Творчески ...
„Преводът – мост между култури“ - пето издание на Университетската седмица на книгата 8.4.2024 г. ... литературата, която е полезна за обучението на нашите студенти, и художествената, която ще помогне на интелектуалното им развитие. Седмицата на университетската книга е повод да се похвалим с авторските издания на нашите преподаватели и да представим разработки на колеги от други университети. Ректорът ...
Посещение на Народното събрание на студентите от "Публична администрация" 15.4.2024 г. ... на г-жа Павела Митова - народен представител в 49 НС, студенти от 3 и 4 курс Публична администрация посетиха Народното Събрание с гл.ас д-р Владимир Вълков ...
Рекорден брой средношколци на предварителна матура за прием в УНСС 11.4.2024 г. ... учебен център „МАРЕ'' за подготовка на кандидат-студенти. На изпита се явиха 365 ученици както от учебен център „МАРЕ“, така и записали се през страницата на УНСС, с желание да кандидатстват в нашия университет, защото оценката от тази пробна матура важи за приемен изпит в ...
УНСС получи наградата „Бранд на България“ в категория иновативни университети 5.4.2024 г. ... си стратегия за успешното интегриране на студентите в бизнес средата на България. Наградата бе придружена с ваучъри за комуникационни и медийни услуги на обща стойност над 12 000 лева. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров получи наградата от д-р Красимир Шелев ...
Информация за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане онлайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 26.06.2024г. от 10 часа 5.4.2024 г. ... на студентите от специалност „Финансов мениджмънт“ - дистанционно обучение ще се проведе  онлайн  на 26.06.2024г. от 10 часа.   Научните ръководители  предават  готовите и одобрени  дипломни работи на имейла ...
Startup бюлетин 1 - 5 април 5.4.2024 г. ... https://shortly.bg/roESn 12 стартъпа на наши студенти се класират за втория кръг на Националния конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2024“ на Фонда на фондовете https://shortly.bg/0f9Iq Подкаст | "От нула до еднорог", S1E4: Как се прави стартъп в чужбина с Любомила ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 24.06.2024г. (понеделник) от 9 часа 5.4.2024 г. ... на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати – 15.05.2024г. и  16.05.2024г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време ...
Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – дистанционно обучение 5.4.2024 г. ... ,    Първата сесия за Държавен изпит на завършващите студенти от специалност „Финанси“  на  ОКС „Бакалавър“ -  дистанционно обучение  ще  се ...
Проф. д-р Матилда Александрова: При желание всеки кандидат-студент може да заяви индивидуална онлайн или присъствена консултация 10.4.2024 г. ... и по-ангажирани кандидат-студенти. Кандидатстудентската кампания е основана на  ключовия  приоритет на УНСС, а именно – да предлага модерни специалности с богато учебно съдържание и практическа насоченост, съобразени с най-добрите европейски и ...
Проведе се Десетата младежка кръгла маса „Балканите в XXI век – българският поглед“, организирана от САИМО 5.4.2024 г. ... в дискусиите. Участниците бяха студенти и докторанти от УНСС и СУ „Св. Климент Охридски“, като всеки от тях представи резюме на своя научен доклад в рамките на 10 минути.Първата представена разработка беше на Александър Сотиров от специалност ...
Мениджъри в „Аксенчър България“ с лекция пред студентите от специалност „МИО“ 5.4.2024 г. ... България изнесоха лекция пред студенти от 2-ри, 3-ти и 4-ти курс на специалност „МИО“.  Лекцията беше открита официално от доц. д-р Светла Бонева, декан на факултет „Международна икономика и политика“ на УНСС. Юлиан ...
Двустранното сътрудничество в областта на образованието обсъдиха ректорът и либийският посланик 5.4.2024 г. ... , с акцент върху възможностите студенти от двете страни да се обучават във висшите учебни заведения на двете страни. Беше изразено желание за започване на сътрудничество между УНСС и подобните нему и със същия профил университети в Либия. Също така се акцентира ...
Huawei открива две обучителни програми в Рим и във Варшава 5.4.2024 г. ... представи пред студенти на УНСС от специалност „Международни икономически отношения“ двете нови обучителни програми за 2024 г., които компанията организира. Десислава Атанасова от Huawei, доц. д-р Светла Бонева, декан на ...
Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 4.4.2024 г. ... ,      Първата сесия  за Държавен изпит на завършващите студенти от специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“ - редовно обучение ще се ...
УНСС гостува на Априловската гимназия 4.4.2024 г. ... , които ще усигурят на бъдещите студенти надграждане на знанията по чужди езици на следващо ниво. Дванадесетокласниците научиха и за дуалните програми с различни чуждестранни университети, от които могат да получат двойни дипломи. Д-р Дунева насочи вниманието на ...
Студенти от специалност „Застраховане и социално дело“ посетиха „Граве България Животозастраховане“ ЕАД 4.4.2024 г. ... от специалност „Застраховане и социално дело“ посетиха „Граве България Животозастраховане“ ЕАД, където се проведе изнесено практическо обучение. Събитието е организирано от доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедра ...
Три меморандума в подкрепа на обучението по медии и обществени комуникации 4.4.2024 г. ... това го правим в името на нашите студенти, да се докоснат до практиката, до професионалисти като вас. Нашият университет отдавна не е само икономически. Много добри резултати постигаме в областта на медиите, журналистиката, политическите науки, международните ...
УНСС и Държавна агенция „Технически операции“ подновиха споразумението си за сътрудничество 4.4.2024 г. ... на обучителна седмица за студенти с експерти от ДАТО, ДАНС и МВР, както и представители на Агенцията да участват като лектори в учебния процес. Бисер Борисов подчерта, че ДАТО има териториални поделения във всички областни центрове и изпитва ...
ПОСЕЩЕНИЕ В "ДОМ НА ЕВРОПА" 13.5.2024 г. ... от 3. курс, специалност „Публична администрация“, организирани от своя преподавател гл. ас. д-р Виолета Златкова, бяха гости на Дом на Европа.    Специалната среща беше организирана във връзка с дисциплините ...
Третото издание на „Бал на спортиста“ отличи най-добрите студенти спортисти на УНСС 2.7.2024 г. ... , бяха наградени най-добрите студенти спортисти на УНСС. През 2023 г. те се представиха достойно по спортните терени и заслужено са сред най-добрите в университетските шампионати. Състезателите от представителните отбори завоюваха над 35 медала, от които 8 златни ...
УНСС и Luiss University с двойна бакалавърска специалност „Финанси и счетоводство“ 8.4.2024 г. ... 4 години, като първите две от тях студентите се обучават в УНСС, а в последните две години – в Рим (Италия). Студентите ще заплащат таксите за обучение, приложими за съответния университет, като за обучението в Италия са договорени специални отстъпки. Успешно ...
Представяне на стажантските програми на „Каргил България“ пред студенти от специалностите „Счетоводство“ и „Финанси“ в УНСС 11.4.2024 г. ... платени стажантски програми пред студенти на УНСС от специалностите „Счетоводство“ и „Финанси“. Това е първата инициатива след подписания меморандум за стратегическо партньорство на 20 март т.г. между ректора на Университета за национално и ...
Представяне на стажантските програми на „Каргил България“ пред студенти от специалностите „Счетоводство“ и „Финанси“ в УНСС 4.4.2024 г. ... платени стажантски програми пред студенти на УНСС от специалностите „Счетоводство“ и „Финанси“. Това е първата инициатива след подписания меморандум за стратегическо партньорство на 20 март т.г. между ректора на Университета за национално и ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) – 28 юни 2024 г. 2.4.2024 г. ... .2024 г. от 9:00 ч. Всички студенти, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 26.06.2024 г. в Отдел студенти "Бакалавър". За целта трябва да носят две снимки и студентска книжка. Студентите, които не направят това или имат ...
Проф. д-р Христина Николова беше лектор в международния семинар „Европейски транспортни пазари и европейска транспортна политика“ 2.4.2024 г. ... експерти, които водят семинара за студентите от трите университета през 2017 г. В рамките на семинара тя води интерактивна сесия с лекции и workshop на тема: „Устойчиво развитие на транспорта“. Освен нея лектори в този семинар са проф. д-р Франк Фихерт ...
В УНСС се проведе тематичен семинар „Повишаване на способностите при кризи чрез безпилотни летателни системи“ по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ 2.4.2024 г. ... . На събитието присъстваха студенти от специалност „Национална сигурност“ на УНСС и от Университета по библиотекознание и информационни технологии, които се включиха в дискусията като зададоха множество въпроси ...
Публична лекция на тема „Парламентарна демокрация за добро публично управление“ се проведе в УНСС 29.4.2024 г. ... , че на лекцията са поканени студенти не само от II, III и IV курс „Публична администрация“, но и студенти от I курс „Медии и журналистика“ и I курс „Медия икономика“, защото темата е интересна и полезна и за техните ...
Посещение на наши студенти в АЕЦ „Козлодуй“ по случай 104-годишнината от рождението на акад. Евгени Матеев 19.6.2024 г. ... структурна политика“, студентите от специалност „Стратегическо планиране“, ежегодно посещават водещи стопански единици от националната икономика. По повод 104-годишнината от рождението на акад. Евгени Матеев - патриарх на българската ...
Публична лекция „Парламентарна демокрация за добро публично управление“ се проведе в УНСС 4.4.2024 г. ... , че на лекцията са поканени студенти не само от II, III и IV курс „Публична администрация“, но и студенти от I курс „Медии и журналистика“ и I курс „Медия икономика“, защото темата е интересна и полезна и за техните ...
Посещение на наши студенти в АЕЦ „Козлодуй“ по случай 104-годишнината от рождението на акад. Евгени Матеев 4.4.2024 г. ... структурна политика“, студентите от специалност „Стратегическо планиране“, ежегодно посещават водещи стопански единици от националната икономика. По повод 104-годишнината от рождението на акад. Евгени Матеев - патриарх на българската ...
Проф. д-р Христина Николова беше лектор в международния семинар „Европейски транспортни пазари и европейска транспортна политика“ 2.4.2024 г. ... експерти, които водят семинара за студентите от трите университета през 2017 г. В рамките на семинара тя води интерактивна сесия с лекции и workshop на тема: „Устойчиво развитие на транспорта“. Освен нея лектори в този семинар бяха проф. д-р Франк Фихерт ...
Висок интерес на кандидат-студенти към предварителния изпит във формат ДЗИ (матура) на УНСС в гр. Ямбол 1.4.2024 г. ... език и литература, като кандидат-студентите имаха възможност да тестват знанията си по изпитните въпроси, организирани в три модула. Включени бяха задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор, задачи с разширен свободен отговор и задачи за създаване на ...
12 стартъпа на наши студенти се класират за втория кръг на Националния конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2024“ на Фонда на фондовете 2.4.2024 г. ... екипа от студенти 4 курс, специалност „Бизнес администрация“, представиха своите проекти за стартъп. Всички те се класираха за втория етап на Националния конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2024” на Фондa на фондовете ...
300 души и 10 лектори се събраха на първото голямо събитие, създадено от студенти за студенти - Bag of Concepts x UNWE 4.4.2024 г. ... от УНСС събраха 300 души и 10 лектори на първото голямо събитие, създадено от студенти за студенти - Bag of Concepts x UNWE, за да може всеки да сподели как той вижда успеха и как може да го постигне. Зад идеята за събитието стоят Ивайло Русинов, ...
Първото национално състезание по „Гражданско образование и международно сътрудничество“ се проведе в УНСС 30.3.2024 г. ... даде възможност да станете студенти в един от най-елитните университети в България -  университет, който има 104-годишна история, университет, който е най-голямото бизнес училище в Югоизточна Европа, с най-модерната сграда, библиотека, спортни зали, ...
12 стартъпа на наши студенти се класират за втория кръг на Националния конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2024“ на Фонда на фондовете 30.3.2024 г. ... екипа от студенти 4 курс, специалност „Бизнес администрация“, представиха своите проекти за стартъп. Всички те се класираха за втория етап на Националния конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2024” на Фондa на ...
Ученици от Пирот и Цариброд се запознаха с възможностите за обучение в нашия университет 1.4.2024 г. ... се обучават доста студенти от района на Цариброд и от района на Пирот. Те са от изключителна важност за нас, защото по такъв начин се запазва и българското самосъзнание. Предлагаме най-вече специалности, които са в сферата на икономиката, ...
В УНСС се проведе тематичен семинар „Повишаване на способностите при кризи чрез безпилотни летателни системи“ по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ 29.3.2024 г. ... . На събитието присъстваха студенти от специалност „Национална сигурност“ на УНСС и от Университета по библиотекознание и информационни технологии, които се включиха в дискусията като зададоха множество въпроси ...
Меморандум за сътрудничество с Делойт България 29.3.2024 г. ... , открити лекции, стажове за студенти, майсторски класове за магистри и бакалаври и други мероприятия, свързани с подпомагане на обучението на студентите на УНСС и тяхната професионална реализация. Проф. д-р Димитър Димитров посочи важността на ...
Нашият университет спечели трето място в отборното класиране сред 28-те висши училища, участвали в Зимния университет и Университетските зимни игри 2024 година 29.3.2024 г. ... поредна година студентите от Университета за национално и световно стопанство взеха участие в Зимния университет и Университетските зимни игри, организирани от Националното представителство на студентските съвети в Република България и Асоциацията за ...
Представяне на „Ръководство за държавен изпит по публичноправни науки“ в УНСС 28.3.2024 г. ... за подготовката на студентите за държавен изпит по публичноправни науки. Текстът е съобразен с утвърдения Конспект за държавен изпит по публичноправни науки от министъра на образованието и науката и от министъра на правосъдието. За ...
Студенти от специалност „Застраховане и социално дело“ посетиха „Граве България Животозастраховане“ ЕАД 27.3.2024 г. ... от специалност „Застраховане и социално дело“   посетиха „Граве България Животозастраховане“ ЕАД, където се проведе изнесено практическо обучение. Събитието е организирано от доц. д-р Галина Димитрова – научен ...
УНСС и община Цариброд с общ апел към външния министър Мария Габриел за изграждане на временен КПП 28.3.2024 г. ... , Божурище, както и студенти и различни бизнеси, без да броим българските туристи, които са над 10 000 месечно”, сподели кметът Владица Димитров. Идеята е ГКПП да бъде временен и да облекчава трафика през натоварения летен период. „За ...
Нашият университет ще си сътрудничи със Стопанската камара в Пирот 28.3.2024 г. ... което се обучават 20 хиляди студенти. Ректорът посочи, че в УНСС учат над 300 студенти от Сърбия и региона на Пирот и допълни: „Стопанската камара в Пирот е дългогодишен партньор на УНСС, но с подписването на този меморандум имаме удоволствието да ...
Меморандум за сътрудничество с Делойт България 27.3.2024 г. ... , открити лекции, стажове за студенти, майсторски класове за магистри и бакалаври и други мероприятия, свързани с подпомагане на обучението на студентите на УНСС и тяхната професионална реализация. Проф. д-р Димитър Димитров посочи важността на ...
В УНСС ще се проведе първото голямо събитие, създадено от студенти - Bag of Concepts х UNWE 28.3.2024 г. ... голямо събитие, създадено от студенти, което ще се проведе на 30 март 2024 от 10.00 часа в аула „Максима“. 10 лектори ще разкажат автентични истории от своя професионален и личен път, ще дадат интересни идеи и ще запалят искрата за положителна ...
РЦДО – Хасково с информационен тур в Кърджали и Харманли 27.3.2024 г. ... На срещата бъдещите кандидат-студенти се интересуваха от начините за кандидатстване, възможностите за реализация след като придобият бакалавърска степен, от възможностите да учат и работят едновременно. Директорът на училището Валентина Павлова изрази своето ...
Н. Пр. д-р Мофтах Дарени, пълномощен министър на посолството на Либия в България, изнесе публична лекция в УНСС на тема „България и Близкият изток. Икономически и политически отношения между България и Либия“ 26.3.2024 г. ... състав на университета, студенти и служители. Хайсам Ал Манджуб, консул към посолството на Либия в София, Н. Пр. Фахад Ибрахим Ал-Мушаири, посланик на Катар, преводач, Н. Пр. д-р Мофтах Дарени, проф. д-р Димитър Димитров, Н. Пр. Лина Омар, ...
Третото издание на BSides Sofia събра 10 лектори и над 300 фенове 26.3.2024 г. ... от участниците – студенти от УНСС от специалностите „Киберсигурност и електронно управление“ и „Компютърна обработка и анализ на данни“ Идеята зад събитията Security BSides е да се организира отворена конференция за ...
За Благовещение УНСС стана домакин на мотошествие в името на живота 28.3.2024 г. ... в неравностойно положение, студенти и преподаватели. Това е втората съвместна инициатива на „Искам бебе“ и мотообщността, след като през 2017 кампанията „За повече деца на България“ подкрепи редица семейства с ...