Библиотека на УНСС

Обновено: четвъртък, 17 декември 2020 10:42

Електронни ресурси

Central and Eastern European Online LibraryCentral and Eastern European Online Library

CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Цялото съдържание е или от Централна, Източна и Югоизточна Европа, или се отнася за тази част от света. В момента базата данни включва над 1 100 списания и 350 000 статии, в това число на български език.

https://www.ceeol.com/


EBSCO

EBSCO Publishing предлага достъп до пакет от пълнотекстови и анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни - Business Source Complete; Regional Business News;  Health Source - Consumer Edition; Library, Information Science & Technology Abstracts; GreenFILE; Teacher Reference Center; European Views of Americas: 1493 to 1750; AHFS Consumer Medication Information.

! Базата данни позволява отдалечен достъп като за целта е необходима първоначална регистрация от мрежата на университета. Повече информация тук.

http://search.ebscohost.com/


Emerald Insight

Emerald издава над 250 електронни списания в 9 предметни области: бизнес и мениджмънт, управление на информацията и знанието, обществена политика и управление на околната среда, маркетинг, човешки ресурси и организационни изследвания, финанси и икономика, операции и качество, туризъм, строителство и имоти.

58 от включените в базата списания се индексират в ISI Web of Science, 234 в Scopus.

http://www.emeraldinsight.com


• ABI/Inform Complete е водеща база данни в областта на икономическите науки. Обединява ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade and Industry и ABI/INFORM Dateline и включва хиляди пълнотекстови популярни и научни списания, работни документи, материали от конференции, доклади по страни и индустрии, пазарни анализи и др. в следните областти: бизнес, корпоративни стратегии, управленска теория и техники, бизнес тенденции, конкурентна среда и продуктова информация, счетоводство, финанси и др. 

https://search.proquest.com/abicomplete/business/fromDatabasesLayer?accountid=49796

• Ebrary’s ebook Business Collection - колекцията  включва  над  20 хил. електронни книги на теми като: Икономическа политика,  Капиталови пазари  и инвестиции,  Корпоративна култура,    Корпоративни финанси, Маркетинг,  Международен Бизнес,  Недвижими имоти, Предприемачество,  Счетоводство,  Човешки ресурси,   Бизнес  етика и пр.

https://search.proquest.com/ebookcentral/fromDatabasesLayer


Science Direct

Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки.

! Базата данни позволява отдалечен достъп като за целта е необходима първоначална регистрация с институционален имейл адрес (….@unwe.bg) от мрежата на университета. Повече информация тук.

http://www.sciencedirect.com


Scopus е най-голямата библиографско-реферативна база данни в областта на науката, технологиите, медицината, обществените науки и изкуството, която позволява проследяване цитируемостта на статиите, публикувани в научни списания, книги и материали от конференции.

! Базата данни позволява отдалечен достъп като за целта е необходима първоначална регистрация с институционален имейл адрес (….@unwe.bg) от мрежата на университета. Повече информация тук.

www.scopus.com


Web of Science Web of Science

Реферативна база данни в областта  на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Патентна информация, фактографска база данни за информетричен и наукометричен анализ.

! Базата данни позволява отдалечен достъп като за целта е необходима първоначална регистрация с институционален имейл адрес (….@unwe.bg) от мрежата на университета. Повече информация тук.


APIS АПИС

Правно-информационна система, съдържаща актуални нормативни документи на българското и европейското законодателство.

Повече информация.

*Ресурсът е достъпен на място в читалните зали на библиотеката.


Повече информация относно електронните ресурси, както и консултация за ползването им, можете да получите от:

Сектор „Справочно-библиографска дейност“

Библиотека, Етаж  1, Кабинет 2097Б

E-mail: spravochen@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 365

Читалня „Преподаватели“

УНСС, Етаж 2, Кабинет 2095

E-mail: spravochen@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 286