Правила за използване на системата
Уважаеми колеги,
Предоставяме на вашето внимание нова система за поръчване и предоставяне на заглавия по линия на вътрешния междубиблиотечен книгообмен. Целта на създадената платформа е да улесни обмена на книги и списания между Библиотеката на Университета за национално и световно стопанство и останалите университетски, публични и други библиотеки в страната, чиито потребители имат интерес към изданията на университета. Системата съдържа научни трудове, издадени от Издателски комплекс – УНСС, както и заглавия от други издателства. Системата е максимално опростена, така че да бъде бързо и удобно за всеки потребител. Имате право да поръчвате по един брой от заглавие, като максималният брой в една поръчка да не е по-голям от десет екземпляра. Библиотеката си запазва правото да откаже поръчано заглавие, в случай, че междувременно е изчерпано. При търсене в системата ще се визуализират всички заглавия на книги, които съдържат съответната ключова дума с бройките, които са налични. Правенето на заявки за книги ще се осъществява чрез попълването на кратка форма със следните полета: „Университет“, „Брой книги“, „Лице за контакти“, „Адрес“, „Телефонен номер“, „Начин на обмен“, „Дата на обмен“. При попълването на тази форма ще бъде изпращан имейл нотификация до съответното лице, което обслужва системата.