Университетска библиотека

Обновено: сряда, 22 ноември 2023 10:34

Абонирани електронни бази

Бази данни, достъпни чрез Библиотеката на УНСС


Всички абонирани от Библиотеката ресурси са достъпни в локалната мрежа на университета.
За ползването на ресурсите с възможност за отдалечен достъп е необходима първоначална регистрация, при която с институционалния си имейл (@unwe.bg) потребителят си създава индивидуален профил в съответната база данни от компютър/ таблет/ телефон в мрежата на университета. 


Central and Eastern European Online LibraryCentral and Eastern European Online Library

CEEOL включва пълнотекстови статии и материали от научни конференции в областта на обществените науки, право, икономика, политически науки и администрация, изданията на повечето университети в България и източноевропейските и балканските страни, достъп до над 2 400 списания със 71 5000 пълнотекстови статии, около 2000 книги на отворен достъп, както и достъп до архивните колекции на съответните списания.

https://www.ceeol.com/

Достъп в локалната мрежа


EBSCO

EBSCO Publishing предлага достъп до пакет от пълнотекстови и анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни - EconLit™ with full text; Business Source Ultimate; eBook Business Collection (EBSCOhost); eBook Academic Collection (EBSCOhost); Regional Business News; Library, Information Science & Technology Abstracts; GreenFILE; Teacher Reference Center; European Views of Americas: 1493 to 1750; AHFS Consumer Medication Information.

http://search.ebscohost.com/

Отдалечен достъп
*За ползване на отдалечен достъп до базата е необходима първоначална регистрация от мрежата на университета.


EconLit™ with full text е признат за най-големия ресурс в света на икономическата литература, предоставяйки достъп до пълните текстове на научни статии, доклади, книги и други източници. EconLit Full Text съдържа информация за цитирания и референции в статиите, което помага на изследователите да проследят взаимосвързаността между различни изследвания и да намерят сходни публикации.

http://search.ebscohost.com/

Достъп:

  • в локалната мрежа на УНСС;
  • отдалечен – за всички регистрирани потребители на EBSCO.

Statista e онлайн платформа, която предоставя данни и статистика за множество различни теми, включително икономика, търговия, технологии, здравеопазване, образование, социални тенденции, медии, спорт и много други. Statista предоставя визуални инструменти като графики, диаграми и инфографики, които правят статистическите данни по-лесно разбираеми и достъпни. Използва се в академичните и професионални области като ценен ресурс при вземане на решения и провеждане на изследвания.

https://www.statista.com/

Достъп в локалната мрежа


Taylor & Francis eBooks е онлайн дигитална платформа, до която е осигурен достъп до колекция от над хиляда електронни книги от областите: икономика, бизнес, финанси, счетоводство, лидерство/управление, устойчиво развитие. 

Списък на пълнотекстовите заглавия

https://www.taylorfrancis.com/

Достъп в локалната мрежа


ProQuest One Business съдържа 2 700 пълнотекстови научни списания, 20 000 електронни книги от стотици издатели, 29 000 видеоматериали, 110 вестника, 50000 дисертации, анализи от пазарни проучвания, годишни доклади по страни и бизнес казуси. Базата дава пълнотекстов достъп до съдържанието на The Wall Street Journalthe Economist и Financial Times.


Science Direct

Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки. Освен научна периодика, читателите имат възможност и за достъп до книгите, включени в две колекции: Freedom Collection и Educational Textbook Collection.

http://www.sciencedirect.com

Отдалечен достъп
*За ползване на отдалечен достъп до базата е необходима първоначална регистрация от мрежата на университета.


Scopus е най-голямата библиографско-реферативна база данни в областта на науката, технологиите, медицината, обществените науки и изкуството, която позволява проследяване цитируемостта на статиите, публикувани в научни списания, книги и материали от конференции.

www.scopus.com

Отдалечен достъп
*За ползване на отдалечен достъп до базата е необходима първоначална регистрация от мрежата на университета.


Web of Science Web of Science

Реферативна база данни в областта  на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Патентна информация, фактографска база данни за информетричен и наукометричен анализ.


Отдалечен достъп
*За ползване на отдалечен достъп до базата е необходима първоначална регистрация от мрежата на университета.

APIS АПИС

Правно-информационна система, съдържаща актуални нормативни документи на българското и европейското законодателство.

Повече информация.

*Ресурсът е достъпен на място в читалните зали на библиотеката.


Emerald Insight

Emerald Management eJournal Collection е онлайн пакет от над 200 електронни списания, включващ колекциите Accounting & Finance; Business & Strategy; Marketing; Human Resources& Learning; Tourism & Hospitality; Operations & Quality; Public Policy & Environment; Management; Information & Knowledge Management.

http://www.emeraldinsight.com

Достъп в локалната мрежа.


     СИЕЛА - правен и справочен софтуер съдържащ актовете на българското законодателство. Достъп до нормативна уредба, съдебна практика, процедури и Сиела Инфо нет. 

*Ресурсът е достъпен на място в читалните зали на библиотеката.


Повече информация относно електронните ресурси, както и консултация за ползването им, можете да получите от:


Сектор „Справочно-информационна дейност“

Библиотека, Етаж 2, Кабинет 2097Б

E-mail: [email protected]

Телефон: 

Читалня „Преподаватели“

E-mail: [email protected]

Телефон: