Библиотека на УНСС

Обновено: вторник, 08 февруари 2022 12:08

Електронни ресурси

Central and Eastern European Online LibraryCentral and Eastern European Online Library

CEEOL включва пълнотекстови статии и материали от научни конференции в областта на обществените науки, право, икономика, политически науки и администрация, изданията на повечето университети в България и източноевропейските и балканските страни, достъп до над 2 400 списания със 71 5000 пълнотекстови статии, около 2000 книги на отворен достъп, както и достъп до архивните колекции на съответните списания.

https://www.ceeol.com/

EBSCO

EBSCO Publishing предлага достъп до пакет от пълнотекстови и анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни - Business Source Complete; Regional Business News;  Health Source - Consumer Edition; Library, Information Science & Technology Abstracts; GreenFILE; Teacher Reference Center; European Views of Americas: 1493 to 1750; AHFS Consumer Medication Information.

! Базата данни позволява отдалечен достъп като за целта е необходима първоначална регистрация от мрежата на университета. Повече информация тук.

http://search.ebscohost.com/


Emerald Insight

Emerald издава над 250 електронни списания в 9 предметни области: бизнес и мениджмънт, управление на информацията и знанието, обществена политика и управление на околната среда, маркетинг, човешки ресурси и организационни изследвания, финанси и икономика, операции и качество, туризъм, строителство и имоти.

58 от включените в базата списания се индексират в ISI Web of Science, 234 в Scopus.

http://www.emeraldinsight.com


ProQuest One Business съдържа 2 700 пълнотекстови научни списания, 20 000 електронни книги от стотици издатели, 29 000 видеоматериали, 110 вестника, 50000 дисертации, анализи от пазарни проучвания, годишни доклади по страни и бизнес казуси.  Базата дава пълнотекстов достъп до съдържанието на The Wall Street Journal, the Economist и Financial Times.


Science Direct

Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки.

! Базата данни позволява отдалечен достъп като за целта е необходима първоначална регистрация с институционален имейл адрес (….@unwe.bg) от мрежата на университета. Повече информация тук.

http://www.sciencedirect.com


Scopus е най-голямата библиографско-реферативна база данни в областта на науката, технологиите, медицината, обществените науки и изкуството, която позволява проследяване цитируемостта на статиите, публикувани в научни списания, книги и материали от конференции.

! Базата данни позволява отдалечен достъп като за целта е необходима първоначална регистрация с институционален имейл адрес (….@unwe.bg) от мрежата на университета. Повече информация тук.

www.scopus.com


Web of Science Web of Science

Реферативна база данни в областта  на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Патентна информация, фактографска база данни за информетричен и наукометричен анализ.

! Базата данни позволява отдалечен достъп като за целта е необходима първоначална регистрация с институционален имейл адрес (….@unwe.bg) от мрежата на университета. Повече информация тук.


APIS АПИС

Правно-информационна система, съдържаща актуални нормативни документи на българското и европейското законодателство.

Повече информация.

*Ресурсът е достъпен на място в читалните зали на библиотеката.


Повече информация относно електронните ресурси, както и консултация за ползването им, можете да получите от:

Сектор „Справочно-библиографска дейност“

Библиотека, Етаж  1, Кабинет 2097Б

E-mail: spravochen@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 365

Читалня „Преподаватели“

УНСС, Етаж 2, Кабинет 2095

E-mail: spravochen@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 286