Библиотека на УНСС

Обновено: понеделник, 04 декември 2017 9:56

Е-ресурси

 

Реферативна база данни в областта  на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Патентна информация, фактографска база данни за информетричен и наукометричен анализ.

www.isiknowledge.com

База данни, съдържаща реферати и библиографии от над 16 000 списания, осигурявайки широко интердисциплинарно покритие.

www.scopus.com

 

 

EBSCO Publishing предлага достъп до пакет от пълнотекстови и анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни - Business Source Complete; Regional Business News;  Health Source - Consumer Edition; Library, Information Science & Technology Abstracts; GreenFILE; Teacher Reference Center; European Views of Americas: 1493 to 1750; AHFS Consumer Medication Information

http://search.ebscohost.com/

 

Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки

www.sciencedirect.com

  
  
  
  
  
   
   

ABI/Inform Complete е водеща база данни в областта на икономическите науки. Включва списания в пълен текст, дисертации, работни документи, водещи бизнес и икономически периодични издания, както и доклади, прогнози, пазарни индикатори, кредитни рейтинги и други данни за отделни държави.

http://search.proquest.com/index?accountid=49796

 

Ebrary’s ebook Business Collection - колекцията  включва  над  20 хил. електронни книги на теми като: Икономическа политика,  Капиталови пазари  и инвестиции,  Корпоративна култура,    Корпоративни финанси, Маркетинг,  Международен Бизнес ,  Недвижими имоти, Предприемачество,  Счетоводство,  Човешки ресурси,   Бизнес  етика и пр.

https://ebookcentral.proquest.com/lib/unwebg

Alexander Street предлага смесица от ресурси, включващи видеоклипове, интервюта, документални филми, монографии и учебници, статии от научни списания, казуси и модули за корпоративно обучение в областите: бизнес, икономика, право, права на човека и др.

Линк към колекцията "The Complete Business and Economics Package" - http://search.alexanderstreet.com/business-economics 

Пробен достъп до 31 юли 2017 г. до две колекции на Alexander Street Press с аудио-визуално съдържание.

Линк към колекцията Business Education in Video - http://search.alexanderstreet.com/busv

Линк към колекцията Psychological Experiments Online - http://search.alexanderstreet.com/pexp


 
springer_link.jpg
 
База данни с пълнотекстова информация от 2742 списания на английски и немски език в областта на икономиката, естествените науки, математика, компютърни науки, медицина, физика и астрономия, хуманитарни и обществени науки, право.
www.springerlink.com

Специализирана база данни с пълнотекстови електронни книги в областта на бизнеса и икономиката – Emerald E-Books Collection  BME (с архив от 1991 г. до 2012 г.),  и  в областта на социалните науки – Emerald E-Books Collection SS (с архив от 1999 г. до 2012 г.).

http://www.emeraldinsight.com 

library_1a0b8_CABI_URL_CMYK.jpg

Leisure and Tourism – предоставя  повече от 7500 пълнотекстови документи: статии от списания, части от монографии и сборници, доклади от конференции и др. в областта на туризма, включително спорт, хотелиерство, културен туризъм и пр.

http://www.cabi.org/leisuretourism/

Global Health – единственият специализирана  индексирана база данни, посветена на общественото здравеопазване, включваща над  68 000 пълнотекстови документа: статии, доклади от конференции и части от монографии и др.

https://www.cabdirect.org/
library_7a0f3_лого.jpg

Пробен достъп до Oxford Journals – пълнотекстова база данни до периодични издания на Oxford University Press – 324 академични списания, публикувани в сътрудничество с някои от най-влиятелните научни професионални общества, гарантиращи качество на научните изследвания, науката и образованието, разпределени в отделни тематични пакети: хуманитарни науки, обществени науки, право, медицина, естествени науки.

Срок на пробния достъп: 20.06.2017 г

https://academic.oup.com/journals


library_0ff08_euromonitor.png

Пробен достъп до 31.12.2017 г. до PASSPORT – база данни на Euromonitor International.

Euromonitor International е световна компания за проучване на пазара, предоставяща информация, необходима за стратегическо разузнаване за промишлеността, икономиките, компаниите и потребителите. Съдържа статистическа информация, анализи и прогнози за отделни индустрии, страни, компании.

http://www.portal.euromonitor.com/portal/account/

 

Български списания

 1. Правен свят http://www.legalworld.bg/print/?id=70
 2. Регал http://www.regal.bg/arc.php
 3. Образование и специализация в чужбина - http://www.studyabroad.bg/archive .  .pdf
 4. Митническа хроника - http://customs.bg/bg/mag/0
 5. Банките в България -  http://www.bnb.bg/ResearchAndPublications/PubPeriodical/PubPBanksInBulgaria/index.htm
 6. Годишен отчет на БНБ  http://www.bnb.bg/ResearchAndPublications/PubPeriodical/PubPAnnualReport/index.htm
 7. Икономически преглед на БНБ http://www.bnb.bg/ResearchAndPublications/PubPeriodical/PubEconomicReview/index.htm
 8. Адвокатски преглед - http://www.vas.bg/Pages/Magazine/Default.aspx?evntid=26006
 9. Horemag - http://www.horemag.bg  
 10. Chief Information Officer - http://cio.bg/  
 11. Computerworld - http://computerworld.bg/
 12. PC world - http://pcworld.bg/records:469
 13. Европа 2001 http://euro2001.net/index.shtml?page=arhiv
 14. Икономика и управление на селското стопанство http://www.iuss.eu/index.html
 15. Списание „Пламък” http://www.spisanieplamak.com  
 16. Списание „Политика” http://www.politika.bg  .
 17. Тема http://www.temanews.com/index.php?p=tema
 18. Списание на ИДЕС http://magazine.ides.bg