Библиотека на УНСС

Обновено: четвъртък, 15 ноември 2018 19:49

Е-ресурси

Cambridge University Press - Law Journals

Колекция от списания на правна тематика на Cambridge University Press.

https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/law

Ръководство за използване (англ. eзик)

***Ресурс на пробен достъп: 14 ноември - 01 декември 2018 г.

Central and Eastern European Online Library Central and Eastern European Online Library

CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Цялото съдържание е или от Централна, Източна и Югоизточна Европа, или се отнася за тази част от света. В момента базата данни включва над 1 100 списания и 350 000 статии, в това число на български език.

https://www.ceeol.com/

EBSCO

EBSCO Publishing предлага достъп до пакет от пълнотекстови и анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни - Business Source Complete; Regional Business News;  Health Source - Consumer Edition; Library, Information Science & Technology Abstracts; GreenFILE; Teacher Reference Center; European Views of Americas: 1493 to 1750; AHFS Consumer Medication Information

http://search.ebscohost.com/

Emerald Insight Emerald Insight

Emerald издава над 250 електронни списания в 9 предметни области: бизнес и мениджмънт, управление на информацията и знанието, обществена политика и управление на околната среда, маркетинг, човешки ресурси и организационни изследвания, финанси и икономика, операции и качество, туризъм, строителство и имоти.

58 от включените в базата списания се индексират в ISI Web of Scienceq 234 в Scopus.
www.emeraldinsight.com

Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law

Енциклопедия, предлагаща високо ниво на аналитично покритие на теми от областта на конституционното право в сравнителен контекст. Статиите разглеждат спектър от теми, осигуряващи пълно покритие на същността, характера, развитието и историята на конституционното право в глобален мащаб. Включени са също както ключови казуси с концептуален принос към конституционното право като „Браун срещу Съвета по образование“ (САЩ), „Мизрахи банк“ (Израел), делото „Минерва Милс“ (Индия), и „Марбъри срещу Медисън“ (САЩ), както и ключови инструменти в историята на конституционното право като Магна харта, Хартата от Медина, Декларацията от Кайро и др.

http://oxcon.ouplaw.com/home/mpeccol

***Ресурс на пробен достъп: 06 ноември - 01 декември 2018 г.

Max Planck Encyclopedia of Public International Law

Ежегодно актуализирана онлайн енциклопедия, съдържаща над 1700 реферирани статии във всяка област от международното публично право.

http://opil.ouplaw.com/home/EPIL

***Ресурс на пробен достъп: 06 ноември - 01 декември 2018 г.

ProQuest ProQuest ABI/Inform Collection

Водеща база данни в областта на икономическите науки. Включва списания в пълен текст, дисертации, работни документи, водещи бизнес и икономически периодични издания, както и доклади, прогнози, пазарни индикатори, кредитни рейтинги и други данни за отделни държави.

https://search.proquest.com/business/index?accountid=49796

Ebook Central ProQuest Ebook Central

Колекция  от над  20 хил. електронни книги на теми като: икономическа политика,  капиталови пазари  и инвестиции,  корпоративна култура,    корпоративни финанси, маркетинг,  международен бизнес,  недвижими имоти, предприемачество,  счетоводство,  човешки ресурси,   бизнес  етика и пр.

https://ebookcentral.proquest.com/lib/unwebg/home.action

Scopus

База данни, съдържаща реферати и библиографии от над 16 000 списания, осигурявайки широко интердисциплинарно покритие.

www.scopus.com

Science Direct


Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки

www.sciencedirect.com

Web of Science Web of Science

Реферативна база данни в областта  на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Патентна информация, фактографска база данни за информетричен и наукометричен анализ.

www.isiknowledge.com

APIS АПИС

Правно-информационна система, съдържаща актуални нормативни документи на българското и европейското законодателство.

Повече информация.

*Ресурсите са достъпни на място в читалните зали на библиотеката.

Повече информация относно електронните ресурси, както и консултация за ползването им, можете да получите от:

Сектор „Справочно-библиографска дейност“

Библиотека, Етаж  1, Кабинет 2097Б

E-mail: spravochen@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 365

Читалня „Преподаватели“

Библиотека, Етаж  2

E-mail: spravochen@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 286