Библиотека на УНСС

Ξ Нови книги

                   

Ξ Нови статии

                   

Ξ Електронен каталогCentral and Eastern European Online Library        EBSCO       Emerald Insight          Science Direct     Scopus     Web of Science


Справка за цитирания на преподаватели от УНСС

Възстановен е достъпът до електронните списания в база данни CEEOL в мрежата на УНСС

Базата данни осигурява достъп до текущите броеве и архива на списания от и за Централна, Източна и Югоизточна Европа във всички аспекти на хуманитарните, социалните и политическите науки на всички местни езици, на които са публикувани.

CEEOL включва:

  • 2,150+ списания
  • 40,000 броеве
  • 564,000+ статии

… сред които:

    

2001 - 2019                       1997-2019                        1992-2018                      1991-2018                  

      

1993-2018                         1990-2018                        1994-2018                     2002-2019

Още на https://www.ceeol.com.