Библиотека на УНСС

Университетска библиотека - УНСС

София, район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19
                 Работа с читатели: понеделник - петък: 8:30 - 18:30 ч.


Нови книги

04.2022


Нови статии

04.2022

Електронен каталог


Справка за цитирания на преподаватели от УНСС


Български портал за отворена наука


Central and Eastern European Online Library      EBSCO          Science Direct    Scopus  Web of Science


 Електронна проверка на оригиналност

Временен достъп до електронни книги и списания на издателство Bentham Science

В периода март – май 2022 чрез организан от Българския информационен консорциум временен достъп, Библиотеката на УНСС предоставя на своите читатели възможност да ползват електронни книги и списания на издателство Bentham Science.

Bentham Science е издател на рецензирани научни печатни и онлайн списания с каталог от над 130 списания, сред които заглавия, индексирани в бази данни, като: Science Citation Index®, Journal Citation Reports, MEDLINE/Index Medicus, PubMed, Scopus, Chemical Abstracts, EMBASE и др. Платвормата включва и електронни книги, в която могат да се открият множество наръчници, монографии, справочници и учебници в областта на природните науки, технологиите, медицината, социалните и хуманитарните науки.

По време на пробния период достъпът до съдържание е неограничен, като има възможност за изтегляне на само до 5 глави от книга.

Линк за достъп: https://www.eurekaselect.com/