Библиотека на УНСС

Ξ Нови книги
02.2020

                   

Ξ Нови статии
02.2020

                   

Ξ Електронен каталог
Central and Eastern European Online Library
        EBSCO       Emerald Insight          Science Direct     Scopus     Web of Science


Справка за цитирания на преподаватели от УНСС

 

Свободен достъп

Във връзка с глобалния проблем, породен от COVID-19 и негативното му отражение върху образованието, Springer Nature стартира глобална програма за подпомагане на обучението и преподаването във висшите учебни заведения по целия свят. До края на юли те осигуряват свободен достъп до повече от 500 ключови учебници от техните колекции с електронни книги.


Съобщение

На 03.04.2020 г. (петък) от 10.00 до 14.00 часа Библиотеката ще бъде достъпна за заемане на учебници и учебни помагала, необходими за подготовката на студентите за текущо оценяване и изпити.

Ще работи само Заемна служба.Тримесечен безплатен достъп до всички учебници в Science Direct

В подкрепа на студентите, които учат дистанционно, Elsevier предоставя всички #учебници безплатно. Те ще бъдат достъпни онлайн през следващите три месеца за всички потребители, които имат индивидуални профили в ScienceDirect.
https://bit.ly/3btsUBL #TextbookAccess #COVID19

Списък на достъпните заглавия
Повече информация

Източник: тук
.


Уважаеми колеги,

На основание Заповед №707/27.03.2020 г. на ректора на УНСС с цел превенция срещу заразяване с COVID-19 сградата на Библиотеката на УНСС остава затворена. 

При необходимост от библиографска информация, цитатна, тематична справка или консултация относно достъпа и работата с електронните ресурси, молим пишете ни на адрес: spravochen@unwe.bg. 

На Ваше разположениe са електронните ресурси, до които Библиотеката предоставя достъп. Те съдържат пълнотекстови книги, статии от популярни и реферирани научни издания,  материали от конференции, доклади по страни и индустрии, пазарни анализи и др. на различни езици. Ресурсите могат да се ползват отдалечено от всеки, който си е направил регистрация от мрежата на университета. 

Всички читатели имат свободен достъп и до съдържанието на Дигиталната библиотека


Уважаеми колеги,

На основание заповедта на ректора на УНСС с цел превенция срещу заразяване с COVID-19 в периода 10.03 - 15.03.2020 г. включително Библиотеката на УНСС няма да работи.


Възстановен е достъпът до електронните списания в база данни CEEOL в мрежата на УНСС

Базата данни осигурява достъп до текущите броеве и архива на списания от и за Централна, Източна и Югоизточна Европа във всички аспекти на хуманитарните, социалните и политическите науки на всички местни езици, на които са публикувани.

CEEOL включва:

  • 2,150+ списания
  • 40,000 броеве
  • 564,000+ статии

… сред които:

    

2001 - 2019                       1997-2019                        1992-2018                      1991-2018                  

      

1993-2018                         1990-2018                        1994-2018                     2002-2019

Още на https://www.ceeol.com.