Trade2020

Обновено: неделя, 10 май 2020 17:36

Контакти

Гр. София 1700

Студентски град

Бул. “Осми декември”

УНСС

Катедра “Икономика на търговията”, каб. 2129

тел: 02/8195212

e-mail:  trade2020@unwe.bg