Trade2020

Обновено: понеделник, 11 май 2020 13:32

За конференцията

Уважаеми дами и господа, драги колеги,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на Международната научна конференция, организирана от катедра “Икономика на търговията“ – ТЪРГОВИЯТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ – ТЕНДЕНЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ“.

Конференцията ще се проведе  на 20 ноември в УНСС, София.

Целта на конференцията е да се събере общността на специалистите от академичните среди и от реалния сектор на икономиката с цел дискутиране на съвременните тенденции в развитието на търговията, изследователските открития и добрите практики в  търговския бизнес. Ще се радваме да споделите с нас вашите идеи, изследвания и натрупан опит. Програмата на конференцията комбинира представяне на доклади, дискусии и възможност за споделяне на професионални постижения и планове .

Ще очакваме вашите заявки, придружени с резюме на доклада на имейл trade2020@unwe.bg или на страницата на конференцията до 30.06.2020г.

Докладите ще бъдат публикувани в научното списание „Инфраструктура & Комуникации”, издавано от факултет „Икономика на инфраструктурата“ на УНСС с редакционен съвет от утвърдени учени.

 

С най-добри пожелания:


Доц. д-р Бисер Петков

Председател на организационния комитетТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • ПАЗАР И ТЪРГОВИЯ
  • КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ТЪРГОВИЯТА
  • МАРКЕТИНГ В ТЪРГОВИЯТА
  • МЕНИДЖМЪНТ В ТЪРГОВИЯТА
  • ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ТЪРГОВИЯТА