Trade2020

Обновено: четвъртък, 19 ноември 2020 11:20

Начало

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА”


МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ


ТЪРГОВИЯТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ – ТЕНДЕНЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ


Под патронажа на Ректора на УНСС

проф. д-р Димитър Димитров


20 НОЕМВРИ 2020 г.


ПОКАНА


ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ОНЛАЙН В MICROSOFT TEAMS:

ОТКРИВАНЕ И ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

ПЪРВА СЕКЦИЯ: ПАЗАР И ТЪРГОВИЯ

ВТОРА СЕКЦИЯ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ТЪРГОВИЯТА

ТРЕТА СЕКЦИЯ: МАРКЕТИНГ, МЕНИДЖМЪНТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ТЪРГОВИЯТА