Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: понеделник, 21 ноември 2011 16:53

Студентска мобилност с цел практика

Студентската мобилност с цел практика по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти от УНСС за провеждане на практическо обучение (стаж) за период от 3 до 10 месеца в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация, с която УНСС има сключен договор за ЕРАЗЪМ практики.

 

В студентска мобилност с цел практика по програма ЕРАЗЪМ могат да участват студенти от горните курсове на обучение в бакалавърска степен, когато имат включена в учебните планове на обучението им в УНСС студентска практика (стаж). Поради по-кратките стажове, включени в учебните планове на студентите от УНСС в бакалавърска степен, международната практика ЕРАЗЪМ може да се осъществява в минималната продължителност от 3 месеца, в летния период, който е свободен от учебни занятия.

 

Мобилността за практика на студенти от УНСС се организира в сътрудничество със сертифицираните от Националната агенция Консорциуми за студентски практики ЕРАЗЪМ – “Асоциация за подпомагане на академичната общност” (АПАО) (линк) и Образователни програми „Интеграл” (линк). Желаещите да участват в мобилност с цел практика студенти кандидатстват към едната от тези организации.