Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: понеделник, 21 ноември 2011 16:52

Студентска мобилност с цел обучение

Студентската мобилност с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и приемане за обучение в УНСС на чуждестранни студенти и докторанти от университетите-партньори.