Резултати от търсене за Студенти и докторанти

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

64 results found
Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2023 30.10.2023 г. ... в научните области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти; 2. Проекти за частично финансиране на научни форуми. Приоритетни направления: 1. Изследвания за придобиване на нови знания в икономическите, политическите, социалните и правните науки. 2. Икономически, политически, ...
За конференцията 16.10.2023 г. ... за регионално управление (секция за студенти и докторанти) Авторите ще могат да разработят и представят резултатите от своите изследвания на два работни езика: български и английски.   Резултатите от научния форум ще бъдат публикувани в сборник от ...
Юбилейна научна конференция: 10 ГОДИНИ КАТЕДРА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ – НАУКА, ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА 10.10.2023 г. ... за регионално управление (секция за студенти и докторанти)   Полезни линкове:   ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА  ЗАЯВКИ И ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ  ТЕХНИЧЕСКИ ...
11. Дейност 3.5. Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания 23.8.2023 г. ... в 2 групи мобилности:  А. мобилност на студенти и докторанти   -Изходящата мобилност е свързана с тяхното обучение   -Изходящата мобилност води до придобиване/усъвършенстване на специализирани и предприемачески умения.   Б. мобилност на постдокторанти и на ...
ТРЕТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките" 31.10.2023 г. ... с участие на над 380 настоящи и над 200 бивши студенти и докторанти по Л&УВД и осигурява пряк контакт между тях и бизнеса. -          По време на конференцията се организира и Нетуъркинг в логистиката и управлението на веригата на доставките. На ...
Академични наставници 28.4.2023 г. ... студенти и докторанти, В прикачения файл ще откриете Регистъра на академичните наставници и отговорниците-студенти ...
Такси за правоучастие 30.12.2022 г. ... пауза, обяд и официална вечеря - 100 лв/човек  Студенти и докторанти - заплащат 50% от обявените такси за участие в конференцията.  Всички такси се превеждат по банков път, като задължително трябва да е включен текст: Имена на участник, организация, Межд. научна конференция  Титуляр на ...
Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2022 31.10.2022 г. ... изследвания в научните области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти; 2. Проекти за частично финансиране на научни форуми. Приоритетни направления: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа; 2. Икономически, политически, социални и ...
Такси 24.11.2022 г. ...       15 лева – автор/колектив от студенти и докторанти на други висши училища                                * 20 лева – издателска такса за обработка на текст и публикуване в CEEOL Банкова ...
Важни дати и такса за правоучастие 4.5.2023 г. ...      50 лева – автор/колектив от студенти и докторанти на други висши училища                               100 евро – автор/колектив от чужбина                 ...
Компенсации на високите цени на електронергия за студенти и докторанти, живеещи в общежитие 1.7.2022 г. ...    Уважаеми колеги, студенти и докторанти, живущи в студентските общежития на УНСС, След проведени преговори между Националното представителство на студентските съвети в РБ /НПСС/, Министерството на образованието и науката /МОН/ и Министерството на ...
Докторски програми 30.5.2023 г. ... или преподаване и др. Подборът на студенти и докторанти за участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ се извършва чрез конкурс (Селекционна процедура), който се обявява и провежда от УЦМСП в края на м. февруари - началото на м. март. При наличие на ...
Единадесета международна научна конференция за студенти и докторанти 31.5.2023 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Конференцията е приемник на ...
Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2024 30.10.2023 г. ... области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти; 2. Проекти за частично финансиране на научни форуми. Приоритетни направления: 1. Изследвания за придобиване на нови знания в икономическите, политическите, социалните и правните науки. 2. Икономически, ...
Тематични направления и целева група 5.7.2023 г. ... интерес към Л&УВД; Завършили студенти и докторанти в областта на Л&УВД; Консултанти по Л&УВД; Преподаватели от висшите икономически училища;  Изследователи в областта на Л&УВД ...
ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките" 20.9.2021 г. ... първата в страната ни с участие на студенти и докторанти по Л&УВД и пряк контакт между тях и бизнеса. На конференцията се предвижда и време за Нетуъркинг в логистиката и управлението на веригата на доставките. На участващите представители от практиката, студенти и ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... от научното творчество на студенти и докторанти в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, вкл. чрез издаването на специални студентски сборници.   Приоритетна област 3: Електронизация на образователната и ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... за това, че чрез обучение на студенти и докторанти по доброволчество възстановихте традицията на студентското доброволчество отпреди 90 години; за това, че от 2013 г. утвърдихте честване на Ден на доброволеца в/от УНСС и преди всичко за това, че сте добър човек, а ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ - "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", 10.5.2019 г. ... първата в страната ни с участие на студенти и докторанти по Л&УВД и пряк контакт между тях и бизнеса. Съвместно с конференцията се организира и Ден на кариерата в логистиката и управлението на веригата на доставките. На участващите компании се предоставя възможност ...
Класиране 20.11.2018 г. ... сайт-а на УНСС и пред УЦМСП. Класираните студенти и докторанти участват задължително в среща за допълнителна информация и инструкции, която се провежда от ръководството на УЦМСП в срок до една седмица след обявяване на резултатите от конкурса. Класираните студенти и докторанти ...
Правила 20.11.2018 г. ... обучение. Одобрените за участие в програмата студенти и докторанти подписват с УНСС договор за Студентска мобилност ЕРАЗЪМ и Споразумение за обучение (Learning Agreement) - тристранно споразумение за обучение, което се подписва преди началото на периода на обучение от УНСС, приемащия ...
Защита на личните данни 13.6.2023 г. ...                Обща задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни на УНСС  Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни за кандидат-студенти, студенти, докторанти на УНСС Задължителна ...
Акценти 5.12.2023 г. ... and Accounting Career Speed Darting" за студенти и докторанти Катедра „Счетоводство и анализ“, съвместно с Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), проведе семинар на тема “ICAEW University Student Scheme and Accounting Career Speed ...
Публикации 3.8.2017 г. ... изображения, Национална научна конференция със студенти и докторанти "Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика", 06.07.1905 ( ас. Иван Иванов) P. Nedyalkov, I. Ivanov, M. Ivanova, Optimization of the Shape of the Car Body ...
Конференции и форуми 3.8.2017 г. ... Шейретски)Национална научна конференция със студенти и докторанти "Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика"Геометрия на фракталите и използването им за определяне размерността на атракторите при дискретни изображения, ...
Акценти 6.12.2023 г. ... 2019 г.  се проведе Майсторски клас за студенти и докторанти на тема "Голямата промяна - МСФО 16 Лизинги", с лектор Боряна Тодорова - старши мениджър от EY. Форумът е в рамките на сключен меморандум за сътрудничество между EY и УНСС (ФСФ). Участниците бяха запознати с постановките на ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. 5. През 2017 г.  УНСС и поделения са  реализирали  приходи  в  размер на  16 292 794 лв. или 99,37 % от планираните. Получените собствени  приходи от такси за обучение, продажби на услуги, стоки и ...
Препоръки (Архив) 5.4.2018 г. ... 3. Удостоверяването на статута на обучаеми на студенти и докторанти, кандидати за избор в колективни органи на УНСС да става с прилаган за целта документ по образец на университета („Удостоверение”), съдържащ необходимата конкретна информация относно статута и текущото състояние на ...
За конференцията 18.2.2019 г. ... Конференцията е първата в страната ни с участие на студенти и докторанти по Л&УВД и пряк контакт между тях и бизнеса. Съвместно с конференцията се организира и Ден на кариерата в логистиката и управлението на веригата на доставките. На участващите компании се предоставя възможност да представят ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 18.2.2019 г. ... Конференцията е първата в страната ни с участие на студенти и докторанти по Л&УВД и пряк контакт между тях и бизнеса. Съвместно с конференцията се организира и Ден на кариерата в логистиката и управлението на веригата на доставките. На участващите компании се предоставя възможност да представят ...
Важни дати 21.2.2023 г. ... студенти и докторанти, които НЕ се обучават по специалности към факултет „Икономика на инфраструктурата“, в т.ч. и външни за УНСС участници Подаване на онлайн заявка за участие в конференцията (Онлайн заявката е приложима за студенти и докторанти, които НЕ се обучават по специалности към факултет ...
За конференцията 21.2.2023 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Конференцията е приемник на Международната студентска научна конференция ...
Етичен кодекс на УНСС 29.1.2016 г. ... основата на конституционно гарантираната свобода на преподавателската и научната дейност, както и вследствие на академичната автономия, Общото събрание на Университета за национално и световно стопанство приема следния       ЕТИЧЕН КОДЕКС   на   УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... форма на обучение. - Включването на все повече студенти и докторанти в разработването на проекти, в организирането и провеждането на научни форуми и др. Повишаване на качеството на научноизследователската  и иновационната дейност на УНСС  като значим фактор  за общественото развитие и за ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... членове на Академичния съвет на УНСС Студенти и докторанти Габриела Димитрова Наскова Даниел Славеев Парушев Денис Христов Димитров Калина Иванова Даскалова Николай Димитров Кацарски Станимир Пенев Стаматев Христена Константинова Цветкова За член на Академичния съвет на УНСС ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... звена, законосъобразността на действия или бездействия на студенти и докторанти на УНСС, както и по други въпроси на организацията на дейностите на университета и негови структури.     СТАНОВИЩЕ на Контролния съвет на УНСС ОТНОСНО:  писмо от Мартин Пенчев, Марин Дандаров и Кезим Медев – ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 17.2.2023 г. ... на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. 5. През 2022 г.  УНСС и поделения са  реализирали собствени приходи  в  размер на 20 246 690 лв. (за сравнение през предходния отчетен период реализираните собствени приходи са ...
Документи архив 7.4.2015 г. ... , нехабилитирани преподаватели, студенти и докторанти, служители); - броят на свободните места за които се провеждат изборите (за всяка от представителните групи)   До Комисията по предложенията постъпиха предложения със следните ...
Кредитиране 19.8.2022 г. ... за кредитиране на студенти и докторанти Уверение               ...
<span style="display:none">Отчети</span> 9.12.2020 г. ... на неговия академичен състав, студенти и докторанти. В работата си Контролният съвет се е водил от своя опит и добри практики в контролната дейност, както и от принципите на законност, обективност, справедливост и публичност ...
<span style="display:none">СТАНОВИЩА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... и поделенията - обучението на студенти и докторанти. С най висок относителен дял са следните приходи: -          приходи от такси за обучение на студенти и ...
<span style="display:none">ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.9.2023 г. ... на статута на обучаеми на студенти и докторанти, кандидати за избор в колективни органи на УНСС да става с прилаган за целта документ по образец на университета („Удостоверение”), съдържащ необходимата конкретна информация относно статута и ...
ДОКУМЕНТИ 23.1.2023 г. ... на Факултетния съвет; · студенти и докторанти престават да са членове на Общото събрание на факултета, защото са изгубили статута си на обучаеми поради дипломиране, отчисляване или по други причини и на тяхно място трябва да се включат други студенти и ...
Необходими документи за кандидатстване на общежитие по критерии, различни от „общо основание” 22.5.2012 г. ... .     Чуждестранни студенти и докторанти: Уверение от УНСС.   8.     Студенти в тежко социално положение с решение на КСБВУ: Служебни бележки за брутен доход на родителите за период от 6 месеца назад (при безработен родител се ...
История 3.9.2012 г. ... институции. Наред с това значителен брой студенти и докторанти вземат активно участие в младежки проекти в България, Гърция и Холандия, финансирани по програма “Младеж”. В контекста на амбициозните цели и усилията, полагани от академичното ръководство на УНСС, катедра “Индустриален ...
Партньори 9.2.2016 г. ... и с други заинтересувани от обучението на студенти и докторанти страни. Интерес към обучението и изследванията в катедрата проявяват специалисти и експерти от публични институции и нестопански организации, с които катедрата поддържа тесни контакти, като: Българска ...
Конференции/Кръгли маси/Семинари 27.2.2023 г. ... всеки 2 год. провежда научна конференция за студенти и докторанти под наслов "Многообразието на туризма в научното познание". След всяка конференция, катедра "Икономика на туризма" организира издаването на сборник с докладите, представени на конференцията. - На всеки 5 год. катедра ...
Конференции и семинари 25.8.2020 г. ... и образованието - 2013" "Конференция със студенти и докторанти: „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“", ноември 2014 г. "Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в ...
Конференции и форуми 18.5.2022 г. ... юни 2022г.) 2. Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” (6 април 2022г.) ----------------------------------------------------------- 1. ПЪРВА научна конференция на студентите от ОИФ на УНСС и ...
В медиите 16.5.2017 г. ... съответните научни направления. Все повече студенти и докторанти участват в изследователската дейност. Всяка година приемаме около 100 докторанти, които, след като защитят, стават естествената ни интелектуална база за бъдещи преподаватели и изследователи. Неотдавна Академичният съвет ...
История 10.4.2013 г. ... факултета е: Да осигурява подготовката на студенти и докторанти в съответствие със съвременните достижения на науката и изискванията на стопанската практика, както и с утвърдилите се в това отношение в ЕС стандарти. Студентите получават знания и усвояват умения да извършват ...
За факултета 10.4.2013 г. ... факултета е: Да осигурява подготовката на студенти и докторанти в съответствие със съвременните достижения на науката и изискванията на стопанската практика, както и с утвърдилите се в това отношение в ЕС стандарти. Студентите получават знания и усвояват умения да извършват ...
Класиране 13.1.2017 г. ... сайт-а на УНСС и пред УЦМСП. Класираните студенти и докторанти участват задължително в среща за допълнителна информация и инструкции, която се провежда от ръководството на УЦМСП в срок до една седмица след обявяване на резултатите от конкурса. Класираните студенти и докторанти ...
Конкурси 13.1.2017 г. ... за подбор на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. УЦМСП организира и извършва една основна селекционна процедура (конкурс), която се открива в началото на м. март на всяка година. ...
Условия за участие 2.2.2017 г. ... на обучението им в УНСС не е изтекъл; Студенти и докторанти, които към момента на кандидатстване имат среден успех от следването не по-нисък от мн. добър 4.50;                   Успехът от следването се удостоверява с уверение от УНСС ...
Правила 12.1.2017 г. ... . Одобрените за участие в програмата студенти и докторанти подписват с УНСС договор за Студентска мобилност ЕРАЗЪМ и Споразумение за обучение (Learning Agreement) - тристранно споразумение за обучение, което се подписва преди началото на периода на обучение от УНСС, приемащия ...
Обща информация 16.12.2011 г. ... обучение или преподаване и др. Подборът на студенти и докторанти за участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ се извършва чрез конкурс (Селекционна процедура), който се обявява и провежда от УЦМСП през м. март-април. При наличие на незаети места допълнителен конкурс може да се открива и ...
Преподаватели и служители 1.12.2011 г. ... и изнасят кратки курсове от лекции пред студенти и докторанти на УНСС. На преподавателите, участващи в мобилност по програма ЕРАЗЪМ, се предоставя финансова помощ (грант). Индивидуалният грант е седмичен и се отпуска от УНСС за допустимия по програма ЕРАЗЪМ период на преподаване, ...
Студенти и докторанти 1.12.2011 г. ... ЕРАЗЪМ дава възможност на студенти и докторанти от УНСС да проведат част от следването си в европейски университети. Правилата на програмата позволяват студенти и докторанти на УНСС да се изпращат за обучение в рамките на един или два семестъра в европейски университети. За ...
Конкурси 24.11.2011 г. ... за подбор на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. Конкурсите се провеждат за усвояване на осигурените по сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения с европейски университети и финансирани от ...
За студенти и докторанти 15.10.2019 г. ... . Одобрените за участие в програмата студенти и докторанти подписват с УНСС договор за Студентска мобилност ЕРАЗЪМ и Споразумение за обучение (Learning Agreement).   На основата на договора за Студентска мобилност ЕРАЗЪМ студентите и докторантите получават за участието си в ...
Студентска мобилност с цел обучение 21.11.2011 г. ... по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и приемане за обучение в УНСС на чуждестранни ...
Дейности 9.3.2020 г. ... по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и приемане за обучение в УНСС на чуждестранни ...
Програма ЕРАЗЪМ+ 24.1.2023 г. ... обучение или преподаване и др. Подборът на студенти и докторанти за участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ се извършва чрез конкурс (Селекционна процедура), който се обявява и провежда от УЦМСП в края на м. февруари - началото на м. март. При наличие на незаети места допълнителен конкурс ...

Новини

198 results found
Изпълнителният директор на Международния валутен фонд Пол Хилберс изнесе лекция на XVI годишна научна сесия на УНСС 8.12.2023 г. ... . Радвам се, че колегите студенти и докторанти взимат активно участие в научни проекти, в които имат възможност да се докоснат до едни от най-добрите професионалисти в своите области и да черпят знания и умения от извора. Ролята на младите учени винаги е била ...
110 щанда за Дни на кариерата 2023 в УНСС 22.11.2023 г. ... Дни на кариерата са участвали 48 741 студенти и докторанти на УНСС. Дни на кариерата се превърна в едно грандиозно събитие. Все повече фирми искат да участват и да се представят на изложението. Това е добър атестат за нашия университет и за Междууниверситетския център за ...
Ректорът подписа меморандум със Стопанската камара на Австрия в присъствието на вицепрезидента Илияна Йотова и заместник министър-председателя Мария Габриел 10.11.2023 г. ... на качеството на обучението на студенти и докторанти в УНСС чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми и други инициативи от съвместен интерес. Предоставяне на възможност за ...
Юбилейна научна конференция 10 ГОДИНИ КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" - НАУКА, ОБУЧЕНИЕ, ПРАКТИКА 8.11.2023 г. ... за регионално управление (секция за студенти и докторанти). Докладите ще бъдат публикувани в тематичен сборник.  Конференцията е финансирана по фонд НИД на УНСС. Част от използваната информация от централната новинарска секция на университетския сайт ...
Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2024 30.10.2023 г. ... области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти; Проекти за частично финансиране на научни форуми. Приоритетни направления са: Изследвания за придобиване на нови знания в икономическите, политическите, социалните и правните науки. Икономически, политически ...
Ректорът участва в Третата годишна конференция на ENGAGE.EU в Рим 28.10.2023 г. ... , но най-вече – за нашите студенти и докторанти, които имат знанията, уменията и духа да създадат по-добро бъдеще за всички нас, допълни той. Във втория ден на конференцията – 26 октомври (четвъртък) участие в работните сесии и дискусии по работни пакети ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2023-2024 ГОДИНА 26.10.2023 г. ... студенти,  Информационната среща с класираните участници ще се проведе на 02.11.2023г. от 11:00 часа в зала 3036. Присъствието за всички е силно препоръчително. ВАЖНО! Поради кратките срокове за номинации в приемащите университети, моля да попълните и ...
Юбилейна научна конференция „10 години катедра „Регионално развитие“ – наука, обучение и практика“ 24.10.2023 г. ... за регионално управление (секция за студенти и докторанти). Десетки поздравителни адреси се получиха от университети, с които катедра „Регионално развитие“ е в партньорски отношения – от Софийския университет „Св. Климент ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 20.10.2023 г. ... СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за летен семестър на 2023 – 2024 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 25 ОКТОМВРИ 2023 г., 12:00 ЧАСА УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ...
Честита академична 2023 -2024 учебна година! 18.9.2023 г. ... година, уважаеми преподаватели, студенти и докторанти! Декан на ФСФ Проф. д-р Румен ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на УНСС в Равда за девети път 15.6.2023 г. ... на българските и чуждестранните студенти и докторанти, стратегическите цели, заложени за изпълнение в учебната дейност и подчерта, че УНСС предлага модерно образование в областта на социалните, стопанските и правните науки, стъпило на съвременните методи за преподаване ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на УНСС в Равда за девети път 12.6.2023 г. ... на българските и чуждестранните студенти и докторанти, стратегическите цели, заложени за изпълнение в учебната дейност и подчерта, че УНСС предлага модерно образование в областта на социалните, стопанските и правните науки, стъпило на съвременните методи за ...
Студенти и докторанти от катедра „Национална и регионална сигурност“ взеха участие в Консултативния форум за устойчива енергия в сектора за сигурност и отбрана (CF SEDSS III) 8.6.2023 г. ... , 07 юни 2023 14:13 В периода 25-26 май 2023 г. се проведе третата фаза на Консултативния форум за устойчива енергия в сектора за сигурност и отбрана, която бе посветена на провеждане на симулативни упражнения, свързани с хибридните заплахи. Събитието ...
Студенти и докторанти от катедра „Национална и регионална сигурност“ взеха участие в Консултативния форум за устойчива енергия в сектора за сигурност и отбрана (CF SEDSS III) 7.6.2023 г. ... периода 25-26 май 2023 г. се проведе третата фаза на Консултативния форум за устойчива енергия в сектора за сигурност и отбрана, която бе посветена на провеждане на симулативни упражнения, свързани с хибридните заплахи. Събитието бе организирано от Европейската ...
Предприемачи в науката 6.6.2023 г. ... лв. награда за проекти на студенти и докторанти Кандидатстването в Предприемачи в науката 2023 е отворено за студенти, докторанти и млади учени. Програмата включва безплатно обучение и конкурс с награда 30 000 лв. Тази година ще се проведе присъствено. ...
Видеообръщение на ректора проф. д-р Димитър Димитров по случай Празника на УНСС - 21 май 19.5.2023 г. ... и научните изследвания. Скъпи студенти и докторанти, Вие сте нашите посланици, респектиращи със своите знания и постижения. Нашият университет черпи сила от вашата младост, вдъхновение и борбен дух. Не свеждайте глава пред трудностите и носете УНСС в сърцата ...
Девета международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 15.5.2023 г. ... включиха много преподаватели, студенти и докторанти, представители на бизнеса и браншови организации от сектора на недвижимите имоти. Сред участниците онлайн беше и доайенът на катедра „Недвижима собственост" и нейн първи ръководител проф. д-р Йорданка ...
Девета международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 15.5.2023 г. ... включиха много преподаватели, студенти и докторанти, представители на бизнеса и браншови организации от сектора на недвижимите имоти. Сред участниците онлайн беше и доайенът на катедра „Недвижима собственост" и нейн първи ръководител проф. д-р Йорданка ...
Изпълнителният директор на транспортно-логистичния гигант DISCORDIA изнесе публична лекция 15.5.2023 г. ... , 12 май 2023 10:50 Студентите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ имаха възможността да присъстват на публична лекция на тема „Бъдещето на талантите в България“ с гост-лектор г-н Христо Христов ...
Юристи от България и Полша проведоха научна сесия на тема „Влиянието на културата и правото на Римската империя в България“ 13.5.2023 г. ... на УНСС. В двудневната сесия студенти и докторанти от двата университета представиха своите тези по темата. Част от сесията беше четене на научни тези от страна на докторантите в рамките на Докторантското училище по право, което се провежда за трети път в ...
Изпълнителният директор на транспортно-логистичния гигант DISCORDIA изнесе публична лекция 12.5.2023 г. ... от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ имаха възможността да присъстват на публична лекция на тема „Бъдещето на талантите в България“ с гост-лектор г-н Христо Христов, основател и изпълнителен директор на ...
Наши студенти взеха участие в XI Международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации” 4.5.2023 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации”, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“ под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров се проведе в УНСС ...
Гост-лектор от Даугавпилския университет допринесе за обучението на студенти и докторанти по предприемачество 30.4.2023 г. ... Вера Комарова, старши изследовател в Института за хуманитарни и социални науки на Даугавпилския университет, Латвия, беше гост-лектор в УНСС през последната седмица на април. Д-р Комарова представи пред студентите от първи и втори курс, изучаващи на ...
Единадесета международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации” 25.4.2023 г. ... на Международната научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации”, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“ под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров се проведе в УНСС ...
Единадесета международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации” 27.4.2023 г. ... на Международната научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации”, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“ под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров се проведе в УНСС ...
Трета научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 5.4.2023 г. ... УНСС се проведе научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”. Форумът е организиран от Общоикономическия факултет съвместно със Студентския съвет при УНСС под патронажа на ректора на университета проф. ...
Община Костинброд ще си сътрудничи с нашия университет 31.3.2023 г. ... подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в университета чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от взаимен интерес, осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление и ...
Класиране на студенти и докторанти за участие по програма Еразъм - зимен семестър 2023/2024 24.3.2023 г. ... студенти,  информационната среща с всички класирани студенти ще се проведе на 30.03.2023г. от 14:15 часа в зала А3008. Присъствито за всички е наложително. Списъкът с класирането може да намерите тук ...
Конкурс "Млад икономист 2023 г.: Гласът на младите за силна икономика" 21.3.2023 г. ... могат да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст. Повече информация за конкурса и условията за участие може да намерите в приложените файлове ...
Меморандум за сътрудничество с Института за социални и синдикални изследвания и обучение 4.3.2023 г. ... за подобряване качеството на обучението на студенти и докторанти чрез осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи в техен интерес. Институтът и УНСС ще ...
Преподаватели, студенти и докторанти на Digital Plovdiv 9.2.2023 г. ... , студенти и докторанти от катедра "Регионално развитие" участваха във форума Digital Plovdiv. Събитето е част от инициативата за развитие на "умни" градове в България и се организира от община Пловдив на 20 май 2022 г. Снимка: Пленарна сесия на ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 14.3.2023 г. ... СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2023 – 2024 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 19 МАРТ 2023 г. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректора 11.1.2023 г. ... и действията на неговия академичен състав, студенти и докторанти: „В работата си Контролният съвет винаги се е водил от своя опит и добрите практики в контролната дейност и от основните принципи, които отстоява – законност, обективност, справедливост и публичност“, ...
Възстановяване на средства за електрическа енергия 12.12.2022 г. ... 24.03.2022 г. Програма за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в студентските общежития, П„ССО“ при УНСС ще възстановява средства за ел. енергия за месеците октомври, ноември и декември 2021 г., като е необходимо студентите, които са живели в общежитие, за ...
Излъчиха победителите в конкурса „Студент на годината на УНСС 2022” 1.12.2022 г. ... така, че всички тези достойни млади хора, студенти и докторанти в УНСС да бъдат достойните, тези, които правят бъдещето на Европа, бъдещето на европейската наука“, заяви при награждаването Искра Михайлова. Доц. д-р Биляна Томова получи наградата от името на Севар ...
Студенти се срещнаха с работодатели от над 70 водещи компании в „Дни на кариерата 2022“ 22.11.2022 г. ... Дни на кариерата са участвали 42 000 студенти и докторанти, възпитаници на УНСС и над 600 фирми, като всеки от тях е намерил своята кариерна пътека. „Най-хубавото е, че след това тези хора се връщат тук и в момента са зад щандовете и дават път на всички вас да направите ...
УНСС ще си сътрудничи с „ЕСРИ България“ 19.11.2022 г. ... подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в УНСС чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми и други инициативи от взаимен интерес, осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта ...
Международна научна конференция „Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят“ се проведе в УНСС 16.11.2022 г. ... на най-младите изследователи – студенти и докторанти да представят своите разработки и да обменят опит и контакти. Тържествено закриване на конференцията направи проф. д-р Галина Младенова, която изрази своето удовлетворение от възможността да бъдат представени значими ...
Международна научна конференция „Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят“ се проведе в УНСС 15.11.2022 г. ... възможност на най-младите изследователи – студенти и докторанти да представят своите разработки и да обменят опит и контакти. Тържествено закриване на конференцията направи проф. д-р Галина Младенова, която изрази своето удовлетворение от възможността да бъдат представени значими разработки в ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2022-2023 ГОДИНА 21.10.2022 г. ... УНСС обявява резултатите от конкурса за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма Еразъм+ през летен семестър на академичната 2022-2023 година. Класираните студенти трябва да се запознаят с ИНФОРМАЦИОННАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ТУК. За да бъдат номинирани студентите в приемащите ...
Ден на отворените врати на програма „Еразъм+“ в УНСС 18.10.2022 г. ... . До 16 октомври продължава конкурса за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“. Към момента 56 студенти от УНСС са на мобилност по програмата, а чуждестранните студенти дошли в университета са 65, като най-много са французите. Българските студенти най-често ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 5.10.2022 г. ... ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2022 – 2023 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 16 ОКТОМВРИ 2022 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти ...
Доц. д-р Драгомир Стефанов: Наш център за видеонаблюдение ще контролира сигурността в общежитията 23.9.2022 г. ... към момента няма нито един некласиран. Тоест всички студенти и докторанти, които са си подали заявления за настаняване в общежития, са класирани. Вече имат определени блок и стая. В момента върви самото настаняване и очакваме първокурсниците. Имаме договорени свободни места с Техническия университет - ...
Честита учебна 2022 - 2023 година! 19.9.2022 г. ... учебна 2022 - 2023 година, уважаеми преподаватели, студенти и докторанти! Декан на ФСФ Проф. д-р Румен ...
Допълнителни средства за компенсиране на високите цени на тока за живущите в студентските общежития 1.7.2022 г. ... , студенти и докторанти, които живеят в студентските общежития на УНСС, ще получат допълнителни средства за компенсиране на високите цени на  електрическата енергия. В тази връзка УНСС получи писмо от Министерството на образованието и науката. Отпускането на средствата става ...
Първата паралелка по „Медии и комуникации“ на 96. СУ посети учебното телевизионно студио на университета 27.6.2022 г. ... споразумение за сътрудничество, като преподаватели, студенти и докторанти от катедра „Медии и обществени комуникации“ ще посетят учениците за часове по „Медийна грамотност“ през новата учебна година. В момента преподаватели от катедрата завършват проект по НИД, посветен на ...
Първата паралелка по „Медии и комуникации“ на 96. СУ посети учебното телевизионно студио на университета 27.6.2022 г. ... споразумение за сътрудничество, като преподаватели, студенти и докторанти от катедра „Медии и обществени комуникации“ ще посетят учениците за часове по „Медийна грамотност“ през новата учебна година. В момента преподаватели от катедрата завършват проект по НИД, посветен на ...
Катедра „Недвижима собственост” с меморандум за сътрудничество в помощ на професионалната реализация на студентите 3.6.2022 г. ... включва и подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в УНСС чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми, както и други инициативи от съвместен интерес. Предвижда се и съвместно разработване и ...
Теми за европейската и алумни общност на университета се представят в летния брой на „Вестник на УНСС“ 3.6.2022 г. ... и среща на ректорите, както и за инициативите за студенти и докторанти. „ENGAGE.EU е нашият университет на бъдещето. Ние, заедно с колегите от осем водещи европейски училища, го създаваме – ден след ден, дискусия след дискусия, инициатива след инициатива. ENGAGE.EU обединява огромен ...
Наш преподавател на посещение в Университета Памуккале, Турция 1.6.2022 г. ... от дигиталните трудови платформи" пред студенти и докторанти от Факултета по икономика. Университетът Памуккале е създаден през 1992 г. Днес той включва 15 факултета, 12 професионални училища, 6 института, 3 колежа, 40 изследователски центъра и 2 лаборатории. В университета се обучават ...
Официално беше открита „Университетската седмица на книгата“ 3.5.2022 г. ... инициатива е достоен и светъл пример за поколенията студенти и докторанти, които образовате и възпитавате.“ Г-жа Аврамова подари на ректора електронно издание на първия известен препис на Паисиевата „История славянобългарска" „За мен е чест да предам поздравите ...
Деветата годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ обсъди отношенията с Република Северна Македония 28.4.2022 г. ... , представители на държавната администрация и бизнеса, студенти и докторанти. Традиционно конференцията се провежда с медийната подкрепа на сп. „Международни отношения“ и докладите ще бъдат публикувани в следващия му брой. След конференцията президентът Първанов и ректорът на УНСС ...
Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 14.4.2022 г. ... УНСС се проведе Втората научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”. Форумът бе организиран от Общоикономическия факултет съвместно със Студентския съвет при УНСС под патронажа на ректора на университета проф. д-р ...
Гости от 11 чуждестранни университета посетиха УНСС 12.4.2022 г. ... на иновациите и предприемачеството при обучението на студенти и докторанти. По време на публичната лекция доц. д-р Янко Христозов и гл. ас. д-р Светослав Калейчев с колеги от гостуващите университети (от дясно наляво) На срещата се обсъдиха възможностите за международно ...
Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 6.4.2022 г. ... УНСС се проведе Втората научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”. Форумът е организиран от Общоикономическия факултет съвместно със Студентския съвет при УНСС под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър ...
ДОПЪЛНИТЕЛНО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 7.4.2022 г. ... КАНДИДАТСТВАНЕ ОТ 1 ДО 17 АПРИЛ за участие на студенти и докторанти в МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ по програма ERASMUS+ за учебната 2022 – 2023 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 17 АПРИЛ 2022 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА 18.3.2022 г. ... обявява резултатите от конкурса за участие на студенти и докторанти в мобилност с цел практика по програма Еразъм+  КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА «ЕРАЗЪМ+» С ЦЕЛ ПРАКТИКА     Вх ...
Катедра „Недвижима собственост” с меморандум за сътрудничество в помощ на професионалната реализация на студентите 18.3.2022 г. ... и подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в УНСС чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми, както и други инициативи от съвместен интерес. Предвижда се и съвместно разработване и ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2022-2023 ГОДИНА ГОДИНА 17.3.2022 г. ... обявява резултатите от конкурса за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма Еразъм+ през академичната 2022-2023 година. СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2022/2023 Г.  Вх ...
Почина проф. д.н. Румен Марков 4.3.2022 г. ... светлината на науката в умовете на поколения студенти и докторанти. Богатото му академично творчество остава непреходен еталон за научноизследователска висота, ерудиция и проникновение.                 Поклон пред ...
Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 4.3.2022 г. ... студенти и докторанти, Общоикономическият факултет и Студентският съвет на УНСС имат удоволствието да Ви поканят за участие във Втората научна конференция за студенти и докторанти от Общоикономически факултет на тема „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на ...
Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 24.2.2022 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”,   организирана от Общоикономическия факултет съвместно със Студентски съвет   под патронажа на ректора на УНСС проф. ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 21.3.2022 г. ... (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2022 – 2023 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 10 МАРТ 2022 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да ...
Лидл България дари на УНСС модерна техника за онлайн обучение и видео стрийминг 19.1.2022 г. ... и в подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в нашия университет чрез организиране на дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми и други инициативи от взаимен интерес, осъществяване на проучвания и научни изследвания. Провеждане на ...
Лидл България дари на УНСС модерна техника за онлайн обучение и видео стрийминг 26.1.2022 г. ... и в подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в нашия университет чрез организиране на дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми и други инициативи от взаимен интерес, осъществяване на проучвания и научни изследвания. Провеждане на ...
XIV-а годишна научна сесия на УНСС 4.12.2021 г. ... на УНСС.“ Г-н Парушев апелира повече студенти и докторанти да се включват, защото колкото повече участват те, толкова повече приемственост ще има между поколенията. „Добрият преподавател се познава именно по студентите му.“   Проф.  Христина ...
РЕЗУЛТАТ от проведено тайно извънпленарно гласуване 2.12.2021 г. ... съвет за попълване квотата на обучемите студенти и докторанти.  На основание чл. 48а от ПДУНСС  в прикачен файл представям на Вашето внимание доклада на председателя на Комисията по избора, проф. д-р Димитър Ненков за резултата от проведеното гласуване.   Проф. ...
ICAEW и УНСС срещнаха студентите с топ работодатели в областта на счетоводството и одита 19.11.2021 г. ... Bright network. В събитието се включиха над 100 студенти и докторанти на УНСС. Кандидатстването за стипендиите на ICAEW продължава до 24 ноември 2021 г. Повече информация: тук ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с община Тетевен 5.10.2021 г. ... и в подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в нашия университет чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от взаимен интерес, осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление и други ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 23.9.2021 г. ... (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за Летен семестър на учебната 2021 – 2022 година УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и ...
РАЗКРИВАНЕ НА КАТЕДРА "ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР" В СЪСТАВА НА БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ НА УНСС !!! 11.8.2021 г. ... катедра ще се осъществява обучението на нашите студенти и докторанти без да произлизат от това някакви промени по отношение на обучението.         ...
Меморандум за сътрудничество с Икономически и социален съвет 23.6.2021 г. ... качеството на обучението на студенти и докторанти чрез организиране на публични лекции и дискусии, както и партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на икономиката и управлението. Координатор на споразумението ...
Споразумение за стратегическо партньорство между УНСС и Фондация "Карол Знание" 2.6.2021 г. ... на бизнес идеи, развивани от студенти и докторанти на УНСС и др.   На база споразумението Институтът по интелектуална собстветност и технологичен трансфер, Институтът по предприемачество и Междууниверситетския център за развитие на кариерата ще ...
Стратегическо партньорство с Фондация Карол Знание 19.5.2021 г. ... на бизнес идеи, развивани от студенти и докторанти на УНСС, дългосрочно партньорство за изграждане на предприемаческо мислене и умения в академичните среди, което позволява следващо развитие на проекта и нови съвместни инициативи с университета или отделни ...
УНСС и CIMA с практически семинар за студенти и докторанти 8.12.2021 г. ... (CIMA) проведе семинар за студенти и докторанти на УНСС на тема “Management Accounting: Future Professionals”. Събитието откри зам.-ректорът по научноизследователска дейност и международно сътрудничество доц. Михаил Мусов. ...
Чествания по случай 30-годишнината на факултет “Икономика на инфраструктурата”. 27.4.2021 г. ... 21 Април 2021 студенти и докторанти от катедра "Логистика и вериги на доставките" взеха участие в Десетата юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“. Събитието бе част от честванията по случай ...
„Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 23.4.2021 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”, организирана от Общоикономическия факултет заедно със Студентския съвет при УНСС, се проведе онлайн, под патронажа на ...
Първа научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 23.4.2021 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”, организирана от Общоикономическия факултет заедно със Студентския съвет при УНСС, се проведе онлайн, под патронажа на ректора ...
Десета юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 20.12.2021 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Силвия Терезова, декан на факултет ...
Десета юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 21.4.2021 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Силвия Терезова, декан на факултет ...
Доц. д-р Захари Торманов: Преподаването на правни дисциплини в нашия университет има столетна традиция 19.5.2021 г. ... активно се включват със свои доклади и много наши студенти и докторанти, които от рано коват умения за научни изследвания и дискусии. Предвидени са и още няколко мероприятия: Седмица на юриста, докторантско училище, Алумни клубът планира да проведе под знака на юбилея традиционния си годишен бал, който ...
Доц. д-р Захари Торманов: Преподаването на правни дисциплини в нашия университет има столетна традиция 19.4.2021 г. ... активно се включват със свои доклади и много наши студенти и докторанти, които от рано коват умения за научни изследвания и дискусии. Предвидени са и още няколко мероприятия: Седмица на юриста, докторантско училище, Алумни клубът планира да проведе под знака на юбилея традиционния си годишен бал, който ...
Студентска научна конференция "Държавата, бизнесът и регионите: Пандемията Covid-19 – eдна година по-късно" 10.3.2021 г. ... могат да се разработват самостоятелно или от екипи студенти и докторанти до трима души; 2. Обемът на разработките не бива да надвишава 10 стр. при формат на шрифта Times New Roman 12, разредка 1,5; 3. Разработените теми се предават на хартиен и електронен носител, като задължително съдържат три имена, ...
Факултет "Икономика на инфраструктурата" организира десета научна конференция за студенти и докторанти 11.2.2021 г. ... организира десето издание на научната конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура: бизнес и комуникации". Конференцията ще се проведе на 21 април 2021 г. онлайн, а в нея могат да се включат всички настоящи студенти в бакалавърска и магистърска степен, както и докторантите на катедра "Медии и ...
ЧЕСТИТ ОСМИ ДЕКЕМВРИ 8.12.2020 г. ...         Честит празник скъпи студенти и докторанти!           Поздравяваме с празника всички студенти и докторанти в ЮФ на УНСС! Пожелаваме весело настроение и приятни преживявания!           Стремежът към познание и навлизане в ...
ЧЕСТИТ ОСМИ ДЕКЕМВРИ 19.5.2021 г. ...         Честит празник скъпи студенти и докторанти!           Поздравяваме с празника всички студенти и докторанти в ЮФ на УНСС! Пожелаваме весело настроение и приятни преживявания!           Стремежът към познание и навлизане в ...
Резултати от проведено извънпленарно заседание на ОС на факултет "Икономика на инфраструктурата" 3.12.2020 г. ... съвет за двама хабилитирани преподаватели, за трима студенти и докторанти и за попълване състава на нехабилитираните преподаватели за ОС на УНСС от квотата на факултета с три лица, като информацията за извънпленарното гласуване и резултатите от него бе огласена на сайта на факултета. На 03.12.2020г., ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и АОКИС 18.11.2020 г. ... още, че АОКИС ще подпомага качеството на обучението на студенти и докторанти от УНСС чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание и др. Двете институции ще си партнират и при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, ...
Официално беше открит реновираният блок 61А на студентските общежития на УНСС 5.10.2020 г. ... , студенти в неравностойно положение, както и други студенти и докторанти, които тази зима ще бъдат при едни по-добри условия. Поздравявам студентските домови съвети за тяхната съпричастност”, каза студентският лидер. „В този блок живеят и наши колеги преподаватели. Поздравявам студентите за ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Камарата на професионалните оценители 2.10.2020 г. ... в подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание, повишаване на квалификацията на практикуващи сертифицирани оценители, обучителни курсове, лекции, кръгли маси, осигуряване на шансове за кариерно ...
Сертификати за участниците в първата онлайн Международна научна конференция за студенти и докторанти 20.12.2021 г. ... в първата онлайн Международна научна конференция за студенти и докторанти. Доц. д-р Силвия Терезова В зала „Тържествена“ тя връчи сертификати на участниците във форума, който се проведе през април т.г. (на снимките долу) ...
Сертификати за участниците в първата онлайн Международна научна конференция за студенти и докторанти 29.9.2020 г. ... в първата онлайн Международна научна конференция за студенти и докторанти. Доц. д-р Силвия Терезова В зала „Тържествена“ тя връчи сертификати на участниците във форума, който се проведе през април т.г. (на снимките долу) ...
Студенти и докторанти от катедра „Логистика и вериги на доставките“ взеха участие в Девета международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 27.4.2020 г. ... издание на международната научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е продължение на дългогодишната традиция за насърчаване на възпитаниците на специалността, в посока разширяване на интересите им в актуални аспекти на научното познание и осигурява ...
Ректорът се срещна с новото ръководство на НПСС 9.3.2020 г. ... и заяви, че то е изключително силно, защото в него има студенти и докторанти от  големи и малки висши училища – държавни и частни, от София и страната. Даниел Парушев Ректорът поздрави новото ръководство на НПСС, пожела му успех и изрази убедеността си, че сътрудничеството между ...
Accounting Career Speed Dating за студенти и докторанти на УНСС 9.9.2020 г. ... Scheme and Accounting Career Speed Dating” за студенти и докторанти на УНСС. Работодатели партньори на събитието бяха едни от най-големите одиторски компании – AFA Bulgaria, EY, Grant Thornton и PwC. Проф. д-р Даниела Фесчиян, проф. д-р Снежана Башева, г-жа Джоана Шуховска, ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и община Елин Пелин 4.3.2020 г. ... и в подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в нашия университет чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от взаимен интерес; осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление и други в ...
Дискусия на тема “Възможности за кариерно развитие” 14.12.2019 г. ... кантора „Zara Consult“ организираха за студенти и докторанти. Гостите бяха представени от доц. д-р Михаил Мусов – научен секретар на катедрата, който подчерта, че сътрудничеството със социално отговорни компании е важно не само за професионалното развитие на студентите, но и за ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 19.12.2019 г. ... И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност с цел практика по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 13.1.2020 г. ... социална отговорност; за това, че чрез обучение на студенти и докторанти по доброволчество възстановихте традицията на студентското доброволчество отпреди 90 години; за това, че от 2013 г. утвърдихте честване на Ден на доброволеца в/от УНСС и преди всичко за това, че сте добър човек, а както казва Петър ...
Кръгла маса „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита“ 10.10.2019 г. ... човешките ресурси и социалната защита през погледа на студенти и докторанти“ ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 2.10.2019 г. ... ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти ...
Конкурс за мобилност по програма Еразъм + за студенти и докторанти 13.9.2019 г. ... мобилност по програма Еразъм + за студенти и докторанти. За повече информация -> кабинет 1003 или в раздел мобилност: https://www.unwe ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 28.6.2019 г. ... КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 17.6.2019 г. ... от заявените 47 доклада са на студенти и докторанти. Това показва как могат да бъдат обединени усилията на младите хора от различни области, които се занимават с приложението на Големи данни, посочи проф. Веселка Павлова. В Голямата конферентна ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 12.6.2019 г. ... от заявените 47 доклада са на студенти и докторанти. Това показва как могат да бъдат обединени усилията на младите хора от различни области, които се занимават с приложението на Големи данни, посочи проф. Веселка Павлова. В Голямата конферентна ...
Програма за сътрудничество между УНСС и Финансовия университет - Москва 22.5.2019 г. ... съвместни конференции за студенти и докторанти, както и на съвместни уебинари; активни преговори за създаването на съвместна магистърска програма в областта на счетоводството, финансите и финансовия контрол; съвместни публикации на преподаватели, докторанти и ...
Майсторски клас на професор от Тракийския университет в Одрин 23.5.2019 г. ... в Одрин (Турция). Участие взеха студенти и докторанти от Финансово-счетоводния факултет и представители на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО). По време на лекциите Дискутирани бяха основните въпроси, свързани с ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 11.1.2022 г. ... на Седмата научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ доц. д-р Еленита Великова, модератор на форума и преподавател в катедра „Икономика на туризма“. Ръководителят на катедра „Икономика на ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 10.5.2019 г. ... на Седмата научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ доц. д-р Еленита Великова, модератор на форума и преподавател в катедра „Икономика на туризма“. Ръководителят на катедра „Икономика на ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 11.1.2022 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“, беше открита от проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан на факултета, който през тази ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 16.4.2019 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“, беше открита от проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан на факултета, който през тази ...
Катедрата организира международна научна конференция 20.5.2020 г. ... да има специална секция за студенти и докторанти, чийто доклади ще бъдат оценени от жури и авторите на най-добрите ще бъдат предложени за награди по програмата на МОН за изявени студенти. В рамките на конференцията е включено и провеждане на специална кръгла ...
Майсторски клас за студенти и докторанти 5.4.2019 г. ... темата на Майсторския клас за студенти и докторанти с лектор Боряна Тодорова, старши мениджър от EY. Под формата на делови игри участниците бяха запознати с новия стандарт, отчитащ лизинговите операции. Майсторският клас е в рамките на меморандума за сътрудничество ...
На 4 април т.г. се проведе Майсторски клас за студенти и докторанти 5.4.2019 г. ... се проведе Майсторски клас за студенти и докторанти на тема "Голямата промяна - МСФО 16 Лизинги" с лектор Боряна Тодорова - старши мениджър от EY. Форумът е в рамките на сключен меморандум за сътрудничество между EY и УНСС (ФСФ). Участниците бяха запознати с ...
Седма младежка конференция „Балканите в ХХI век – българският поглед“ 28.3.2019 г. ... отношения". Участници бяха студенти и докторанти от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, УНИБИТ и RWTH Aachen University. Журито на конкурса за най-добра разработка (от ляво надясно): посланик Андрей Караславов от БДД, доц. Георги ...
ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС 15.3.2019 г. ... and Employability Skills” за студенти и докторанти на УНСС. Работодатели партньори на събитието бяха AFA Bulgaria, Deloitte, Moore Stephens, MV Consulting и PwC. Г-жа Джоана Шуховска, проф. д-р Снежана Башева и доц. д-р Михаил Мусов (от ляво ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА 7.3.2019 г. ... ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 21.1.2019 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“. Научният форум ще се проведе в Голяма конферентна зала на УНСС на 09.05.2019 г. от 10.00 часа ...
Обръщение на проф. д-р Мария Стоянова към абсолвентите от випуск 2017-2018 г. 18.12.2018 г. ... , родители, приятели и гости, студенти и докторанти, дами и господа, позволете ми да отправя специално обръщение към нашите абсолвенти.   Скъпи млади колеги, Някои от последните автори, които четох – Харуки Мураками, Хорхе Бухай, Кърт Вонегът, Петър ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... ОИФ успешно се обучават повече от две хиляди студенти и докторанти. Към 01.10.2018 г. в 1 курс в поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси” са приети 537 студенти, от които 487 в редовна форма и 50 в дистанционна. Част от тях, след завършване на 2 курс ще се обучават ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... списание „SocioBrains“ и студенти и докторанти от катедрата, от УНСС, от Шуменския университет и от ЮЗУ „Неофит Рилски” и др. Доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по ...
Половин век специалност „Бизнес информатика и комуникации“ в УНСС 21.5.2018 г. ... - бакалаври, магистри и доктори, както и студенти и докторанти, сегашни и бивши преподаватели. (За повече информация http://bialumni.unwe.bg) Възпитаници на специалността от различни поколения, вече успешно реализирали се професионалисти, се включиха в интересна дискусия с настоящи ...
„Вечно втори“ са победителите във „Футболен турнир на УНСС - 2018“ 14.5.2018 г. ... . За „Студентски съвет“ играха студенти и докторанти, сред които: Кристиян Маджуров, Ангел Стойков, Никола Танаков, Георги Костадинов, Мартин Антонов, Лъчезар Кънчев, Пламен Пенев, Преслав Пейчев, Илиян Чабуклийски. Демонстративният мач Футболната среща ...
Студенти от специалност „Бизнес логистика“ взеха участие в Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 25.4.2018 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти, която се проведе в УНСС на 24.04.2018 г. Те представиха пред аудиторията своите научни доклади, фокусирани върху възможностите за прилагане на съвременни практики в областта на логистиката в България. В дискусията активно се ...
МИФ 2018. Публична лекция на Мая Манолова, омбудсман на Република България 17.4.2018 г. ... фигури от българския политически елит пред студенти и докторанти от УНСС. Чрез това събитие целим да акцентираме върху актуалните за страната теми и въпроси, каза Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет при УНСС. Кристиян Маджуров Особено е усещането, когато ...
Откриваща конференция по проект BGо5M2OPоо1-2.009-0012 19.12.2017 г. ... и иновации. По-добрата подготовка на студенти и докторанти, повишаването на квалификацията на преподавателския състав и създаването на стимулираща среда за резултатна научноизследователска дейност също са сред целите на проекта. Участници в проекта Шестте дейности ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... своя отговорен избор с обучаването на студенти и докторанти (в т.ч. и тези с увреждания) в корпоративно и социално отговорно поведение чрез поредица от учебни дисциплини в различните професионални направления и специалности, реализира научноизследователски проекти и научни форуми, ...
Национална научна конференция на тема “Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област” 2.12.2017 г. ... се предвижда да има специална секция за студенти и докторанти. Програмата на конференцията можете да свалите по-долу. Важни срокове: заявка за участие с темата на доклада, заедно с резюме на български и английски език, можете да изпратите най-късно до 1 октомври 2017 г., а докладите ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БТПП 8.6.2017 г. ... библиотека още се пазят дипломни работи на студенти и докторанти от УНСС, които са се допитвали до БТПП за темите на своите дипломни работи и дисертации. Този меморандум ще даде тласък за активизиране на всички дейности, по които досега сме имали сътрудничество. Ще предоставяме на ...
Годишна научна конференция „Европейски разногласия и световен хаос“ 26.5.2017 г. ... .  Деканът акцентира върху участието на студенти и докторанти във форума и изрази убеденост, че на него ще бъдат огласени много интересни тези и решения за това как да се въведе някакъв ред в хаоса. Важно е те за бъдат чути, нашите научни умения и подходи да бъдат използвани, заяви доц. ...
Студенти и докторанти от специалност „Стопанска логистика“ взеха участие в Шестата международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 12.5.2017 г. ... на международната научна конференция за студенти и докторанти под надслов „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е продължение на дългогодишната традиция за насърчаване на възпитаниците на специалността, в посока разширяване на интересите и познанията им в актуални аспекти ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Държавна агенция „Електронно управление“ 11.5.2017 г. ... , подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти от нашия университет чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание и други инициативи от съвместен интерес. Това предвижда меморандумът за сътрудничество между УНСС и Държавна агенция ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 11.1.2022 г. ... се проведе научната конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“. Тя бе организирана от катедра „Икономика на туризма“ и на откриването й присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... се проведе научната конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“. Тя бе организирана от катедра „Икономика на туризма“ и на откриването й присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин ...
Първи обучителен семинар на новоизбрания Студентски съвет 3.5.2017 г. ... присъстваха членовете му, представители на студенти и докторанти от Комисията по социално-битовите въпроси на учащите (КСБВУ), Комисията за отпускане на награди и помощи (КОНП) и Комисията по стипендии на УНСС. Гост-лектори на семинара бяха гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, преподавател в ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 11.1.2022 г. ... на Шестата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, изнесени от 41 участници от УНСС, български и чуждестранни университети, магистри от международната програма „Ядрена сигурност“. Форумът бе фокусиран върху ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... на Шестата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, изнесени от 41 участници от УНСС, български и чуждестранни университети, магистри от международната програма „Ядрена сигурност“. Форумът бе фокусиран върху ...
Семинар „Развитие на идеите и институциите на социалния кредит в България и Европа от 19 век до Втората световна война“ 3.5.2017 г. ... „Научни съвети“ преподаватели, студенти и докторанти. В зала "Научни съвети" Основни лектори на форума бяха д-р Християн Атанасов от УниБИТ и д-р Цветелина Маринова от НБУ. Темата на семинара е актуална, защото разкрива историческата перспектива на ...
Конкурс „Млад икономист 2017” 14.4.2017 г. ... издание на конкурса, който обхваща ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст. Условията за учестие в конкурса ще намерите ...
Национален конкурс „Млад икономист 2017 г. - ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” на тема: „Икономическото неравенство в 21 век“ 11.4.2017 г. ... в 21 век“. Конкурсът обхваща ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети и млади предприемачи до 35 годишна възраст. Повече информация за конкурса може да намерите в прикачените файлове ...
Пета младежка кръгла маса “Балканите в XXI век – българският поглед” 30.3.2017 г. ... представиха в двата панела на форума студенти и докторанти от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, Военната академия „Г. С. Раковски“, Университета на Южна Дания, участници от Атлантическият клуб в България и Министерството на отбраната, както и победителите в ...
Конкурс за мобилност на студенти и докторанти по програма Еразъм+ за 2017-2018 учебна година 4.4.2017 г. ... на конкурс за мобилност за обучение на студенти и докторанти по програма Еразъм+, от УЦМСП се обръщаме към Вас с молба до 25.02. 2017г. да предложите на вниманието на докторантите подходящи места за мобилност.   На нашата интернет страница сме публикували списък с университети ...
Информационна среща със студенти по програма „Еразъм+“ за академичната 2017/2018 г. 14.2.2017 г. ... и Education officer към ЕСН България, студенти и докторанти. В голямата конферентна зала Доц. Тошева открива срещата. Вляво: д-р Дамянов, вдясно - Дарио Диониси  Работата на УЦМПС и програмата на Европейския съюз в областта на висшето ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... души. Развиваме модерна кампания по прием на студенти и докторанти, продължава усъвършенстването на номенклатурата на магистърските програми, оптимизираме учебното разписание, изтъкна проф. Статев. Общото събрание заседава Ректорът подчерта, че в научноизследователската ...
Научна конференция на тема „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба“ 24.11.2016 г. ... . В конференцията участват много студенти и докторанти Конференцията е финалът на поредицата събития, които организирахме по повод 25-годишнината на факултета, посочи доц. Драганов. Юридическият факултет е правоприемник на Юридическия департамент, създаден на основата на ...
Ден на доброволеца в/от УНСС - 46 нови доброволци получиха сертификати 28.11.2016 г. ... доброволците се отнасят до оказване помощ на студенти и докторанти с увреждания, на студенти от чужбина по програма "Еразъм" и др.  Проектът за обучение и сертифициране на доброволци в/от УНСС се ръководи от доц. д-р Мария Стоянова и е възложен за изпълнение от Ректорския съвет ...
В Деня на доброволеца ректорът връчи сертификати на 46 нови доброволци 18.11.2016 г. ... „Патиланско царство“, дипломирани студенти и докторанти с увреждания, възпитаници на УНСС. Приветствени адреси В писмото си д-р Силвия  Дацин сподели: „Аз съм първият докторант с увреждания в историята на УНСС, който успешно защити дисертация на 15 ...
Обучение по доброволчество 16.11.2016 г. ... ще работят в помощ на студенти и докторанти в университета, на чуждестранни студенти, дошли в нашето висше училище по програма Еразъм и др. Това е трудова и интелектуална дейност, осъществявана безкористно и безвъзмездно в полза на друга личност, група хора или на ...
Обучение на студенти за доброволци от УНСС 10.11.2016 г. ... ще работят в помощ на студенти и докторанти в университета, на чуждестранни студенти, дошли в нашето висше училище по програма Еразъм и др. Това е трудова и интелектуална дейност, осъществявана безкористно и безвъзмездно в полза на друга личност, група хора или на ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 11.1.2022 г. ... учени. Традиционно е участието на студенти и докторанти, които и в този форум имат сериозно присъствие, отбеляза той. За мен е особена чест да бъда тук, защото за пореден път в нашия университет отдаваме своето уважение към първопроходците, обърна се ректорът проф. Статев ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 19.10.2016 г. ... учени. Традиционно е участието на студенти и докторанти, които и в този форум имат сериозно присъствие, отбеляза той. За мен е особена чест да бъда тук, защото за пореден път в нашия университет отдаваме своето уважение към първопроходците, обърна се ректорът проф. Статев ...
ВАЖНО!!! ИЗИСКВАНИЯ за държавeн изпит и защита на дипломни работи 5.7.2016 г. ... връзка с провеждането на конференция за студенти и докторанти през есента на 2016 г. дипломантите трябва да представят и експозе на разработката си от 5 до 10 стр., което също да е записано на електронния носител. Експозето трябва да съдържа: кратък увод, цел, задачи, обект, ...
Юбилейна научна конференция "Българската школа в изследванията на международните отношения и външната политика" 27.5.2016 г. ... ще се организират секции с участие на студенти и докторанти.  Със специалния статут „Почетен професор на катедра „Международни отношения“ бяха отличени проф. Нора Ананиева и проф. Еньо Савов. Сертификатоте им бяха връчени от проф. Гоев и проф. ...
Научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“ 27.5.2016 г. ... среди (от които над 20 на студенти и докторанти):  студенти, докторанти и преподаватели от всички катедри на Бизнес факултета,  членове на академичния състав от другите факултети и катедри на УНСС, представители на повече от 10 университета и изследователски ...
Първият докторант с увреждания в 96-годишната история на УНСС стана доктор по социология 11.5.2016 г. ... е привлекателен за обучение на студенти и докторанти от тази социална категория (над 100 души в момента), заради климата, който е създал, диференцирания подход на преподавателите за работа с тях, лесния достъп до библиотечния фонд, компютъризираните работни места за ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ бе посветена на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът започна с тържествено честване на факултета-юбиляр, на ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ бе посветена на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът започна с тържествено честване на факултета-юбиляр, на ...
Деканът на Юридическия факултет на посещение в академични институции в Загреб 7.3.2016 г. ... осъщестяване на обмен на преподаватели, студенти и докторанти между двата юридически факултета. На срещите присъства Н.Пр. Таня Димитрова, посланик на България в Република Хърватия. Доц. Драганов (в средата) с проф. Храбар (вляво от него) и посланик Димитрова ...
Информационна среща по програма Еразъм+ 23.2.2016 г. ... Еразъм+, ползите от участието на студенти и докторанти в програмата, обучението в европейските висши училища, статута на Еразъм-студент, финансова помощ (грантовете) и др. Програмата насърчава изграждането  на единно европейско образователно пространство за съвместна ...
Първа международна научна конференция „Паричните политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в Балканския регион“ 16.10.2015 г. ... . В конференцията участват студенти и докторанти Първите пленарни доклади  бяха изнесени от доц. Петър Чобанов („Няколко фискални урока в размирно време“), Гордън Кер („Защо всяка балканска държава трябва да има собствен валутен ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... на форума: специалната сесия за студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната математика, статистика и информатика“. В голямата конферентна зала Това е поредният успешен проект на ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... на форума: специалната сесия за студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната математика, статистика и информатика“. В голямата конферентна зала Това е поредният успешен проект на ...
УНСС ще си сътрудничи с Нестле България 10.6.2015 г. ... подпомогнато и качеството на обучение на студенти и докторанти в университета чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми е др. Отляво надясно: Николай Бакърджиев, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф ...
Заслужени отличия в ,,Студент на годината 2015“ 14.5.2015 г. ... на конкурса бе да се отличат най-добрите студенти и докторанти в УНСС за постигнатите от тях постижения в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с академичния процес на национално и международно ниво, както и да се отдаде благодарност на преподавателите, ...
Научна конференция „Сътрудничество и конфликтност в де/глобализиращия се свят: между обновен световен ред и поредното „завръщане в бъдещето" 27.4.2015 г. ... съвет. В конференцията участваха студенти и докторанти от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, УниБИТ и др. Участници в научния форум Конференцията бе открита от доц. д-р Андрей Георгиев от катедра „Международни отношения“, който отбеляза ...
Наш преподавател бе гост-лектор в Турция 15.4.2015 г. ... изнесе лекционен курс пред студенти и докторанти по международни отношения в университета „Бахчешехир“, Истанбул. Темите включваха приложението на теорията на конструктивизма във външнополитическия анализ, изграждането и комуникирането на европейската ...
Конкурс на Съюза на икономистите в България 24.2.2015 г. ... в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст. Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка; Докладите трябва да бъдат написани на български език; ...
Национална научна конференция „Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и света“ 27.11.2014 г. ... й характер и активното участие на студенти и докторанти във  форума. В първия пленарен доклад проф. д.с.н. Михаил Мирчев се спря на преструктурирането на политическото пространство и властовата география в перспективите на България, Европа и света.  Той коментира ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ 7.11.2014 г. ... научна конференция със студенти и докторанти: „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ се проведе в университета. Форумът бе организиран от катедра „Статистика и иконометрия“ и в ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... успешно се обучават повече от 2000 студенти и докторанти. Към 15.09.2014 г. техният  профил е следният: 1837 студенти в ОКС бакалавър, 358 в ОКС магистър и 25 докторанта в ОНС доктор. Част от тази общност сте и вие млади колеги от двете ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти на тема:: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА“ 20.10.2014 г. ... в национална научна конференция със студенти и докторанти: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА“, която ще се проведе на 07.11.2014 г. в УНСС, гр. София. Представените на конференцията доклади ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... събитие бе да се отличат най-добрите студенти и докторанти в УНСС и да се отразят техните резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с техния образователен процес на национално и международно ниво. Идеята бе да се изкаже благодарност и на хората, ...
Наши студенти участваха в международния туристически форум “Holiday & Spa Expo” 2014 17.2.2014 г. ... с автобиографиите на дипломиращите са студенти и докторанти. Регистърът се издава ежегодно от катедра „Икономика на туризма” с цел подпомагане кариерната реализация на завършващите специалността.  Светлана Атанасова, председател на Българската асоциация на ...
Ректорът на УНСС с награда за грижа към хората в неравностойно положение 14.2.2014 г. ... научен проект и методика за работа със студенти и докторанти с различни форми и степени на увреждания. По нея в момента се обучава един глухоням докторант ...
Девета международна научна конференция на младите учени 6.11.2013 г. ... издания и изтъкна голямото участие на студенти и докторанти, както и рекордния брой на докладите - над 100. Проф. д-р Снежана Башева посочи също, че за пръв път предстои да бъде определен и отличен най-интересният доклад на нехабилитирано лице по научната проблематика. ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 23.4.2013 г. ... създаване на подкрепяща среда за нашите студенти и докторанти, посочи  проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, при откриването на празничния ден под мотото: „Доброволците не винаги имат свободно време, те просто имат сърце!“. В аула ...
УНСС произведе първите 57 доброволци - социални асистенти 27.4.2013 г. ... асистенти, чиято основна задача е да помагат на студенти и докторанти с увреждания в обучителния процес в рамките на УНСС.             Тази социална иновация е част от заключителния етап на университетски проект, възложен от Ректорския съвет за ...
Приключило обучение 22.4.2013 г. ... асистенти, чиято основна задача е да помагат на студенти и докторанти с увреждания в обучителния процес в рамките на УНСС.             Тази социална иновация е част от заключителния етап на университетски проект, възложен от Ректорския съвет за ...
УНСС обучи първите си 57 доброволци-социални асистенти 23.4.2013 г. ... асистенти, чиято основна задача е да помагат на студенти и докторанти с увреждания в обучителния процес на университета. Тази социална иновация е част от заключителния етап на университетски проект, възложен от Ректорския съвет за създаване на подкрепяща среда за студенти и докторанти в УНСС с ...
Двама студенти и един докторант на УНСС спечелиха стипендиите на БНБ за 2013 г. 22.2.2013 г. ... Основната цел на стипендиите е да подпомогне студенти и докторанти в специализирането и разработването на теми с важно значение за дейността на БНБ, а в перспектива и възможност да бъдат привлечени на работа в централната банка. В конкурса участваха 26 кандидати, от които 6 докторанти и 20 ...
Младежка кръгла маса обсъди проблемите на Балканите в XXI век 14.2.2013 г. ... в XXI век – българският поглед” събра студенти и докторанти от пет университета в страната, анализатори и представители на Министерството на външните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, неправителствени организации, ...
Майсторски клас на ректора на УНСС в Киевския университет по право 23.11.2012 г. ... клас на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев за студенти и докторанти от Киевския университет по право  (КУП) към Националната академия на науките на Украйна. Традиционно се търсят паралели между сегашната криза и Великата депресия. Но в нея могат да се открият и не малко характеристики на ...
Футболната лига на УНСС е открита 8.2.2012 г. ... процес”. Рекорден е броят на участниците – 480 студенти и докторанти. През двата семестъра на учебната 2011/2012 г. в продължение на седем поредни седмици през есента и още толкова през пролетта, ще се изиграят 168 мача в есенния и 100 в пролетния полусезон на Футболната лига ...
Банка ДСК отпуска кредити за студенти и докторанти 20.11.2012 г. ... , младежта и науката, за кредитиране на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа. В тази връзка имаме удоволствието да представим на Вашето внимание настоящото специално предложение. За всички студенти и докторанти на УНСС, Банка ДСК предлага достъпно финансиране на разходите за ...

Предстоящо

106 results found
Десета есенна академия „Публична администрация в развитие: презареждане“ 9.11.2023 г. ... с цел да се обсъдят възможности за привличането на студенти и докторанти в проектната дейност, а резултатите от нея да бъдат прилагани в обучителния процес. Предвиждат се още панел за обучение по иновативни преподавателски умения и панел за студенти и докторанти, в който те да споделят опит в ролята си на ...
Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2024 30.10.2023 г. ... изследвания в научните области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти; Проекти за частично финансиране на научни форуми. Приоритетни направления са: Изследвания за придобиване на нови знания в икономическите, политическите, социалните и правните науки. Икономически, политически, социални и правни ...
С поглед към миналото и бъдещето Третата международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят" празнува три юбилея 14.6.2023 г. ... на изследователи, експерти, практици и обучаващите се студенти и докторанти да обменят идеи по актуалните въпроси на дигитализацията в различните й измерения ...
Конкурс „Предприемачи в науката“ 2023 7.6.2023 г. ... лв. награда за проекти на студенти и докторанти Кандидатстването за конкурса „Предприемачи в науката“ 2023 е отворено за студенти, докторанти и млади учени. Програмата включва безплатно обучение и конкурс с награда 30 000 лв. ...
НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: „ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОЗОНАТА И БЪЛГАРИЯ” 26.5.2023 г. ... самостоятелно или от екипи студенти и докторанти до трима души;  - Обемът на разработките не бива да надвишава 10 стр. при формат на шрифта Times New Roman 12, разредка 1,5;  - Разработените теми се предават на хартиен или електронен носител, като ...
Публична лекция на тема „Успешен корпоративен мениджмънт – стратегическо планиране, бюджетиране, формиране на екипи“, организирана от Финансово-счетоводния факултет, Общоикономическия факултет и Факултет „Управление и администрация“ на УНСС 30.4.2023 г. ... Николай Петров, и канят всички студенти и докторанти на УНСС да вземат участие в нея. Г-н Николай Петров има 12-годишен международен ръководен опит в мултинационална компания за търговия на дребно с хранителни продукти като главен изпълнителен директор и ...
Публична лекция „Успешен корпоративен мениджмънт – стратегическо планиране, бюджетиране, формиране на екипи“ 28.4.2023 г. ... Николай Петров, и канят всички студенти и докторанти на УНСС да вземат участие в нея. Очакваме Ви! Г-н Николай Петров има 12-годишен международен ръководен опит в мултинационална компания за търговия на дребно с хранителни продукти като главен изпълнителен ...
Национален студентски литературен конкурс „Боян Пенев“ 25.4.2023 г. ... регламент могат да участват само студенти и докторанти от български висши училища с творби в три направления – поезия, белетристика и критика (публицистика и журналистика). И тази година в журито са Захари Карабашлиев, Петър Чухов и проф. д.н. Пламен Дойнов. ...
Публична лекция „Успешен корпоративен мениджмънт – стратегическо планиране, бюджетиране, формиране на екипи“ 21.4.2023 г. ... Николай Петров, и канят всички студенти и докторанти на УНСС да вземат участие в нея. Очакваме Ви! Г-н Николай Петров има 12-годишен международен ръководен опит в мултинационална компания за търговия на дребно с хранителни продукти като главен изпълнителен ...
Публична лекция на тема „Успешен корпоративен мениджмънт – стратегическо планиране, бюджетиране, формиране на екипи“, организирана от Финансово-счетоводния факултет, Общоикономическия факултет и факултет „Управление и администрация“ на УНСС 10.5.2023 г. ... Николай Петров, и канят всички студенти и докторанти на УНСС да вземат участие в нея. Г-н Николай Петров има 12-годишен международен ръководен опит в мултинационална компания за търговия на дребно с хранителни продукти като главен изпълнителен директор и ...
Научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 3.4.2023 г. ... конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”             Под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров       ...
ДЕВЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ МЛАД ИКОНОМИСТ“ - 2023: „Гласът на младите за силна икономика" на тема: "Предприемачеството в България: Да открием нови възможности, стимули и перспективи за модернизация на икономиката" 21.3.2023 г. ... да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст. Подробна информация може да намерите в прикачените ...
Нова серия събития за докторанти и студенти „Наука, иновации и бизнес“ 27.2.2023 г. ... събитие от серията ще бъде много полезно за студенти и докторанти. Ще бъдат представени чудесни нови възможности за кариерно развитие, ще бъде споделен и ценен практически опит.   ...
Конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2023/2024 година 9.3.2023 г. ... 19 март 2023 е срокът за кандидатстване по програма „Еразъм+“ за студентска мобилност с цел обучение. За да участвате в програмата трябва да отговаряте на следните условия: Да сте записан в бакалавърски или магистърски курс за годината, ...
Десета есенна академия „Публична администрация в развитие: презареждане“ 9.11.2023 г. ... се обсъдят възможности за привличането на студенти и докторанти в проектната дейност, а резултатите от нея да бъдат прилагани в обучителния процес. Предвиждат се още панел за обучение по иновативни преподавателски умения и панел за студенти и докторанти, в който те да споделят опит в ...
Студент на годината 2022 27.1.2023 г. ... всяка година да бъдат отличени най-добрите студенти и докторанти в българските висши училища. Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти и докторанти пред българската общественост, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование. ...
Лятно училище на немски език в Университета в Познан, Полша 10.1.2023 г. ... немскоговорящи чуждестранни студенти и докторанти. Тя ще бъде фокусирана върху културното наследство, защото възприятието и културата са загадка, която науката се опитва да разгадае от незапомнени времена. В нашата образователна програма ще имате възможност да научите ...
Конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2022-2023 година 3.10.2022 г. ... конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2022 / 2023 година.      Краен срок за подаване на документи - 16 октомври 2022    Повече информация за условията, сроковете и ...
30 000 лв. награда за зелен или социален проект 17.6.2022 г. ... е Impact Investing и за участие са поканени студенти и докторанти, които искат да развият бизнес идея с позитивно въздействие върху околната среда или обществото. Лекциите са с практическа насоченост, а лекторите и менторите са журито, което на финала определя кой ще спечели 30 000 ...
Блокчейн-клуб е с отворен достъп и е насочен основно към ученици, студенти, и докторанти, които са се фокусирали върху икономически и финансови дисциплини. 29.4.2022 г. ... ли сте за Блокчейн? Искате ли да разберете как всъщност работи и  да бъдете част от инициатива, която се случва за първи път в България ? Ако отговорът е ДА, присъединете се към нашия Блокчейн клуб. Срещите се провеждат всяка последна сряда от месеца от 17:00 до 18:00 ч. ...
18-ти конкурс „МЛАД ИКОНОМИСТ 2022 г. - ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” на тема: „ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА - НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ„ 13.5.2022 г. ... могат да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст.      Информация относно условията за провеждане на конкурса може да получите от приложените План-програма и Анотация ...
Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 9.3.2022 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”,   организирана от Общоикономическия факултет съвместно със Студентски съвет   под патронажа на ректора на УНСС проф. ...
Кандидастване за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за академичната 2022-2023 година за студенти и докторанти 27.2.2022 г. ... студенти и докторанти за академичната 2022/2023 година.                Кандидастването е от 21 февруари до 10 март.              Повече информация за ...
Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 24.2.2022 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”,   организирана от Общоикономическия факултет съвместно със Студентски съвет   под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров ...
Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 23.2.2022 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”,   организирана от Общоикономическия факултет съвместно със Студентски съвет   под патронажа на ректора на УНСС проф. ...
Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 5.4.2022 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”, организирана от Общоикономическия факултет съвместно със Студентски съвет под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров   6 април - ...
Провеждане на тайно извънпленарно гласуване на 25.11.2021 г. (четвъртък) от 10 - 16 ч. 19.11.2021 г. ... преподаватели; 3. Квота на студенти и докторанти. ІІ. Попълване състава на ОС на УНСС (квота на нехабилитираните преподаватели - с 2 човека). При необходимост на 29.11.2021 г.  ще се проведе балотаж от 10.00 - 16.00 часа в зала "Главни ...
Седма научна конференция „Икономически предизвикателства: криза, възстановяване, устойчивост“ 12.11.2021 г. ... изпълнителната власт, успешни предприемачи, студенти и докторанти. Ежегодната конференция на катедрата се утвърди като значим научен форум през последното десетилетие. Предвид пандемичната обстановка конференцията ще се проведе изцяло онлайн, като са предвидени две възможности за участие ...
СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: ПОСТ-КОВИД ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИКОНОМИКИТЕ И ОБЩЕСТВАТА - подаване на разработки до 24.10, провеждане на 27.10 20.10.2021 г. ... се разработват самостоятелно или от екипи студенти и докторанти до трима души. Обемът на разработките е до 10 стр. при формат на шрифта Times New Roman, 12, разредка 1,5. Разработените теми се предават на хартиен или ектронен носител, като задължително съдържат три имена, фак. ...
Заключителна международна научна конференция „Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България“ 7.10.2021 г. ... училища, специалисти от практиката, студенти и докторанти. Резултат от провеждането на Заключителната международна научна конференция по проекта ще бъде публикуването на Сборник с доклади в електронен формат ...
Втора национална младежка конференция „Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес“ 28.7.2021 г. ... на публикационната дейност на студенти и докторанти от ТУ-София. За повече информация и за да заявите Вашето участие, следете сайта на конференцията. Попълнените заявки за участие, които можете да изтеглите оттук, изпращайте на адрес: [email protected] ...
УНСС ТЪРСИ ТАЛАНТИ 15.7.2021 г. ... преподаватели, служители, студенти и докторанти,  Във връзка с подготовката на художествено-творческо събитие под наслов „Духът прави силата“, Организационният комитет с ръководител проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес ...
Научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето“ 21.4.2021 г. ... за участие Краен срок за изпращане на заявки за участие в конференцията по електронен път на e-mail адрес: [email protected]  - 18 април 2021 г ...
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА ВРЕМЕТО” 5.4.2021 г. ... студенти и докторанти, Общоикономически факултет и Студентски съвет имат удоволствието да Ви поканят да участвате в научна конференция „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето“, която ще се проведе на 22 април 2021 г ...
Научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 14.4.2021 г. ... студенти и докторанти, Общоикономически факултет и Студентски съвет имат удо­волствието да Ви поканят да участвате в научна конференция „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикател­ство на времето“, която ще се проведе на 22 април 2021 г. ...
Студентска научна конференция „Държавата, бизнесът и регионите: пандемията Covid-19 – една година по-късно“ - краен срок за предложения 4 април 16.3.2021 г. ... разработват самостоятелно или от екипи студенти и докторанти до трима души; 2. Обемът на разработките не бива да надвишава 10 стр. при формат на шрифта Times New Roman 12, разредка 1,5; 3. Разработените теми се предават на хартиен и електронен носител, като задължително ...
Управителният съвет на Съюза на икономистите в България /СИБ/ обяви за пореден 17-ти път конкурс „МЛАД ИКОНОМИСТ 2021 г. - ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” 2.3.2021 г. ... могат да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст.        В приложените файлове може да намерите обявата и анотацията по темата на конкурса. ...
Конкурс за участие на студенти и докторанти в програма „Еразъм+“ за 2021-2022 академична година 24.2.2021 г. ... (УЦМСП) открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2021-2022 година. Кандидатите могат да подават документи онлайн в периода от 10 февруари до 4 март 2021 г.  Повече информация за условията за участие и ...
Раздаване на сертификати на участниците в проведената Международна научна конференция за студенти и докторанти #9.1 17.9.2020 г. ... научна конференция за студенти и докторанти #9.1, организирана от факултет "Икономика на инфраструктурата".     ...
Отчитане на резултати и раздаване на сертификати 9.9.2020 г. ... г. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ #9 ...
Обучение в електронна среда – вашите въпроси и препоръки 15.4.2020 г. ... студенти и докторанти, В условията на обявеното извънредно положение на територията на Р.България ръководството и академичният състав на катедра „Счетоводство и анализ“ полагат всички усилия, за да гарантират високото качество на вашето обучение в ...
Международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 22.4.2020 г. ... научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“ 22 април 10.00 ч. Конференцията ще се проведе онлайн в платформата MS Teams ПРОГРАМА В ...
Девета международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 4.3.2020 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и ...
Семинар за студенти и докторанти, организиран от катедра „Счетоводство и анализ“ и ICAEW 2.3.2020 г. ... „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ“ иINSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES (ICAEW) организират WORKSHOP ICAEW UNIVERSITY STUDENT SCHEME (USS) andEMPLOYERS SPEED DATING 5 март 12.30 - 14.00 ч. Голяма конферентна ...
СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ“ И ICAEW 2.3.2020 г. ...   КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ“ към УНСС и INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES (ICAEW) организират WORKSHOP ICAEW UNIVERSITY STUDENT SCHEME (USS) and EMPLOYERS SPEED DATING   Семинарът има за цел да подпомогне ...
Конкурс за студенти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2020 - 2021 година 28.2.2020 г. ... конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2020 – 2021 година ВАЖНО! Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса в периода 24 февруари – 6 март включително, в кабинет 1003 ...
Конкурс „МЛАД ИКОНОМИСТ 2020 г. - ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” на тема: „МОЯТА ИДЕЯ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА“ 2.3.2020 г. ... могат да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст.      Приложения:                          ...
Конкурс за студенти и докторанти за участие в програма Еразъм+ за летен семестър на академичната 2019-2020 година 7.10.2019 г. ... открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019-2020 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 30 септември - 14 октомври 2019 г. в кабинет 1003. Повече информация за ...
Майсторски клас за студенти и докторанти на тема „Голямата промяна – МСФО 16 Лизинги“ 27.3.2019 г. ... 2032А ще се проведе майсторски клас за студенти и докторанти на тема „Голямата промяна - МСФО 16 Лизинги“. Лектор: Боряна Тодорова старши мениджър Финансово-отчетно консултиране Боряна  Тодорова е магистър по счетоводство и контрол и почетен член на ...
МАЙСТОРСКИ КЛАС ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ НА ТЕМА: "ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА-МСФО 16 ЛИЗИНГИ" 27.3.2019 г. ... УНСС ще се проведе Майсторски клас за студенти и докторанти на тема "Голямата промяна - МСФО 16 Лизинги". Лектор:Боряна Тодорова Старши мениджър Финансово-отчетно консултиране   Боряна  Тодорова е магистър, счетоводство и контрол и почетен член на Асоциацията на ...
МАЙСТОРСКИ КЛАС ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ НА ТЕМА:„ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА – МСФО 16 ЛИЗИНГИ" 30.4.2019 г. ... УНСС ще се проведе Майсторски клас за студенти и докторанти на тема "Голямата промяна - МСФО 16 Лизинги". Лектор:Боряна Тодорова Старши мениджър Финансово-отчетно консултиране   Боряна  Тодорова е магистър, счетоводство и контрол и почетен член на Асоциацията на ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 14.3.2019 г. ... направления  1) Търговия – състояние и перспективи 2) Комуникации, медии, журналистика, ПР 3)  Логистика и управление на веригата на доставките 4) Транспортът в глобалната икономика 5) Национална и регионална сигурност 6) Туристически бизнес  ...
Младежка конференция "Балканите в XXI в. - българският поглед" 26.3.2019 г. ... поглед", в която могат да участват студенти и докторанти от български и чуждестранни университети. Събитието ще се проведе на 27 март от 11.00 ч. в Малката конферентна зала.  Всеки участник има възможност да избере едно от тематичните направления, в което е включена ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 14.3.2019 г. ... Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 8.5.2019 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“. Научният форум ще се проведе на 9 май от 10.00 ч. в Голяма конферентна зала ...
Пета есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство“ 9.11.2018 г. ... развитие в модела на компетентностите.Студенти и докторанти ще се отправят в търсене на #smartУНСС. Програмата на Пета есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство“ е достъпна ТУК ...
Балканско-руски студентски форум „Взаимоотношения Балкани – ЕС – Русия“ 19.10.2018 г. ... и миграция.  Участие ще вземат студенти и докторанти от УНСС, Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО), Скопския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Центъра за европейски изследвания в Белград и др. Работният език ще бъде английски ...
Конкурс за участие на студенти в програма „Еразъм+“ за летния семестър на 2018-2019 академична година 1.10.2018 г. ... открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма  „Еразъм+“ за летния семестър на учебната 2018-2019 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 02.10 - 15.10.2018 г. в кабинет 1003. ...
Публична лекция и дискусия на тема „Аграрен маркетинг, туризъм в селските райони и земеделие в райони с висока природна стойност“ с гост-лектори от Клуж-Напока, Румъния 30.4.2018 г. ... за всички заинтересовани преподаватели, студенти и докторанти, като гост-лекторите са на разположение и за индивидуални консултации по посочените теми. Лекцията се организира в рамките на посещение на преподавателите от Клуж-Напока в Катедра „Икономика на природните ...
Седма международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 19.4.2018 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет "Икономика на инфраструктурата". Наред с оригиналните разработки на студентите ще се дискутират и резултати от ...
Седма международна научна конференция за студенти и докторанти 13.4.2018 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“. Настоящата, седма по ред международна научна конференция за студенти и докторанти (МНКСД) цели осигуряването на форум, на който, наред с оригиналните ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ на факултет "Управление и администрация" 14.11.2017 г. ... съвет. 4. Частичен избор на студенти и докторанти за попълване квотата на студентите и докторантите във Факултетния съвет. 5. Частичен избор за член на Общото събрание на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели. 6. Текущи ...
Start-UP Универсиада 2017 2.11.2017 г. ... студенти и докторанти, Каним ви да участвате във втората Start-UP Универсиада, на която нашият университет е официален партньор. Start-UP Универсиадата е уникално състезание насочено към студенти с предприемачески идеи  от престижни университети в България за 2017 ...
Студентска и докторантска научна конференция на тема "Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика" 11.4.2017 г. ... и Студентският съвет към ВУЗФ канят студенти и докторанти от УНСС за участие в студентската и докторантска научна конференция на тема„Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“ Конференцията е посветена на 15-годишнината на ВУЗФ и ще се проведе на ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти на тема "Многообразието на туризма в научното познание" 6.4.2017 г. ... научна конференция за студенти и докторанти на тема "Многообразието на туризма в научното познание" 9 май, 10.00 ч., зала "Тържествена" на ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти на тема "Инфраструктура: бизнес и комуникации" 7.3.2017 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти на тема "Инфраструктура: бизнес и комуникации" 25 април, 10.00 ч., голяма конферентна ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти 7.3.2017 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ за 2017-2018 академична година 1.3.2017 г. ... и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS + за учебната 2017-2018 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 28 февруари - 17 март в кабинет 1003. Повече информация за условията за участие и ...
Start-UP Универсиада 2.11.2016 г. ... студенти и докторанти, Каним ви да участвате в първата Start-UP Универсиада, на която нашият университет е официален партньор. Start-UP Универсиадата е уникално състезание насочено към студенти с предприемачески идеи от престижни университети в България за 2016 г, организирана съвместно с ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ 21.9.2016 г. ... и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за летен семестър на учебната 2016/2017 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 27.09.2016 г. – 10.10.2016 г. в кабинет 1003. Информация за ...
Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти 12.4.2016 г. ... на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата” на тема „Инфраструктура: бизнес и ...
Студентски обучителен семинар-дискусия на тема: "Мобилност и сътрудничество с немски университети и немското академично пространство" 21.3.2016 г. ... от ст.пр. д-р Мина Хубенова и бивши, и настоящи студенти и докторанти на УНСС, обучавали се и обучаващи се в момента стипендианти на университета Фридрих - Александър в Ерланген-Нюрнберг и др. в сходни на УНСС направления. Ще се разискват възможностите за финансиране на различните форми на обучение ...
Годишна студентска научна сесия 2016 г. 17.3.2016 г. ... ни: [email protected] УЧАСТИЕ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА          Конференцията ще бъде тематично разделена на следните панели: Икономика Политически науки Право Журналистика Финанси     Защо да ...
Годишна студентска научна конференция 18.3.2016 г. ... ни: [email protected] УЧАСТИЕ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА   Конференцията ще бъде тематично разделена на следните панели: Икономика Политически науки Право Журналистика Финанси     Защо да участвате?  Студентски съвет ще ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ за 2016-2017 година 26.2.2016 г. ... и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2016-2017 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 29.02.2016г. - 15.03.2016г. в кабинет 1003. Повече информация за условията за участие ...
Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 18.3.2016 г. ... проведе Пета международна научна конференция за студенти и докторанти на тема: „Инфраструктура: бизнес и комуникации“.     Студентите от специалност „Икономика на транспорта“,  желаещи да участват с научни доклади в конференцията /могат също да кандидатстват ...
Информационна среща по програма Еразъм+ 17.2.2016 г. ... и предимствата и ползите от участието в нея за студенти и докторанти на УНСС. Освен екипът на Центъра за мобилност на студенти и преподаватели, на срещата ще присъстват и студенти, които вече са участвали в програмата и които ще споделят своите впечатления и преживявания. Желаещите да научат ...
Пета международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура: бизнес и комуникации" 18.4.2016 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 20 април, 10.00 ч., голяма конферентна зала Международната научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за ...
Учредяване на АЛУМНИ КЛУБ СОЦИОЛОГИЯ, ИКОНОМИКА, ПСИХОЛОГИЯ В УНСС 9.11.2015 г. ... ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ СЪВМЕСТНО СЪС СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ИНИЦИИРА СЪЗДАВАНЕТО НА  АЛУМНИ КЛУБ СОЦИОЛОГИЯ, ИКОНОМИКА, ПСИХОЛОГИЯ В УНСС КАНИМ ВСИЧКИ НАШИ БИВШИ И НАСТОЯЩИ МАГИСТРИ, БАКАЛАВРИ И ДОКТОРИ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ ...
Научна конференция на тема: „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ със специална сесия за студенти и докторанти: „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната математика, статистика и информатика“ 8.10.2015 г. ... и бизнес процеси“ със специална сесия за студенти и докторанти:„Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областтана приложната математика, статистика и информатика“ 8 октомври, голяма конферентна зала Откриване: 10:00 часа.    Срок за изпращане на ...
Конкурс Млад икономист - 2015 г. "Гласът на младите за силна икономика" 24.2.2015 г. ... в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст. Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка; Докладите трябва да бъдат написани на български език; Пълният ...
Младежки икономически форум 2014 24.11.2014 г. ... . Целта на събитието е да събере на едно място студенти и докторанти от цялата страна с интереси в областта на науката, които да дискутират и да предлагат решения по различни проблеми на бизнес средата у нас. Докладите, представени по време на конференцията, ще бъдат публикувани в годишния ...
Заявки за участие в годишната студентска научна сесия 21.10.2014 г. ... на конференцията е да даде възможност за изява на студенти и докторанти, които имат интерес в областта на науката. Участниците във форума ще имат възможност да обсъждат актуални проблеми и да генерират идеи за решенията им. Конференцията ще бъде тематично разделена на ...
Национална научна конференция "Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатиката" 23.10.2014 г. ... научна конференция със студенти и докторанти: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА“ 7 ноември, 10.00 ч., УНСС  Покана за участие Представените на конференцията доклади ще бъдат рецензирани от Програмен ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти на тема:: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА“ 20.10.2014 г. ... Ви за участие в национална научна конференция със студенти и докторанти: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА“, която ще се проведе на 07.11.2014 г. в УНСС, гр. София. Представените на конференцията доклади ще бъдат ...
Конкурс за стипендии за обучение на български студенти и докторанти в Китай 11.3.2014 г. ... народна република за обучение на български студенти и докторанти, и за едногодишни специализации по китайски език в китайски държавни висши училища през учебната 2014/2015 г. Правителството на Китайската народна република предоставя на Република България 27 допълнителни стипендии за обучение ...
Конкурс "Млад икономист 2014 - гласът на младите за силна икономика" 5.2.2014 г. ... в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст. Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;  Докладите трябва да бъдат написани на български език; ...
"Деня на доброволеца в УНСС" 22.4.2013 г. ... проект за създаване на подкрепяща среда за студенти и докторанти с увреждания с ръководител доц. д-р Мария Стоянова, възложен за изпълнение от Ректорски съвет с решение №22/26.09.2012 г ...
ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА 17.4.2013 г. ... на подкрепяща среда за студенти и докторанти с увреждания” с ръководител доц. д-р. Мария Стоянова             На тържеството ще се връчат сертификати на първите  студенти-доброволци в/от УНСС, преминали ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 23.4.2013 г. ... проект за създаване на подкрепяща среда за студенти и докторанти с увреждания с ръководител доц. д-р Мария Стоянова, възложен за изпълнение от Ректорския съвет с решение №22/26.09.2012 г ...
Конкурс по програма "Еразъм" 5.3.2013 г. ... ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на студенти и докторанти в международен обмен по програма “ERASMUS” и програма “JOSZEF” за учебната 2013-2014 година   На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма “ERASMUS” и програма “JOSZEF” започва процедура за ...
Конкурс за участие на студенти и докторанти в международен обмен по програма "ERASMUS” 10.10.2012 г. ... ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на студенти и докторанти в международен обмен по програма “ERASMUS” за летен семестър на учебната 2012-2013 година                На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма ...
Конкурс за най-добра снимка на "Футболна лига на УНСС 2011/2012" 27.3.2012 г. ... конкурса могат да участват всички студенти и докторанти от УНСС в редовна форма на обучение. Необходимо е те да подберат и изпратят най-добрите си снимки, заснети по време на мачовете в спортен комплекс "Бонсист" от втория полусезон на „Футболна лига на УНСС ...
Конкурс за участие на студенти и докторанти в програми “ERASMUS” и “JOSZEF” 15.3.2012 г. ... ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на студенти и докторанти в международен обмен по програма "ERASMUS" и програма "JOSZEF" за учебната 2012-2013 година На основатата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма "ERASMUS" и програма ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене