Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: четвъртък, 28 май 2020 12:02

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ УНСС


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Понеделник, сряда, четвъртък: 09.00 ч. -11.00 ч. и 13.30 ч. -15.00 ч.

Вторник: 09.00 ч. - 11.00 ч.

Петък: Неприемен ден


Доц. д-р Екатерина Тошева

Директор 

Институционален координатор на УНСС по програма ЕРАЗЪМ+

e-mail: etosheva@unwe.bg


Гл. ас. д-р Димитър Дамянов

Заместник директор

e-mail: ddamyanov@unwe.bg

 

Кремена Радулова - изходяща мобилност, email: erasmus@unwe.bg

Славина Лазарова - изходяща мобилност, email: erasmus@unwe.bg 

Даниел Киров - входяща мобилност, email: erasmus.incoming@unwe.bg

 д-р Савена Борисова - Международна кредитна мобилност (KA107), e-mail: erasmus.icm@unwe.bg 

УНСС, Студентски град „Христо Ботев”, гр. София, п. к. 1700

УНСС, Партер, каб. 1003

Телефон - 02 8195 389

e-mail: erasmus@unwe.bg

www.facebook.com/erasmusunwe