Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: петък, 15 януари 2021 15:47

Виртуална мобилност

В отговор на предизвикателствата свързани с разпространението на КОВИД-19 и затрудненията при реализирането на мобилности по програма Еразъм с цел преподаване и обучение, Европейската комисия прие вариант за провеждане на т.нар. виртуална мобилност. При нея, за разлика от обичайната физическа мобилност, не се посещава приемащия университет. При мобилност с цел преподаване лекциите се провеждат онлайн, съответно при мобилност с цел обучение се провеждат онлайн семинари, уъркшопове и т.н. За провеждането на виртуалните мобилности не се предвижда финансиране (Еразъм грант) поради липса на физически разходи. Във виртуална мобилност могат да участват всички класирани преподаватели и служители за мобилност по програма Еразъм.

Желаещите да се възползват от тази възможност, следва да установят контакт с желания от тях приемащ университет и да запитат, дали при тях се предлага тази опция и при какви конкретни условия. Изготвя се Mobility Agreement преди реализирането на мобилността, а отчитането се извършва със сертификат, издаден от приемащия университет и предоставен в офиса на УЦМСП.

УЦМСП препоръчва виртуалната мобилност за всички, които не успеят да договорят физическа мобилност в приемащите университети или имат притеснения за здравето си. С цел допълнителна мотивация, всички участвали във виртуална мобилност ще имат предимство при кандидатстване за мобилност в селекцията за следващата академична година.

УЦМСП ще публикува обяви и съобщения за виртуална мобилност на следния линк: https://www.unwe.bg/mobility/bg/pages/18859/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82.html, а така също и във фейсбук страницата си: https://www.facebook.com/erasmusunwe .

За по-подробна информация може да ни пишете на: [email protected] или да позвъните на тел. 02 8195 389.