Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 16 февруари 2017 11:17

Документи

За кандидатстване и заминаване:

- Споразумение за мобилност (Mobility Agreement) - подписан от 3-те страни;

- индивидуален договор между преподавателя и УНСС - изготвя се от УНСС;
- декларация за защита на личните данни на преподавателя (по образец);

- заявление за превеждане на финансовата помощ (грант) по посочената от преподавателя/служителя сметка (по образец)
- банкова сметка в евро (оригинал на номера на сметката).

 

За отчитане:

- сертификат от приемащия университет, удостоверяващ продължителността на престоя и лекторския хорариум; - ксерокопие от международния паспорт – титулна страница, дати на влизане и излизане от страната-домакин или ксерокопие на друг документ, съдържащ тази информация.

- копие или бордни карти;

- он-лайн отчет;


Повече информация: 02 8195 389 и 02 8628 672.