Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: понеделник, 28 ноември 2022 11:07

Документи

За кандидатстване и заминаване:

- Споразумение за мобилност (Mobility Agreement for Training) - подписан от 3-те страни - образец;

- индивидуален договор между преподавателя и УНСС - изготвя се от УНСС;

- декларация за защита на личните данни на преподавателя - образец;

- заявление за превеждане на финансовата помощ (грант) по посочената от преподавателя/служителя сметка -  образец

- банкова сметка в евро (оригинал на номера на сметката).

 

За отчитане:

- Сертификат за престой (Certificate of Attendance или Certificate of Stay) подписан от приемащия университет, удостоверяващ продължителността на престоя - образец;

- ксерокопие от международния паспорт – титулна страница, дати на влизане и излизане от страната-домакин или ксерокопие на друг документ, съдържащ тази информация.

- копие или бордни карти;

- Декларация при пътуване със собствен транспорт /личен автомобил/, попълнена след приключване на мобилността - образец

- он-лайн отчет;


Повече информация: 02 8195 389 и 02 8628 672.