Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: петък, 24 март 2017 16:32

ЛЮБОПИТНО И ЗАБАВНО

През 2017г. програма Еразъм+ празнува 30-годишен юбилей. Събитието се отбелязва с много и разнообразни инициативи. За тези, които проявяват интерес:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary?pk_campaign=erasmus_30&pk_kwd=notification_box

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/share-your-story_en

https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/