Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БРАТИСЛАВА ИЗНЕСЕ ЦИКЪЛ ОТ ЛЕКЦИИ ПРЕД СТУДЕНТИТЕ ОТ КАТЕДРА ,,МИО И БИЗНЕС“

петък, 03 ноември 2023 14:31

В седмицата между 23 - 27 октомври д-р Петър Янчович посети катедра ,,МИО и бизнес“ по програма Erasmus+ Teaching Mobility. Д-р Янчович е асистент в катедра ,,Международни икономически отношения и икономическа дипломация“ в Икономическия университет в Братислава.

Той изнесе лекции пред студентите от трети курс в специалности ,,МИО" и ,,МИО с преподаване на английски език“ в следните дисциплини:

· ,,Европейска икономика“ на английски език: Темата на лекцията бе ,,Позиция на Словашката република в световната икономика“.

· ,,Теория на МИО“: Д-р Янкович представи темата за международната трудова миграция, изяснявайки нейните теоретични основи и съвременни тенденции.

· ,,Европейска икономика“: Лекция бе свързана с мястото на Словакия в световната икономика. Той представи страната си по редица икономически и външнотърговски показатели, като открои и нейните прилики и разлики с България. За студентите от особен интерес беше развитието на автомобилния сектор в страната, който представлява 48 % от цялата индустрия на страната.

· ,,Международна търговия“ на английски: Темата на лекцията покри основни индикатори, използвани за анализ на международната търговия. Д-р Янкович представи по достъпен начин избраните индикатори и показа на студентите практическото им приложение.

Студентите споделиха, че намират лекциите на чуждестранни преподаватели за ценни и разширяващи техните познания в областта на МИО. От своя страна д-р Янчович ги насърчи да участват в програма „Еразъм+“, като гостуват на Икономическия университет в Братислава.

Доц. Петков и доц. Желев продължиха обмяната на академичен опит с д-р Янкович в неформална обстановка.


Икономическият университет в Братислава (Ekonomická univerzita v Bratislave) е най-старият икономически университет в Словакия. Създаден е през 1940 г. като частно висше бизнес училище в Братислава (VOŠ). В своята история в университетът са се обучили повече от 112 000 възпитаници, а в момента в него учат 7000 студенти (https://www.euba.sk/) .

Галерия снимки от ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БРАТИСЛАВА ИЗНЕСЕ ЦИКЪЛ ОТ ЛЕКЦИИ ПР ...