Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Допълнителна селекция за участие в административна мобилност между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 година

понеделник, 26 юни 2023 16:39

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС

ОТКРИВА

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА

за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 година

            На основата на договор № 2020-1-BG01-KA107-078217 между ЦРЧР и УНСС, УЦМСП открива процедура за кандидатстване и подбор на преподаватели/служители, които желаят да реализират административна мобилност в:

  1. TRUONG DAI HOC KINH TE LUAT, Хо Ши Мин, Виетнам – 1 свободно място за административна мобилност, поради отказ от мобилност на селектирания участник.        

Участниците трябва да владеят добре английски език.

            Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

  • Заявление за участие в конкурса за мобилност с цел обучение – ИЗТЕГЛИ;
  • автобиография (в европейски формат), на български език;
  • документ за степента на владеене на съответния чужд език (препоръчително, при наличност).

            Документите се представят на e-mail адрес [email protected].

            Крайният срок за подаване на документи за участие е 27 юни 2023 г., до 16:00ч.

Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от класирането лично, по електронната поща.

Одобрените за участие преподаватели/служители се командироват от УНСС, като получават финансова помощ (грант) по програма “Eразъм+” за периода на командировката и преподаването им в посочените университети.

УНСС, Партер, каб. 1007

Тел.: 02 81 95 389

Е-mail: [email protected]

Галерия снимки от Допълнителна селекция за участие в административна мобилност между програмни и п ...