Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ В ЛЯТНА ШКОЛА В ПАРИЖ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

сряда, 03 май 2023 10:40

УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА

за участие на студенти

в   Лятна школа  по програма  ERASMUS+

03.07-07.07

Сорбона  - Париж Север

 

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 20 май 2023 г.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

За участие в тази Лятна школа могат да кандидатстват студенти от УНСС в  магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни).

 
НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА  СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КАНДИДАСТВАНЕТО.

Кандидатстването се осъществява тук

     https://forms.office.com/e/AbdMaeSQEU

 

ОРГАНИЗАЦИЯ

Лятна школа  се организира от  Сорбона  - Париж Север като част от смесената интензивна програма "Еразъм+".

ОСНОВНИ ТЕМИ НА ЛЯТНАТА ШКОЛА

Основните теми на лекциите включват:

IoT, Computer and Data Sciences, IA and Networking

Лятната школа носи 3 кредита.

Предварително се организират online 3 мини курсове.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Condorcet Campus (Aubervilliers site).

РАЗХОДИ

След регистрация на Смесена интензивна програма(BIP) по програма Еразъм+ от Сорбона  - Париж Север, селектираните студенти ще получат   краткосрочни стипендии за смесена мобилност по програма "Еразъм+" (70 евро на ден) в УНСС. Студентите покриват с тази индивидуална подкрепа разходите за транспорт, настаняване (осигурени от MUP) и личните си разходи за живот (храна и др.).

 

Галерия снимки от СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ В ЛЯТНА ШКОЛА В ПАРИЖ ПО ПРОГРАМА Е ...