Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ В ЛЯТНА ШКОЛА ПО ТУРИЗЪМ В ПРАГА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

петък, 31 март 2023 11:28

УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА

за участие на студенти

в Лятна школа по програма ERASMUS+ 17.07-29.07

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 1-20 АПРИЛ 2023 г.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КАНДИДАСТВАНЕТО.

Селекцията се осъществява за 10 места.

Формата за кандидатстване може да попълните ТУК

ОРГАНИЗАЦИЯ

Лятна школа се организира от Metropolitan University Prague като част от смесената интензивна програма "Еразъм+".

Участници:

· Czech Republic - Metropolitan University Prague (organizing country)

· Bulgaria – University of National and World Economy, Sofia

· Portugal – Universidade da Maia, Maia

· Spain – University of Deusto, Bilbo

ОСНОВНИ ТЕМИ НА ЛЯТНАТА ШКОЛА

Основните теми на лекциите включват: Туризъм в Чешката република, Икономически аспекти на туризма в Чехия, Онлайн туризъм, Управление на хотелиерството, Финансиране на туризма.

Лятната школа носи 6 кредита.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Прага и Южна Бохемия, Чехия

РАЗХОДИ

След регистрация на Смесена интензивна програма(BIP) по програма Еразъм+ от Metropolitan University Prague, селектираните студенти ще получат краткосрочни стипендии за смесена мобилност по програма "Еразъм+" (70 евро на ден) в УНСС. Студентите покриват с тази индивидуална подкрепа разходите за настаняване (осигурени от MUP) и личните си разходи за живот (храна и др.). Други разходи като

входни такси за замъци, билети за влак/автобус и обществен транспорт ще бъдат покрити от MUP.

Отделно се организира селекция за 1 място за преподавател. За участие се попълва същата форма.

Галерия снимки от СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ В ЛЯТНА ШКОЛА ПО ТУРИЗЪМ В ПРАГА ПО ...