Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В ГР. РИЕКА, ХЪРВАТИЯ

петък, 31 март 2023 9:35

УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА

за участие на студенти

в Лятна школа по програма ERASMUS+

26-30 юни 2023 г.

КАНДИДАСТВАНЕ: онлайн, на официалния уебсайт на ASTRA 2023. Заявления от студенти и преподаватели се приемат до достигане на 20 кандидати. Все още има свободни места.

Уебсайт: https://astra2023.pfri.hr/

За контакти: [email protected]

При регистрацията студентите качват подписан Learning agreement, а за преподавателите – Teaching agreement.

СРОК ЗА ПОДПИСВАНЕ В УЦМСП: 1-20 април 2023

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КАНДИДАСТВАНЕТО.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Лятна школа се организира от Университет Риека, Факултет по морски науки.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Риека, Хърватия

ПРОГРАМА НА ЛЯТНАТА ШКОЛА

Виртуална част: 21 юни 2023 г.

Физическа част: 26 - 30 юни 2023 г.

Кредити: 3 ECTS

Език: Английски език

ОСНОВНА ТЕМА НА ЛЯТНАТА ШКОЛА

Summer School on Unmanned Aircraft Systems in Traffic Applications – ASTRA 2023.

Тематиката на Лятното училище е свързана с планиране на полетна мисия за анализ на трафика.

РАЗХОДИ

След регистрация на Смесена интензивна програма(BIP) по програма Еразъм+ от Университета в Риека, селектираните студенти ще получат краткосрочни стипендии за смесена мобилност по програма "Еразъм+" (70 евро на ден) в УНСС.

Партньори в програмата BIP по програма "Еразъм" са всички университети, които са подписали междуинституционално споразумение по програма "Еразъм" с Университета в Риека.

Галерия снимки от СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В ГР. РИЕКА,  ...