Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

КЛАСИРАНЕ на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309

вторник, 29 ноември 2022 11:20

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от Селекционната процедура за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 г. по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ

Галерия снимки от КЛАСИРАНЕ на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “ ...