Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

КЛАСИРАНЕ на преподаватели за мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309

понеделник, 28 ноември 2022 15:26

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от Селекционната процедура за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 г. по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ

Галерия снимки от КЛАСИРАНЕ на преподаватели за мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+”  ...