Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА по програма ERASMUS+ ЗА СТУДЕНТИ НА УНСС

петък, 11 ноември 2022 9:59

УЦМСП обявява селекционна процедура за студенти за участие в мобилност с цел практика по програма Еразъм+

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 15НОЕМВРИ 2022г.

Могат да кандидатстват всички студенти, включително студенти, на които им предстои дипломиране. 

Документите, които са необходими за кандидатстване са:

Заявление за участие в конкурса (MS Forms) – моля попълнете електронно.

(В случай на проблеми със заявлението, моля свържете се с нас на контактите посочени в края на обявлението.)

Към заявлението моля прикачете:

  • Уверение за среден успех от следването до момента на кандидатстването;
  • Документ, удостоверяващ степента на владеене на съответния чужд език (задължително).

 

N.B.! Студентите сами търсят място за практика.

Одобрените за участие в програма ERASMUS+ студенти получават финансова помощ (грант) за периода на обучението им в европейския университет. Съгласно правилата на програма ERASMUS+ размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави, като за учебната 2022-2023 година грантовете ще бъдат със следните размери, определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската комисия.

  

Приемаща държава

Месечен грант

> Група 1 - Държави с висок стандарт на живот

Дания, Финландия, Исландия, Ирландия Люксембург, Швеция

Швеция, Лихтенщайн, Норвегия, Партньорски държави от регион 14

750 €

> Група 2 - Държави със средно ниво на стандарт на живот

Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания,

Кипър, Нидерландия, Малта, Португалия, Партньорски държави от регион 5

750 €

> Група 3 - Държави с нисък стандарт на живот

България, Хърватия, Чешка република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния,

Словакия, Словения, Република Северна Македония, Турция, Сърбия

690 €

 

За допълнителна информация:

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

УНСС, Партер, кабинет 1003

Тел.: 02/81 95 389

Е-mail: [email protected]

http://www.unwe.bg/mobility

Галерия снимки от СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА по програма ERASMUS+ ...