Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

КЛАСИРАНЕ на преподаватели в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 г.

четвъртък, 10 ноември 2022 9:29

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от Селекционната процедура за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 г.

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ

Галерия снимки от КЛАСИРАНЕ на преподаватели в мобилност с цел преподаване/обучение между програмн ...