Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 година

понеделник, 03 октомври 2022 16:33

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС

ОТКРИВА

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА

за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 година

            На основата на договор № 2020-1-BG01-KA107-078217 между ЦРЧР и УНСС, УЦМСП открива процедура за кандидатстване и подбор на преподаватели, които желаят да изнесат кратък курс от лекции в

 1. SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY, Шанхай, Китай –   2 мобилности с цел преподаване.
 2. TRUONG DAI HOC KINH TE LUAT, Хо Ши Мин, Виетнам - 2 мобилности с цел преподаване и 1 мобилност с цел обучение
 3. MIDDLE EAST UNIVERSITY, Аман, Йордания – 1 мобилност с цел преподаване.
 4. UNIVERSITY OF VLORES, Вльора, Албания – 2 мобилности с цел преподаване и 1 мобилност с цел обучение.

В мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” могат да участват  всички преподаватели от УНСС, независимо от академичната им длъжност (професори, доценти, главни асистенти и асистенти) и научната им степен, назначени на пълен щат или на непълен щат.

С предимство се ползват преподавателите, осигурили контакти за сключване на двустранни споразумения по Еразъм+ с нови партньори на УНСС.           

Преподавателите трябва да владеят добре английски език.

            Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

 • Заявление за участие в конкурса за мобилност с цел преподаване – ИЗТЕГЛИ;
 • Заявление за участие в конкурса за мобилност с цел обучение – ИЗТЕГЛИ;
 • автобиография (в европейски формат), на български и на езика на преподаване;
 • списък на публикациите след 2019 г., на български и на езика на публикуване;
 • примерна програма на мобилността за преподаване – Teaching Programme на английски език - ИЗТЕГЛИ;
 • документ за степента на владеене на съответния чужд език (препоръчително, при наличност).
 • в случай че вече имате принципна договорка с партньорски университет – потвърждение (подписана от тях програма, е-мейл или друго) от университета, включващо периода на мобилността (препоръчително, при наличност).

            Документите се представят едновременно на хартиен и на електронен носител (без документа за чуждия език).

            Крайният срок за подаване на документи за участие е 16 октомври 2022 г.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 25 октомври 2022 г. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от класирането лично, по електронната поща.

Одобрените за участие преподаватели се командироват от УНСС, като получават финансова помощ (грант) по програма “Eразъм+” за периода на командировката и преподаването им в посочените университети.

УНСС, Партер, каб. 1007

Тел.: 02 81 95 389

Е-mail: [email protected]

 

 

 

Галерия снимки от СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/ ...