Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА

петък, 18 март 2022 10:34

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от конкурса за участие на студенти и докторанти в мобилност с цел практика по програма Еразъм+ 


КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА «ЕРАЗЪМ+» С ЦЕЛ ПРАКТИКА
   
Вх.№ Държава
001 Испания
002 Полша
003 Македония
004 Испания
005 Португалия
006 Гърция
007 Италия
   

Студентите и докторантите биха мобли да осъществят своята мобилност в европейски университети. 

За участието си ще получат финансов грант спрямо условията на програма Еразъм+.

В случай, че няма как да се осъществи мобилността в университетска среда, ще бъдете пренасочени към АПАО - Асоциация за подпомагане на академичната общност. 

За допълнителни въпроси и информация се обръщайте към Еразъм офис, erasmus@unwe.bg

Галерия снимки от КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ...