Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

ПОКАНА ЗА КАНДИДАСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА ПО УСТОЙЧИВИ ФИНАНСИ

понеделник, 14 февруари 2022 10:59

Университет за национално и световно стопанство – София

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

 

Покана за кандидатстване

 

за участие в смесена интензивна програма

(Blended intensive programme)

по

„Устойчиви финанси“

4 – 8 април – Вилнюс, Литва (присъствено)

11 април – 27 май 2022 г. (онлайн)

 

Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява покана за кандидатстване за участие на студенти в смесена интензивна програма, съчетаваща присъствено и онлайн обучение, по „Устойчиви финанси“ (Sustainable Finance), организирана съвместно от УНСС и Университет за приложни науки – Вилнюс, Литва, по програма Еразъм+. Програмата е краткосрочна и е отворена за всички студенти с интерес в областта на финансите и тяхното развитие чрез и в полза на устойчиви проекти и технологии. Занятията включват теоретична част, водена от лектори от България, Литва и Полша, както и практическа част с посещения на организации и start-up компании в гр. Вилнюс. Програмата включва курсове по Fintech and Sustainable Finance, Sustainable Finance and Capital Markets, Digital Transformation и др. и се провежда частично присъствено в гр. Вилнюс (от 4 до 8 април 2022 г.) и частично онлайн (от 11 април до 27 май 2022 г.).

 

За участие в програмата могат да кандидатстват студенти от бакалавърска (с успешно завършен първи курс) или магистърска степен на обучение, с добри познания по английски език.

Кандидатите подават следните документи:

  • Формуляр за кандидатстване (MS Forms) – ЛИНК (необходимо е да се идентифицирате с вашия университетски e-mail акаунт)
  • Документ за владеене на английски език на ниво B2 съгласно Европейската езикова рамка или еквивалентен

Срок за подаване на документи – 24 февруари 2022 г.

Подборът на кандидатите ще се извърши от селекционна комисия въз основа на техните академични резултати (успех от следването до момента), познания по английски език и мотивация.

Резултатите от подбора ще бъдат обявени до 28 февруари 2022 г.

Класираните участници получават индивидуален грант по програма Еразъм+ за периода на мобилността във Вилнюс (от 4 до 8 април), както и по един ден преди и след него, в размер на 70 евро на ден. За периода на онлайн обучение не се получава грант.

Предвидено е настаняването на участниците да бъде в университетските общежития на университета-домакин (УПН – Вилнюс) срещу заплащане от 10 евро/ден. Университетът-домакин осигурява обяд на участниците по време на престоя във Вилнюс.

 

При успешно завършване на програмата участниците ще получат сертификати за участие и 3 ECTS кредита.

За допълнителна информация:

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

УНСС, партер, кабинет 1003

Тел.: 02 8195 389

e-mail: erasmus@unwe.bg

Галерия снимки от ПОКАНА ЗА КАНДИДАСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА ПО УСТОЙЧИВИ ФИНАНСИ ...