Библиотека на УНСС

Обновено: вторник, 26 юни 2018 12:02

Новини

Уважаеми читатели,

в графика на Библиотеката настъпват следните промени:

Период

Работно време

12.07 – 27.07.2018 г. (вкл.)

Понеделник - Петък

8.30 – 16.45 ч

03.09 – 28.09.2018 г. (вкл.)

30.07 – 31.08.2018 г. (вкл.)

Библиотеката няма да работи с читатели.

 

От 01.10.2018 г. работното време на Библиотеката ще бъде както следва:

Понеделник – Петък

8.30 – 21.00 ч.

Събота

8.30 – 16.00 ч.

Достъп до списанията на Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Цялото съдържание е или от Централна, Източна и Югоизточна Европа, или се отнася за тази част от света. В момента базата данни включва над 1 100 списания и 350 000 статии, в това число на български език.

Достъпна е в локалната мрежа на УНСС на адрес: www.ceeol.com или от меню Е-ресурси на уеб страницата на Библиотеката.