Библиотека на УНСС

Обновено: понеделник, 01 февруари 2021 13:59

Структура

Дирекция "Университетска библиотека"

ДИРЕКТОР

 Десислава Милушева

E-mail E-mail:dmilusheva@unwe.bg

PhoneТелефон: (02) 862 94 69, Phone (02) 8195 264

Office Кабинет: 2096