Университетска библиотека

Обновено: вторник, 04 април 2023 15:44

Структура

Дирекция "Университетска библиотека"

Директор

Петър Петров

 Телефон: (02) 8195 264; (02) 862 94 69
 Кабинет: 2096