Синдикална секция към КТ "Подкрепа" при УНСС

Новини

Интервю с доц. д-р Валери Апостолов - Председател на Синдикат "Висше образование" - КТ "Подкрепа"

19.4.2022 г. 10:40:00 ч.

Становище на Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ относно предложението на МОН за сливане на университетите до Съвета на Ректорите

19.4.2022 г. 10:39:00 ч.

Становище на Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ относно проекта за бюджет на МОН за 2022г.

19.4.2022 г. 10:38:00 ч.

Ректорът и синдикатите подписаха анекс към Колективния трудов договор за увеличение на заплатите

19.4.2022 г. 10:37:00 ч.

Информация относно подписано споразумение между Съвета на ректорите на висшите училища, Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“-КНСБ, Синдикат „Висше образование“ – КТ „Подкрепа“ и Министерството на образованието и науката

19.4.2022 г. 10:36:00 ч.

Становище на КТ „Подкрепа“ относно Проект за бюджет на МОН за 2021г.

19.4.2022 г. 10:35:00 ч.

Синдикалната секция към КТ "Подкрепа" при УНСС има ново ръководствоИнтервю с доц. д-р Валери Апостолов - Председател на Синдикат "Висше образование" - КТ "Подкрепа"

Становище на Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ относно предложението на МОН за сливане на университетите до Съвета на РекторитеСтановище на Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ относно проекта за бюджет на МОН за 2022г.Ректорът и синдикатите подписаха анекс към Колективния трудов договор за увеличение на заплатитеИнформация относно подписано споразумение между Съвета на ректорите на висшите училища, Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“-КНСБ, Синдикат „Висше образование“ – КТ „Подкрепа“ и Министерството на образованието и наукатаСтановище на КТ „Подкрепа“ относно Проект за бюджет на МОН за 2021г.Ректорът и председателите на трите синдикални организации  в УНСС подписаха новия колективен трудов договор 


Поздравителен адрес от д-р Валери Апостолов – председател на Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ и  доц. д-р Галина Димитрова – председател на синдикалната секция към СВО-КТ „Подкрепа“ в УНСС по случай 100-годишния юбилей на Университета за национално и световно стопанствоСиндикат "Висше образование" - КТ "Подкрепа" представи резултатите от проведенотоНационално представително изследване на психосоциалните рискове и работоспособността на преподавателите във висшите училища в България


            На 28 ноември 2019г. Синдикат "Висше образование" - КТ "Подкрепа" проведе конференция, на която представи резултатите от проведеното „Национално представително изследване на психосоциалните рискове и работоспособността на преподавателите във висшите училища в България. Специален фокус на проучването са психосоциалните рискове, възникващи в резултат от спецификата на труда в сектор "Висше образование". 

            Това е първото подобно изследване в България, в което се изследва тежката натовареност на преподавателския труд, включваща освен преподаване и високи изисквания за научна дейност (научни публикации, научни проекти, учебници), субективно атестиране и конкурси за кариерно израстване, основани на субективни критерии и процедури и т.н.

            Д-р Валери Апостолов  - Председател на синдикат "Висше образование" - КТ "Подкрепа" изнесе лекция за същността и проблемите, свързани с психосоциалните рискове. Резултатите от изследването бяха представени от проф. д.с.н. Емилия Ченгелова. В конференцията участваха: инж.Димитър Манолов - Президент на КТ "Подкрепа", д-р Петър Николов - Заместник-министър на образованието и науката, инж.Румяна Михайлова - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда",  г-жа Виолета Добрева - Директор на Фонд "Условия на труд" към Министерство на труда и социалната политика, представители на синдикални ръководства, на университети и научни институти и др.


Конфедерация на труда "Подкрепа" проведе национален протестен митинг-

шествие в София под надслов "Болните работници не са престъпници"

            На 27.11.2019г. Конфедерация на труда "Подкрепа" проведе национален протестен митинг-шествие в София под надслов "Болните работници не са престъпници". Злоупотребите с болнични са в резултат на сбъркания здравен модел и на порочни практики на работодателите. Около това становище се обединиха  протестиращите на националният протестен митинг - шествие на КТ "Подкрепа".

            Основните искания на протестиращите са работодателите да поемат поне първите 5 дни от болничните; да изплащат 100% от трудовото възнаграждение през този период (понастоящем е едва 70 на сто, като от тях се удържат осигуровки и данъци); отпадане на данъка върху минималната работна заплата; спешна актуализация на добавката за нощен труд, която е в размер на 25 стотинки; ограничаване на извънредния труд и прилагане на сумираното изчисляване на работното време само в непрекъсваеми производства. 

            Работниците и служителите, членове на КТ "Подкрепа", няма да допуснат да продължи отнемането на социалните ни права, посочват от синдиката.


Европейската конфедерация на профсъюзите твърдо подкрепя националния протестен митинг-шествие на Конфедерация на труда „Подкрепа“


Международната конфедерация на профсъюзите изказва солидарност с националния протестен митинг-шествие, организиран от КТ "Подкрепа"Участие на д-р Валери Апостолов – конфедерален секретар и председател на

синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ в телевизия „ЕВРОПА“

на тема „Кой трябва да плаща болничните?“


https://www.tvevropa.com/2019/11/koj-tryabva-da-plashta-bolnichnite/Д-р Валери Апостолов бе преизбран за председател

на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“


            На 22.06.2019г. бе проведена Национална конференция на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“. Отчетена бе дейността на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ и беше избрано ръководство на синдиката.

 kt-podkrepa_0945f_Podkrepa1.JPG

kt-podkrepa_0945f_Podkrepa2.JPG

            В ръководството на синдиката има двама представители от Университета за национално и световно стопанство. Председател на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ е гл.ас. д-р Валери Апостолов – преподавател от катедра „Човешки ресурси и социална защита“. Синдикален секретар на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ е гл.ас. д-р Щерьо Ножаров – преподавател от катедра „Икономикс“.

kt-podkrepa_c2230_PodkrepaResized3.jpg